KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 16 maart 2019

Zal mr. A. Hermelink, officier van justitie, a.s. dinsdag haar strafeis aanpassen na het lezen van de aan haar gerichte brief van Klokkenluider Nico van den Ham ?

Nico van den Ham denkt van wel en zal morgen bekend maken wat hij nog meer is dan Klokkenluider, Melder van Misstanden en Journalist, maar ook waarom hij zulk soort brieven dan toch schrijft. Hieronder de brief.

Of klik voor de brief in Pdf bestand >>> hier


____________________________Aan officier van justitie mr. A. Hermelink


N.G. van den Ham                                                           Amsterdam, 6 maar
t 2019
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                             
Tel: 06-19215778

Betreft:       parketnummer96-103946-18, 96-212590-17, 
                                          96-134096-17 en 96-028859-18
                                                     Uw abjecte werkwijze


Mr. Hermelink,

naar aanleiding van uw brief van 1 februari 2019 deel ik u het volgende mede:

In uw schrijven verwijst u naar mijn brief, maar u verzuimt daarbij te vermelden om welke brief het gaat. Wellicht doet u dat om nog meer verwarring te veroorzaken dan dat er door uw tot op het bot corrupte voorgangers al veroorzaakt is. U schrijft dat het niet mogelijk is om de zaken buiten de zitting af te doen, omdat het gaat om zaken die al op zitting zijn aangehouden. Ik begrijp hieruit op welke brief u antwoordt. U wijst mij er verder op dat op 13 september 2018 uw collega, officier van justitie, mr. T.L. Lautenbach mij ook al een brief had toegezonden waarin mij is medegedeeld dat seponeren en ook het afkopen van strafvervolging niet mogelijk is, omdat het daarvoor te laat was.

De officieren van justitie, mr. A. Sarantoudis , mr. J. Hooker, mr. T.L. Dekker
mr. Lautenbach én later ook in overleg met rechter mr. C.M.A.T van der Geest, hebben in deze zaak één van hun vuilste wapens ingezet. 


Het nergens op antwoorden is voor slachtoffers van zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak één van de meest gevreesde wapens.
Een gevreesd gemeen wapen dat corrupte officieren van justitie en rechters vaak gebruiken, als iets hen niet zo van pas komt om een antwoord op te geven, is ook in mijn zaak met bovenstaande parketnummers ingezet.

De corrupte, samenspannende kliek waar u deel van uitmaakt, officier van justitie mevrouw mr. A. Hermelink, heeft net zo lang gewacht met reageren tot de termijn was verstreken. En toen die termijn dan eindelijk was verstreken, maakte officier van justitie mr. Lautenbach - en nu ook u – misbruik van de ontstane situatie en stuurde mij afwijzende reacties.

Kort nadat u als zesde officier van justitie op mijn zaak was gezet, begreep ik natuurlijk wel, mr. Hermelink, dat u volledige kennis had van de zoals hiervoor omschreven reeds toegepaste justitiële smeerlapperij jegens mijn persoon. Toch heb ik in een schrijven, gedateerd 18 januari 2019, nog eens aan u medegedeeld dat ik al vanaf het begin dat dit gerechtelijke proces is opgestart, brieven bestemd voor de hier bovengenoemde officieren van justitie, persoonlijk tegen ontvangstbewijzen heb afgegeven aan het Openbaar Ministerie. In die brieven verzocht ik primair: afzien van alle verdere strafvervolging en subsidiair: het afkopen betreffende alle feiten inzake het (noodgedwongen) reizen zonder geldig vervoersbewijs.

Ik heb uiteengezet dat aanvankelijk al mijn, persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven, brieven door het Openbaar Ministerie waren zoekgemaakt. Iedere keer als ik het Openbaar Ministerie belde om te vragen of mijn laatste brief aan het dossier was toegevoegd, werd mij medegedeeld dat er geen brief te vinden was. Dat waren brieven waarin ik een beroep deed op een eerlijke, gelijke behandeling en daarbij verwees naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights.

Door mijn vasthoudendheid heb ik op verschillende wijzen kunnen bewerkstelligen dat dan uiteindelijk maar werd erkend dat de brieven, toen ook nog binnen de termijn, opnieuw in het bezit waren gekomen van het Openbaar Ministerie en aan het dossier waren toegevoegd. Ik heb de brieven opnieuw persoonlijk tegen ontvangstbewijzen afgegeven en enkele brieven ook nog op andere wijzen aan uw Openbaar Ministerie doen toekomen. Echter ik kreeg ook toen weer, totdat de termijn was verstrekengeen enkele reactie!

Ondanks dat u weet hebt van de enorme voorgaande justitiële smeerlapperij in deze zaak, mevrouw Hermelink, ontvang ik van u een op 1 februari 2019 gedateerde brief. Een summier, onnozel opgesteld briefje. Onnozel, maar met verstrekkende gevolgen voor mijn verdere leven, want u bent officier van justitie en heeft veel macht.

In uw briefje rept u met geen woord over het gesjoemel bij uw Openbaar Ministerie betreffende het zoekmaken en het niet reageren op al mijn – persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven – brieven. Ook in de brief van 13 september 2018, waar u naar verwijst, werd door uw collega mr. Lautenbach verzwegen hoe het toch is gekomen dat de termijn is verstreken.

Door op zo een wijze te werk te gaan mr. A. Hermelink geeft ook u duidelijk aan dat u tot op het bot corrupt bent en niet in deze maatschappij thuis hoort, maar in het gevang! 

Justitieel gesjoemel om grote organisaties, of door uw abjecte soort belangrijk geachte personen, te bevoordelen. Gerechtelijke zwendel waar grote groepen gewone, goedwillende mensen het slachtoffer van zijn en waarmee u en uw soortgenoten zoveel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzaken! Gerechtelijke zwendel wat ook mijn leven compleet heeft verwoest. Een leven waar ik al jaren lang, dagelijks en op vrijwel elk moment, zo vreselijk aan lijdt.

Deze strafzaak waar het nu om gaat, is voortgekomen uit een civiele zaak waarin klassenrechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, vrijwel niets anders heeft gedaan dan het plegen van gerechtelijke misdrijven om mij zo op mijn 63e jaar dakloos te maken. De dagvaarding was niet compleet en rechter De Waal weigerde om er, zoals hij ambtshalve verplicht is, voor te zorgen dat er wél een complete dagvaarding zou komen.

Rechter De Waal heeft onaangekondigd, vervroegd vonnis uitgesproken op
grond van valsheid in geschrifte, gepleegd door zijn baas, voormalig rechtbankpresident te Amsterdam, nu voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak, mr. Henk Naves. Er is geen rechtszitting geweest! Het beginsel hoor en wederhoor heeft op geen enkele wijze plaatsgevonden. Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte, woonruimte, hem/haar is afgepakt. Het komt nooit meer goed!

Ik heb, na meer dan 10 jaar beestachtige klokkenluidersvervolging
en datgene wat mij is aangedaan door onder andere rechter, crimineel
mr. C.L.J.M. de Waal, recht op intensieve hulp van de overheid en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog! Hulp van de overheid om de korte tijd die mij nog rest nog enigszins dragelijk te maken.

U geeft, gelet op uw abjecte werkwijze, duidelijk aan mevrouw mr. Hermelink, dat ook u samenspant met de voorgaande officieren van justitie en de rechters die op deze zaak zijn gezet. U heeft duidelijk gemaakt dat ook u met gretig genoegen bereid bent het vuile werk van het laffe, in het geniep opererend, mensenrechtenschendend, 64 jarig gerechtelijk crimineel stuk vuil, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, voort te willen zetten. Klokkenluider Nico van den Ham moet worden uitgeschakeld, hoe dan ook!.

Van een eerlijk, onpartijdig gerechtelijk proces, waarin mijn mensenrechten worden gerespecteerd, is in alle voorgaande zaken nooit sprake geweest. In onderhavige zaak, die is voortgekomen uit het misdrijf dat rechter C.L.J.M. de Waal op mij heeft toegepast, is daarvan ook in deze zaak absoluut geen sprake.

U bent een officier van justitie, mevrouw Hermelink, die bepalingen die in nationale wetten en internationale verdragen liggen verankerd, maar die u niet van pas komen, schaamteloos aan uw justitiële laars lapt. Verder ben u als mens een persoon die geen enkel spoor van menselijkheid, eerlijkheid, fatsoen, billijkheid en mededogen in zich heeft.  

Het zou onnatuurlijk gedrag, dus niet realistisch, zijn om voor uw abjecte soort geen vrees te hebben.

Ja, ik ben bang voor u en ook voor ander corrupt gerechtelijk tuig dat ten voordele van grote organisaties of door hen belangrijk geachte personen, grote groepen van de Nederlandse bevolking door middel van gerechtelijke list en bedrog kapot maakt. 
Maar ik sterf liever strijdend en rechtop, dan dat ik voor een crimineel, onmenselijk, stuk justitieel vuil zoals u, officier van justitie mr. Hermelink, op mijn knieën verder leef!

Ik heb aangifte tegen u gedaan.


Nico van den Ham
Journalist


donderdag 14 maart 2019

Nico van den Ham (klokkenluider) richt het woord tot rechter mw. mr. H.E. Spruit via zijn website

Ik publiceer (vanwege Nederlandse censuur) via mijn Russische videokanaal onderstaande videoboodschap aan rechter H.E. Spruit. Ik heb de video gemonteerd en heb tijdens het monteren wel gezien en gehoord dat ik behoorlijk verward overkom.
Ik ben uitgeput, murw gemaakt en vraag mijzelf elk moment van de dag af waarom
ik nog doorga met de strijd. Ik ga nog maar even door en spartel nog maar even tegen. Morgen weer heel vroeg op voor een rechtszaak van een ander en om te spreken met mijn advocaat. 
 Scroll naar beneden voor meer rechter mr. H.M. Spruit !

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding
en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal     


Nico van den Ham, ondersteunt door Savannah Whitefield. 


woensdag 13 maart 2019

Klokkenluider Nico van den Ham spant rechtszaken aan tegen corrupte officieren van justitie en een rechter

Ik heb aangifte gedaan tegen vier
van de zes officieren van justitie die beurtelings op mijn, uit het civiel recht voortgekomen, strafzaak zijn gezet.
Ook tegen één rechter heb ik aangifte gedaan. Op één aangifte na (die nog in behandeling is) zijn, zoals was te voorspellen, alle aangiften afgewezen.

Ik heb na die afwijzingen artikel
12 Sv-procedure's opgestart tegen de samenspannende toga's. De enorme onrechtvaardigheid die ook weer in deze zaak op mij wordt toegepast en de gerechtelijke zwendel waarvan ik weet heb betreffende zaken van anderen maakt mij volledig kapot. Ik functioneer slecht en presteer dus weinig.Op onderstaande brief, waarvan het origineel hier is >>> te lezen, heb ik (nog) geen antwoord gekregen en dat maakt het dat ik opnieuw in totale wanhoop verkeer.
Mijn laatste krachten heb ik moeten besteden aan de enorme gerechtelijke zwendel die ook weer in deze, door de toga's ingewikkeld gemaakte, zaak op mij wordt toegepast.
Ik kan mij onder andere daardoor niet voorbereiden op mijn verdediging betreffende mijn terechtzitting veroordelingszitting die op 19 maart aanstaande is gepland.  


Onderstaand schrijven gaf ik tegen ontvangstbewijs af voor de rechter. Ik kreeg ook nog een bevestiging van ontvangst via e-mail, maar een inhoudelijk antwoord laat op zich wachten.  

Nico van den Ham   


Aan rechter mw. mr. H.E. Spruit


N.G. van den Ham                                                        Amsterdam, 6 maart 2019
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                    
Tel: 06-19215778

Betreft:       de zaak met de parketnummers 96-103946-18, 96-212590-17,                                     96-134096-17  en 96-028859-18,                                     


Rechter mevrouw Spruit,

Hierbij verzoek ik u met klem mijn strafzaak met bovenstaande parketnummers aan te houden tot nader te bepalen datum. Ik heb aangifte gedaan tegen officier van justitie mr. Hermelink inzake haar abjecte werkwijze. Er lopen 4 artikel 12 Sv. procedures tegen 3 andere samenspannende officieren van justitie en een rechter die in de aanloop naar de terechtzitting van onderhavige strafzaak op verwerpelijke wijze te werk zijn gegaan.

Het is uitermate onlogisch, niet juist, niet onafhankelijk en niet rechtvaardig, als ik op 19 maart 2019, in een kort daarvoor uitgetrokken tijdsbestek, zo maar even vervolgd en berecht ga worden terwijl er artikel 12 Sv. procedures lopen waarin ik mij beklaag over de enorme justitiële zwendel, die in de aanloop naar de terechtzitting plaats heeft gevonden.

Verder vraag ik uw aandacht voor het feit dat de meer dan 10 jaar lange, onmenselijke klokkenluidersvervolging, die op mij is toegepast, diepe sporen van verwoesting op zowel mijn gezondheid als op de algemene gang van zaken betreffende mijn belabberde dagelijkse leven heeft achtergelaten. Vooral nu ik van civielrechtelijke vervolging in strafrechtelijke vervolging ben terechtgekomen, beheerst het grote gevoel van hopeloosheid, onmacht en angst, inzake het grote onrecht wat mij is en nog steeds wordt aangedaan.

Aangezien ik alle symptomen van een ernstige burn-out heb en ervaar, en waar dit ook beweerd wordt door anderen, ben ik hiermee naar de huisarts gegaan. Ook vanwege die zware klachten ben ik niet in staat om mij op een degelijke wijze voor te bereiden op een komende terechtzitting. 

Tevens kom ik door de aanhoudende immense ellende, steeds verder in onbeheersbare financiële problemen. Daardoor kan ik ook niet meer over de faciliteiten beschikken die ik nodig heb om mijzelf te verweren tegen al dit onrecht. Ook om die redenen vraag ik om aanhouding van de zaak zodat ik wat tijd heb om wat geld bij elkaar te schooien om het één en ander mee te kunnen bekostigen.

Het lijkt mij wel zo rechtvaardig dat de artikel 12 Sv. procedures eerst worden behandeld, zodat u de uitkomst van die zaken kunt meewegen tijdens de  mondelinge behandeling van mijn strafzaak.

Tot slot wijs ik u nog op het volgende:

Ik, maar ook vele anderen vinden dat ik na meer dan 10 jaar buitenproportionele, beestachtige klokkenluidersvervolging, het recht heb op intensieve hulp van de overheid en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog! Hulp van de overheid om de korte tijd die mij mogelijk nog rest, nog enigszins dragelijk te maken.

Dit schrijven is persoonlijk, tegen ontvangstbewijs, aan de centrale balie van de rechtbank in Utrecht afgegeven. Tevens heb ik mijn advocaat verzocht dit schrijven via de hem beschikbare wegen naar u toe te zenden. Ik verzoek u dan ook dringend dit schrijven aan het dossier toe te voegen!

Tevens verzoek u ik u op dit schrijven te reageren.N.G. van den Ham                        

donderdag 28 februari 2019

NICO VAN DEN HAM IS NIET VERMIST EN DANKT BEZORGDE MEDESTRIJDERS VOOR HUN ZORGEN

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Corrupte Reguliere Media, Censuur, Schurkenstaat
der Nederlanden, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.


donderdag 21 februari 2019

Pedagoog en kunstenaar Joep Zander over de Kinderbescherming, Rechtspraak enz.

'Tsja. Een vreemde miniatuur (zie hieronder) heeft YouTube bedacht voor deze video' schrijft Joep Zander op zijn eigen >>> website. Al heel lang is Nico van den Ham van plan om naar Deventer af te reizen om op bezoek te gaan bij Joep. Het komt er maar niet van wegens tijdgebrek. Deventer is overigens de mooie stad waar Nico vanaf zijn tweede tot zijn vierendertigste levensjaar heeft gewoond en dus is opgegroeid. Nico spreekt ook graag met Joep Zander.  Over de kinderbescherming die geen kinderen beschermt, het rechtssysteem dat is bedacht om mensen die zwakker staan te beschermen tegen de boven ons gestelden maar dat niet doet, de zorg die geen zorg is, en dus ook over het immense gesjoemel van diegenen van het laatste en beslissende woord: de Zwarte Toga Maffia! Joep formuleert het wat anders! Start onderstaande video en u begrijpt waarom Nico ook graag >>> opnieuw in gesprek wil gaan met Joep Zander.De website van >>> Joep Zander is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Kinderbescherming, Gerechtelijke misdaad, Jeugdzorg, Klassenrechtspraak, Schurkenstaat der Nederlanden, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

zondag 17 februari 2019

Nepnieuws bij de NOS vanaf a.s. maandag verleden tijd. Directeur Marcel Gerlauff toont begrip en grijpt in!

(Update: Helaas zijn wij, gelet op de reactie's op dit artikel, genoodzaakt te melden dat de tekst van dit artikel cynisch - richting NOS - is bedoeld.)
 
 
Giselle van Cann en Marcel Gelauff 

Tot ieders verbazing offerden NOS-nieuws hoofdredacteur Marcel Gelauff en plaatsvervangend hoofdredacteur Giselle van Cann hun vrije zaterdag op en kwamen gisteren speciaal naar kantoor om zo'n honderd demonstrerende Gele Hesje te woord te staan. Voor het gebouw lichtten de betogers hun standpunten toe en vertelden dat de NOS nepnieuws levert en het volk op misdadige wijze misleidt.  


Geschokt

Marcel Gerlauff en Giselle van Cann toonden zich zichtbaar geschokt! De verwachting is nu dan ook dat vanaf maandag 18 februari 2019 er bij de NOS  niets meer verzwegen zal worden en het Nederlandse volk niet meer met leugens zal worden geïndoctrineerd. 

Stoppen
Andere gecensureerde media zal na het zien van de beelden van de NOS én de video op de website van >>> Erik Groenendijk nu ook wel snel stoppen met het misleiden van de Nederlandse bevolking, zo wordt voorspeld.

Jeugdzorg
Didi de Vries en Erik Groenendijk klaagden over de NOS berichtgeving betreffende de misdaadgroepen Jeugdzorg en haar Landelijke Overkoepelende Belangen Organisatie:
de Rechtspraak. Groenendijk sprak over criminele rechters. 


Liegen
De verwachting is dan ook dat corrupte rechters, rechtbankpresidenten, ander hooggeplaatst misdadig justitieel tuig, maar ook politici, vanaf maandag aanstaande niet meer elke dag ergens in de media mogen komen liegen dat Nederland integer is qua rechtspraak en hiervoor verwijzen naar de lijst van het >>> World Justice Project.
Er heeft hierover niet eens onderzoek plaatsgevonden en dat kunt u lezen op de
>>> website van ir. Toon Peters.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Corrupte Reguliere Media, Censuur, Gerechtelijke misdaad, Misdaadgroep Jeugdzorg, Schurkenstaat der Nederlanden, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 15 februari 2019

Rutte en zijn omvangrijke kliek blij met Gele Hesjes

De Gele Hesjes zang- en wandelmiddagen zijn voor de relatief kleine groep van
- de boven ons gestelden - een zeer duidelijke bevestiging dat zij door kunnen gaan
met het kapot maken van grote groepen medemensen ten voordele van hun
eigen >>> economie.

Zingende Gele Hesjes veroorzaken met hun wekelijkse wandeltochtjes inmiddels een averechts effect. Waren ze al met veel te weinig om daadwerkelijk iets te kunnen ondernemen, de deelnemersaantallen nemen wekelijks drastisch af. Een groot aantal NSB'ers, waar dit land zo rijk aan is, hebben zich aangesloten bij de Gele Hesjes. Hetzelfde geldt voor extreem rechts tuig. Hierdoor is het imago van de Gele Hesjes nog verder verslechterd dan dat het al was en daardoor worden de groepjes steeds kleiner en meer en meer Hessers haken af.

Het blijft alleen maar bij wandelen, zingen, roeptoeteren, met vlaggetjes vanaf viaducten naar automobilisten zwaaien en gezellig met elkaar staan brallen over hoe erg het allemaal wel niet is. Dat weten we onderhand wel van elkaar, maar Rutte en zijn omvangrijke misdaadkliek zijn dolblij met dit zoetsappige gedoe.

Inmiddels is Mark Rutte een groot fan van het liedje 'Rutte rot op'. Als de Gele Hesjes Rutte tegenkomen op het Binnenhof dan worden er geen inhoudelijke vragen gesteld en/of wordt er niets zinnigs tegen hem gezegd maar zingen de Gele Hesjes hem uit volle borst toe dat hij op moet rotten. Mark Rutte gaf, zo zagen wij, onmiddellijk gehoor aan die boodschap en maakte zich met een vergenoegde uitdrukking op zijn gelaat snel uit de voeten. Nooit eerder kwam Mark Rutte zo makkelijk ergens vanaf.

Inmiddels zingt Mark Rutte zelf: 'Rutte die lacht, Rutte die lacht, Rutte Rutte lacht zich kapot!'.


Het is triest voor diegenen van de Gele Hesjes die zich wel met goede bedoelingen hebben ingezet.

Door Nico van den Ham en Savannah Whitefield ondersteund door de redactie van
NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 11 februari 2019

Schokkend! Arjan Gelder (Wil Nu) klaagt over advocaat van Nico van den Ham bij Orde van Advocaten

  
Arjan Gelder
Leugens
Arjan Gelder, 'voorzitter' van de zogenaamde politieke beweging, Wil Nu, diende vorige week een klacht in
bij de Orde van Advocaten. Die klacht is gericht tegen
de advocaat van Nico van den Ham, mr. Jacob Vlaar.
De klacht gaat over een e-mail van Arjan Gelder. 

De zeer knullig geformuleerde e-mail die vol taalfouten en  leugens staat, gaat over Klokkenluider Nico van den Ham. 


Rechter Spruit
De e-mail is door Arjan Gelder in het geniep naar rechter    mw. m
r. H.T. Spruit toegezonden. Mevrouw Spruit is de zoveelste rechter die zich, op dit moment, met de al 10 jaar durende, beestachtige klokkenluidersvervolging van Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham bezighoudt. Onder de verantwoordelijkheid van rechter
mr. Spruit is de e-mail van Arjan Gelder aan het strafdossier van Nico van den Ham toegevoegd.Minderwaardigheidscomplex

Arjan Gelder is een heel klein mannetje die door zijn geringe lengte in hevige mate lijdt aan een minderwaardigheidscomplex. De heer Gelder wil graag heel belangrijk zijn en compenseert zijn geringe lengte door zich voorzitter te noemen van zijn zogenaamde politieke beweging, Wil Nu. Arjan Gelder stuurt regelmatig e-mails naar in zijn ogen belangrijke personen. Als Arjan dan een antwoord daarop krijgt, geraakt kleine Arjan in grote staat van opwinding. 

Dossier
Advocaten krijgen via een speciaal e-mailadres van de Rechtspraak en/of het Openbaar Ministerie alles toegezonden wat aan het dossier van hun cliënt is toegevoegd. Omdat gedaagden en verdachten, wettelijk bepaald, het recht hebben van kennis van alles wat in zijn of haar gerechtelijk dossier zit, heeft advocaat mr. Jacob Vlaar de stiekeme e-mail van Arjan Gelder aan Nico van den Ham doorgezonden. Daarin zag kabouter Arjan Gelder een kans om zich opnieuw te doen laten gelden en diende daarover een klacht jegens advocaat mr. Vlaar in bij de Orde van Advocaten. 

Voorzitter
Wij kennen de kleine voorzitter van de 'politieke beweging' Wil Nu door en door. Daardoor weten wij dat Arjan Gelder weet dat mr. Jacob Vlaar een goudeerlijke, dus zéér bijzondere, advocaat is die geen partijdige rechters in de corrupte, justitiële reet kruipt. Ook heeft de slinkse gluiperige ukkepuk er weet van dat daarom mr. Vlaar wordt bedreigd door partijdige, criminele rechters. Dit in samenspan met de eveneens partijdige, corrupte Orde van Advocaten. Zie daarvoor het onderstaande fragment door ons opgenomen in de rechtszaal van 02.29 min. Volledige versie 02.26 min. >>> hier.Verplicht

Terwijl Arjan Gelder weet dat mr. Jacob Vlaar het door zijn oprechtheid toch al zo moeilijk heeft en bovendien alleen maar heeft gedaan wat hij verplicht is om te doen, dient het gluiperige manneke een klacht in bij de corrupte Orde van Advocaten.

Verkracht

De zogenaamde voorzitter van de zogenaamde politieke beweging Wil Nu heeft al veel, maar dan ook echt heel veel, in problemen verkerende, dus kwetsbare, medemensen nog meer in de problemen gebracht dan dat zij al zaten. Zij werden financieel door de kabouter uitgekleed of hij heeft hun zaak op een andere wijze verprutst. Zo'n 2 jaar geleden verklaarden een aantal door Arjan 'geholpen' vrouwen op social media dat de Wil Nu dwerg hen had gedwongen hem seksueel te bevredigen of op wat voor een wijze dan ook had verkracht.

Advocaat
Nu is dus, met Klokkenluider Nico van de Ham, ook de integere advocaat Jacob Vlaar aan de beurt. Arjan Gelder weet dat mr. Vlaar ook nog de verdediging voert van wat andere mensen. Dat zijn nota bene mensen die uit de voormalige kennissenkring van Arjan komen. Voormalige, want de meesten onder hen willen niets meer met de abjecte dwerg te maken hebben. Echter, dat interesseert kleine Arjan niets. Arjan Gelder heeft maar één belang en dat is zich zelf te bevredigen door middel van het schrijven van leugenachtige e-mailtjes aan in zijn ogen belangrijke personen.   

Misbruik
Wij denken niet niet dat Arjan Gelder ooit nog te stoppen is. Corrupte organisaties zoals Jeugdzorg, Sociale Dienst, deurwaarderskantoren, UWV, bewindvoerders, Openbaar Ministerie en de Rechtspraak maken dankbaar misbruik van de vuile diensten van het kleine, valse gedrocht en zullen hem altijd de hand boven het hoofd houden. En ook dat windt de kleine voorzitter natuurlijk weer enorm op! Meer over deze kwestie in een later artikel.

Zie ook >>> Veel gerechtelijke zwendel zaak Klokkenluider Nico van den Ham.                        Mails van trollen welkom bij rechter Spruit!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Trollen, Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen. 

donderdag 7 februari 2019

Enorme zwendel rechtszaak Klokkenluider Nico van den Ham. Mails van trollen welkom bij rechter Spruit!

Hieronder een brief die Melder van Misstanden en Klokkenluider Nico van den Ham onlangs naar rechter mw. mr.  H.E. Spruit stuurde. Dit naar aanleiding van een e-mailtje van tuinkabouter Arjan Gelder aan die rechter. Arjan Gelder doet zich voor als voorzitter van de zogenaamde politieke beweging 'Wil Nu' die hij samen met zijn vrouw runt. 'Voorzitter' Gelder bemoeit zich ongevraagd met zaken van anderen en richt daarmee enorme schade aan. Enkele jaren geleden werd Arjan Gelder op social media door een aantal vrouwen herhaaldelijk beschuldigd van verkrachting. Uit onderstaande brief blijkt dat Arjan Gelder nu, voor de derde keer, zijn pijlen op Nico van den Ham heeft gericht. De rechtszaak van 14 februari 2019 is door het gedoe van Arjan Gelder opnieuw uitgesteld! Later op deze site meer over Arjan Gelder. Hieronder de brief én een reactie van de rechter. Waar de rechtszaak over gaat en hoe het allemaal zo is gekomen, is te lezen in deze >>> onlangs geschreven brief aan de rechter


Aan rechter mw. mr. H.E. Spruit


N.G. van den Ham                                                       Amsterdam, 29 
januari 2019
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                       (brief in Pdf bestand klik >>> hier)   
Tel: 06-19215778

Betreft:       parketnummers 96-103946-18, 96-212590-17,                                                             96-134096-17 en 96-028859-18,
                                       
                  Brief Arjan Gelder

                  Extreem misdadige werkwijze van vele officieren van justitie
                  en meerdere rechters (alle) in de zaak met de hierboven vermelde
                  parketnummers

Rechter mevrouw mr. Spruit,

Op 18 januari 2019 ontving ik van mijn advocaat, mr. J.M.R. Vlaar, een e-mail met daarin 2 bijlagen. Één van die bijlagen betreft een brief. Dat zeer slecht geformuleerde schrijven gaat over mijn persoon. In de brief staan meerdere onwaarheden opgeschreven. De brief is op 11 januari 2019 in een bijlage van een e-mail door de heer Arjan Gelder naar uw rechtbank toegezonden en aan mijn dossier toegevoegd.
 
Het is belangrijk in deze om te vermelden dat Arjan Gelder een heel klein mannetje is die door zijn geringe lengte in hevige mate lijdt aan een minderwaardigheidscomplex. De heer Gelder wil graag heel belangrijk zijn en compenseert zijn geringe lengte door zich voorzitter te noemen van zijn politieke beweging Wil Nu.

Die politieke beweging, zoals hij het zelf noemt, bestaat uit Gelder zelf en zijn vrouw. Af en toe weet Arjan een ander te bewegen om mee te doen aan zijn politieke beweging. Echter, er ontstaat dan elke keer al snel ruzie en dan 'runt ' Arjan zijn politieke beweging Wil Nu, die nergens officieel geregistreerd staat, weer samen met zijn vrouw. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar nooit iemand op komt dagen. Maar… Arjan Gelder zet gewoon door en wordt na de volgende verkiezingen Tweede Kamerlid, zo beweert hij al vele jaren. Eenmaal Tweede Kamerlid, dan zullen er dankzij Wil Nu grote veranderingen in de Nederlandse politiek gaan plaatsvinden, zo bralt Gelder dagelijks op internet verder.

De heer Gelder stuurt graag e-mails naar in zijn ogen belangrijke personen.
Als hij bij hoge uitzondering dan eens een antwoord daarop krijgt, geraakt Arjan in staat van euforie. Ook bezoekt de kleine voorzitter van Wil Nu zoveel mogelijk bijeenkomsten waar één of meer bekende Nederlanders aanwezig zijn. Als zo'n BN'er tijdens zo'n bijeenkomst Arjan vriendelijk toeknikt of zelfs ook nog wat tegen hem zegt, belt Arjan daarna massaal anderen om dit belangrijke nieuws aan hen mede te delen! 

De heer Gelder houdt anderen voor dat hij, als voorzitter van de politieke beweging Wil Nu, in problemen verkerende medemensen (het liefst vrouwen!) helpt om uit die problemen te komen. Vrijwel al die kwetsbare medemensen die door de voorzitter zouden worden geholpen, zijn in plaats daarvan slachtoffer van Arjan Gelder geworden. Zij werden financieel door hem benadeeld of hij heeft hun zaak op een andere wijze verprutst. Zo'n 2 jaar geleden verklaarden een aantal door Arjan 'geholpen' vrouwen op social media dat de heer Gelder hen had gedwongen hem seksueel te bevredigen of op wat voor een wijze dan ook had verkracht.

De heer Gelder stuurt regelmatig leugenachtige brieven betreffende mijn persoon aan organisaties en personen die het niet goed met mij voor hebben. Ik ondervind hier heel veel last van. Gelet op onder andere het hiervoor vermelde, wil ik absoluut niets te maken hebben met Arjan Gelder!

In mijn vorige brief, gedateerd 18 januari 2019, aan u rechter mevrouw mr.
H.E. Spruit, heb ik uitgelegd dat bijna al mijn brieven, die ik persoonlijk tegen ontvangstbewijs heb afgegeven, door het Openbaar Ministerie waren zoekgemaakt. Die brieven waren geadresseerd aan de vele samenspannende officieren van justitie die beurtelings op mijn zaak met bovenvermelde parketnummers waren gezet. Die brieven kwamen de officieren van justitie die ook nog eens met meerdere rechters, die zich ook met mijn zaak hebben beziggehouden, onder één hoedje speelden, niet zo goed van pas.

Door mijn vasthoudendheid  en het opnieuw afgeven van de brieven tegen ontvangstbewijzen, heb ik kunnen bewerkstelligen dat even later alsnog werd erkend dat de brieven aan het dossier waren toegevoegd. Antwoord op die brieven heb ik nooit gekregen. Op de laatste brief, met nagenoeg dezelfde inhoud als alle andere voorgaande brieven, heb ik een afwijzende reactie gekregen. Maar dat was omdat die laatste brief het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak wél goed van pas kwam omdat toen de termijn betreffende mijn verzoeken in die brieven, door het zogenaamde zoekmaken en het niet reageren, was verstreken.

Ik woon al meer dan 6 jaar rechtszaken bij die gaan tussen partijen waarvan de één veel groter is dan de andere of de ene partij door de rechter veel belangrijker wordt geacht dan die andere. Ik ben dus heel wat gerechtelijke zwendel, ook in mijn eigen voorgaande zaken, gewend.
Toch was mijn verbijstering weer groot toen mij werd medegedeeld dat de e-mail met als bijlage het schrijven van de heer Gelder onmiddellijk na ontvangst aan mijn dossier was toegevoegd. Ten eerste omdat dat ongebruikelijk en uitermate ongepast is, maar meer nog omdat al mijn zorgvuldig geschreven brieven die ik persoonlijk tegen ontvangstbewijzen heb afgegeven op allerlei wijzen worden genegeerd. Als ik mij over dat zoekmaken en dus niet beantwoorden van mijn brieven beklaag, dan krijg ik daarop ook weer geen enkele reactie. 

U heeft als rechter, en dus verantwoordelijk voor een eerlijke, integere procesgang, toegestaan dat de e-mail met bijlage van de heer Arjan Gelder, die geen partij is in de zaak met bovenvermelde parketnummers, onmiddellijk na ontvangst aan mijn dossier is toegevoegd. Een leugenachtige brief van een buitenstaander die wél goed van pas komt bij het nog meer kapot maken van mijn persoon, dan dat ik al kapot gemaakt ben.

Door dit toe te staan rechter mr. Spruit, geeft u duidelijk aan dat ook u graag meewerkt aan het verder slopen van klokkenluider, melder van misstanden en journalist, Nico van den Ham. Vanwege de aanhoudende massale gerechtelijke zwendel nu ook weer in deze zaak, een strafzaak die is voortgekomen uit het zeer levensingrijpende misdrijf dat op mij is toegepast door uw collega-rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, is het onmogelijk geworden om mijzelf nog te verdedigen.

Ik heb, mevrouw Spruit, in mijn schrijven van 18 januari 2019 aan u primair sepot en subsidiair het afkopen alle feiten gevraagd. Ik weet dat dit in dit stadium van de procedure wettelijk bepaald niet kan. Ik verwijs u naar mijn schrijven van 18 januari 2019, waarin ik uiteenzet waarom ik het u dan toch verzoek en tevens uitleg waarom ik vind dat het wel zou moeten kunnen!

Ook op dát schrijven van 18 januari 2019 heb ik geen antwoord ontvangen.
En dat terwijl de tijd dringt. Door evenals alle andere gerechtelijke personen die zich bezig houden en zich bezig hebben gehouden met deze zaak, nergens op te reageren, maakt ook u het ook in deze zaak weer, voor mij volstrekt onmogelijk om verweer te voeren.

Ik vraag dan ook middels dit schrijven om aanhouding van de terechtzitting die op 14 februari 2019 om 10.00 uur staat gepland in uw rechtbank te Utrecht, omdat ik mij niet voldoende kan voorbereiden.

In dit schrijven verzoek ik om aanhouding van de zaak terwijl ik 11 dagen geleden nog sepot of om afkopen strafvervolging heb verzocht.  Dat rijmt niet met elkaar. Echter, ik heb geen andere keus, omdat ik nergens antwoord op krijg en doodgezwegen wordt. Mijn verzoeken tot sepot of afkopen van strafvervolging blijven staan! Ik verwijs daarbij onder andere naar artikel 14 van het International Covenant on Civil and Political Rights, de artikelen 6 en 14 van het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens en de artikelen 7 en 10 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik heb het recht op gelijke behandeling! Om te voorkomen dat er toch op 14 februari 2019 voor de derde keer in deze kwestie een rechtszitting betreffende mijn persoon zonder mijn aanwezigheid wordt gehouden, vraag ik om aanhouding van de zaak.  

In deze al 10 jaar lang durende levensingrijpende klokkenluidersvervolging heb ik mij in de vele gerechtelijke procedures nog nooit kunnen verdedigen. Nu in de aanloop naar de terechtzitting die gepland staat op 14 februari 2019 is het niet anders. In samenspan met het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank één van haar bekendste en vuilste wapens – nergens op antwoorden – ingezet. Van een eerlijk proces is vanaf het begin af aan al geen sprake. Verweer voeren is mij volstrekt onmogelijk gemaakt. Het wachten is op de veroordelingzitting.  

Er is in deze zaak weer veel gerechtelijke zwendel toegepast en daarmee grote verwarring gesticht. Nu komt die valse brief van de heer Gelder er ook nog eens bij. Ik ben door dit alles niet meer in de gelegenheid om mij nog op een adequate wijze voor te bereiden op de zitting op 14 februari 2019. Gelet op datgene wat onder andere is bepaald in artikel 6, lid 3, onder 3b van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens bent u als rechter verplicht, mevrouw mr. Spruit, om er zorg voor te dragen dat ik genoeg tijd heb om mij voor te bereiden op mijn terechtzitting.  Die tijd heb ik door toedoen van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak niet en ik eis dan ook aanhouding van de terechtzitting die gepland staat voor 14 februari 2019 om 10.00 uur.  

Tevens verzoek ik u, uw medewerkers en het met u samenspannende Openbaar Ministerie te stoppen met het toepassen van nog meer gerechtelijke list en bedrog op mijn persoon.
   
Ik heb na 10 jaar beestachtige klokkenluidersvervolging en datgene wat mij door rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal is aangedaan, recht op intensieve hulp van de overheid om mijn leven nog enigszins dragelijk te maken en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog!

Ik verzoek u dringend dit schrijven aan het dossier toe te voegen!
Tevens verzoek ik u op dit schrijven inhoudelijk en eerlijk te reageren en niet in uw eventuele antwoord ergens anders over te beginnen. Nico van den Ham
Journalist


__________________________________________

          Duidelijke e-mail in Pdf bestand klik >>> hier

maandag 4 februari 2019

Gele Hesjes, volksverraders en spoedberaad Mark Rutte en Koning Willem-Alexander

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Koninklijk Huis, NSB'ers, Schurkenstaat der Nederlanden, Dictatuur, Corrupte Reguliere Media, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen. 

zondag 3 februari 2019

Uitleg aanhouding Gele Hesser Erik Groenendijk 'Ik vind Willem Alexander een nep-Koning'

Met dank aan >>> Oscar Brak Fotografie >>> www.oscarbrak.nlWebsite Erik Groenendijk >>> Stop PAS-Familiedrama NU


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Koninklijk Huis, Schurkenstaat der Nederlanden, Dictatuur, Corrupte Reguliere Media, Huis, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 1 februari 2019

Koning Willem-Alexander is vandaag in Hilversum. Gele Hesser Erik Groenendijk gearresteerd!Dit bericht zal de komende uren/dag worden aangevuld met updates, Althans als Nico van den 
Ham niet ook 
wordt gearresteerd!


Onderaan beginnen met lezen i.v.m. de updates.

Update 6, 14.35 uur Erik Groenendijk is om 13.45 uur door de politie weer vrijgelaten. Ga voor verdere berichtgeving hierover naar ons >>> laatste bericht. Vanavond meer op de website van Erik Groenendijk >>> Stop PAS-FamiliedramaUpdate 5, 13.04 uur 
Een Gele Hesser neemt het op voor Erik Groenendijk en staat voor het politiebureau in Hilversum waar Erik in de politiecel zit. <-------   Hulde aan deze man!!! 

Update 4, 10.54 uur Er wordt ons gevraagd of wij de boel in de maling zitten te nemen betreffende de arrestatie van Erik Groenendijk. Dit omdat op Facebook is te zien dat Erik online is. Wij hebben zoveel als dat mogelijk is uitgezocht hoe dat kan. Onze enige verklaring is dat de politie mogelijk met de mobiele telefoon van Erik op Facebook zit te klooien. 

Update 3, 10.21 uur 
Robert van de Luitgaarden is weer thuis en vertelde ons zojuist dat het niet goed voelde om op die locatie te blijven. Ook Robert had een Geel Hesje bij zich en dat is op dit moment in onze verkapte Schurkenstaat niet geheel zonder gevaar! 

Update 3, 09.23 uur Erik Groenendijk had om 09.00 uur een afspraak met Robert van de Luitgaarden, auteur van het boek >>> Weggejorist, in Hotel Gooiland. Hotel Gooiland ligt naast Theater Gooiland. Robert van de Luitgaarden had daar een hotelkamer gehuurd, omdat hij onder andere zijn boek wilde promoten bij Koning Willem-Alexander. Wij hebben Robert vanmorgen vroeg gebeld en verteld wat er gaande was en dat Erik Groenendijk niet komt. Zojuist hadden wij opnieuw contact met Robert en die maakte een gehaaste indruk. Hij vertelde dat hij snel weg moest. Later wellicht meer over Robert van de Luitgaarden.   

Update 2, 09.04 uur Gele Hesser Erik Groenendijk is van zijn bed gelicht wegens vermeende belediging van Koning Willem-Alexander. Gisteravond laat nog publiceerde Erik een spetterende video op zijn website >>> Stop PAS-Familiedrama waarin hij aankondigde naar Hilversum te zullen gaan om wellicht koning Willem-Alexander aan te spreken. Dat kan natuurlijk niet en drs. Erik Groenendijk moet tijdelijk even van de straat. Het doet ons denken aan de huiszoeking die Melder van Misstanden Nico van den Ham een paar maanden geleden nog moest doorstaan. Ook dat hield verband met Koning Willem-Alexander >>> Politie valt woning binnen van Nico van den Ham.

Update 1, 08.40 uur 
Aanvullend nieuws betreffende deze kwestie uitsluitend nog op deze website, omdat wij inmiddels via Facebook worden geblokkeerd! 

Vanmorgen omstreeks 06.00 u kregen wij een e-mail van de moeder van Erik Groenendijk met onderstaande tekst. Inmiddels is er tussen moeder Irene en Nico telefonisch contact geweest.  

Melder van Misstanden Nico van den Ham gaat de goden niet verzoeken en gaat niet naar Hilversum vandaag. Hopelijk wordt hij dan niet gearresteerd en kan hij blijven schrijven.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:Koningshuis, Dictatuur,
De Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

_________________________________Gele Hesser Erik Groenendijk is vanmorgen om 06.00 uur door 2 politieagenten van bed gelicht en gearresteerd.  


Ha Nico,

Kreeg tegen zes uur een belletje. Hij zat in de politieauto.

Verzoek aan jou: de iemand met wie hij een afspraak heeft om negen uur, te melden dattie in de cel zit.
En het verhaal bekend maken. Want hoe weten die Gele Hessers straks dat hij niet komt opdagen?

Tja.. wij zijn inmiddels in de kleren en stand-by ...

Ik spreek je nog. Zoek maar contact als je wakker bent. En anders ga ik je straks bellen.

Dit schreef ik zijn broertjes:

goedemorgen, verder maar niet te erg schrikken:
Erik is in politiebureau Hilversum.
Rond half zes van zijn bed gelicht en gearresteerd wegens vermeende belediging van de koning. Dus kan hij de demonstratie straks bij Gooiland niet aanvoeren..
Zal na de tijd die ze je mogen oppakken voor zoiets wel weer vrijkomen.

maandag 28 januari 2019

NICO VAN DEN HAM IS NIET VERMIST EN DANKT BEZORGDE MEDESTRIJDERS VOOR HUN ZORGEN

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Corrupte Reguliere Media, Censuur,  Schurkenstaat
der Nederlanden, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 25 januari 2019

Gerechtelijke misdaad om klokkenluider Nico van den Ham nog verder te slopen dan dat hij al gesloopt is

Klokkenluider Nico van den Ham wordt in razend tempo door de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende tot op het bot corrupte rechtspraak verder kapotgemaakt. Zichzelf verdedigen wordt hem door corrupt Zwart Toga Tuig op allerlei arglistige wijzen onmogelijk gemaakt. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, valt op te maken uit onderstaand schrijven dat Nico onlangs naar inmiddels de derde rechter, die op zijn zaak is gezet, heeft gestuurd. Inmiddels is er weer een nieuwe situatie ontstaan, maar Nico kan daarop eigenlijk niet reageren, omdat hij op onderstaand schrijven tot nu toe ook geen antwoord heeft ontvangen. In de onderstaande brief is ook te lezen hoe Nico van den Ham klokkenluider is geworden.
  
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

Aan rechter mw. mr. H.E. Spruit


N.G. van den Ham                                                      Amsterdam,
 18 januari 2019
XXXXXXXXXXXXXX XXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                 (Brief in Pdf bestand klik >>> hier)        
Tel: 06-19XXXXXX

Betreft:       parketnummer96-103946-18, 96-212590-17,
                  96-134096-17  en 96-028859-18,                                       
Primair:      sepot aanvraag (alle feiten)
Subsidiair:  afkopen alle feiten

Rechter mevrouw Spruit,

U bent de nieuwe rechter die mijn strafzaak met bovenstaande parketnummers behandeld, zo is mij medegedeeld. Mevrouw mr. A. Hermelink is de officier van justitie
in deze zaak. Zij is inmiddels de zesde officier van justitie op rij die op mijn zaak met bovenstaande parketnummers is gezet. De voorgangers van mevrouw Hermelink
waren de officieren van justitie mr. A. Sarantoudis, mr. J. Hooker, mr. T.L. Lautenbach, mr. S.K. Dekker en vervolgens nog een keer, dus als vijfde, mr. T.L. Lautenbach die beurtelings op mijn zaak waren gezet. 


Aan al deze officieren van justitie heb ik vele brieven doen toekomen en in die brieven heb ik het één en ander verzocht. Mr. A. Sarantoudis was de eerste officier van justitie die op mijn zaak werd gezet en die heb ik natuurlijk als eerste een brief geschreven.
Dat was op 22 maart 2018. Ik heb die brief persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan het Openbaar Ministerie afgegeven. Op dat schrijven heb ik van mr. Alexandros Sarantoudis geen enkele reactie ontvangen!

De tweede officier van justitie die deze kwestie in behandeling zou nemen, was
mr. J. Hooker. Ook mr. Hooker heb ik meerdere soortgelijke brieven toegezonden waarin ik opnieuw het één en ander heb verzocht. Ook mr. Hooker heeft op geen enkele wijze op die meerdere brieven, die ik allemaal persoonlijk tegen ontvangstbewijs had afgegeven, gereageerd.

De derde officier van justitie in deze procedure was mr. T. Lautenbach, zo is mij, nadat
ik daarom had gevraagd, medegedeeld door het Openbaar Ministerie.
Mr. Lautenbach is daarna alweer zó snel van de zaak afgehaald, dat mij op dat moment is ontgaan dat mr. Lautenbach op de zaak was gezet.

Nadat mr. Lautenbach van de zaak was gehaald, werd zij voor korte tijd opgevolgd door officier van justitie mr. Dekker. Ook mr. Dekker heb ik een brief geschreven, gedateerd
3 september 2018, waarin ik haar hetzelfde verzocht als in de brief aan mr. Sarantoudis en in de meerdere brieven aan mr. Hooker.

Die brief van 3 september 2018 aan mr. Dekker, waarin ik hetzelfde verzocht
als in al die eerdere brieven aan de voorgaande officieren van justitie, kwam de samenspannende officieren van justitie en rechter C.M.A.T. van der Geest wel goed van pas om op te antwoorden. Die antwoordbrief was gedateerd op 13 september 2018 en kwam niet van mr. Dekker, maar van mr. Lautenbach die voor de tweede keer, dus als vijfde officier van justitie, op de zaak was gezet.

'Zoveel mogelijk officieren van justitie beurtelings op de zaak zetten om het allemaal heel erg ingewikkeld te maken. Onderwijl geen enkele reactie geven op de brieven die klokkenluider Van den Ham telkens maar weer persoonlijk tegen ontvangstbewijs heeft afgegeven. Geen antwoord geven net zolang totdat de termijn verlopen is. Zodra die termijn verlopen is wel antwoorden en alles wat Van den Ham heeft verzocht afwijzen, zodat wij in samenspan de al 10 jaar durende onmenselijke klokkenluidersvervolging tegen Van den Ham kunnen voortzetten om hem zo nog verder kapot te maken dan dat hij al kapotgemaakt is'. Dat moet de opzet/werkwijze van de vele heulende officieren van justitie en rechters, die zich reeds met deze zaak bemoeid hebben, wel zijn.

Ik vermoed dat één van de redenen om op mijn zaak telkens voor zeer korte
tijd een andere officier van justitie te zetten is om het allemaal heel ingewikkeld te maken en verwarring te zaaien. Maar ook dat als ik klachten jegens deze personen indien of aangifte tegen hen doe, deze met een kort standaardbriefje te kunnen afdoen met: 'niet klachtwaardig' (of woorden van gelijke strekking), want deze officier van justitie behandelt uw zaak niet meer, mijnheer Van den Ham'.

Eind 2015 – begin 2016 werd ik slachtoffer van een zeer levensingrijpend misdrijf.
De dader die dit ernstige misdrijf tegen mij pleegde, is de Amsterdamse kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal. Een ernstig misdrijf dat ik er, gelet op de toen al 6 jaar durende beestachtige klokkenluidersvervolging, die intensief op mij werd toegepast, niet meer bij kon hebben!

Middels het vervalsen van een datum door zijn baas, mr. Henk Navis, rechtbankpresident te Amsterdam, én het aan zijn gerechtelijke laars lappen van bepalingen die liggen verankerd in nationale wetten en internationale verdragen, maar die rechter De Waal niet van pas kwamen tijdens het bevoordelen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, heeft mr. De Waal gemeend dit zo te kunnen doen. Ook door de huurwet te omzeilen, veroordeelde de justitiële schurk mij in mijn 63e levensjaar tot dakloosheid!


Redelijk denkende mensen vinden het dakloos maken van medemensen, wat in onze verkapte Schurkenstaat zoveel gebeurt, een ernstig misdrijf! Echter,
mr. C.L.J.M. de Waal maakte het nog bonter en veroordeelde mij tot dakloosheid zonder een complete dagvaarding én zonder dat er een rechtszitting is geweest betreffende deze kwestie waar ik bij aanwezig was! Het rechtsbeginsel hoor en wederhoor is daardoor op geen enkele wijze toegepast. Een doodzonde in een rechtstaat, zoals elke jurist wel weet of althans hoort te weten en elke burger die geen rechten heeft gestudeerd logischerwijs wel begrijpt! In het vonnis heeft rechter mr. C.L.J.M. de Waal geschreven of laten schrijven dat ik mijn beweringen niet heb onderbouwd. Dat klopt ook wel, maar dat komt omdat de justitiële crimineel mij die kans heeft ontnomen door geen hoor en wederhoor toe te passen.

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte (woonruimte) hem/haar is afgepakt.
Een moordenaar wordt veel minder gestraft dan een klokkenluider.

Ik heb tien jaar geleden iets goeds gedaan voor de maatschappij. Bel nimmer de politie! Dat verkondig ik inmiddels aan iedereen die het maar horen wil. Doe je dat wel, dan loop je een kans dat je klokkenluider wordt. Jouw verdere leven wordt dan op onmenselijke wijze door meedogenloze criminelen van de allerergste soort volledig verwoest.

Het is inmiddels drie jaar geleden dat rechter Cees de Waal dat vreselijke misdrijf, in Naam van Koning Willem-Alexander, voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot op mij heeft toegepast.
Mijn mensenrechten zijn op grove en zeer misdadige wijze geschonden door
mr. C.L.J.M. de Waal!

De woning waar ik uit ben uitgezet, wordt nu door Woningcorporatie Stadgenoot voor maar liefst drie keer zoveel verhuurd dan dat ik er voor betaalde! U leest het goed: drie keer zoveel! Ook een goede reden dus om het gewone volk massaal via meedogenloze rechters dakloos te maken. In de ruim 21 jaar dat ik in betreffende woning heb gewoond, ben ik nooit ook maar één minuut te laat geweest met het betalen van de huurpenningen! Voordat rechter mr. C.L.J.M. de Waal dat vreselijke misdrijf op mij heeft toepast, had ik nimmer schulden of betalingsachterstanden op welk vlak dan ook. Ik had mijn leven op orde en kan heel goed met geld omgaan! Van het veroorzaken van overlast of het hebben van bijvoorbeeld een wietplantage in mijn woning was geen sprake.
Wat ik fout heb gedaan, is dat ik een pyromaan, die jarenlang vele branden heeft gesticht in een groot wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, heb gepakt en overgedragen aan de politie.Ik had de politie en de Misdaadgroep al meer dan een jaar lang, keer op keer, op allerlei wijzen medegedeeld wie die branden stichtte, waar de pyromaan verbleef en zelfs wanneer hij weer brand zou gaan stichten (de brandstichter deed dat in ieder geval altijd op zaterdagavond tussen 24.00 en 01.30 uur). 

De woningcorporatie had afspraken op haar kantoor met de pyromaan! U leest het goed: een woningcorporatie die afspraken had met de pyromaan die jarenlang zo'n 3 keer per week brand stichtte in één van haar grote wooncomplexen. Afspraken dus met een brandstichter die zo veel leed, ellende, enorme schade en maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt! Een medehuurder is zwaar gewond geraakt bij één van die branden en is voor de rest van zijn leven invalide en zwaar verminkt. Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot stond het niet aan dat ik die pyromaan, waar zij contact mee onderhield uit had geschakeld en heeft mij daarna keer op keer, jarenlang, valselijk beschuldigd van het plegen van een groot aantal zéér ernstige misdrijven.

Er is nooit een strafrechtelijke procedure tegen mij opgestart betreffende de vele ernstige misdrijven waarvan ik door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot valselijk werd beschuldigd!

Daarna heb ik mij gewend tot diverse instanties, zoals destijds de Commissie voor de Politieklachten, de Nationale Ombudsman en zijn er procedures geweest. Die procedures heb ik allemaal verloren. Er zijn hoorzittingen geweest waar ik niet mocht komen, maar waar wel werd verteld en door de griffier werd opgeschreven dat ik, nadat ik de pyromaan had gestopt, branden stichtte in het wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. En dat nota bene terwijl er, nadat ik de bevriende pyromaan van Stadgenoot uit had geschakeld en had overgeleverd aan de politie, nimmer meer branden zijn geweest in het wooncomplex. Ik heb 140 handtekeningen van blije bewoners, maar die handtekeningen zijn in beslissingen en uitspraken van zowel de instanties als van partijdige, criminele rechters nooit benoemd of vermeld in proces-verbalen en vonnissen.

De beestachtige, levensingrijpende klokkenluidersvervolging ging maar door en uit wanhoop ben ik een website begonnen. Ik heb mijn goudeerlijke verhaal op mijn website gepubliceerd. Ik ging vrij kort daarna ook artikelen over anderen publiceren. Anderen die ook door partijdige rechters ten voordele van het geldelijk belang van grote, organisaties/bedrijven of door rechters belangrijk geachte personen kapotgemaakt zijn.

Woningcorporatie Stadgenoot is, nadat ik die website had opgestart, gaan procederen tegen mij. Dit omdat zij mijn goudeerlijke artikelen betreffende deze doofpotaffaire van het internet verwijderd wilde hebben.

Zo heb ik onder andere een video op mijn website gepubliceerd waar het slachtoffer (medehuurder) van één van die branden in zijn onderbroek zijn invaliditeit en ernstige verminkingen, ten gevolge van die branden, toont. Dat stond Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot niet aan waardoor klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham, via een bevriende rechter van de misdaadgroep, een buitenproportionele boete (inclusief proceskosten) kreeg van maar liefst twaalfduizend euro!

Er zijn civielrechtelijke rechtszaken geweest die ik allemaal heb verloren.
Alles wat ik mondeling naar voren heb gebracht en in mijn voordeel was, is niet vermeld in de proces-verbalen van de vele (alle) rechtszittingen betreffende deze kwestie.
De enorme hoeveelheid onweerlegbare, schriftelijke bewijsstukken die ik in mijn bezit heb en een onderbouwing zijn van datgene wat ik beweer, zijn door de rechters uit de proces-verbalen van de rechtszittingen en de uiteindelijke vonnissen gehouden. Klokkenluider Nico van den Ham moest en zou voor de geldelijke belangen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot kapot worden gemaakt. Het betreft hier één van de grootste doofpotschandalen van Amsterdam.

In de vele rechtszaken van anderen die ik de afgelopen jaren heb bezocht, waarin het ging om partijen waarvan de één veel groter was of door de rechter belangrijker werd geacht dan die andere, heb ik het niet anders gezien. Van grote groepen medeburgers wordt zo het leven volledig verwoest ten voordele van een relatief kleine groep van de boven ons gestelden.

Toen die buitenproportionele boete van twaalfduizend euro niet hielp en ik mijn goudeerlijke berichtgeving dus niet van mijn website had verwijderd, werd mijn website uit de lucht gehaald. Toen ik vrijwel direct daarna, onder een buitenlands adres, weer online terug was met dezelfde waarheidsartikelen, werd ik door rechter mr. C.L.J.M. de Waal daarvoor voor straf dakloos gemaakt.

Door de onwettige, criminele en onmenselijke beslissing van rechter De Waal is mijn basisbehoefte, mijn eenkamerwoning, daarna voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ontruimd en ben ik, net toen ik 64 jaar was geworden en in zeer slechte gezondheid verkerend, de straat op gekwakt!

Alles, maar dan ook alles wat met mijn leven te maken had, werd daardoor overhoop getrokken. Korte tijd later bezat ik niets anders meer dan een koffer met wat kleding, een scheerapparaat, tandenborstel en nog wat andere kleine dingen! Ik verzoek u met klem hier niet op een zakelijke wijze maar even snel over heen te lezen, maar u af te vragen hoe het is en wat er gebeurt wanneer iemand op zijn of haar oude dag, in slechte gezondheid verkerend, zonder geld of middelen in een koud land dakloos op straat belandt! 

Het was een regelrecht misdrijf; een ernstig misdrijf! Uitgevoerd door een tot op het bot corrupte rechter die dat misdrijf op mij toepaste om een grote, aan de overheid gerelateerde, organisatie door middel van gerechtelijke list en bedrog te bevoordelen.

Het komt met de meeste mensen, vooral als die al wat ouder zijn en dakloos zijn gemaakt, nooit meer goed! Dat wist ik als redelijk denkend mens met een beetje gevoel in zijn donder natuurlijk al heel lang! Maar nu ondervind ik dat zelf, nog steeds, elke dag op vele momenten! Het komt met mij, maar ook met al die andere daklozen, op wat enkele uitzonderingen na, nooit meer goed!

Mijn gezondheidstoestand was toen ik dakloos werd gemaakt al zeer slecht te noemen. Nu is mijn gezondheidstoestand inmiddels nog veel slechter door de 10 jaar aanhoudende stress! Extreme, aanhoudende stress, zonder onderbrekingen, veroorzaakt door de buitenproportionele, levensontwrichtende, civielrechtelijke vervolging die al die jaren op mijn persoon op de meest denkbare vuile wijze wordt toegepast. Deze brief wordt een dik boek als ik alle smeerlapperij die is aangewend om mij als klokkenluider alsmaar meer kapot te maken, op zou schrijven!

En nu is de civielrechtelijke vervolging, zoals je dat wel vaker ziet bij de vele andere slachtoffers van corrupte klassenrechters in het civiel recht, overgegaan in strafrechtvervolging.

Het is zeer onterecht, of beter nog misdadig, dat ik nu diegene ben die voor de betreffende strafbare feiten, die zijn veroorzaakt door een zwaar ingrijpend misdrijf dat op mij is toegepast, door de partijdige, gewetenloze rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, strafrechtelijk wordt vervolgd. Door het hebben van een website heb ik de regelrechte aanslag die tot mijn dood had kunnen leiden, kunnen overleven.

Ik heb geen familie. Maar vele vaste bezoekers van mijn website, die alleen al
in hun pinknagel meer fatsoen en menselijk gevoel hebben dan dat rechter
mr. C.L.J.M. de Waal in zijn hele corrupte, gerechtelijke donder heeft, boden mij al die tijd dat ik dakloos ben geweest een slaap/werkplek aan. Dat was dan voor een week, een weekend of soms wel een maand!

Als die lieve mensen dat niet hadden gedaan, had ik deze brief nooit kunnen schrijven. Dit omdat ik die dakloosheid dan nooit zou hebben overleefd! Ik heb tijdens die vreselijke daklozenperiode, die bijna 2 jaar heeft geduurd, niet één nacht in dit koude land op straat hoeven te verblijven! Dat kwam omdat ik er alles aan heb gedaan om in leven te blijven, daar viel het noodgedwongen reizen zonder geldig vervoersbewijs ook onder.

Ik heb gevochten om mij niet door rechter, mr. C.L.J.M. de Waal de dood in te laten jagen en ben keer op keer in treinen gaan zitten die eigendom zijn van de (verkapte) Schurkenstaat der Nederlanden. Ik ging in die treinen zitten zonder geldig vervoerbewijs, omdat ik als dakloos gemaakt stuk vuil (lees: slachtoffer) geen middelen had om zo'n vervoerbewijs aan te schaffen.
Voordat ik dakloos werd gemaakt, had ik nog nooit in mijn leven zonder geldig vervoerbewijs gebruik gemaakt van het openbaar vervoer!

Ik heb mij, door zonder kaartje in die treinen te gaan zitten, laten leiden door het natuurrecht en niet door uw recht dat uit de wil van uw overheid is ontstaan.

Het natuurrecht is een hoger of beter recht dat niet door mensen is bedacht.
Dat recht kan dan ook worden beschouwd als van nature gegeven, in de natuurlijke orde van de dingen gefundeerd.

Ik heb, omdat ik niet op straat wilde sterven, niet aan de geldelijke belangen gedacht van de Nederlandse Spoorwegen. De Nederlandse Spoorwegen waarvan alle aandelen van de Schurkenstaat der Nederlanden zijn. Schurkenstaat, onder andere, omdat in de Nederlandse rechtszalen dagelijks grote groepen medemensen volledig kapot worden gemaakt voor de belangen van de veel grotere tegenpartijen of door klassenrechters belangrijk geachte personen.
In de verplichte proces-verbalen van zittingen, als die al worden opgesteld, wordt meestal alles wat in het voordeel is van de veel kleinere of door de rechter minst belangrijk geachte persoon niet vermeld. Datzelfde geldt ook voor de uiteindelijke vonnissen.

Ik wilde niet sterven op de koude straat en ging met de trein van het ene naar het andere adres. Ik liet mij leiden, zoals eerder vermeld, door het natuurrecht. Ik wilde overleven en die overlevingsdrang die iedereen in zich heeft, heeft mij er toe gebracht om zonder kaartje in die treinen te stappen. Ik heb de feiten gepleegd in een situatie van overmacht. Ook ik heb het recht er alles aan te doen om het moment van dood gaan, te trachten uit te stellen.

Ik heb het volste recht om mij te verzetten tegen een crimineel. Ook als die crimineel rechter mr. C.L.J.M. de Waal is. Ik heb het absolute recht om mij niet de dood in te laten jagen, ofwel te laten vermoorden door deze corrupte, gerechtelijke schurk!

Buiten het feit om dat het überhaupt buitengewoon misdadig is om mij nu te vervolgen, is de gerechtelijke procedure die nu tegen mij gevoerd wordt niet rechtmatig. Er is door de vele officieren van justitie, die beurtelings op de zaak zijn gezet, en rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest zo veel gesjoemeld dat deze gerechtelijke procedure nietig behoort te worden verklaard!

Al mijn brieven met verzoeken die ik aan de officieren van justitie én aan rechter Van der Geest heb verzonden zijn, op één na, dat was nadat de termijn verstreken was en het antwoorden de samenspannende officieren van justitie en de rechters dus wél goed van pas kwam, beantwoord. Dat heeft tot gevolg gehad dat de ene gerechtelijke zwendel die op mijn persoon is toegepast – en waar ik mij vervolgens over beklaagde – nog niet was opgelost, de volgende onwettige handeling, van de kant van het Openbaar Ministerie in samenspan met de Rechtspraak, alweer plaatsvond. Dit met voor mij zeer ingrijpende gevolgen betreffende de procedure met bovenstaande parketnummers.

De zeer ingrijpende gevolgen voor mijn leven, dat toch al zo ten voordele van een grote organisatie tot een dagelijkse HEL is gemaakt, zijn enorm en houden maar aan.
Ik heb het volste recht op hulp inzake het herstellen van mijn levenssituatie voor zover dat nog mogelijk is en niet op nog meer vervolging! 

Er was een terechtzitting in onderhavige zaak met bovenstaande parketnummers die rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest op 13 juni 2018, op enig niet vermeld tijdstip, in het geniep heeft georganiseerd. De betreffende terechtzitting ging, zoals vermeld, over mijn persoon: Nico van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953.

Rechter mr. Van der Geest had op 1 juni 2018 mij en mijn advocaat op meerdere schriftelijke wijzen medegedeeld dat die terechtzitting niet door zou gaan! Al die documenten zitten in het dossier van onderhavige zaak met bovenstaande parketnummers en waar ik bij deze naar verwijs.

Rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest heeft tijdens die stiekem gehouden terechtzitting samen met de officier van justitie, mr. J. Hooker, het één en ander, zonder mijn en/of mijn advocaat zijn aanwezigheid, heimelijk bekokstoofd. Dat is misdadig en zal verstrekkende gevolgen hebben voor mijn verdere situatie in deze strafzaak en dus ook mijn leven. Een belabberde situatie ten gevolge van ernstige levensingrijpende misdrijven die de afgelopen 10 jaar, als klokkenluider, op mij zijn toegepast.

Wel heeft rechter Van der Geest, wellicht omdat het bestraffen van gewone
eenvoudige mensen haar inmiddels niet meer voldoende genoegdoening geeft, op een sadistische wijze in het proces-verbaal vermeldt, citaat: De verdachte gedagvaard als: Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953, wonende te XXXXXXXXXXXXXX XXX, XXXX XX Amsterdam is NIET verschenen. Einde citaat.

Door ook nog eens het woord – NIET – met hoofdletters op te schrijven, verraadt rechter Van der Geest dat zij er op een satanische wijze van geniet om mij, als klokkenluider, nog verder kapot te maken dan ik al kapot gemaakt ben.

De bepalingen die niet voor niets liggen verankerd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) waar rechter Van der Geest zich aan dient te houden, lapt zij openlijk, schaamteloos en gewetenloos aan haar laars. Dit met alle ingrijpende gevolgen van dien voor mijn toch al zo verwoeste leven dat al 10 jaar lang beheerst wordt door een beestachtige klokkenluidersvervolging.

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) garanderen het recht om als verdachte adequaat te participeren in zijn/haar strafproces! Dat recht heeft rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest mij op onrechtmatige en arglistige wijze ontnomen!

Door deze terechtzitting op deze geheime manier te organiseren, wilde rechter Van der Geest onder andere voorkomen dat ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, nog wat kon ondernemen tegen de corrupte officieren van justitie: mr. A. Sarantoudis, mr. Judesca Hooker, mr. S.K. Dekker en mr. T.L. Lautenbach waartegen ik, op mr. S.K. Dekker na, aangifte heb gedaan.

Rechter mr. C.M.A.T. van der Geest veroorzaakt in samenspan met de officieren van justitie: mr. Alexandros Sarantoudis, mr. Judesca Hooker, mr. S.K. Dekker en mr. T.L. Lautenbach vanwege hun onwettige, criminele werkwijzen er ook nog eens een keer voor dat ik telkens opnieuw hoge kosten moet maken (o.a. inktcartridges, papier en vooral het reizen om de brieven af te leveren). Hierdoor maakt rechter C.M.A.T. van der Geest en haar kliek het voor mij nog meer onmogelijk dan het al is om aan andere verplichtingen te voldoen. Ik kom zo in nog grotere problemen.

Nog meer onbeheersbare (waaronder financiële en gezondheid) problemen dan die waar ik al in ben gebracht. Allemaal omdat ik ooit iets goeds heb gedaan voor de maatschappij, maar wat een grote organisatie niet zo van pas kwam en ik zo helaas klokkenluider ben geworden.

Mijn absolute recht om aanwezig te zijn bij mijn proces, een recht wat ligt besloten in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en in artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), is door rechter mr. C.M.A.T. van der Geest geschonden.

De gevolgen van al deze justitiële zwendel zijn voor mijn verdere leven, dat vanuit civielrechtelijke zaken middels het plegen van zware gerechtelijke misdrijven jegens mijn persoon als klokkenluider toch al zo kapot zijn gemaakt, desastreus!

Ook in mijn uit het civiel recht voortgekomen strafzaak worden mijn vele rechten die liggen verankerd in nationale wetten en internationale verdragen, schaamteloos geschonden.

De eerste gerechtelijke zwendel, in deze zaak, het niet beantwoorden van
mijn brief van 22 maart 2018 aan mr. Sarantoudis, wordt overlapt door de tweede gerechtelijke list en bedrog. Dat betreft mijn brief van 1 mei 2018 aan mr. Hooker die ook niet is beantwoord. Die tweede gerechtelijke oplichting wordt weer overlapt door de derde. Dat betreft het opnieuw niet beantwoorden van mijn voor de derde keer tegen ontvangstbewijs afgegeven brief op 28 mei 2018. Dat is dezelfde brief aan officier van justitie mw. mr. Hooker gedateerd op 1 mei 2018. Die brief is ook nog eens een keer op een andere wijze (via de advocaat), dan het persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgeven, naar officier van justitie
mr. Hooker toegezonden. Ook op die drie keer aangeboden brief, van 3 mei 2018, heeft mr. Hooker niet gereageerd.

Ik had inmiddels maar liefst al 4 keer brieven afgeleverd waarin ik allemaal hetzelfde verzocht en een beroep deed op een eerlijke, gelijke behandeling en daarbij verwees naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights. Vrijwel al die brieven waren, zo werd mij telkens door het Openbaar Ministerie telefonisch medegedeeld, kwijtgeraakt.

Door mijn vasthoudendheid heb ik kunnen bewerkstelligen dat later dan maar uiteindelijk werd erkend dat de brieven in het bezit zijn van het Openbaar Ministerie.
De brieven zitten allemaal in het dossier van onderhavige zaak met bovenstaande parketnummers en waar ik bij deze dan ook naar verwijs.

Officier van justitie mw. mr. T.L. Lautenbach

Op 3 september 2018 gaf ik persoonlijk tegen ontvangstbewijs een brief gericht aan officier van justie, mw. mr. S.K. Dekker, af aan de Centrale Balie van de Rechtbank Midden-Nederland. Mr. Dekker was als vierde officier van justitie, zo was mij door een medewerkster van het Openbaar Ministerie medegedeeld, op mijn zaak gezet. Echter ook mr. Dekker werd al weer zeer snel vervangen door mw. mr. T.L. Lautenbach. Mr. Lautenbach was al eerder actief in deze procedure, maar was opnieuw, dus als vijfde officier van justitie, op de zaak gezet.

Op 13 september 2018 kreeg ik van mr. Lautenbach antwoord op mijn brief van 3 september 2018 die was gericht aan officier van justitie mr. Dekker. Dat was de eerste en enige reactie op mijn vele brieven die ik aan de vele officieren van justitie, die beurtelings op mijn zaak waren gezet, heb ontvangen.
Uit het antwoord van mr. Lautenbach kwam nog eens duidelijk naar voren dat het eerder beantwoorden van mijn vele, persoonlijk tegen ontvangstbewijzen afgegeven, brieven het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak betreffende het nog verder kapot maken van klokkenluider N.G. van den Ham, niet zo goed van pas kwam.

Officier van justitie mr. Lautenbach schreef in haar reactie dat het niet meer mogelijk was om de zaken te seponeren, dan wel een andere beslissing te nemen door het Openbaar Ministerie. Na mijn vele brieven aan de voorgaande, samenspannende officieren van justitie én rechter mw. mr. C.M.A.T. van der Geest, waar ik geen antwoord op kreeg, kwam het Openbaar Ministerie het nu wél goed van pas om te antwoorden.
De termijn betreffende datgene wat ik aan mr. Dekker, maar ook aan de vele voorgaande officieren van justitie die op mijn zaak waren gezet had verzocht, was immers verstreken.

Over het feit dat ik al vanaf het begin haar vele voorgangers had aangeschreven, repte mr. Lautenbach in haar antwoordbrief met geen woord. Het categorisch zogenaamd zoekmaken en niet beantwoorden van al mijn tegen ontvangstbewijs afgegeven brieven heeft mr. Lautenbach niet benoemd in haar brief van 13 september 2018. Precies zoals dat ook wordt gedaan in proces-verbalen van rechtszittingen, beschikkingen en vonnissen betreffende gerechtelijke procedures waar de belangen van veel grotere of door rechters belangrijk geachte partijen een grotere rol spelen dan de belangen van kleinere of door de rechter minder belangrijk geachte partij.

Samengevat:

Op de eerste, tweede, derde, tegen ontvangstbewijs afgeleverde brieven en ook nog eens op een andere wijze toegezonden vierde brief aan de officieren van justitie die beurtelings op onderhavige zaak met bovenstaande parketnummers waren gezet, kreeg ik geen enkele reactie of antwoord. Het wel beantwoorden van de vijfde, soortgelijke brief aan officier van justitie, mw. mr. Dekker, kreeg ik van officier van justitie mw. mr. Lautenbach wel antwoord. Nu plotsklaps wel antwoord omdat de termijn, ten gevolge van dat in samenspan niet beantwoorden van de brieven aan voorgaande officieren van justitie, was verstreken.

In opdracht van rechter mw. mr. C.M.A.T. van der Geest zijn er misleidende getypte en met de hand geschreven briefjes naar mijn persoon en mijn advocaat, mr. J.M.R. Vlaar, toegezonden. Briefjes met de valse mededeling dat een terechtzitting op 13 juni 2018 niet door zou gaan. Op 13 juni 2018, op enig niet vermeld tijdstip, heeft rechter Van der Geest in samenspan met officier van justitie, mw. mr. J. Hooker in het geniep die rechtszitting gehouden. Later kreeg ik een proces-verbaal van die rechtszitting met de sarcastische mededeling dat verdachte NIET was verschenen.

Dit alles maakt het dat ook deze gerechtelijke procedure kan worden aangemerkt als regelrechte gerechtelijke zwendel.

Mocht u van plan zijn, rechter mevrouw mr. Spruit, om mij mede te delen dat de onderhavige zaken volgens bepalingen in de wet niet meer geseponeerd of afgekocht kunnen worden, omdat de zaken nu inmiddels bij de rechter zijn aangebracht, dan wijs ik u op het volgende: in de vele voorgaande gerechtelijke procedures, waar deze strafzaak uit is voortgevloeid, is massaal gerechtelijke list en zwendel toegepast om mijn persoon als klokkenluider volledig te verwoesten ten voordele van een grote organisatie.

Nu in de strafzaak met bovenstaande parketnummers, die uit die civielrechtelijke zaken is voortgekomen, is het niet anders en hebben de officieren van justitie mr. A. Sarantoudis, mr. J. Hooker, mr. Lautenbach, mr. Dekker, vervolgens nog een keer mr. Lautenbach én een aantal rechters, zoals mw. mr. C.M.A.T. van der Geest, in samenspan op een misdadige wijze opnieuw al mijn rechten die in bepalingen van nationale wetsartikelen en internationale verdragen liggen verankerd aan hun laars gelapt. Met als gevolg dat ik gediscrimineerd en ongelijk in het recht behandeld wordt .

Ik vind dan ook dat ik het absolute recht heb dat deze hele procedure nietig wordt verklaard. Of als u mevrouw Spruit en de officier van justitie dat niet willen in ieder geval deze procedure wordt teruggedraaid naar het begin, zodat ik opnieuw kan beginnen met het verzoeken van datgene wat ik al zo lang, zo vaak en vanaf het begin verzocht heb. Als dat wettelijk gezien niet kan, dan moet nu ook maar eens voor een keer, ook al komt dat niet zo goed uit voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak, in samenspan van die bepalingen afgeweken worden. Ik verzoek u dan ook, mr. Spruit, met de zesde officier van justitie die op deze zaak met de bovenstaande parketnummers is gezet, mw. mr. A. Hermelink, te gaan overleggen wat de mogelijkheden zijn. Ik verzoek zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak te stoppen met het nog verder kapot maken van klokkenluider Nico van den Ham.

Dit schrijven is persoonlijk, tegen ontvangstbewijs, aan de centrale balie van de rechtbank in Utrecht afgegeven. Veel van mijn vorige brieven heb ik ook tegen ontvangstbewijs afgegeven. Desondanks deelde de rechtbank en het Openbaar Ministerie mij telkens telefonisch mede dat er geen brieven te vinden waren!

Ik verzoek u dan ook dringend dit schrijven aan het dossier toe te voegen!


Tevens verzoek u ik u zo spoedig mogelijk op dit schrijven te reageren.N.G. van den Ham


Klokkenluider
Melder van Misstanden
Journalist