KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 28 december 2012

STADGENOOT | DISCRIMINATIE

Hoe word je een racist terwijl je dat absoluut niet wilt?

Heel makkelijk, huur een woning van woningcorporatie Stadgenoot. Maak een eind aan jarenlange brandstichtingen in het wooncomplex waar je woont, en/of meld andere misstanden en de rest wordt verzorgd door Stadgenoot en haar kliek!


Lees in dit bericht, wat ik heb meegemaakt

Lees hier mijn ongelooflijke, angstaanjagende relaas

Het begin van een heel ander, volledig ontwricht, leven

Gesprek wijkagent 

Op 21 mei 2010 verzocht ik wijkagent J. Druppers om een gesprek met mij inzake de vele bedreigingen van een medebewoner. Die medebewoner is de vriend van de pyromaan, die door mijn optreden en mijn getuigenverklaring bij de recherche en voor de rechtbank is gestopt met >>> brandstichten in en om het gebouw waar ik woon.
Daarna is hij veroordeeld, heeft nog een maal een grote alles verwoestende brand gesticht en is daarna het wooncomplex uit gezet.

Die medebewoner heeft de pyromaan jaren huisvesting verleend.

Na veroordeling bedreigingen

De bedreigingen hadden uiteraard te maken met het feit, dat ik zijn vriend had gestopt met brandstichten en zo heb bewerkstelligd, dat hij daarvoor is veroordeeld en Stadgenoot hem er met tegenzin wel uit moest zetten. Wijkagent Druppers stemde in met mijn verzoek en het gesprek vond diezelfde dag nog plaats. Dat was, zoals de wijkagent had voorgesteld buiten op straat, want dan kon hij roken.

Lijsten met door mij gepleegde discriminatie misdrijven, verzonnen door politieman Jack Druppers

Wij hebben dat gesprek gevoerd voor een gebouw van de politie 'De Eenhoorn'  en vrijwel onmiddellijk ging het gesprek niet meer over de bedreigingen, maar over lijsten. Wijkagent Jack Druppers  vertelde, dat ik wel op mocht passen, omdat het Meldpunt Discriminatie hem telefonisch had benaderd. Zij hadden hem medegedeeld, dat zij lijsten hadden met daarin vermeld, meerdere gevallen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd in de stad. Het meldpunt had ook nog een lijst met meerdere gevallen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd in het gebouw waar ik woon, zo vertelde hij.


Ontsteltenis
Mijn maag draaide om van ontsteltenis, dit omdat ik zeer tegen elke vorm van discriminatie ben en zeker weet dat ik nimmer heb gediscrimineerd en dat ook zeker niet zal gaan doen! De heer Druppers merkte wel hoe groot mijn verbijstering was en vertelde er nog bij, dat hij mij door dit mede te delen wilde behoeden voor verder onheil. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen.


Lang op mij ingepraat niet naar het Meldpunt Discriminatie te gaan!

Ik kondigde aan om onmiddellijk naar het Meldpunt Discriminatie te gaan.
Politieman Druppers heeft langdurig op mij ingepraat, dat vooral niet te gaan doen.
Ik zou het alleen maar erger maken voor mij zelf, omdat ik opgefokt zou reageren tegen de mensen van het meldpunt, zo besliste de wijkagent voor mij. Bovendien zo wist hij, had dat meldpunt geen ontvangstbalie. Ik zou beter ook niet kunnen bellen, zo deelde hij mij verder mede. Dat Druppers 
absoluut niet wilde, dat ik naar het meldpunt zou gaan, was natuurlijk omdat zijn vuile ambtelijke leugens dan zouden uitkomen!

Geen individuele klachten, alleen lijsten, loog de politieman
Ik heb buurtregisseur Druppers uitdrukkelijk en meerdere malen gevraagd of er bij hem individuele klachten waren binnengekomen. De politieman verzekerde mij dat dat niet zo was. Het zijn alleen 
die lijsten bij het Meldpunt Discriminatie zo deelde hij mij mede. Over de bedreigingen is niet meer gesproken.

Naar Meldpunt Discriminatie gegaan
Ik ben naar huis gegaan, heb het adres opgezocht en ben direct naar het Meldpunt Discriminatie Amsterdam >>> MDA aan de Vijzelstraat nr. 77-1 gegaan en werd daar uiterst vriendelijk ontvangen. Ik heb het verhaal van politieman Jack Druppers, inzake de lijsten met vermeldingen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd verteld.


Meldpunt Discriminatie verbaast
Mevrouw xxxxxx die mij te woord stond, was nogal verbaast.
Dit omdat zij deze werkwijze niet herkende. 
Het was de vrijdagmiddag voor Pinksteren, enigszins laat en mevrouw xxxxxxx zegde mij toe, het een en ander na Pinksteren uit te gaan zoeken en mij daarover te bellen.

Heel vervelend pinksterweekend. begin van een ander, ontwricht leven

Na een uitermate vervelend Pinksterweekend ben ik de dinsdag erop, 25 mei om kwart over negen 's morgens weer naar het meldpunt gegaan. Ik werd te woord gestaan door mevrouw xxxxxx en die beloofde mij, dat ik diezelfde ochtend nog opgebeld zou worden. Dat opbellen gebeurde al om 10.40 uur door mevrouw xxxxxxx die mij verzekerde, dat niemand van het meldpunt ooit van mij had gehoord en dat ik op geen enkele wijze in het systeem van het meldpunt voorkom! Dat wist ik natuurlijk wel, maar het was toch fijn, om dat nog eens van het meldpunt zelf bevestigd te krijgen.


Absolute leugens van politieman van politieman Jack Druppers, geen lijsten!

Er is dus absoluut geen lijst met daarin vermeld meerdere gevallen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd in de stad en ook geen lijst van meerdere gevallen in het gebouw waar ik woon! Op mijn verdere vragen deelde mevrouw xxxxxxx mij ook nog mede, dat het Meldpunt Discriminatie nog nooit contact met de buurtregisseur, zoals een wijkagent in Amsterdam wordt genoemd, had gehad. Verder deelde zij mede dat het meldpunt ook geen contact met Druppers zouden gaan zoeken, omdat daar geen aanleiding voor bestond. Er waren immers geen lijsten!


Politieman Druppers opgebeld
Om 11.02 uur dus ong. 20 minuten na afloop van dat telefoongesprek met het meldpunt heb ik politieman Druppers gebeld. Druppers deelde mij mede, dat hij ongeveer één uur eerder in zijn auto een telefoontje had gekregen van de politiecentrale met de mededeling, dat het Meldpunt Discriminatie had gebeld. Zij hadden gevraagd of Druppers het meldpunt wilde terug bellen. En dat terwijl mevrouw xxxxxx mij juist een half uur daarvoor nog had verteld, dat het meldpunt nog nooit contact met Druppers had gehad en ook geen contact zouden gaan zoeken, omdat daar geen aanleiding voor was. Ik vertelde dat aan Druppers en die zou alles tot op de bodem gaan uitzoeken.
Hij zou mij daar de volgende dag, 26 mei over op bellen. Dat heeft hij niet gedaan!

'Plotsklaps wél een discriminatieklacht bij Druppers ingediend' 

In dat zelfde telefoongesprek, op 25 mei dus, vertelde politieman Druppers ook nog, dat er nu wel ineens iemand uit het gebouw waar ik woon een melding, inzake een discriminatie misdrijf door mij gepleegd, bij hem had gedaan. Dat terwijl hij mij 5 dagen ervoor, inclusief het pinksterweekend, had verzekerd, dat er geen individuele klachten bij hem waren binnengekomen. Er waren alleen lijsten bij het Meldpunt Discriminatie inzake discriminatie misdrijven, door mij gepleegd in het woongebouw en in de stad, zo had politieman Druppers mij voorgelogen.


Wijkagent Druppers begon al te verzuipen in nog veel meer leugens! 
Politieman J. Druppers belde mij dus op 26 mei niet, zoals hij wel had beloofd.
Daarom heb ik op 27 mei zelf Druppers gebeld. Tot mijn stomme verbazing vertelde hij opnieuw, dat het meldpunt hem weer (de derde keer in nog geen week) telefonisch had proberen te bereiken. Ik heb na het gesprek met Druppers onmiddellijk weer het meldpunt gebeld en wederom werd mij verontwaardigd  verteld, dat zij nog nooit contact met politieman J. Druppers hadden gezocht!
Ook deze keer op 27 mei niet!


Mail aan politieman/buurtregisseur Druppers
Naar aanleiding van dit alles heb ik op 29 mei 2010 een (keurige) e-mail naar wijkagent Druppers gezonden en gevraagd, hoe dit nou toch allemaal kon.

Dreigen met aangifte smaad, laster en belediging
De heer Druppers reageerde hierop met een antwoord per e-mail én een brief in mijn brievenbus met dezelfde inhoud. Boven dat schrijven stond 'officiële mededeling'. Politieman-groot-leugenaar  Druppers dreigde mij in dat schrijven aangifte te doen inzake belediging, smaad en of laster als ik zijn 'naam en goede eer' nogmaals zou aantasten. Een brief 'op poten' die mij de indruk gaf, dat ik mijn mond verder moest houden.
 

Nooit mijn mond gehouden 
Ik heb echter vanaf dat moment mijn mond nooit gehouden en de heer Druppers heeft tot nu toe geen aangifte gedaan inzake belediging, smaad en of laster. De ook nog eens gewelddadige politieman heeft echter wel andere methoden om mij de mond proberen te snoeren!
Daarover in volgende berichten zonder meer, meer!
 

Schriftelijke verklaring Meldpunt Discriminatie
Het verhaal zoals hierboven omschreven, is door politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd, volledig verzonnen.
Daarvoor heeft het Meldpunt Discriminatie mij een schriftelijke verklaring gegeven.
Ik heb een klacht tegen de wijkagent ingediend bij de Commissie voor de Politieklachten te Amsterdam. Politieman Druppers was hierover laaiend en heeft dat bij die commissie duidelijk laten blijken, zo blijkt wel uit de stukken.
 

Doofpot Commissie voor de Politieklachten
Er is door de onafhankelijke (???) Commissie voor de Politieklachten niets, maar dan ook niets onderzocht en heeft de politieman op basis van aannemelijkheid in het gelijk gesteld. In het advies van de commissie aan de korpsbeheerder van de politie, dat is de burgemeester, wordt het woord aannemelijk dan ook 5 keer gebruikt. Dit terwijl er volstrekt niets is onderzocht! De enige die in deze kwestie middels een hoorzitting van die commissie is gehoord, is politieman Druppers, verder niemand. De medewerksters van het Meldpunt Discriminatie mochten absoluut niet worden gehoord en ook ik zelf niet!
 

Politieman weerlegde klachten niet, maar ging nog meer liegen
In schriftelijke reacties van wijkagent Druppers, maar ook tijdens dat horen, heeft hij nog veel meer verzonnen verhalen over mij bij de commissie aangeleverd en hij verzoop tijdens de procedure op een gegeven moment in zijn eigen leugens, zoals dat gaat bij (politie) mensen die niets anders doen dan liegen. Druppers heeft daarbij veel fouten gemaakt, die hem zonder twijfel zouden 'laten hangen' als er wel wat zou mogen worden uitgezocht!
 

Bange wanhopige vrijwilligers, zo verzon politieman Druppers verder
Dramatische, door deze politieman verzonnen, verhalen over bange vrijwilligsters van het Meldpunt Discriminatie, die geen oplossing meer wisten en de politieman uit angst belden om hem om raad te vragen. Dit alles omdat ik hen zo geïntimideerd had en dat zij uit angst voor mij die schriftelijke verklaring aan mij hadden gegeven.
Bij het meldpunt werken echter geen (bange) vrijwilligsters.
Ook dat heeft hij verzonnen.


Uitsluitend professionele medewerksters
Ook verzonnen, omdat bange, angstige vrijwilligsters die zich geen raad meer wisten, dramatisch, meeslepend en zielig klinkt, terwijl dat bij professionele medewerksters niet zo is. Integere professionele medewerksters, die hij ongevraagd meesleurt in zijn corrupte zaakjes en ook die medewerksters, zo van hun integriteit tracht te beroven.

Medewerksters niet bang, wel verontwaardigd over leugens
Er werken geen vrijwilligsters bij het Meldpunt Discriminatie, maar uitsluitend professionelen. De medewerksters hebben Druppers nimmer gebeld! Toen niet en bij mijn weten nog steeds niet, want waarom zouden ze zo'n theatrale leugenaar bellen.

Toneelspeler
Wijkagent Druppers is in zijn vrije tijd toneelspeler en schrijft sommige van die toneelstukken zelf. Daarin is hij nogal succesvol, zoals hij aan een ieder die het maar horen wil vertelt. Zeer belastend voor zijn slachtoffers, dat hij zijn verzonnen theatrale, dramatische verhalen ook tijdens zijn werk als politieman misbruikt. Dit, om zo te trachten zijn volstrekte nutteloosheid als politieman te verhullen en zijn vuile zaakjes toe te dekken. Dat hij een ander daarbij helemaal kapot maakt, laat deze gewetenloze beroepsleugenaar volstrekt koud.

Heel dom

Politieagent Druppers is niet alleen corrupt maar ook nog eens heel dom. Met die domheid bewerkstelligd hij zelf, door o.a. valse stukken aan te leveren bij de Commissie voor de Politieklachten, dat het door mij onomstotelijk bewezen kan worden dat hij de boel alleen maar belazerd en bedriegt. Die stukken zijn ook aan mij toegezonden, zoals dat in zo’n procedure gaat en zijn dus in mijn bezit. Schriftelijke bewijzen door hem zelf opgeschreven, waaruit kan worden vastgesteld hoe corrupt deze politieman is, duidelijk valsheid in geschrifte pleegt, knoeit met datums en zich onschendbaar waant en dat tot nu toe misschien ook wel is, zo zal uit latere berichten blijken.

Politie-leugenaar Druppers dient zelf, achteraf een discriminatieklacht in.
Mijn naam kwam niet voor in het systeem van het Meldpunt Discriminatie.
Nu wel, maar dat komt omdat de politieman, toen hij in de gaten kreeg dat ik het er niet bij zou laten zitten, pas veel later, dus achteraf, met 'slechts' een door hem verzonnen discriminatiemisdrijf, zogenaamd gepleegd door mij, dat misdrijf zelf heeft aangemeld bij het meldpunt Discriminatie. Wellicht in een poging, om met die ene achteraf ook door hem verzonnen en zelf ingediende klacht het toch nog een beetje te laten lijken, dat er toch nog wat van waar is van zijn verzonnen verhalen over de lijsten.

Druppers misbruikt medewerksters en een oude vrouw
Wijkagent Druppers misbruikt bij zijn corrupte werkwijze niet alleen de medewerksters van het meldpunt, maar misbruikt daarbij ook een oude medebewoonster, omdat hij natuurlijk een slachtoffer nodig had, inzake dat ene achteraf door hem aangemelde discriminatiemisdrijf. Met name dat misbruiken van die vrouw, die hij Joods noemt, terwijl zij dat niet is, heeft Druppers door al zijn liegen veel fouten gemaakt.

Politieman Druppers verzoop in zijn leugens, raakte in de war en maakt fouten
Schriftelijke door hemzelf opgeschreven verklaringen, inzake die ene achteraf door hem verzonnen kwestie, bewijzen onomstotelijk de abjecte werkwijze van deze politieman. Stukken die in mijn bezit zijn en veilig opgeborgen, bewijzen duidelijk dat hij valsheid in geschrifte pleegt en de boel op de meest ongelofelijke manier belazerd. Ik hoop dan ook, dat er eens een moment komt, dat het een en ander wel wordt onderzocht.
Dat in plaats van, dat hij weer een van zijn misdadige acties op mij los zal laten, omdat hij het niet accepteert dat ik mij, ook nu ook weer, over zijn misdadige acties beklaag.

Commissie voor de Politieklachten negeert verklaring Meldpunt Discriminatie
In het rapport van de Commissie voor de Politieklachten staat vermeld, dat zij heeft kennisgenomen van de schriftelijke verklaring van het Meldpunt voor Discriminatie die verklaard, dat ik voor 21 mei 2010 niet in het systeem van het meldpunt voorkwam.
Ook staat in dat rapport dat de commissie heeft kennisgenomen, van de schriftelijke verklaring van het Meldpunt Discriminatie, dat ik mij op dat meldpunt nooit intimiderend heb gedragen.

Medewerksters verklaren niet bang te zijn
Die medewerksters zijn dus nooit bang voor mij geweest en zijn dat nog steeds niet. Deze Commissie voor de Politieklachten, die onpartijdig en onafhankelijk is zoals zij zelf zeggen, hebben van dit alles kennis genomen, maar meer ook niet. De Commissie vermeld niet, wat zij daar allemaal van vinden. De Commissie heeft mijn klacht ongegrond verklaard op basis van aannemelijkheid en heeft de ontvangst van onomstotelijk schriftelijk bewijs wel vermeld, maar verder volstrekt genegeerd en wilde ook geen medewerksters van het Meldpunt Discriminatie horen.

Klachten daarna ingediend bij Nationale Ombudsman
Later heb ik, zoals dat mogelijk is als een klacht bij die commissie niet gegrond wordt verklaard, dezelfde klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman.
Een soort van hoger beroep dus.

Klagen bij de Nationale Ombudsman over een corrupte politieman.......
Dat is mij heel duur komen te staan!


Hierover meer in latere berichten.

Naschrift; ik heb bij diverse instanties opnieuw klachten ingediend o.a. over het bovenstaande relaas.


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken 


De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD JOURNALISTEN WELKOM! 

Gerelateerde artikelen aan:  
Stadgenoot | Hoe word je een racist

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

>>> Stadgenoot | Hoe word je een pyromaan

>>> Stadgenoot | Hoe word je een vandaal

 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze zuipende waarheidscommissie

Volgende bericht: Commissie voor de Politieklachten

woensdag 26 december 2012

STADGENOOT BEGAAN MET PYROMAAN

Woningcorporatie Stadgenoot begaan met pyromaan! 

Veelzeggende brief van de juridische afdeling van Stadgenoot
Was Stadgenoot blij en begaan met de pyromaan? Ik denk het wel, want ongeveer 2 maanden na de laatste veel verwoestende brand, kreeg ik van de juridische afdeling van woningcorporatie Stadgenoot een veelzeggend schrijven!

Ik moest verantwoording afleggen op kantoor van woningcorporatie Stadgenoot, omdat  ik de pyromaan zéér had gekwetst!
Ongeveer 2 maanden na de laatste, veel verwoestende brand, kreeg ik van woningcorporatie Stadgenoot een schrijven. Dat schrijven was afkomstig van  bedrijfsjuriste mr. M. Bos van de juridische afdeling van Stadgenoot. Tot mijn grote verbijstering werd ik door mr. Melanie Bos uitgenodigd op kantoor van Stadgenoot te komen om mij te verantwoorden inzake brieven die ik aan Stadgenoot had gezonden. Brieven die zeer kwetsend waren voor de pyromaan, zo staat het letterlijk, vermanend vermeld in het schrijven.

'Onze huis-pyromaan heeft weer toegeslagen' 
Ik heb in die brieven de pyromaan één keer als 'onze huispyromaan' benoemd en hem uiteraard aangewezen als de persoon, die meestal 2 keer op doordeweekse dagen brand stichtte op ongeregelde tijden en bovendien in die periode altijd op zaterdagavond brand stichtte tussen 24.00 uur en 01.30 uur.
De pyromaan woonde overigens al die jaren bij iemand in en was dus ook nog eens geen huurder van woningbouwcorporatie Stadgenoot.


Het misdaadorganisatie Stadgenoot heeft de pyromaan op kantoor laten komen om hem mijn, aan Stadgenoot gerichte brieven te laten lezen
Maar Stadgenoot was blijkbaar zo blij en later zo begaan met de pyromaan, dat zij de crimineel, die zo onvoorstelbaar veel ellende heeft aangericht, hebben uitgenodigd op hun kantoor, om hem mijn brieven, gericht aan Stadgenoot, te laten lezen.
De pyromaan heeft na dat lezen kennelijk aan bedrijfsjurist mr. Melanie Bos van de juridische afdeling van woningcorporatie Stadgenoot aangegeven zéér gekwetst te zijn. 


Pyromaan is slachtoffer, Nico van den Ham is crimineel! 
Ook van dit eigenlijk niet te geloven relaas, (dat u het eigenlijk niet geloofd, begrijp ik wel beste lezers), heb ik ook weer schriftelijk bewijs (die brief van Stadgenoot) dat het is, zoals ik het hier beweer. De criminele organisatie Stadgenoot behandelde de crimineel, die zo veel ellende, schade en een zwaar gewonde heeft veroorzaakt als slachtoffer, terwijl ik door  Stadgenoot als een misdadiger word behandeld en volledig kapot wordt gemaakt. En zo gaat het een en ander nog steeds en duurt voort tot op de dag van vandaag!


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.


Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.

Niemand kan mij op een leugen betrappen!

Tel. 0619215778


Gerelateerde Berichten:

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen
JOURNALISTEN  WELKOM
JURIDISCHE HULP GEVRAAGD


In samenwerking met onze corrupte, zuipende woningcorporatieredacteur

woensdag 19 december 2012

STADGENOOT BLIJ MET BRANDSTICHTINGEN?

Dit is een kopie van:    http://nicovandenham.blogspot.nl/

De eventuele reden om de pyromaan niet te hinderen
Had woningcorporatie Stadgenoot een reden om de brandstichtingen welbewust te laten voortduren. Ik denk het wel, want waarom werd er zo langdurig niets ondernomen, zowel door Stadgenoot en haar politie. Elke zaterdag werd er immers tussen 24.00 en 01.30 brand gesticht in en om het gebouw in die periode. Woningcorporatie en haar politie wisten zelfs 10 maanden lang van mij én nog een van mij onafhankelijke getuige, wie het was, waar hij verbleef en op welk tijdstip hij weer brand zou gaan stichten!


Elke maandag constateren dat informatie niet voor twijfel vatbaar was!
Elke maandagochtend in die periode, heeft woningcorporatie Stadgenoot, de huismeester J. Bulder en later ook politieman J. Druppers geconstateerd, althans kunnen constateren, dat ik hen telkens had voorzien van de juiste, niet voor twijfel vatbare informatie omtrent de honderden brandstichtingen, die in en om het wooncomplex plaatsvonden. Dan is het toch niet zo moeilijk om de dader te pakken. Als ik het kan, waarom kan de wijkagent het dan niet met al zijn middelen en al zijn bevoegdheden?

In de nacht over de gang lopen mag niet van Stadgenoot en haar kliek
Wijkagent Druppers waartegen ik een klacht had ingediend bij de Commissie voor de Politieklachten, verklaarde tegenover die commissie tijdens een hoorzitting op
24-10-2009, dat hij meldingen had van medebewoners, dat ik 's nachts over de gangen loop in het woongebouw. Dat leek mij niet strafbaar, maar ook dat heeft buurtregisseur verzonnen, zoals hij alles verzint. Behalve dan die ene nacht, toen ik inderdaad over de gang heb gelopen en ik daardoor de pyromaan heb kunnen betrappen. Ik heb zo ook kunnen zien wie het was en welke woning hij na het brandstichten binnen ging.


Wijkagent volstrekt nutteloos als politieman
Beroepsleugenaar Druppers verwijt mij, opnieuw heel laf over de rug van anderen, dat ik 's nachts door de gangen loop. Dit terwijl hij zijn volstrekte nutteloosheid als politieman nog enigszins had kunnen opheffen, door zelf door die gangen te lopen en te doen wat ik heb gedaan om zo een eind te maken aan de jarenlange vreselijke en gevaarlijke situatie. Druppers deed helemaal niets, behalve liegen en bedriegen.

De mogelijke reden van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek om de brandstichtingen te laten voortduren
Al in september 2005 hebben wooncorporaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst ondertekend, waarin zij afspraken het tekort aan studentenhuisvesting terug te dringen. Op 29-06-2009, dus ver voor de laatste brand, kregen de bewoners van het wooncomplex een brief van Stadgenoot waarin werd aangekondigd, dat Stadgenoot studenten ging huisvesten in het gebouw.
Elke vrijkomende woning wordt sindsdien aan een student verhuurd.


Complete buurt wordt gerenoveerd

Het wooncomplex is een oud lelijk gebouw. Werkelijk alle gebouwen die om het Louise Wenthuis staan, zoals het gebouw heet, zijn nieuw, vrij nieuw of als nieuw gemaakt d.m.v. renovatie. Tevens zijn er vergevorderde plannen om het Prins Bernhardplein, aan de voorzijde van het gebouw geheel te renoveren. Dat is al gebeurd met de Wibautstraat die uitkomt op het Prins Bernhardplein waar het wooncomplex dus aan gelegen is.
Ook het gebied aan de achterzijde is  vernieuwd.
Het Louise Wenthuis is het enige niet uitziende oude, grauwe gebouw in het geheel gemoderniseerde gebied.

Woningbouwcorporatie moet €5.520,- betalen bij sloop of renovatie
De zeer kleine woningen voldoen niet meer aan de eisen van nu. Woningcorporatie Stadgenoot moet de bewoners van de 171 woningen in het gebouw €5520,- per hoofdbewoner betalen als het gebouw gesloopt wordt. Het een en ander is wettelijk zo geregeld. De studenten krijgen een zogenaamd campuscontract voor een jaar, wat elk jaar verlengt kan worden met weer een jaar zolang zij studeren.
Daarom hoeft Stadgenoot geen €5520,- te betalen als de flat eventueel gesloopt wordt.
Dat scheelt 171 keer €5520,- en dat is heel veel geld.


In groten getale werd er vanwege alle ellende verhuist ten tijde van de onophoudelijke brandstichtingen
Massaal werd er verhuist ten tijde van de jarenlange brandstichtingen. Dat is nu veel minder nu de rust dankzij mijn optreden eindelijk is teruggekeerd. Ik vermoed dat Stadgenoot het jammer vindt dat er geen branden meer zijn! Dit omdat er daardoor veel minder wordt verhuist en waardoor de studentenhuisvesting aanzienlijk minder snel verloopt.


Op kantoor komen wegens kwetsen pyromaan
De meer dan misdadige klokkenluidersbehandeling, die ik nu van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, de GGD en de politie krijg, geeft wel aan dat Stadgenoot niet blij is, dat ik de brandstichtingen heb beëindigt.

Bovendien, hoe kan het, dat ik van de juridische afdeling van woningcorporatie Stadgenoot op kantoor moest komen om mij te verantwoorden omdat ik de pyromaan zeer had gekwetst.

Gelooft u het nu niet meer?
Gelooft u mij nu niet meer? Nou, dat begrijp ik dan ook wel hoor, het is ook niet te geloven. Maar u kunt langs komen en dan zal ik u de brief van de juridische afdeling van Stadgenoot laten zien en dan moet u het wel geloven!


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken


Niemand kan mij op een leugen betrappen! Tel. 06-1921577

Info Rijksoverheid/ verhuiskostenvergoeding sloop/renovatie
>>>
  € 5520,- VERHUISKOSTENVERGOEDING

Aanvulling Verhuiskostenvergoeding per 1 maart 2013 verhoogt naar € 5.658,-
 
JOURNALISTEN         WELKOM!
JURIDISCHE HULP GEVRAAGD

In samenwerking met onze grappige brandweer-reporter en onze , zuipende corrupte woningcorporatie-redacteur


Volgende bericht: Stadgenoot zeer begaan met pyromaan.

vrijdag 7 december 2012

BRANDSTICHTINGEN IN EN OM WOONCOMPLEX STADGENOOT

Pyromaan kan jarenlang ongehinderd zijn gang gaan

Honderden brandstichtingen

Vanaf 25-05-2004 tot 10-01-2009, dus bijna 5 lange jaren zijn er honderden branden gesticht in en om het wooncomplex waar ik woon, het Louise Wenthuis' , eigendom van woningbouwcorporatie Stadgenoot. Langdurige perioden, soms maandenlang achter elkaar werd er steevast zo'n 3 keer per week brand gesticht. Dat gebeurde in het gebouw, maar ook in de directe nabijheid van het wooncomplex. Soms was het weer tijdje rustig en waren er geen branden.
Dan weer kregen wij een periode van 3 keer per week brand.

Een zwaargewonde, voor het leven verminkt

Tijdens een van de branden, een grote felle brand met onvoorstelbaar veel schade, is een medebewoner zwaar gewond geraakt. Die raakte opgesloten in de ruimte waar de felle brand woede en heeft zich in doodsangst door gewapend glas moeten vechten om zijn leven te redden. De medebewoner is daarbij voor zijn leven verminkt geraakt en verplaatst zich nu middels een schootmobiel.


Woningcorporatie Stadgenoot laat slachtoffer barsten
De asociale -wij hebben lak aan onze huurders-  woningcorporatie huisjesmelker
Stadgenoot heeft nooit ook maar enige aandacht besteed aan die medebewoner!
Niet onmiddellijk na de grote brand en ook niet daarna.


Onvoorstelbaar veel schade en overlast
Er zijn 3 vrachtwagens van de zakelijke huurder van Stadgenoot de firma Nelen in brand gestoken. Meerdere keren zijn alle toevoerleidingen voor de elektriciteitsvoorziening doorgebrand en zaten wij langdurig zonder elektra en dus ook zonder verwarming en lift. Ook hadden velen op de hogere verdiepingen dan geen water, omdat dat in zo’n hoog gebouw naar boven moet worden gepompt.

Stikdonker, rook en stank, enorme waterval
Telkens maar weer midden in de nacht het hele gebouw volledig gehuld in donker, gevuld met rook en stank die dagenlang bleef hangen. Het woongebouw is zo gebouwd, dat het binnengangen heeft met aan beide kanten van die gangen woningen. In het stikdonker niet alleen rook in al die gangen, maar ook een enorme waterval op de trappen van het trappenhuis. Een gesprongen dikke hoge druk bluswaterleiding was de oorzaak. De inhoud van die leiding was door de enorme hitte op de begane grond aan de kook geraakt. De leiding is op de zesde verdieping, door expansie opengebarsten.

Horror sfeer

Een afschuwelijke horror sfeer, die telkens maar weer een enorme indruk op de bewoners heeft gemaakt en onnodig langdurig het woongenot volledig heeft vergald! Huilende vrouwen, soms met een kind op de arm. Grote onrust en angst. Vele nachten zijn voor vele bewoners van de 171 woningen, jarenlang een enorme hel geweest!


Hoe abject kan een woningcorporatie, maar ook de politie zijn?
Hoe abject kan een woningcorporatie, maar zeker ook de politie, waaronder later ook wijkagent Druppers zijn, om dit welbewust, onnodig te laten voortduren?
Want dat is, wat er is gebeurd! Ik kan onomstotelijk bewijzen dat dat zo is.
Al voor februari 2008 heb ik de woningcorporatie Stadgenoot en de politie, veelal telefonisch of door middel van aanspreken, maar ook vele malen schriftelijk, waar ik ontvangstbewijzen van heb, medegedeeld, dat er meestal 3 branden per week werden gesticht om en in het Louise Wenthuis.


Elke zaterdagnacht tussen 24.00  en 01.30 u. brand!
In die periode gebeurde dat meestal 2 keer op doordeweekse dagen op ongeregelde tijden. Maar het gebeurde in die periode ook altijd op zaterdagavond en dan altijd tussen 24.00  en 01.30 uur.
Die zaterdagen en die vaste tijden waren natuurlijk de feiten, waar ik de nadruk op legde als ik de politie, de huismeester J. Bulder, diverse andere medewerkers van Stadgenoot en de directie van Stadgenoot, telkens maar weer het een en ander meedeelde en hen vroeg aan deze vreselijke en gevaarlijke situatie wat te gaan doen.

Woningcorporatie Stadgenoot én de politie deden helemaal niets!

Het tijdstip voor de volgende brandstichting in de volgende zaterdagnacht, stond in die (lange) periode elke keer weer vast.  

Stadgenoot en de politie hebben misdadig genoeg niets, maar dan ook niets ondernomen en lieten de gevaarlijke situatie voor de bewoners van 171 woningen volstrekt onnodig, welbewust nog langer voortduren.


Pyromaan zelf betrapt
In de nacht van 02-02 op 03-02-2008 heb ik mij tussen 24.00 uur en 01.30 uur verdekt opgesteld en al na een half uur heb ik de pyromaan betrapt. Dat was natuurlijk heel makkelijk op zaterdagavond, want elke zaterdagavond stichtte de pyromaan in die periode, zoals vermeld, brand tussen 24.00 uur en 01.30 uur.
Ik ben de pyromaan gevolgd en heb gezien welke woning hij binnen ging, dus ik had zijn adres! Ook heb ik hem herkend.

Stadgenoot en politie hadden nu naam en adres van pyromaan en tijdstip volgende brandstichting, maar deden helemaal niets
Vanaf dat moment 2 februari 2008! heb ik Stadgenoot, van huismeester Jan Bulder tot aan de directie van Stadgenoot toe, de politie in het algemeen en even later ook wijkagent Jack Druppers bestookt met telefoontjes, aanspreken, e-mails en brieven. Ik heb hen telkens maar weer het bovenstaande medegedeeld. Maar toen, dus vanaf 2 februari 2008, ook met de informatie wie de pyromaan was en waar hij verbleef en wanneer hij weer brand zou gaan stichten.

Elke maandagochtend niet voor twijfel vatbare informatie
Elke maandagochtend in die periode, heeft Stadgenoot, huismeester Jan Bulder en wijkagent Druppers geconstateerd, althans kunnen constateren, dat ik hen telkens had voorzien van niet voor twijfel vatbare informatie omtrent de brandstichtingen.
De wijkagent drinkt vrijwel dagelijks koffie en Cup-a-Soup bij huismeester J. Bulder op zijn kantoor en weet natuurlijk heel erg goed, of er wel of niet brand is gesticht in zijn wijk. Datzelfde geldt voor de huismeester Jan Bulder zelf, die wel weet of er voor de zoveelste keer in een van de complexen die hij beheerd, weer brand is gesticht.


Achteroverleunen
Maar woningcorporatie Stadgenoot en wijkagent Druppers bleven rustig achteroverleunen en lieten de gevaarlijke situatie opnieuw, door niets te doen onnodig nog langer voortduren. En dat terwijl die honderden branden reeds zeer grote
(ook maatschappelijke) schade en grote onrust onder de bewoners én een zwaargewonde, die voor zijn leven verminkt is, hadden opgeleverd.
Er gebeurde ondanks mijn steekhoudende en verifieerbare informatie helemaal niets!


Bewoners welbewust nog langer aan gevaar blootgesteld
Stadgenoot, de politie in het algemeen en wijkagent heer J. Druppers, hebben zo opnieuw welbewust bewerkstelligd, dat ons woongenot volstrekt onnodig voor nog langere tijd heftig werd vergald! Bovendien hebben zij de bewoners van 171 woningen door niets te doen, welbewust en onnodig nog langer aan groot gevaar blootgesteld.


Stadgenoot en politie kregen nog meer informatie
Later kwam ik er bij toeval achter, dat een student wonende in een studentenflat tegenover onze flat, precies dezelfde informatie als mijn informatie aan de politie had verstrekt. De naam, tel. nr. en e-mailadres van de student zijn in mijn bezit. Bovendien heeft deze man later, net zoals ik, voor de rechtbank een getuigenverklaring afgelegd.

Pyromaan uiteindelijk zelf maar gepakt

Op 10-01-2009, nadat Stadgenoot en de politie 10 maanden lang van mij, maar ook onafhankelijk van mij, van die student, wisten wie de pyromaan was, waar hij verbleef en aanstaande zaterdag tussen 24.00 uur en 01.30 uur weer brand zou gaan stichten, maar nog steeds niets ondernamen heb ik zelf actie ondernomen. Ik heb nadat de pyromaan 2 keer brand had gesticht op die avond, zoals dat wel vaker gebeurde, een eind gemaakt aan de jarenlange honderden brandstichtingen en heb de pyromaan een paar klappen gegeven.

Arrestatie
Dat was de eerste en hopelijk ook de laatste keer, dat ik iemand heb geslagen.
De politie kwam, om mij te arresteren. Zij hebben mij niet gearresteerd, maar eindelijk na zoveel jaren de pyromaan. Dit omdat o.a. zijn handen naar benzine roken, zo is mij later door de politie medegedeeld. Ik kreeg de andere dag bloemen van de buren omdat zij zo blij waren dat het eindelijk voorbij was.


Na straf nog een keer grote brand
Dankzij mijn ingrijpen en mijn getuigenis bij de recherche én de rechtbank is de pyromaan veroordeeld. Na het uitzitten van zijn straf heeft de pyromaan opnieuw een zeer grote en ingrijpende brand gesticht. Naar aanleiding daarvan heeft Stadgenoot, dank zij mijn informatie, waardoor zij wisten wie het was en waar hij zat, de pyromaan de toegang tot het gebouw kunnen, maar veel meer nog, wel moeten ontzeggen.


Mijn leven door woningcorporatie en haar kliek nu compleet verwoest
Nu er geen branden meer zijn en de rust in het gebouw dankzij mijn persoon is teruggekeerd, mag ik als enige bewoner mij er nog dagelijks intensief mee bezighouden. Sterker nog, mijn leven is sindsdien een hel. Voorheen had ik ook al niet zo’n goede verstandhouding met deze misdadige organisatie, maar sinds ik er voor heb gezorgd, dat er geen brand meer wordt gesticht, krijg ik een meedogenloze, afschuwelijke klokkenluidervervolging.

Misdadige acties
Woningcorporatie Stadgenoot is intensief bezig mijn leven onophoudelijk en op een onvoorstelbare manier middels talrijke misdadige acties, al dan niet te samen met haar kliek, zoals G.G.D. Amsterdam en wijkagent Druppers van bureau Linnaeusstraat, die allen zo om deze criminele organisatie heen dansen, kapot te maken. Zij doen grote moeite om mij uit mijn woning te krijgen en mij zo in mijn zestigste levensjaar dakloos te maken.

Doofpot
Stadgenoot en haar kliek is er alles aan gelegen dat haar vuile zaakjes, waaronder deze honderden branden, onder het vloerkleed te houden en verteld elke organisatie en verder iedereen die er over begint, dat het om een paar brandjes gaat. Ik heb er onomstotelijk bewijs van dat zij dat zo doen en ik beslist niet zo maar wat beweer!


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen branden

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.
 


Niemand kan mij op een leugen betrappen!


JOURNALISTEN         WELKOM


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD

Nico van den Ham Tel. 06-19215778                      nico.vandenham@gmail.com

Gerelateerde berichten:

>>> Crimineel ontboden op kantoor Stadgenoot om mijn brieven te lezen!

>>> 
De criminele politieke bazen 

>>>
 
Klokkenluider

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

Volgende berichten gaan over hoe het criminele Stadgenoot en haar kliek, mij op allerlei manieren meer en meer kapot probeert te maken


In samenwerking met onze corrupte woningcorporatie-redactie en onze corrupte politiezakenredactie

woensdag 5 december 2012

DE MISDADIGE WERKWIJZE VAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT

Dit bericht is gekopieerd van  http://nicovandenham.blogspot.nl/ 
 
 
Dit is mijn eerste bericht op deze begin oktober aangemaakte weblog.
Een heel ander bericht dan aanvankelijk de bedoeling was.
Ik heb zelf geen computer en ben ook niet met computers opgegroeid.
Het heeft mij dan ook wel moeite gekost om deze weblog zo te krijgen als het nu is.


Ik heb deze weblog aangemaakt, in de meer dan fantastische hoofdvestiging van de openbare bibliotheek aan de Oosterdokskade te Amsterdam en doe daar ook mijn berichten en verder alles wat met computers te maken heeft.
Sinds 14 november 2012 staat ook mijn telefoonnummer op deze weblog.

Dit omdat ik niets te verbergen heb en open sta voor reacties. Bovendien wilde ik via mijn berichten vragen om juridische hulp en dan moet je bereikbaar zijn.

Ik heb vele relazen klaar liggen, die ik de komende tijd op deze site wilde gaan plaatsen. Echter, al voordat ik berichten heb geplaatst, zijn de eerste anonieme bedreigingen al binnen. Ik ga mij dan ook eerst bezinnen, voor dat ik met deze weblog verder ga.

Ik heb de afgelopen jaren heel veel mee gemaakt, inzake de misdadige en asociale werkwijze van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de wijkagent, de politie in het algemeen en de G.G.D. Amsterdam. Ik heb daarover klachten ingediend bij instanties die daarvoor bedoeld zijn. Klachten over de politie heb ik ingediend bij de Nationale Ombudsman. Dat is mij heel, heel duur komen te staan.

Klagen over woningcorporatie Stadgenoot en/of de politie wordt beslist niet geaccepteerd. De waarheid mag niet boven tafel, wat in de doofpot zit, dat moet daar blijven. Daar wilde ik o.a. over berichten. Daar wilde ik anderen voor waarschuwen en daar wilde ik in al mijn wanhoop, via deze weblog juridische hulp voor vragen.

Berichten of beter gezegd relazen, die zo heftig zijn, dat ze eigenlijk niet geschikt zijn om aan anderen mede te delen, omdat men dan wellicht denkt dat ik gek ben. Knettergek, denkt men dan misschien wel, omdat in dit 'keurige en beschaafde land' zoiets niet gebeurt. 'Dat soort misdadige werkwijzen vinden uitsluitend in sommige andere landen plaats', zo wordt ons immers door de overheid via de media voorgehouden.

Maar omdat vrijwel al het verschrikkelijke, wat ik beweer meegemaakt te hebben en wilde publiceren op deze weblog, te verifiëren is en ik dus ook open wilde staan voor reacties of kritiek, heb ik mijn tel. nr. en mijn e-mail adres vermeld op dit blog.

Vrijwel alle relazen die ik wilde publiceren op deze weblog, kan ik ondersteunen met degelijk, steekhoudend, meest schriftelijk bewijs, waaruit onomstotelijk blijkt, dat het zo is, zoals ik beweer het meegemaakt te hebben.

Alhoewel ik natuurlijk wel degelijk het vermoeden heb, vanuit welke hoek die anonieme bedreigingen komen, doe ik daar geen uitspraken over en ga daarover zelfs niet suggereren.
Dat doe ik niet, omdat ik nu juist middels mijn berichten via deze weblog, wilde protesteren, waarschuwen en om hulp vragen inzake verzonnen verhalen.
Verzonnen door Stadgenoot en de wijkagent. Zware valselijke beschuldigingen van kleine, maar ook grote, zeer ernstige misdrijven! Dit alles zonder hoor en wederhoor en zeker niet op zoek naar waarheidsvinding.


Hoor en wederhoor, een van de beginselen van een redelijke, gelijke en vooral eerlijke behandeling, is mij door Stadgenoot en de kliek die zo om deze organisatie heen danst altijd ontzegd!

Ik wilde via deze weblog een ieder ook waarschuwen, om op te passen om als fatsoenlijk burger de maatschappij te dienen. Dit, door bijvoorbeeld te bewerkstelligen, door middel van persoonlijk ingrijpen, dat een pyromaan die al 5 jaren lang vele honderden branden had gesticht in en om een groot woongebouw van woningcorporatie Stadgenoot, daarmee wel moest stoppen.

Ik heb geen enkel bewijs waar de anonieme bedreigingen, om mij te dwingen niet te publiceren op deze site, vandaan komen en ik ga mij dan ook niet schuldig maken aan datgene waartegen ik zelf zo heftig protesteer. Niemand heeft mij in al die jaren dat deze omvangrijke kwestie speelt, kunnen betrappen op een leugen en dat wil ik graag zo houden.


Als ik verklaar denk te weten, wie mij heeft bedreigd en ik het niet keihard kan bewijzen, dan wordt het een en ander al snel geïnterpreteerd als verzonnen, of als een leugen en dat wil ik niet! Ik ga mij nu eerst bezinnen en advies inwinnen voordat ik eventueel verder ga met deze weblog. Opnieuw en voor de zoveelste keer is deze simpele klokkenluider de mond gesnoerd.

De vuile zaakjes van woningcorporatie Stadgenoot, politie Linneausstraat Amsterdam en de G.G.D. Amsterdam blijven zo in de grote doofpot van deze kliek. Zij kunnen zo dan ook ongehinderd doorgaan met hun onwettige onvoorstelbare smeerlapperij. Helaas!

Tot slot, zoals ik al geruime tijd onder al mijn brieven vermeld inzake deze slopende kwestie:


VRIJWEL ALLES WAT IK IN DIT SCHRIJVEN EN IN VELE ANDERE STUKKEN INZAKE DEZE KWESTIE HEB VERKLAARD EN OPGESCHREVEN, IS TE VERIFIËREN EN IS DOOR MIJ OP GEEN ENKELE WIJZE OVERDREVEN. OOK NIET INZAKE DE JARENLANGE, HONDERDEN BRANDSTICHTINGEN IN EN OM HET WOONCOMPLEX, EIGENDOM VAN EN BEHEERD DOOR WONINGCORPORATIE STADGENOOT. HET WOONCOMPLEX WAARIN IK WOON, HET "LOUISE WENTHUIS".

NIEMAND KAN MIJ OP EEN LEUGEN BETRAPPEN!

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD JOURNALISTEN ZEER WELKOM!

Link > ANNE MARRIE TEN BERGE

Nico van den Ham tel: 06-19215778

donderdag 22 november 2012

STADGENOOT | KLOKKENLUIDERHet volgende bericht dat Nico van den Ham op zijn weblog heeft geplaatst. Was voor ons een reden om dit blog op te zetten. Nico heeft daarna toch nog een  bericht, een relaas, zoals hij het ook wel noemt, op zijn blog geplaatst. Ook publiceren wij dat bericht op deze blog. Daarna wachten wij af wat er verder gaat gebeuren.
Alle verslagen, inzake het gene wat Nico de laatste jaren is overkomen in deze kwestie zijn in ons bezit, omdat hij zijn papieren thuis niet durft te bewaren.