KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 26 december 2012

STADGENOOT BEGAAN MET PYROMAAN

Woningcorporatie Stadgenoot begaan met pyromaan! 

Veelzeggende brief van de juridische afdeling van Stadgenoot
Was Stadgenoot blij en begaan met de pyromaan? Ik denk het wel, want ongeveer 2 maanden na de laatste veel verwoestende brand, kreeg ik van de juridische afdeling van woningcorporatie Stadgenoot een veelzeggend schrijven!

Ik moest verantwoording afleggen op kantoor van woningcorporatie Stadgenoot, omdat  ik de pyromaan zéér had gekwetst!
Ongeveer 2 maanden na de laatste, veel verwoestende brand, kreeg ik van woningcorporatie Stadgenoot een schrijven. Dat schrijven was afkomstig van  bedrijfsjuriste mr. M. Bos van de juridische afdeling van Stadgenoot. Tot mijn grote verbijstering werd ik door mr. Melanie Bos uitgenodigd op kantoor van Stadgenoot te komen om mij te verantwoorden inzake brieven die ik aan Stadgenoot had gezonden. Brieven die zeer kwetsend waren voor de pyromaan, zo staat het letterlijk, vermanend vermeld in het schrijven.

'Onze huis-pyromaan heeft weer toegeslagen' 
Ik heb in die brieven de pyromaan één keer als 'onze huispyromaan' benoemd en hem uiteraard aangewezen als de persoon, die meestal 2 keer op doordeweekse dagen brand stichtte op ongeregelde tijden en bovendien in die periode altijd op zaterdagavond brand stichtte tussen 24.00 uur en 01.30 uur.
De pyromaan woonde overigens al die jaren bij iemand in en was dus ook nog eens geen huurder van woningbouwcorporatie Stadgenoot.


Het misdaadorganisatie Stadgenoot heeft de pyromaan op kantoor laten komen om hem mijn, aan Stadgenoot gerichte brieven te laten lezen
Maar Stadgenoot was blijkbaar zo blij en later zo begaan met de pyromaan, dat zij de crimineel, die zo onvoorstelbaar veel ellende heeft aangericht, hebben uitgenodigd op hun kantoor, om hem mijn brieven, gericht aan Stadgenoot, te laten lezen.
De pyromaan heeft na dat lezen kennelijk aan bedrijfsjurist mr. Melanie Bos van de juridische afdeling van woningcorporatie Stadgenoot aangegeven zéér gekwetst te zijn. 


Pyromaan is slachtoffer, Nico van den Ham is crimineel! 
Ook van dit eigenlijk niet te geloven relaas, (dat u het eigenlijk niet geloofd, begrijp ik wel beste lezers), heb ik ook weer schriftelijk bewijs (die brief van Stadgenoot) dat het is, zoals ik het hier beweer. De criminele organisatie Stadgenoot behandelde de crimineel, die zo veel ellende, schade en een zwaar gewonde heeft veroorzaakt als slachtoffer, terwijl ik door  Stadgenoot als een misdadiger word behandeld en volledig kapot wordt gemaakt. En zo gaat het een en ander nog steeds en duurt voort tot op de dag van vandaag!


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.


Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.

Niemand kan mij op een leugen betrappen!

Tel. 0619215778


Gerelateerde Berichten:

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen
JOURNALISTEN  WELKOM
JURIDISCHE HULP GEVRAAGD


In samenwerking met onze corrupte, zuipende woningcorporatieredacteur