KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 25 januari 2013

STADGENOOT | POLITIE | AANGIFTE DOEN

Politie gaat laks om met aangiften.

Zo melde het programma 'Vandaag de dag' van omroep WNL vanmorgen.
En ook, >>> De Telegraaf besteed er vandaag aandacht aan.

Ondanks een serie beloften van beterschap gaat het nog steeds niet goed zo vermeld de Telegraaf.

Met alle respect, ik denk dat de berichtgeving niet helemaal volledig is. Ik kan natuurlijk niet voor alle politiebureaus spreken en omdat ik altijd alles wat ik beweer in mijn berichten met deugdelijk bewijsmateriaal wil kunnen ondersteunen, beperk ik mij hier tot het politiebureau Linneausstraat te Amsterdam.

Daar gaat het aannemen van aangiften namelijk wel heel goed, maar dat geld dan alleen, zo zijn mijn ervaringen, als bijvoorbeeld de huismeester van de grote woningcorporatie Stadgenoot, wat >>> 
semioverheid  is, aangifte komt doen.

Als zo'n grote organisatie komt met een aangifte, dan wordt voor zo'n huismeester nog net de rode loper niet uitgelegd. En de aangifte, ook al is dat een aangifte waaraan een kind nog kan zien dat het een valse aangifte is, wordt met grote graagte aangenomen.

Maar als het gepeupel, het gewone voetvolk aangifte komt doen dan is er vaak helemaal niets mogelijk. Dat zijn mijn ervaringen.
KLASSENJUSTITIE?  'Nee hoor, dat hebben wij niet in deze keurige rechtsstaat, dat is alleen in andere landen.'

Hier een voorbeeld van een mijn ervaringen: Vele uren heb ik de afgelopen tijd doorgebracht voor de balie aan het politiebureau Linneausstraat te Amsterdam.
Ik wilde aangifte doen tegen woningcorporatie Stadgenoot inzake smaad, laster en de zoveelste valse beschuldiging van mijn persoon inzake vernieling van eigendommen van Stadgenoot, valse aangifte en afpersing van mijn gelden.
Dat laatste door middel van aangetekende sommaties, telkens maar weer afkomstig van hetzelfde onnozele bedrijfsjuristenwicht M. Bos van de afdeling juridische zaken van Stadgenoot.

De politie is verplicht om die aangifte op te nemen op grond van de artikelen
>>> 163 lid 5 en 165 lid1 SV 
maar weigert dat.
Uren lang heb ik aan de balie gestaan, 2 middagen lang en heb de politiemannen er op gewezen, dat zij verplicht zijn mijn aangifte aan te nemen.

Eindelijk, na ontelbare malen naar 'achteren' te zijn geweest om met collega’s 

te overleggen en mij ondertussen dan natuurlijk héééééél lang laten wachten, is er na 2 vervelende middagen toch een afspraak gemaakt om aangifte te doen.

Op de afgesproken dag heb ik mij op tijd voor de reeds gemaakte afspraak, wat mij dus 2 middagen vervelend discussiëren had gekost, aan de balie van het bureau gemeld en is na ong. 10 minuten wachten een politieman naar de balie gekomen.

De politieman nam mij tot mijn grote ontsteltenis niet mee naar een verhoorkamer, maar opnieuw heeft er een langdurige en zeer vervelende discussie van ong. een uur aan die balie plaatsgevonden, telkens onderbroken door mensen die vroegen of zij er even tussen mochten komen om wat te vragen. Opnieuw werd ik door de politie, met een onaangename grijns op het gelaat, als een stuk vuil behandeld.

Dat is natuurlijk een schandalige behandeling en ik weet dat het niet zo gaat als het grote Stadgenoot met zijn valse aangiftes aan de balie van het bureau komt. Wel wilde de politieman een mutatie maken, maar dat heb ik geweigerd want daar heb ik niets aan. Ik heb gezegd te weigeren weg te gaan en heb de politieman herhaaldelijk gevraagd iemand er bij te halen die boven hem staat.
Ook dat werd door de politieman herhaaldelijk geweigerd.

Ik heb over het bovenstaande klachten ingediend bij de hoofdofficier van justitie en hoe dat verder is gegaan kunt u lezen in een van mijn volgende berichten.


De mate waarin een melder van misstanden wordt vervolgd, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles was ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken


Niemand kan mij op een leugen betrappen!
      
Nico van den Ham tel: 06-19215778


       JOURNALISTEN WELKOM!    JURIDISCHE HULP GEVRAAGD 

I.s.m. onze corrupte politiezaken-redactie en onze corrupte woningcorporatie-redactie

vrijdag 18 januari 2013

STADGENOOT | MELDER VAN MISSTANDEN NICO VAN DEN HAM

Waarom gaat de stroom van misdadige acties van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek tegen mij, melder van misstanden, tot op de dag van vandaag gewoon door?
Dat komt omdat deze kliek volstrekt lak heeft aan wet en regel en dat, althans tot nu toe, in deze 'keurige rechtstaat' zo blijkt, ook wel kan hebben.

Deze steeds groter wordende kliek van Stadgenoot heeft zich tot nu toe op geen enkele wijze hoeven te verantwoorden voor hun laffe criminele acties tegen mijn persoon.
De enige antwoorden op mijn klachten over deze criminele kliek, zijn telkens maar weer nieuwe nog heftiger misdadige acties tegen mij, om mij af te straffen en zo de mond te snoeren, waardoor natuurlijk weer meer nieuwe klachten ontstaan.
Dat ‘mij de mond snoeren’ en afstraffen is de kliek in het voorjaar van 2012 aanvankelijk ook goed gelukt.
Ik heb mijn klachten die ik bij de Nationale Ombudsman over wijkagent Druppers heb ingediend, in grote wanhoop en uit angst voor de politie ingetrokken.
Ik heb tevens toen ook besloten ‘eieren voor mijn geld te kiezen’.

Hoe dat allemaal is gegaan, daar zal ik later over berichten.
Dat kan nu niet, omdat ik bij verschillende instanties klachten heb ingediend over hoe dat in zijn werk is gegaan en het is dan niet netjes om nu al daarover te gaan berichten.
Wel kan ik alvast verklappen dat het allemaal heel heftig is, wat er is gebeurd.
Ik was niet alleen bang voor de politie, maar wilde ook rust en heb een duidelijk signaal aan Stadgenoot en haar kliek afgeven. Dit alles in de hoop dat zij dan ook zouden stoppen.
Dat bleek helaas niet het geval.
De onwettige acties om mij nog verder kapot te maken zijn gewoon intensief doorgegaan.
Angst is, zo blijkt wel weer, een slechte raadgever en ik ben genoodzaakt door te gaan met de slopende strijd tegen deze misdaad kliek.
Als er met mij voor die tijd niets gebeurd, wat niet ondenkbaar of overdreven is en ik via deze site kan blijven berichten, zullen ook die ongeloofwaardige gebeurtenissen, die ik de afgelopen tijd weer heb meegemaakt door mij op deze site geplaatst worden.

Ongeloofwaardige gebeurtenissen die ongeloofwaardig zijn, omdat dat in dit keurige land niet kan, zoals ons wordt voorgehouden door onze fijne overheid en haar volgzame media.
‘Zulks gebeurt alleen in sommige andere landen. Niet in onze keurige rechtstaat’, zo houd de overheid ons voor. (Met volgzame media bedoel ik niet alle media, maar de meeste media).

Ongeloofwaardig dus, maar kijk wat ik onder al mijn berichten duidelijk en opvallend vermeld!
Reken er op dat ik alles tientallen keren lees en tot vervelens toe alles weer opnieuw nakijk of ik datgene wat ik publiceer wel met deugdelijk bewijs kan ondersteunen.
Als dat in een enkel geval niet zo is, dan vermeld ik dat er altijd bij.
Tot nu toe worden die bewijsstukken met een onaangename grijns op het gelaat honend weggelachen en wordt ik telkens grondig nog meer afgestraft door deze criminelen, want hoe meer waarheid, des te meer vervolging. KLOKKENLUIDERVERVOLGING.

Maar heel misschien kom ik nog wel eens voor een eerlijke rechter te staan, die wel bereid is om het een en ander uit te zoeken en op zoek te gaan naar de waarheid.

‘Woningcorporatie Stadgenoot en uw kliek. Stop met uw criminele acties en ga in plaats daarvan naar de rechter, klaag mij aan, alstublieft. U heeft zoveel van mij zoals u voorwendt, lijsten met discriminatiemisdrijven door mij gepleegd, brandstichting, belediging. Hoeveel aangetekende onnozel opgestelde sommaties en andere brieven ik al niet van uw onnozel bedrijfsjuristenwicht M. Bos heb gehad inzake de vele vele vernielingen van de eigendommen van Stadgenoot door mij gepleegd, zoals u beweerd.'

'Grootschalige vernielingen gepleegd door de vele illegale onderhuurders en hun aanhang. Grootschalige onderhuur, wat u als ordinaire huisjesmelker jarenlang oogluikend heeft toegestaan. De grootschalige vernielingen en de grote overlast voor ons bewoners die die onderhuurders en hun aanhang jarenlang hebben veroorzaakt, heeft u allemaal op mijn conto geschreven. U heeft al die, al dan niet aangetekende brieven vast nog wel en anders kunt u van mij er wel kopieën van krijgen.'
Stap (met die brieven) naar de rechter, dat heb ik Stadgenoot al heel vaak schriftelijk verzocht, zelfs een keer gesmeekt, tot aan de  >>>  directie van woningbouwcorporatie Stadgenoot toe. Maar daar trapt Stadgenoot en haar kliek, dus ook de politie helaas voor mij niet in.

Want veronderstel toch eens, dat ik eens een keer geluk heb en een eerlijke en geïnteresseerde rechter zou treffen, die wel aan waarheidsvinding doet.
Waarheidsvinding, waaruit dan zal blijken dat niet ik, maar Stadgenoot en haar kliek de grote criminelen zijn!

Nee, de kliek gaat liever door met haar laffe onrechtmatige acties en hebben daarbij volstrekt schijt aan wet en regel en letten wel degelijk op, het zo te doen, dat er vooral geen rechter aan te pas komt.
Ik weet meer dan wie ook, dat gelijk hebben, niet altijd gelijk krijgen betekent.
En ook ik sta natuurlijk niet graag voor een rechter. Maar mijn wanhopige, benarde situatie die al zo lang duurt, maakt het, dat ik daar toch op hoop.

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.

NIEMAND KAN MIJ OP EEN LEUGEN BETRAPPEN!

 JOURNALISTEN WELKOM
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD 


Door onze overspannen waarheidscommissie en onze corrupte politiezaken-redactie

zondag 6 januari 2013

STADGENOOT | KLOKKENLUIDERSVERVOLGING

Hoe word je een pyromaan, terwijl je dat absoluut niet wilt.

Woningcorporatie Stadgenoot
Pyromaan worden is heel makkelijk. Huur een woning van woningcorporatie Stadgenoot. Maak een eind aan jarenlange brandstichtingen in het wooncomplex waar je woont, en/of meld andere misstanden en de rest wordt verzorgd door Stadgenoot en haar kliek.

Vanaf 24-10-2010 ben ik volgens politieman -leugenaar op ambtseed- Jack Druppers de mogelijke brandstichter van branden in en om het wooncomplex 'Louise Wenthuis'.   Branden echter, die er dankzij mijn ingrijpen op 10-01-2009 niet meer zijn!

Wat ging hier aan vooraf? Lees daarvoor in ieder geval eerst de berichten >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen  en
>>>
 Hoe word je een racist?  

Hoorzitting
Tijdens de >>> hoorzitting bij de Commissie voor de Politieklachten verklaard liegt politieman Jack Druppers, dat hij ook meldingen heeft, dus opnieuw over de rug van anderen, dat ik de mogelijke brandstichter ben van nieuwe branden in het woongebouw. Andere branden, dan die waarvoor de pyromaan (dank zij mij) reeds was veroordeeld, zo liet de politieman de secretaris van de Commissie opschrijven.
Een hoorzitting waar verder niemand mocht komen verklaren, behalve dan politieman Jack Druppers.

Corrupt en dom
Opnieuw stel ik hier vast dat de politieman niet alleen corrupt is, maar ook dom.
Heel dom, want de wijkagent wist toen hij dat verklaarde, dat er dankzij mijn optreden geen branden in meer in en om het wooncomplex zijn. En hij wist ook toen hij dat verklaarde, dat de pyromaan uit het gebouw was gezet en dat dat er uit zetten alleen mogelijk was dankzij mijn getuigenissen bij de recherche en de rechtbank.
Deze politieman is zo dom, dat hij niet begrijpt, dat branden, die er dankzij mijn ingrijpen niet meer zijn, door niemand kunnen zijn aangestoken, dus ook niet door mij!


Onschendbaar

Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat het geen domheid is, maar dat de politieman denkt, of misschien wel meer nog weet, dat hij als politieagent onschendbaar is. Onschendbaar en dus iedereen die hem in de weg loopt bij zijn vuile zaakjes, overal valselijk van kan beschuldigen om daarmee zijn eigen schurkenstreken te kunnen toedekken.
Dat hij daar mee het leven van anderen totaal kapot maakt en ontwricht, daar heeft deze gewetenloze politieschurk volstrekt lak aan.

Politieman Jack Druppers kan ongehinderd doorgaan anderen kapot te maken

Een corrupte politieman die zich tot nu toe op geen enkele wijze heeft hoeven te verdedigen voor zijn criminele daden. Het gevoel van onschendbaar zijn wordt bij hem hierdoor natuurlijk hevig versterkt. Zodanig, dat hij ongehinderd door kan gaan anderen volledig kapot te maken met zijn vuile leugens en nog meer criminele acties kan organiseren, waar ik heel erg de dupe van ben.


Misdadige acties
Werkwijzen die zo misdadig en ten hemel schreiend zijn, dat ik die niet eens aan de meesten kan vertellen. Dit omdat het een en ander zo ongeloofwaardig lijkt en het daardoor niet wordt geloofd.
'Dit soort gebeurtenissen vinden uitsluitend plaats in andere landen, niet in het keurige Nederland'. Zo wordt ons via de volgzame pulp media voorgelogen.


Medewerksters Meldpunt Discriminatie misbruikt door politieman
Politieman Druppers tracht door anderen valselijk zeer ernstige misdrijven aan te smeren, zijn eigen schurkenstreken te verhullen.
Hij gaat daar bij zo ver, dat hij gewetenloos ook nog weer anderen misbruikt en  beschadigd, 
zoals onder andere de medewerksters van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam >>> M.D.A.  Druppers sleept ongevraagd en op een meedogenloze wijze integere mensen mee in zijn corrupte politie-zaakjes.

Integriteit

Integriteit die vooral bij dit soort instanties zo uitermate belangrijk is.
Het Meldpunt Discriminatie werkt vaak samen met politie en OM. Een aantal keren per jaar is er zelfs gezamenlijk overleg. Ik denk dat het voor de medewerksters van het meldpunt, moeilijk en uitermate vervelend is te verklaren, dat de dramatische verhalen van buurtregisseur Druppers allemaal van a tot z door deze politieman verzonnen zijn en op geen enkele wijze hebben plaatsgevonden.
Het Meldpunt Discriminatie heeft Druppers nimmer gebeld!


Partijdige Doofpot-Commissie voor de Politieklachten

Medewerksters van het Meldpunt Discriminatie, die absoluut niet mochten worden gehoord van de Commissie voor de Politieklachten, te Amsterdam, want waarheidsvinding daar doet die commissie niet aan. Dat geldt ook voor de politie zelf, zo zal later in een nieuw bericht blijken inzake weer een andere nieuwe verzonnen kwestie. Wat in de doofpot zit, dat moet daar blijven van de commissie!

Alleen politieman Druppers op hoorzitting van doofpotcommissie. Niet om klacht te weerleggen, maar om nog meer te liegen!
Alleen politieman Druppers mocht op de hoorzitting komen om nog meer leugens te komen vertellen! Politieman Druppers kon ook daar weer 
ongehinderd  zijn gang gaan, want hij was als enige aanwezig. Verder mocht er niemand komen van deze zogenaamde onpartijdige commissie. Er is door die commissie volstrekt niets onderzocht! Hoor en wederhoor, daar hebben de keurig sprekende meesters in de rechten van de Commissie voor de Politieklachten volstrekt lak aan.

Doofpot Commissie voor de Politieklachten veegt haar justitiële reet af met documenten van de rechtbank 
Zelfs 2 alleszeggende documenten van nota bene de rechtbank, die ik de Commissie voor de Politieklachten als bijlage in een schrijven heb doen toekomen, zijn volstrekt genegeerd en niet benoemd in het zogenaamde advies. Documenten van de rechtbank die in mijn voordeel zijn. 'In het voordeel van Van den Ham?'  'Dan vegen wij onze justitiële reet er wel mee af', 'net zoals wij dat met de schriftelijke verklaring van het Meldpunt Discriminatie hebben gedaan', Aan dat soort verklaringen heeft de de doofpot-commissie schijt, dus dat afvegen komt dan mooi uit.

Aangifte tegen mij inzake smaad laster en belediging

Buurtregisseur/wijkagent Druppers heeft tot nu toe nog steeds geen aangifte tegen mij gedaan inzake smaad, laster en belediging, waarmee hij mij al op 31-05-2010 in een officieel schrijven (dat stond er boven) dreigde als ik mijn mond niet zou houden.
Dat heeft hij niet gedaan omdat er dan een heel, heel klein risico voor hem bestaat, dat ik een eerlijke rechter tref. Een rechter waar aan ik mag verklaren waarom ik klachten indien en waar het dus werkelijk over gaat.
 

Vuile zaakjes van het criminele Stadgenoot
Zijn criminele werkwijzen en zijn misdadige acties en zijn dramatische, theatrale door hem verzonnen verhalen komen dan aan het licht.
Maar ook, komen dan de vuile criminele zaakjes van de ordinaire asociale huisjesmelker woningcorporatie Stadgenoot uit de doofpot en dat wil hij natuurlijk niet.
Bovendien heeft hij wel andere methoden om mij de mond te snoeren.


Degelijke schriftelijke steekhoudende bewijsstukken

De wijkagent kent mij en hij weet, dat ik datgene wat ik dan bij de rechter mag verklaren zal ondersteunen met degelijke, steekhoudende schriftelijke bewijsstukken. Verklaringen van hem zelf, personen, maar ook instanties, zoals het Meldpunt Discriminatie, én de Rechtbank, waaruit zal blijken dat de wijkagent een volstrekt nutteloos persoon is als politieagent.

Ambtseed afgelegd, maar toch valsheid in geschrifte
Ook zal dan blijken, dat hij de boel op de meest vreselijke manier belazerd en alles wat ik in deze beweer, door middel van die bewijzen te verifiëren is.
Ook komt dan aan het licht dat politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd valsheid in geschrifte pleegt met als doel mij te criminaliseren.
En ook die bewering kan ik weer met deugdelijke schriftelijke stukken ondersteunen.

Bang voor de  politie, bewijsstukken elders ondergebracht
Ik ben zo bang voor de politie en haar misdadige acties, dat ik al mijn (bewijs) stukken en USB Sticks elders heb ondergebracht. Het adres van dat elders heb ik niet opgeschreven op een papiertje wat ergens rondslingert, maar heb het uitsluitend in mijn hoofd opgeslagen.


De mate waarin een melder van misstanden vervolgd word, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.


Niemand kan mij op een leugen betrappen! Nico van den Ham tel: 06-19215778

JOURNALISTEN WELKOM
JURIDISCHE HULP GEVRAAGD


I.s.m. met onze corrupte, zuipende politiezakenredactie

Gerelateerde berichten:

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichting

>>> Pyromaan op kantoor Stadgenoot ontboden om mijn brieven te lezen

VOLGEND BERICHT: AANHOUDENDE KLOKKENLUIDERVERVOLGING

COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN | KLOKKENLUIDER NICO VAN DEN HAM

COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 1

Advies van commissie aan korpsbeheerder

In mijn vorige bericht, melde ik al dat er door de commissie voor de politieklachten niets, maar dan ook niets is onderzocht en heeft de wijkagent op basis van aannemelijkheid in het gelijk gesteld. In het advies van de commissie wordt de term aannemelijkheid dan ook maar liefst 5 keer gebruikt en dat op basis van verhoor van één persoon. Want de enige die in deze kwestie middels een hoorzitting van de commissie is gehoord is politieman Jack Druppers, verder niemand!
Niemand van het Meldpunt Discriminatie en ook ik zelf niet.


In het advies van de commissie staat de volgende passage
'De commissie tekent hierbij aan, dat politieman J. Druppers en klager (Nico van den ham), klaarblijkelijk verschillende informatie van het Meldpunt Discriminatie hebben gekregen en dat Druppers, te goede trouw afgaande op die informatie, die het Meldpunt Discriminatie hem verstrekte, maar van die informatie verschilde, die het Meldpunt Discriminatie aan klager Van den Ham gaf, bij Klager de indruk heeft gewekt dat hij, Druppers, onbetrouwbaar was.
                             _________________________________


Medewerksters Meldpunt Discriminatie opnieuw misbruikt
Opnieuw, nu niet door de wijkagent, die dezelfde abjecte werkwijze hanteert, maar nu door de onafhankelijke Commissie voor de Politieklachten wordt de kwestie op een hele laffe manier gladgestreken over de rug van de Medewerksters van het meldpunt Discriminatie 


Meldpunt discriminatie is schuldig! 

Het is allemaal de schuld van het meldpunt discriminatie. Die hebben het nu gedaan!
Het meldpunt heeft verschillende informatie aan zowel politieman Druppers als aan Nico van den Ham verstrekt.


Plotsklaps 2 slachtoffers 
Nu niet één, maar 2 slachtoffers in deze kwestie! De politieman en Nico van den Ham. Allebei slachtoffers van het Meldpunt Discriminatie, die aan de een dit en aan de ander dat hebben gezegd. 'Wat een rotzakken daar bij het Meldpunt Discriminatie'
'Zo is het, want dat heeft politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd, ons zelf verteld op de hoorzitting'
Een hoorzitting waar alleen politieman Druppers  mocht komen!

Medewerksters mochten absoluut niet worden gehoord!

Dat het misschien wel anders is gegaan, daar wil de Commissie voor de Politieklachten niets van weten en dus mogen de medewerksters op geen enkele wijze worden gehoord. Niet op de hoorzitting, niet telefonisch, helemaal niet!
De reden daarvoor is door de Commissie voor de politieklachten niet vermeld in het advies. Wellicht is het zo, dat de commissie niets moet hebben van eerlijke getuigen als het om de politie gaat. Duidelijk de Commissie voor de Politie dus!

Schriftelijke verklaring meldpunt Discriminatie

Het is natuurlijk nogal gênant voor politieman Druppers en de Commissie voor de Politieklachten, dat het Meldpunt Discriminatie Nico van den Ham een schriftelijke verklaring heeft gegeven waaruit blijkt, dat ik niet in hun systeem voorkom en ik mij ook nooit intimiderend heb gedragen. Uit dat schriftelijk verklaarde blijkt overduidelijk, dat politieman Jack Druppers lange dramatische theatrale verzint om zijn eigen vuile zaakjes mee af te dekken. Dat hij daar over de rug van nog weer anderen een ander helemaal kapot mee maakt interesseert deze gewetenloze diender niet.


Schriftelijke verklaringen die niet van pas komen geen probleem
Schriftelijke verklaringen die niet van pas komen zijn echter voor de Commissie voor de politieklachten geen enkel probleem. Dat lost de commissie doodleuk op, door wel te vermelden dat die verklaring in het dossier zit, maar in al haar misdadige arrogantie doet de commissie er niets mee en gaat er verder niet op in. Het gaat echter nog veel verder, want verklaringen van nota bene de rechtbank worden zelfs geminacht en niet eens benoemd!


Één telefoontje genoeg om politieman Druppers te ontmaskeren
Door middel van één telefoontje naar het Meldpunt 
Discriminatie had komen vast te staan, dat de medewerksters van het meldpunt nimmer Jack Druppers hebben gebeld voor 21 mei 2010. En bij mijn weten hebben ze hem tot op de dag van vandaag nog niet gebeld, want waarom zouden ze zo'n theatrale leugenaar bellen.

Hoor en wederhoor is een van de beginselen van een behoorlijk proces
Wat is het beginsel van hoor en wederhoor?
Het beginsel van hoor en wederhoor betekent dat een klager in een klachtenprocedure de kans moet krijgen te worden gehoord, ofwel zijn verhaal moet kunnen doen. De wettelijke regeling voor het horen van een klager (artikel 9:10 Awb) komt neer op 'ja, tenzij'. Dat wil zeggen dat de klager altijd uitgenodigd wordt voor een hoorzitting tenzij de klacht kennelijk ongegrond is of de klager aangeeft dat hij geen prijs stelt op een hoorzitting. Er hoeft ook niet te worden gehoord als niet is voldaan aan de ontvankelijkheidvereisten (artikel 9:4 en 9:8 Awb) of wanneer de klacht van de klager naar zijn tevredenheid is opgelost (artikel 9:5 Awb).De manier waarop uitvoering gegeven wordt aan de wettelijke hoorplicht mag er niet toe leiden dat deze als het ware wordt veranderd in een 'ja, mits', wat in de praktijk gemakkelijk kan neerkomen op een 'nee, tenzij'. Het zou niet juist zijn, als van de klager een extra handeling wordt gevraagd voor het laten plaatsvinden van een hoorzitting. Het initiatief moet altijd bij het bestuursorgaan liggen.

Bron: site Nationale Ombudsman >>> NATIONALE OMBUDSMAN

       _____________________________________

Nationale Ombudsman
Het initiatief moet altijd bij het bestuursorgaan liggen. Dat is dus niet gebeurd. Er was wel een initiatief van het bestuursorgaan, alleen was dat om hoor en wederhoor beslist niet toe te staan. En dat is een van de redenen waarom ik mijn klachten heb neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Helaas is mij dat, zoals ik ook al in andere berichten vermeld, heel duur komen te staan. Klagen over de politie wordt door politieman Druppers beslist niet geaccepteerd en heeft een boom van een vent van 34 jaar  aangespoord om mij volledig af te tuigen!
Alles wat ik in mijn berichten beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken. 
Niemand kan mij op een leugen betrappen. Tel. 0619215778

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.


 JOURNALISTEN          WELKOM  
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD  

I.s.m. onze met onze corrupte politiezakenredactie


Volgende bericht, hoe word je een pyromaan

vrijdag 4 januari 2013

STADGENOOT OORZAAK OVERMATIGE WAAKZAAMHEID

Is woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek de oorzaak van mijn overmatige waakzaamheid? Vast en zeker!

Posttraumatische stress stoornis 
Gisteren was er weer eens aandacht voor, in het NOS journaal PTSS slachtoffers bij de politie. Tienduizenden hulpverleners worden jaarlijks uitgescholden of in elkaar geslagen. En de ernst van de incidenten neemt toe. Hulpverleners krijgen er steeds meer last van. Politieagenten bijvoorbeeld: jaarlijks melden zich er 200 bij een speciale kliniek om te worden behandeld voor Post Traumatische Stress Stoornis.
Ongeveer 3000 agenten hebben het, maar werken gewoon door. 
Een politieagent die PTSS heeft vertelde in het >>> journaal  wat voor een klachten hij allemaal heeft.

Wat de politieman aan de burger te danken heeft, heb ik aan de politie te danken! Komt dat ook op het journaal? Nee he?
De politieman is depressief, ik ook. Hij is agressief, ik niet, wel erg boos! De politieman is angstig, heb ik ook heel erg!
Hij heeft een overmatige vorm van waakzaamheid, reken er op dat ik dat ook heb!
Het is een hel in de kop van de politieman, dat heb ik ook wel eens, met name 's nachts als de politie weer op mijn ramen staat te bonken, en dan heel hard schreeuwt
POLITIE OPENDOEN, DE WIJKAGENT!!!

Ik woon 6 hoog en heb geen balkon, niemand kan maar zo bij mijn raam.
Of ik dit dan maar verzin? Nee, dat droom ik regelmatig, net zoals ik vaak droom dat er weer brand is! >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen


Vreselijk allemaal voor de politie
Erg naar allemaal voor die politieagenten, fijn dat er aandacht is voor die dienders. Hopelijk geldt dat ook voor andere hulpverleners, zoals ambulance medewerkers.


Fijn zou het zijn, als er eens wat politieagenten zouden zijn, die hun bek open willen doen inzake de misstanden bij de politie!
Bijna niemand bij de politie wil praten over de vele zeer ernstige misstanden bij de politie. Criminaliteit, schijt aan wet en regel hebben, mensen opsluiten op valse gronden en hun weinige rechten ontnemen? Ze staan ze er bij te kijken en/of doen er doodleuk aan mee. Wat stelt zo'n ambtseed nou werkelijk voor? Al 2 politieagenten hebben contact met mij gezocht in het korte bestaan van deze site. Dit nadat ze de berichten op de site hadden gelezen. Beiden zijn er bij de politie uitgeflikkerd omdat ze hun eerlijke bek hadden opengedaan! Echter geen enkele reden om dan maar te zwijgen!


Misstanden of misdrijven bij de politie zelf, blijven zo lekker in de doofpot 

Geen hulp voor slachtoffers door misdadig optreden politie en Justitie 
Klokkenluiders, melders van misstanden die door de politie, justitie en corrupte partijdige >>> onderzoeksinstanties helemaal kapot zijn gemaakt,tot op het bot zijn vernederd, hun waardigheid is afgenomen en daardoor schuchter, zeer argwanend, angstig enz. enz. zijn geworden, worden op geen enkele wijze geholpen in dit 'fijne' land. Met een omvangrijke kwestie naar de >>> Nationale Ombudsman gaan heeft ook geen enkele zin, want die wringt zich in allerlei bochten om grote zaken niet te hoeven uitzoeken.

Depressief angst, stress, overmatige waakzaamheid, geen levenslust
Fijn voor de politieagenten, dat er aandacht aan hun klachten wordt besteed. Fijn zou
het ook zijn, als
 de slachtoffers van o.a. de politie- (schurkenstreken), ook wat aandacht konden krijgen. Als er alleen maar eens wat zou mogen worden uitgezocht in dit zogenaamde keurige rechtsstaatje, zou dat al heel veel schelen. Maar ja, dat zal wel niet gebeuren, want één telefoontje naar het Meldpunt Discriminatie Amsterdam en een van mijn kwelgeesten, de wijkagent 'hangt'. Dus géén telefoontje!

Verwijzing naar de komende berichten
Ik verwijs u vooral naar de komende berichten, als er tenminste met mij niets gebeurd, want dat is niet denkbeeldig. Dat zal u wel duidelijk worden, als u die, onder voorbehoud, nog te publiceren berichten heeft gelezen. Berichten met relazen, die nog veel heftiger zijn dan tot nu toe en daardoor eigenlijk ook niet zijn te geloven.
Nu ga ik weer verder met mijn 'overmatige waakzaamheid!' Net zoals die politieagent, die dat in het NOS journaal vertelde.


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.


NIEMAND KAN MIJ OP EEN LEUGEN BETRAPPEN!
                           Tel. 0619215778


De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

JOURNALISTEN WELKOM

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD


>>>   KLOKKENLUIDER

VOLGENDE BERICHT: HOE WORD JE EEN RACIST

woensdag 2 januari 2013