KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 20 april 2013

OPEN BRIEF AAN POETIN OVER HYPOCRIET RUTTE

President Poetin,

Naar aanleiding van uw bezoek verleden week aan ons land deel ik u het volgende mede:

Tijdens een gesprek met premier Mark Rutte heeft Rutte met zijn, voor ons bekende, uitgestreken VVD smoel, zijn schijnheilige zorgen aan u medegedeeld inzake de mensenrechten en de rechten van seksuele minderheden in uw land.
Dat juist hij, Rutte, dat heeft gedaan, is zeer hypocriet en is meer dan schandalig!

U mijnheer Poetin, was van die vermanende woorden niet zo onder de indruk, zo heb ik begrepen en u wees de heer Rutte er fijntjes en o zo terecht op, dat u het op uw beurt slecht vond dat er in Nederland de PEDOFIELEN CLUB MARTIJN is die seks met kleine kinderen goedpraat en die er dan ook gewoon in dit 'beschaafde' Nederland mag zijn. Legaal dus!!!
Als er in uw land zo’n pedofielenvereniging zou zijn, zouden sommige inwoners van uw land naar het geweer grijpen zo vertelde u er nog bij.


MAAR ER IS MEER MIJNHEER POETIN, HEEL VEEL MEER!!!
Verderop in dit schrijven/bericht kunt u een Russische reportage bekijken over de, tot voor kort, hoogste baas van het Nederlandse ministerie van veiligheid en justitie, mr. Joris Demmink inzake seks met kinderen!

Ook vond u het nogal verwerpelijk, dat er in Nederland een partij in de 2e kamer zit die vrouwen uitsluit, dus discrimineert.
Sinds kort zegt die partij, dat ze wel vrouwen toelaten mijnheer Poetin, maar dat is omdat ze dat moeten vanwege een recentelijke uitspraak van de Hoge Raad.
Bij uw vorige bezoek aan ons land, november 2005, toen u voor de eerste keer president was, heeft u mij kort voor dat u kwam nog even gebeld om mij het een en ander te vragen. Helaas heeft u dat nu niet gedaan en dat is buitengewoon betreurenswaardig.

Had u dat wel gedaan, dan had u huichelaar Rutte nog heel veel meer intens vuile zaakjes, die in Nederland plaatsvinden, onder zijn hypocriete VVD neus kunnen wrijven dan die 2 punten die u nu heeft aangeroerd.
Had mij dit keer toch ook weer even gebeld, want er is mijnheer Poetin in dit zogenaamde keurige land echt wel iets meer aan de hand, dan alleen maar die pedofielen vereniging en die uitsluiting van vrouwen in een politieke partij!

Als u mij, had gebeld, dan had ik u kunnen vertellen dat wij in Nederland politieagenten hebben die een boze, maar vluchtende man 7 politiekogels in de rug schieten. Ja mijnheer Poetin 7 politiekogels in de rug, ik vind het ook veel.

Een kogel in de rug schieten is al zo laf, maar nee, ze hebben maar liefst 7 politiekogels uit de rug van de door de politie vermoorde man gepeuterd.
Een vluchtende, dus weglopende man, die zijn honden uitliet.

Of ik het heb verzonnen? klikt u maar >>> 
7 POLITIEKOGELS IN DE RUG

En
 ook >>> MIKE WERD AFGESLACHT 'HIJ HAD & KOGELS IN ZIJN RUG'
                     HET LEEK WEL EEN EXECUTIE


Ik had u ook graag willen vertellen en doe dat dan alsnog maar, dat wij in Nederland politie hebben die een 18 jarige jongen met een verstandelijke beperking, met een IQ van een 8 jarig kind, uit een schoolbusje trekken en bijna een week in een politiecel opsluiten, omdat hij de juiste papieren niet had.
Dat arme kind was die lange week in grote paniek en heeft al die tijd niet gegeten.
Klikt u maar op de link  'politie mentaliteit' mijnheer Poetin en klik door in dat bericht, dan kunt u ook zien hoe de politie hier omgaat met een toerist die met een gehuurde fiets een foutje in het verkeer maakt.

>>> POLITIE MENTALITEIT


Zelf  heb ik meegemaakt, dat ik op aansporing van een politieagent, de wijkagent, hevig in elkaar ben geslagen en drie dagen daarna, na het doen van aangifte van die mishandeling, als slachtoffer met een gebroken rib en een gebroken vinger ook nog eens in mijn 60e levensjaar op valse gronden werd gearresteerd en voor 6 uur werd opgesloten.
Dit alles mijnheer Poetin, om mij de les te leren, niet klagen over de politie bij een commissie die zogenaamd klachten over de politie onderzoekt  en de Nationale ombudsman (zie mijn berichten op deze website over de Commissie voor de Politieklachten).

Nee, u kunt inzake deze kwestie niet iets aanklikken mijnheer Poetin, maar kom gerust bij mij langs, ik kan het allemaal bewijzen. Wel graag eerst een afspraak maken, want ik heb uit angst voor de politie en justitie uit veiligheidsoverwegingen mijn schriftelijke bewijsstukken en USB sticks met gespreksopnames niet zo maar in mijn woning opgeslagen!

Ook hebben wij hier in Nederland ene Joris Demmink en die was van 2002 tot
1 november 2012 de hoogste baas van het ministerie van veiligheid en justitie
.
Over deze Joris Demmink, Йорис Демминк
 in het Russisch, gaan vele, vele verhalen de ronde, dat hij minderjarige jongetjes seksueel heeft misbruikt. 
In Nederland, maar ook in andere landen, zoals Turkije en Thailand.

Feit is in elk geval mijnheer Poetin, dat onze 'keurige' overheid er alles aan doet om het een en ander in deze kwestie zo veel mogelijk in de goed gevulde Nederlandse vuile zaakjes doofpot te houden en dus niet bereid is het een en ander in deze kwestie uit te gaan zoeken.

Joris Demmink was immers een collega en bij de Nederlandse overheid, de politie en justitie houden ze collega's allemaal de handen boven het hoofd en dekken zo elkaars vuile zaakjes af.

Het maakt de keurige sprekende overheidsdienaren volstrekt niet uit mijnheer Poetin, hoe vuil die zaakjes zijn! Ook niet als het om vieze oude misdadige mannen gaat die seks met kinderen hebben!
Neuk met de kinderen en hou de collega's de de handen boven het hoofd!!!
 

NEDERLAND/PEDOFIELENLAND mijnheer Poetin, je schaamt je dood voor dit land!!!

Kijkt u maar eens naar het onderstaande filmpje mijnheer Poetin dan kunt u in
uw eigen taal daar een Russische reportage over zien en horen.
Die reportage gaat dus over Joris Demmink, voormalig hoogste baas van het Nederlandse ministerie van veiligheid en justitie en ook over de gelegaliseerde pedofielenvereniging Martijn. De reportage duurt ong. 5 minuten.


Russische reportage over mr. Jores Demmink v.m. hoogste baas van van het Nederlandse ministerie van veiligheid en justitie inzake seks met kinderen en de legale pedofielenvereniging Martijn.


Nederlandse ondertiteling
Klik voor de Joris Demmink doofpot affaire ook >>> DE DEMMINK DOOFPOT
                                                                                                                    

>>> JORIS DEMMINK WIKIPEDIA

>>>
 KATHOLIEK NIEUWSBLAD

>>>
 UITGELEKTE E-MAIL DEMMINK 

>>>
 NEDERLANDSE DAGBLADEN ZWIJGEN OVER DEMMINK E-MAIL

>>> DEMMINK E-MAIL LEZEN


>>> JORIS DEMMINK OP EEN RIJTJE

>>> NEDERLAND DOET UITERSTE POGING OM DEMMINK
        SCHANDAAL AF TE WENDEN


>>>
 
ZWARE DELEGATIE REIST NAAR WASHINGTON OM SCHADE TE BEPERKEN

                                                                                                                     


Inzake de doofpot kwestie Joris Demmink is er heel veel meer op internet te vinden.
Het gaat te ver om dat allemaal te vermelden, want dan wordt dit schrijven een dik boek.

In Nederland mochten wij niet alles zien en horen wat u mijnheer Poetin, heeft
gezegd. Daarom hieronder het Russische journaal. Bestudeer vooral ook de gelaatsuitdrukking van Rutte. De schijnheiligheid druipt er van af!Met dank aan JDTV. Website JDTV te linken in kolom hiernaast.


Zelf heb ik eens een keer een pyromaan gepakt mijnheer Poetin die jarenlang ongeveer 3 keer in de week brand stichtte in en om het woongebouw waar ik woon.
Ik had natuurlijk eerst de woningcorporatie Stadgenoot en de politie veelvuldig en aanhoudend voorzien, bijna een jaar lang, van niet voor twijfel vatbare informatie omtrent die pyromaan. Maar woningcorporatie Stadgenoot, een semi overheidsinstantie, maar ook de buurtregisseur, zoals ze hier in Amsterdam een wijkagent noemen en de politie in het algemeen, wilden aan de zeer gevaarlijke situatie niets doen en lieten de pyromaan welbewust, ongehinderd door gaan met zijn vele gevaarlijke brandstichtingen.

Brandstichtingen waar al eens een medebewoner zwaargewond door was geraakt en als gevolg daarvan voor zijn verdere leven verminkt is en zich daardoor op een scootmobiel moet verplaatsen.

>>>
 WOONCOMPLEX STADGENOOT GETEISTERD DOOR BRANDSTICHTINGEN
Toen ik die pyromaan zelf heb gepakt en daarna bij de rechtbank heb moeten getuigen, zijn er geen brandstichtingen meer. In de Nederlandse wet staat geschreven mijnheer Poetin, dat je verplicht bent zo’n brandstichter bij de politie aan te geven.
Sinds er door mijn ingrijpen geen branden meer zijn, branden die woningcorporatie Stadgenoot blijkbaar heel goed uitkwamen, wordt mijn leven door deze criminele semi overheidsorganisatie op allerlei manieren volledig kapot gemaakt en wordt  ik zeer zwaar bestraft door deze misdaadkliek, waaronder politie en GGD Amsterdam.

Net zoals in uw land mijnheer Poetin heeft politie en justitie er voor gezorgd dat in ons 'keurige rechtsstaatje' veel mensen jarenlang onschuldig opgesloten hebben gezeten. 

Als dat dan soms, door het werk van een goede advocaat, bekent wordt, dan zijn er vele officieren van justitie en andere mensen van de overheid, die dan wel toe moeten geven dat er fouten door politie en het openbaar ministerie zijn gemaakt.
Het gaat dan vaak over het opzettelijk achterhouden van ontlastend bewijs, of over het manipuleren van bewijs en noemen dat dan fouten mijnheer Poetin, want dan klinkt het niet zo erg.
Zelf heb ik een iets duidelijker taalgebruik, vooral als het over dit soort overheidstuig gaat, dat mensen welbewust jarenlang onschuldig opsluit!


Bij veel van die officieren van justitie, die het over fouten hebben mijnheer Poetin, moet je heel goed luisteren om ze te kunnen verstaan. Dat komt, omdat er bij ;de meesten van hen, een half pond hete aardappelen in hun justitiële strot licht te garen en daar ga je dan erg 'netjes' en vooral heel bekakt van praten.
Dat bekakte,'deftige' praten maakt heel veel goed in dit zogenaamde fatsoenlijke land en met al dat 'keurige' gepraat dekken zij hun vuile zaakjes dan ook 'netjes' en met succes mee af. Netjes praten is veel belangrijker dan netjes handelen bij dit soort.


>>>
POLITIE MAAKT LEVEN ONSCHULDIGE MENSEN VOLLEDIG KAPOT


>>> ZEMBLA | DE ZES VAN BREDA

>>>
 INA POST KAPOT GEMAAKT DOOR POLITIE | KRO BRANDPUNT
Corrupte politiemensen en corrupte officieren van justitie die elkaar allemaal de handen boven hun corrupte hoofden houden, hebben opzettelijk ontlastende bewijzen achtergehouden, bewijsmateriaal gemanipuleerd, verdachten zwaar onder druk gezet enz.. Daardoor hebben velen jarenlang onschuldig in de gevangenis gezeten. Maar dat zijn allemaal 'gewoon fouten' mijnheer Poetin, telkens maar weer een 'paar fouten'.
>>> MINISTER OPSTELTEN HOUD HANDEN BOVEN HET HOOFD LIEGENDE
>>> POLITIEMENSEN


>>> LUCIA DE BERK
                                                                                                                   
Is het genoeg mijnheer Poetin of wilt u nog meer? Er is nog heel veel meer en dan heb ik het nog niet eens over de vele kleinere kwesties die het nieuws niet halen.
Althans niet via de erkende pulp media.
Wel op internet uiteraard. >>> NIEUWE MEDIA

Kleine zaakjes, die niet in het nieuws komen, maar o zo ingrijpend en vernietigend zijn voor de slachtoffers, die volledig kapot worden gemaakt door het betreffende overheidstuig.


Heeft u voorlopig genoeg om bij een volgende ontmoeting met Mark Rutte dit allemaal in zijn schijnvrome VVD gezicht te wrijven?

Nog één dan, een belangrijke! >>> IS NEDERLAND NOG WEL EEN RECHTSSTAAT?

In uw land mijnheer Poetin waarschuwen ouders hun kinderen al vanaf jonge leeftijd, dat ze beter geen kritiek kunnen uiten op de overheid, de politie etc..
De kinderen zijn dan in elk geval gewaarschuwd en de meesten zullen dat dan ook niet doen en worden dan ook niet in elkaar geslagen, gearresteerd en of opgesloten door de politie.


In ons zogenaamde fatsoenlijke rechtsstaatje gaat dat anders mijnheer Poetin.Ik had een hele goede vader, maar hij heeft een grote fout gemaakt inzake mijn opvoeding. En dat was, zoals veel door de overheid geïndoctrineerde ouders dat doen in het 'keurige Nederland', dat hij mij wijs maakte, 'de politie is je beste vriend'.
Dat was een grote fout van mijn vader, want i
k heb daardoor altijd gedacht, dat als je geen mensen vermoord of banken berooft, dus gewoon netjes en normaal leeft, dat je dan inderdaad niet bang hoeft te zijn voor de politie.

Ik ben 60 jaar mijnheer Poetin en ik heb alleen nog maar de behoefte, om op een zo comfortabel mogelijke manier naar de dood toe te kunnen hinkelen.
Maar dat is helaas niet mogelijk. Ik leef elke dag in angst, opnieuw in elkaar te worden geslagen. Ik leef elke dag in angst, opnieuw te worden gearresteerd of dakloos gemaakt te worden.
Ik ben bang voor de vuile streken van de politie, justitie en ander overheidstuig, die lak hebben aan wet en regel en elkaar allemaal de handen boven het hoofd houden, om zo elkaars vuile zaakjes af te dekken.

Vele, door de overheid geïndoctrineerde, Nederlanders zullen dit overdreven vinden.
Dat komt mijnheer Poetin omdat de meeste Nederlanders het nieuws via de televisie en de radio en de kranten volgen. De pulp media, die vaak bang is (op een enkele uitzondering na), dat als men alles uitzend en publiceert, dat ministers, officieren van justitie en meer van dat soort, niet meer in hun programma's komen praten en dat willen ze natuurlijk niet.

De Nederlandse bevolking zou eens meer het internet moeten afstropen, op zoek naar de alternatieve media, want daar kan men lezen hoe het er werkelijk aan toe gaat in dit hypocriete rechtsstaatje. Onder andere hoe de overheid hier in het voorgewende keurige Nederland, het leven van onschuldige goedwillende mensen volledig kapot maakt. 


Tot slot mijnheer Poetin. Ook ik vind dat er veel moet veranderen in uw land.
Maar ik vind ook, dat de schijnheilige Mark Rutte absoluut het recht niet heeft om u daarover aan te spreken. Dit omdat er in zijn eigen land zo vreselijk veel mis is en Nederland volstrekt geen Rechtsstaat is! En dat weet de hypocriete Rutte heel erg goed!
Rutte kan beter eerst zijn eigen land, zijn eigen beerput op gaan schonen!
Hoe kan hij, terwijl er hier zoveel mis is, de gore hypocriete moed hebben zich te bemoeien met het beleid van andere landen.

Ik vind dat de organisatie Amnesty u wel over het een en ander kan aanspreken en dat zij goed werk verrichten door te protesteren. Maar ik vind ook, dat Amnesty dat dan ook in Nederland, inzake Nederland moet gaan doen en niet net moeten doen of er hier niets aan de hand is, want dan zijn ze daar bij Amnesty Nederland net zo hypocriet als Mark Rutte!!!

Daarom zal ik deze open brief dan ook naar Amnesty Nederland toezenden.

Groeten voor alle Russen, vanuit het keurigebeschaafde door en door corrupte Pedofielenland.

Nico van den Ham

Per e-mail gezonden naar onderstaande adressen:

AMNESTIE NEDERLAND amnesty@amnesty.nl
T.a.v.  de heer Eduard Nazarski
directeur Amnesty Nederland


Regio Flevoland/Noord Holland/Utrecht ledenraadfnu@amnesty.nl
Regio Drente/Friesland/Groningen ledenraaddfg@amnesty.nl
Regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland ledenraadnog@amnesty.nl
Regio Zuid Holland/Zeeland  ledenraadzz@amnesty.nl
Regio Brabant/Limburg  ledenraadbl@amnesty.nl

Door onze corrupte buitenlandredactie i.s.m. onze bezopen waarheidscommissie