KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 28 november 2013

VALS PROCES-VERBAAL POLITIEMAN deel 2

Vals Proces-Verbaal deel 2

Vorig bericht
In het bericht hiervoor, over het door politieman Jack  Druppers vals opgestelde proces verbaal, melde ik hoe ik ontdekte dat het proces verbaal niet in het dossier aanwezig was. Hoe ik het toch nog heb kunnen lezen en kunnen overschrijven.
Verder deed ik verhaal van de aanloop naar het echte politie-list, leugen en bedrog schrijfwerk van politieman Druppers. Daar gaan we nu mee verder.


Inspiratie van politieman Druppers wordt wat minder
Dat zou je wel denken, want Druppers liegt voor de zoveelste keer en tot vervelens toe, nu de rechter weer voor, dat ik met iedereen ruzie maak. Velen klagen daar steen en been over volgens toneelspeler Druppers. Ook zijn opdrachtgever, woningbouwcorporatie Stadgenoot, liegt daarover keer op keer en Druppers zijn grote vriend, psychiater-Bungalowverhuurder Herman Plas van de GGD, doet dat in opdracht van Stadgenoot ook. Tevens haalt dit abjecte soort elkaar ook nog eens door de stront, zoals psychiater/bungalowverhuurder politieman Druppers door de stront haalde, niet wetende, dat ik dat met opnameapparatuur heb opgenomen.

Wie klaagt er dan toch zo?
Wie zijn dat dat dan allemaal, die zo over mij klagen, vroeg ik aan Psychiater- bungalowverhuurder van de GGD en mevrouw Petra de Jong. Mevrouw Petra de Jong is gebied regisseur Sociaal Beheer van de Asociale Woningcorporatie Stadgenoot?
Ik vroeg dat tijdens een gesprek, toen Psychiater Herman Plas en mevrouw Petra de Jong van Stadgenoot mij een >>> bungalow  met een zeer grote tuin binnen de ring van Amsterdam te huur aanboden voor €179,13 per maand. Allemaal bedoeld, om mij naar het hol van de leeuw toe te lokken, de GGD te Amsterdam en om mij mijn woning uit te zetten, zoals psychiater Herman Plas mij vertelde, opnieuw niet wetende dat ik het gesprek opnam.


'Vertel eens Politieman Jack Druppers, met wie maak ik ruzie?' Mevrouw De Jong van sociaal beheer van het asociale Stadgenoot heeft het al verteld!
Hieronder het letterlijk van de gespreksopname overgenomen vermanende antwoord van mevrouw De Jong,  van Sociaal Beheer van het Asociale Stadgenoot op mijn vraag wie er dan allemaal over mij klagen:


(Mevrouw De Jong spreekt heel lijzig. Opgeschreven zoals uitgesproken)

'Ik heb ook eeh.... laatst iemand he..... gesproken he.... en die heeft ook he........zeg maar uuuh.... eeh..... verklaaaard aan Stadgenoooot......., dat u zich niet altijd tegen iedere bewoner even aardig opstelt.... En eh.....nee..... e....., en ook wel...., dus tegen..... dus jaa.... en dat is wat ons een beetje zorgen baart'.


Heftige situatie dus!


112 schriftelijke verklaringen

In het wooncomplex waar ik woon zijn 171 kleine appartementen, die grotendeels worden bewoond door één persoon. Daarvan staan ook nog eens z'n 30 appartementen leeg, omdat de huurder eigenlijk bij hun vriend of vriendin in woont. Ik heb 112 schriftelijke verklaringen van bewoners die allemaal verklaren aan mij een goede, rustige en vriendelijke buurman te hebben. Wie is hier nou de crimineel, Ik of politieman Druppers? Helaas voor mij, worden die 112 bewoners-verklaringen volstrekt genegeerd!
Grote minachting dus, nu weer op deze wijze, voor het huurdersgepeupel!

Politieman Druppers wil ook scoren, door eens een keer niet te liegen
Echt uitzonderlijk!!! Want politieman Druppers liegt even niet en denkt daar mee te scoren. En dat lukt de praatjesmaker dan ongetwijfeld ook wel, want Druppers gaat verder met het feit, ja u leest het goed, dit keer geen leugen maar een feit, dat ik gefrustreerd ben over de samenleving. Druppers, die dus even niet liegt, somt op dat ik altijd wat heb aan te merken heb over de politiek, lokaal bestuur en het gezag.
Een veel te korte opsomming  overigens.

Klokkenluiders

De politie, maar zeker ook justitie en de rechterlijke macht en nog wel meer overheidsinstanties hebben ongelooflijk de pest aan melders van misstanden. Klokkenluiders! Dus dacht politieman Druppers, ook de hekel van Nico van den Ham aan voornoemde instanties vermeld ik even, want daar scoor ik dan ook weer lekker mee! Lekker scoren en daar hoef ik deze ene keer dan niet eens voor te liegen zal Druppers wellicht hebben gedacht.

Ambtelijke smeerlapperij

Het overheidstuig, dat niet bereid is de ambtelijke smeerlapperij van het soort Druppers te onderzoeken, maar alleen maar doende is de criminele praktijken van elkaar af te dekken, zal dan ook wel blij zijn met deze passage in het proces-verbaal.


Een korte opsomming

Helemaal waar dus, mijn hekel aan dit soort , maar het is wel een korte opsomming, want mijn lijst is nog veel langer kan ik mijnheer Druppers mededelen! Dus omdat ik wel van eerlijkheid houd, vul ik zijn lijst, alweer een >>> Lijst , met instanties waar ik een hekel aan heb nog even aan. Dat is o.a. de >>> commissie voor de politieklachten en de >>> Nationale Ombudsman. Beide instanties hebben zich op de meest schaamteloze wijze in allerlei bochten gewrongen, om niet te hoeven onderzoeken hoe politieagent Jack Druppers mij helemaal kapot maakt d.m.v. leugens list , bedrog en geweld.

De kleinigheden van politieman Druppers. Vele, vele brandstichtingen

Politieman Druppers gaat verder met liegen en bedriegen in zijn proces-verbaal en schrijft op, dat ik mij obsessief en dwangmatig met kleinigheden bezighoud en hem daarmee mee lastig viel. Met die kleinigheden bedoelt politieman Druppers wellicht mee, dat ik hem vele maanden lang heb bestookt met e-mails, telefoontjes en aanspreken en hem gesmeekt heb de pyromaan, die in die tijd elke zaterdagavond tussen 24.00 u.
en 01.30 u. >>> brand stichtte in en om het wooncomplex van Stadgenoot te stoppen.

Politieman Druppers kon pyromaan niet pakken

Helaas was Politieman Druppers te druk met liegen, bedriegen en achteroverleunen en had dus geen tijd en zo kon de pyromaan nog weer 10 maanden lang volstrekt onnodig, ongehinderd doorgaan met brandstichten. Onder andere een zwaargewonde, die daardoor voor zijn leven verminkt is!
Een van de grootste doofpotschandalen van Amsterdam, die koste wat koste in de doofpot moet blijven. En daar werken eerder genoemde instanties overduidelijk met grote graagte aan mee. Had politieman Druppers alleen geen tijd om in te grijpen, of speelden er nog andere belangen?

>>>
Had Stadgenoot redenen om brandstichtingen te laten voortduren?

>>>
Stadgenoot, blij met pyromaan?


Volgend bericht:

Vals Proces-Verbaal deel 3 gaat o.a. over NAZIE, NSB er, CORRUPT ZWIJN enz.


I.v.m. een eventuele nieuwe arrestatie op valse gronden van Nico van den Ham, zal Vals Proces-Verbaal deel 3 zo snel mogelijk op de site worden gepubliceerd!


Vorig bericht: >>> Vals proces-verbaal deel 1

In het kader van hoor en wederhoor ook per email verzonden aan de personen waar politieman Jack Druppers zo intensief mee samenwerkt:

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. de Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             
        


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 
 
Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!
 
Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper,  Dhr. Vroeghindewey

dinsdag 26 november 2013

RECHTER: VALS PROCES-VERBAAL VAN THEATER-POLITIEAGENT VOLDOENDE

Vals Proces-Verbaal deel 1

Vals opgesteld proces verbaal van corrupte politieman genoeg voor de rechter
Vorige bericht was een verslag van de rechtszitting  schijnvertoning op 7 november inzake een art. 12Sv procedure die ik zelf had opgestart. Dit bericht gaat over het vals opgesteld proces verbaal. Een proces verbaal met vrijwel uitsluitend leugens.
Een proces verbaal wat ik niet mocht zien, maar wel heb gelezen en waar meneer de onpartijdige eerlijke rechter genoeg aan had om deze vuile kwestie te beoordelen.
Bewijzen, dat we hier te maken hebben met een gevaarlijke corrupte politieman, mocht ook bij het gerechtshof weer niet! Er mag absoluut niets worden uitgezocht!


Dossier ter inzage, stukken ontbraken! Opzet? Of weer een foutje?
Ik heb deze procedure zelf opgestart en ben dan ook natuurlijk ook geen verdachte.
Ik heb ong. 14 dagen voor de zitting op het gerechtshof een paar uur, zoals men daar recht op heeft, het dossier zitten te bestuderen. Toen ik ong. een week later ter voorbereiding op de zitting, met mijn advocaat de zaak zat te bespreken, viel het mij op dat er in haar opgevraagde dossier meer stukken zaten, dan toen ik mijn dossier mocht inzien op het gerechtshof. Opzet? Oordeelt u zelf!
Na controle bleek dat o.a. een vals leugen-proces-verbaal van politieman Jack Druppers te zijn, wat ik niet mocht zien.


Brief aan advocaat van gerechtshof Amsterdam
De advocaat had bij het dossier een brief ontvangen van het gerechtshof met de waarschuwing, dat zij mij geen kopieën mocht verstrekken van het proces verbaal.
Die brief heb ik gelezen. De advocaat vertelde mij dat ik het verbaal wel mocht lezen.
Ik mocht over dat lezen net zo lang doen als ik wilde en ik mocht het ook overschrijven.
Ik heb de advocaat meerdere malen gevraagd of zij daar geen moeilijkheden mee zou krijgen. Dat was niet het geval. Ik heb in de wachtkamer van de advocaat alles zorgvuldig over geschreven en thuis alles netjes over getypt.


Een laffe corrupte politieman
Het gaat hier om het zoveelste proces-verbaal, rapport of mutatie, opgesteld door de corrupte politieman Jack Druppers, wijkagent te Amsterdam.
Een laffe gemene gewelddadige Amsterdamse politieman die nooit weerlegd wat hij in zijn processen verbaal opschrijft, maar zijn constante gelieg en bedrieg toedekt met steeds nog meer leugens. Zoveel leugens, dat hij er zelf in verzuipt en ernstige fouten maakt. Daar kan ik tot nu niets mee, want ik mag dat nergens in deze 'keurige'
nep-rechtsstaat, op geen enkele wijze  bewijzen!


List en bedrog politieman laat pyromaan welbewust ongehinderd de gang gaan
Opnieuw rept de laffe, liegende en bedriegende list en bedrog politieman Druppers met geen woord over het feit, dat hij een pyromaan welbewust 10 maanden lang volstrekt onnodig zijn gang heeft laten gaan met >>> brandstichten.
Dat hij daar mee de bewoners van 171 appartementen welbewust in gevaar heeft gebracht, heeft deze blijkbaar onschendbare diender ook lak aan.

Zwaargewonde voor het leven verminkt
Er is bij een van die branden al eens een zwaargewonde gevallen, maar ook dat interesseert Druppers niets. Liegen, bedriegen, valse processen verbalen schrijven en nog veel meer valsheid in geschrifte op andere wijzen. Dat is het enige waar, het volstrekt nutteloze persoon als politieagent, Jack Druppers zich staande mee weet te houden.
En wie maakt hem ook wat? De handen worden hem toch wel boven het hoofd gehouden door zijn 'fijne' eerlijke beëdigde collega's en het door en door corrupte justitie. Datzelfde geld voor de >>> Commissie voor de politieklachten  en
de >>> Nationale Ombudsman


De politieman interesseert het opnieuw niet dat hij ook vele andere onschuldigen meedogenloos meesleept in zijn vuile zaakjes
Druppers misbruikt in dit proces verbaal opnieuw en gewetenloos anderen door te liegen dat bijvoorbeeld de medewerksters van het Meldpunt Discriminatie hem veelvuldig in angst en paniek opbellen, omdat ik hen bedreig. Integere professionele medewerksters, die hij ongevraagd meesleurt in zijn corrupte zaakjes en ook die medewerksters, zo van hun integriteit tracht te beroven. Hierover in deel 2 meer!

Proces-verbaal aanvankelijk sociale praatjes
In het betreffende proces verbaal begint politieman met de historie van het gebouw, wat de huurprijzen zijn en dat dat niet duur is. Dat de woningen gehorig zijn en de isolatie niet deugt. Ook is de politieman, toneelspeler en theater man in zijn vrije tijd, niet vergeten hoe veel verdiepingen het gebouw telt.
Echt stoer politiewerk dus zullen we maar zeggen.


List en bedrog politie-proces-verbaal
Maar dan gaat beroepsleugenaar Druppers toch verder met zijn echte list en bedrog 'politiewerk'.
List, bedrog en leugens om Nico van den Ham nog verder >>> Kapot te liegen dan dat hij al heeft gedaan. Hoe ernstig en vuil politieman Druppers ook nu weer liegt en bedriegt, leest u in het volgende bericht wat zo snel mogelijk (binnen een paar dagen) op deze site komt.

In het kader van hoor en wederhoor ook per email verzonden aan de personen waar politieman Jack Druppers zo intensief mee samenwerkt:

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             
        

 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 
 JOURNALISTEN WELKOM! 
 
Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!
 
Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!


Volgend bericht: Vals proces verbaal deel 2
 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper,  Dhr. Vroeghindewey

vrijdag 22 november 2013

RECHTSZITTING PARTIJDIGE SCHIJNVERTONING

Rechtszitting was een regelrechte schijnvertoning!
Het Betreft hier een art. 12 Sv procedure, die ik zelf heb opgestart. Het ging erom, dat ik op aansporing van wijkagent J. Druppers door een boom van een vent in elkaar getrapt ben. Drie dagen daarna ben ik met een gebroken rib en een gebroken vinger, na het doen van aangifte (op afspraak), dus in het politiebureau, op valse gronden gearresteerd en opgesloten. Ik was net van de krukken af, (vanwege een gebroken enkel) dus stond wankel op mijn benen. Alles was bedoeld om mij het lesje te leren niet over de politie te klagen bij de Commissie voor de Politieklachten en de Nationale Ombudsman.

Zeer arrogante rechter
De eerste vraag van de zeer arrogante 'rechter' was, waarom ik de klacht 'over niet vervolging', waar zo'n art. 12Sv procedure voor bedoeld is, heb ingediend. Op een hele onaangename wijze vroeg de 'rechter' mij, wat ik met deze klachten nou allemaal wel wilde bereiken. Hij bleef er op een uiterst vervelende manier lang over doorzeuren en liet duidelijk blijken hoe hij er over dacht. Tijdverspilling zo vond hij. Dat zei hij niet, maar zijn gelaatsuitdrukking sprak boekdelen. 


Gebroken botten
Ik wilde middels deze procedure bewerkstelligen dat de crimineel die mij op aansporing van politieman Jack Druppers zo heeft toegetakeld en mijn botten heeft gebroken, alsnog vervolgd zou worden. Tevens wil ik dat er is een keer een onderzoek wordt ingesteld inzake de >>> volstrekte nuteloosheid als politieagent en de vele criminele praktijken van >>> diender Druppers. De corrupte officier die de hele kwestie heeft geseponeerd, wist op het moment dat hij toestemming/opdracht voor die arrestatie gaf al dat hij de zaak zou gaan seponeren. Het was immers bedoeld om mij een lesje te leren niet over de politie klagen.

Een ongeïnteresseerde onderuitgezakte advocaat-generaal.

Van de advocaat-generaal, zeg maar de officier van justitie in zo'n art 12 Sv procedure, die tijdens deze zitting dienst deed, viel het nogal op dat die er zo lamlendig en bezopen onderuitgezakt bij zat.
Zo onderuitgezakt en met zo'n gelaatsuitdrukking, dat duidelijk van zijn gezicht af te lezen was, dat hij bij zich zelf dacht 'lul allemaal maar een eind raak, ik weet de uitslag toch al'.

Afdekken vuile justitie zaakjes

'Want of het nou onze v.m. hoogste baas van justitie -ik steek mijn snikkel in een kind, het kan mij niet schelen wat je er van vind-  >>> mr. Joris Demmink is, of een
>>> criminele ambtenaar die deel uitmaakt van onze blauw geklede elite-hulptroepen. We houden elkaar allemaal de handen boven het hoofd' is het motto!
Het enige wat de onderuitgezakte advocaat-generaal tijdens deze schijnvertoning heeft gezegd is 'nee'. Dat was toen de rechter hem vroeg of hij ook nog wat wilde vragen.


Bewakingscamera beelden weg Getuigen mogen niet worden gehoord

Bewakingscamera beelden  (ik, maar ook mijn advocaat hebben schriftelijk verzocht die aanwezig te laten zijn) waren er niet en hoefden/mochten ook niet worden bekeken. Getuigen hoefden/mochten niet worden gehoord en over schriftelijke bewijsstukken hoefde/mocht ook niet worden gesproken. De waarheid zal daardoor maar wel eens boven tafel komen.

Proces-Verbaal van politieman/beroeps-leugenaar Jack Druppers

De rechter had genoeg aan het proces verbaal van wijkagent/beroeps-leugenaar
Jack Druppers. Toen ik wilde vertellen, dat het nou juist over de leugens van deze corrupte -ik heb lak aan wet en regel- politieagent ging, die de dader had aangespoord mij in elkaar te slaan, werd mij de mond gesnoerd. Dat was dus al na zo’n 5 minuten. Over mijn door politieagent/beroeps-leugenaar gearrangeerde arrestatie en opsluiting op valse gronden is helemaal niet gesproken. Geen tijd voor! De advocaat mocht nog wat zeggen en dat was het. Volgende zaak, volgend slachtoffer. Wegwezen.


Klaagschrift 20 bladzijden
Mijn klachten had ik opgeschreven in een klaagschrift van maar liefst 20 bladzijden! Bijgevoegd 12 bijlagen. Op 17 van die 20 bladzijden gaat het over de vele, vele criminele praktijken van politieman Druppers. Ong. 2 maanden na het indienen van het klaagschrift heb ik i.v.m. nieuwe ontwikkelingen (die er helaas altijd wel zijn), aanvullende informatie op mijn klaagschrift naar het gerechtshof toegezonden.
Dit schrijven bestaat uit 7 bladzijden en gaat ook over politieman Druppers en/of is gerelateerd aan de criminele praktijken van deze politieagent.


Hoe meer waarheid, hoe meer gesjoemel bij justitie
De rechter heeft mij niets over politieman Druppers gevraagd en ik heb er ook niet over mogen spreken! Overduidelijk bleek ook hier weer dat deze ambtelijke schurk opnieuw de handen boven het hoofd wordt gehouden! Rechtspraak? Voor wie? De politie? Waarheidsvinding?  Hoe meer waarheid, hoe meer gedraai, hoe meer gesjoemel!
Dat is zo bij de >>> Commissie voor de politieklachten.
Zo gaat dat bij de >>> Nationale Ombudsman en nu weer deze schijnvertoning.
Niets, maar dan ook niets mag worden uitgezocht.
Alleen nog meer leugens en nog meer straf. Onwettige straf.


Ongeveer 3 jaar 'wakker' Nog maar slechts op de hoogte van een fractie van alle staats-vuiligheid

Ik ben nu ong. 3 jaar 'wakker'. Door deze website heb contact met ingewijden en andere slachtoffers van politie en justitie. Ik bezoek nogal wat rechtszaken van die anderen en constateer telkens hetzelfde als hierboven omschreven. Door die contacten en bezoeken van rechtszaken dacht ik alles wel te weten. Maar kom er telkens weer opnieuw achter, dat ik nog maar op de hoogte ben van slechts een fractie van alle staats-vuiligheid en hoe smerig het allemaal in elkaar steekt hier in dat 'keurige rechtsstaatje.' En geloof mij, ondanks dat ik op een ongelooflijke wijze kapot ben gemaakt en >>> mijn klokkenluidervervolging onverminderd door gaat, ik weet, het kan allemaal nog veel erger!

Eerlijke officieren van Justitie  Eerlijke rechters
'Ja maar er zijn ook eerlijke rechters 'hoor je vaak zeggen. O ja is mijn antwoord dan, waarom staat er dan niet eens een keer eentje op en zegt, 'man, man,
man, dat kun je toch niet maken.' Op zoek gaan naar de waarheid, daar is hier toch geen sprake van.' Ziet u het wel eens in de krant staan, of hoort u het wel eens op het nieuws, Officier van justitie of rechter, klokkenluider? Ik nog nooit!

Als er wel wat zou mogen worden uitgezocht, 'hangt corrupte politieman'
Als mijn getuigen hadden mogen worden gehoord. Als de bewakingscamera beelden niet waren vernietigd (want dat zijn ze waarschijnlijk) en als ik uit een andere kwestie, maar wel onderdeel uitmakende van deze, schriftelijke bewijzen had mogen inbrengen, had politieman Druppers 'gehangen'.
Mijn voorspelling is dat ik in het ongelijk wordt gesteld.   Hoger beroep is in zo'n art. 12 Sv procedure niet mogelijk.

Dom, dom, en nog eens dom om dit te publiceren
Man, man, man, wat ben jij dom om dit te gaan publiceren zo is mij verteld. Ten eerste is het niet netjes om dat te doen terwijl zo'n kwestie nog onder de rechter is.
En ten tweede, zo'n rechter zal het maar onder ogen krijgen.

Mijn antwoord daarop is, een klokkenluider zijn leven helemaal kapot liegen is ook niet netjes. En of die rechter het nou wel of niet leest, ik schrijf op mijn websites wat mij is overkomen. Niets meer, maar ook niets minder.
Dom of niet dom. Recht is recht en krom is krom.


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 
 JOURNALISTEN WELKOM! 

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!
Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.
Daar weer over klagen, nog meer straf!

woensdag 6 november 2013

WONINGCORPORATIE STADGENOOT WEIGEREN PYROMAAN TE STOPPEN

Open brief nr. 4          Persbericht

WONINGCORPORATIE STADGENOOT EN DE POLITIE WEIGEREN PYROMAAN TE STOPPEN


E-mail:

Mijnheer de Haas,

Na aanleiding van de voor mij heftige, slopende, levens ontwrichtende intense misdadige smeerlapperij van de laatste jaren door Stadgenoot en haar kliek.
Maar ook naar aanleiding van de voorlichtingsavond, 25-09-2013 een vierde open bri
ef voor u, uw kliek en uw betrokken collega's.

>>> http://nicovandenham.blogspot.nl/2013/10/open-brief-nr.html


In afwachting op de volgende misdadige actie, Nico van den Ham________________________________________________________________ 


Open brief  nr. 4           persbericht

Dag mijnheer Paul de Haas,


Veel gebeurd, vierde open  brief

Dit is alweer de vierde open brief aan u, ofwel aan Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek. Er is ook zo veel gebeurd. Ik ga direct verder met vragen, want ik heb er nog zoveel! Dit keer niet meer over het misdadige gesjoemel van woningcorporatie Stadgenoot en haar politie/recherche met >>> bewakingscamera beelden, want er lezen ook andere mensen mee! De andere, door mij zeer gewaardeerde, bezoekers van deze website willen nu wel eens wat anders lezen dan alleen maar over al dat gesjoemel met die bewakingscamera beelden en dat kan!


Stadgenoot, Politie, Brandstichtingen 
Vertel eens mijnheer De Haas, waarom heeft de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) inmiddels woningcorporatie Stadgenoot en uw kliek, de politie helemaal niets gedaan toen ik, maar ook anderen al voor februari 2008 steen en been klaagden over die vele, vele >>> brandstichtingen in en om het wooncomplex van uw abjecte organisatie Stadgenoot.
In die periode was er elke Zaterdagavond tussen 24.00 en 01.30 uur brandstichting in het woongebouw en gemiddeld 2 keer in de week op ongeregelde tijden.


Pyromaan betrapt

Omdat ons woongenot zo ongelooflijk werd vergald en wij in angst leefden, door het welbewust niets doen van uw wooncorporatie en de politie, heb ik in de nacht van
02-02 op 03-02- 2008 mij verdekt opgesteld. Ik heb al na een half uur gezien wie er brand, stichtte, wie dat was en waar hij verbleef. Daarna heb ik Stadgenoot opnieuw, maar liefst 10 maanden lang bestookt met e-mails, brieven, telefoontjes en heb ik ook uw dappere huismeester Jan Bulder d.m.v. steeds maar weer aanspreken gesmeekt wat te gaan doen. Ook uw criminele directeur de heer Anderiessen heb ik vele malen aangeschreven. Maar van deze asociale gewetenloze grootgraaier heb ik ook nooit antwoord gehad.


Wijkagent Jack Druppers deed ook niets

Een maand of 2 later, toen De heer J. Druppers was geïnstalleerd als wijkagent in de Don Bosco buurt en zijn volstrekte nutteloosheid als politieman in de wijk kwam tentoonstellen, heb ik ook die bestookt met meldingen inzake de pyromaan. Ook wijkagent Druppers heb ik vele malen verteld wie de pyromaan was, wanneer hij toesloeg en waar de brandstichter verbleef.
Politieman Druppers deed ook niets, want die is veel te druk met het verzinnen van verhalen. Verzonnen verhalen, die deze blijkbaar >>> onschendbare schurk vervolgens misbruikt om >>> anderen he-le-maal kapot mee te liegen! Politieman Druppers was dus zo druk met >>> liegen en bedriegen en had dan ook geen tijd, om eens een keer op een zaterdagavond een uurtje of anderhalf te posten en de dader te traceren. 
Dat heb ik toen dan maar gedaan!


Zwaar gewond slachtoffer, door zo'n brand, voor het leven verminkt het asociale  -wij hebben schijt aan de huurders- Stadgenoot liet hem barsten

Waarom mijnheer De Haas, heeft Stadgenoot nooit aandacht besteed aan het slachtoffer, een van uw huurders, die bij een van die vreselijke branden zwaargewond is geraakt. Een slachtoffer die voor de rest van zijn leven verminkt is als gevolg van een van de vele onnodige branden. Nooit, mijnheer De Haas heeft Stadgenoot aandacht aan dit slachtoffer besteed. Heb ik dan toch gelijk? Ik roep het al jaren.
Stadgenoot is een enorm asociale organisatie die met volstrekte schijt aan haar huurders >>> haar huurders oplicht!


Asociaal Stadgenoot heeft lak aan huurders
Waarom ik 2 keer achter elkaar 'Stadgenoot heeft volstrekte schijt aan haar huurders' opschrijf (nu 3 keer) mijnheer De Haas? Dat is omdat u altijd zo achterlijk gaat schreeuwen en hopeloos met uw armen in de lucht gaat zwaaien als ik over de branden begin. Dat deed u ook weer op de door mijn toedoen (zoals u mij verwijt) vroegtijdige beëindigde dramatisch verlopen >>> informatie avond. U probeerde de mensen, die er nog niet zo lang wonen en die u uitsluitend als huurdersgepeupel ziet en behandeld, wijs te maken, 'dat er een paar incidentjes zijn geweest'.

Waarom was Stadgenoot zo blij met de vele brandstichtingen?
Dat klinkt raar en ongelooflijk, dat besef ik ook wel mijnheer De Haas, maar ik kan er toch niets anders van maken. Want waarom heeft u en uw kliek zelf niet ingegrepen?
Er was elke zaterdagnacht in die tijd brandstichting in of om het woongebouw en altijd tussen 24.00 en 01.30 uur. Elke maandag kon Stadgenoot, politieman/beroepsleugenaar Druppers en de huismeester Jan Bulder vaststellen dat mijn informatie de juiste was! Waarom lieten jullie de pyromaan daar ongehinderd mee door gaan?

Verhuizen uit ellende
Was u blij met al die branden, omdat er in die tijd zo massaal uit pure ellende werd verhuist? U wilde er een studentenflat van maken en dat wilt u nog steeds.
Elke flat die leeg kwam en ook nu nog steeds komt, die verhuurt u aan een student middels een campus contract. Was Stadgenoot daarom zo blij met al die branden?

Huurders uitroken voor studenten
'Wij roken die oorspronkelijke bewoners er gewoon uit dan kunnen er studenten in.'
Of daar nou nog meer zwaargewonden bij vallen en er van woongenot door angst, stank en afschuw, volstrekt geen sprake meer was, maakte Stadgenoot en haar kliek helemaal niets uit! Zo is het toch mijnheer De Haas? Geef eens een keer antwoord! U zwijgt al zo lang, wie zwijgt stemt toch toe? Waarom greep Stadgenoot en haar kliek niet in, terwijl dat zo makkelijk kon! U wist 10 maanden lang van mij en nog een ander wie het was, wanneer hij brand stichtte en waar hij verbleef!


Crimineel op kantoor uitgenodigd door stadgenoot
Waarom mijnheer De Haas  nodigt woningcorporatie een >>> crimineel uit op kantoor om brieven van huurder Nico van den Ham, gericht aan Stadgenoot, te laten lezen! Ik moest ik mij verantwoorden op uw kantoor omdat, ik brieven naar Stadgenoot had toegezonden, die u vervolgens aan de pyromaan hebt laten lezen en die daardoor zéér gekwetst was geraakt.

Gekwetste pyromaan liefdevol behandeld door Stadgenoot
Een gekwetste pyromaan, die zo onvoorstelbaar veel maatschappelijke schade heeft aangericht. Een gekwetste pyromaan die zoveel leed, angst en onrust heeft veroorzaakt, wordt bij u op kantoor uitgenodigd om mijn brieven te lezen. Ik heb er al meerdere malen eerder met u over willen praten, maar ook toen begon u al schreeuwend spastisch met uw handen in de lucht te zwaaien, net als op de informatieavond. U wilde het er absoluut niet over hebben. U weerlegt net zoals uw kliek nooit wat, u beschuldigt mij gewoon opnieuw van een door u en uw kliek verzonnen misdrijf als ik mijn mond er over open doe!

Art. 12 procedure
Ik ben op het ogenblik druk met een door mij zelf opgestarte art. 12 procedure en met het bestrijden van nog weer meer leugens, list en bedrog van uw vriend, politieman/beroepsleugenaar Jack Druppers, dus ik stop nu met deze open brief en ga daar mee verder.

Tot slot de rechter
Zolang ik niet voor een rechter kom heeft u, woningcorporatie Stadgenoot, Politieagent Jack Druppers en de rest van uw kliek niets te vrezen mijnheer De Haas en bent u inzake uw intens vuile streken zo onschendbaar als het maar kan. Mocht ik wel voor de rechter mogen of moeten verschijnen, dan komt u en kliek er misschien ook nog wel goed van af. Maar ja, dat blijft toch een gok mijnheer De Haas, want één telefoontje van een eerlijke rechter naar het 
eerlijke >>> Meldpunt Discriminatie Amsterdam , kan politieman Jack Harrold Druppers en uw hele misdaad-kliek als donderslag bij hemel ontmaskeren!

Ook per e-mail verzonden aan: 

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             

amsterdamoost@sp.nl           amsterdam


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 


Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!Vorig bericht >>>  Stadgenoot | Gemeentebestuur moet ingrijpen

Open brief opgesteld i.s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper, snuiver Dhr. Vroeghindewey en onze corrupte -wie naait wie- waarheidscommissie

maandag 4 november 2013

STADGENOOT | GEM. AMSTERDAM MOET INGRIJPEN

Het Amsterdamse gemeente bestuur zou zich diep moeten schamen, dat zij de criminele organisatie Stadgenoot en haar kliek zo ongehinderd de gang laat gaan met het plegen van misdrijven tegen de haar bewoners.

Vele organisaties zijn in de >>> in de greep van woningcorporatie Stadgenoot
en laten de Amsterdammers voor de belangen van woningcorporatie Stadgenoot in de kou staan!

Grote aantallen inwoners van Amsterdam, zijn in meerdere opzichten heel erg de dupe van de abjecte praktijken van deze misdaadgroep. Maar terwijl (oude zieke) mensen helemaal kapot gaan door de onvoorstelbare smeerlapperij van Stadgenoot, doet de gemeente Amsterdam (al jaren) helemaal niets!


Dat gold voor >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

Maar dat geldt ook voor de >>>  onmenselijke smeerlapperij die nu plaats vind en nog plaats gaat vinden aan het Prins Bernhardplein te Amsterdam!
Een aantal bewoners zal de komende tijd zelfs dakloos raken zo voorspellen wij!


En het gaat maar door, kijk  maar eens naar de lange lijst met berichten
over >>>
misdrijven en asociaal gedrag  van deze organisatie en haar kliek.

Vele bewoners, slachtoffers van deze kliek, aan het Prins Bernhardplein, maar ook elders in Amsterdam, zitten in grote wanhoop te wachten op ingrijpen van de overheid!

Vorige berichten:


>>> Laf NOS tuig trapt dode huisarts nog meer kapot

>>> Volksverlakkende nep klachtenregeling Nationale Ombudsman zelf

>>> Pulp-zwijg-leugen en bedrieg-media draait op volle toeren!

I.s.m. onze woningcorporatieredacteur de heer Vroeghindewey