KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 6 januari 2013

STADGENOOT | KLOKKENLUIDERSVERVOLGING

Hoe word je een pyromaan, terwijl je dat absoluut niet wilt.

Woningcorporatie Stadgenoot
Pyromaan worden is heel makkelijk. Huur een woning van woningcorporatie Stadgenoot. Maak een eind aan jarenlange brandstichtingen in het wooncomplex waar je woont, en/of meld andere misstanden en de rest wordt verzorgd door Stadgenoot en haar kliek.

Vanaf 24-10-2010 ben ik volgens politieman -leugenaar op ambtseed- Jack Druppers de mogelijke brandstichter van branden in en om het wooncomplex 'Louise Wenthuis'.   Branden echter, die er dankzij mijn ingrijpen op 10-01-2009 niet meer zijn!

Wat ging hier aan vooraf? Lees daarvoor in ieder geval eerst de berichten >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen  en
>>>
 Hoe word je een racist?  

Hoorzitting
Tijdens de >>> hoorzitting bij de Commissie voor de Politieklachten verklaard liegt politieman Jack Druppers, dat hij ook meldingen heeft, dus opnieuw over de rug van anderen, dat ik de mogelijke brandstichter ben van nieuwe branden in het woongebouw. Andere branden, dan die waarvoor de pyromaan (dank zij mij) reeds was veroordeeld, zo liet de politieman de secretaris van de Commissie opschrijven.
Een hoorzitting waar verder niemand mocht komen verklaren, behalve dan politieman Jack Druppers.

Corrupt en dom
Opnieuw stel ik hier vast dat de politieman niet alleen corrupt is, maar ook dom.
Heel dom, want de wijkagent wist toen hij dat verklaarde, dat er dankzij mijn optreden geen branden in meer in en om het wooncomplex zijn. En hij wist ook toen hij dat verklaarde, dat de pyromaan uit het gebouw was gezet en dat dat er uit zetten alleen mogelijk was dankzij mijn getuigenissen bij de recherche en de rechtbank.
Deze politieman is zo dom, dat hij niet begrijpt, dat branden, die er dankzij mijn ingrijpen niet meer zijn, door niemand kunnen zijn aangestoken, dus ook niet door mij!


Onschendbaar

Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat het geen domheid is, maar dat de politieman denkt, of misschien wel meer nog weet, dat hij als politieagent onschendbaar is. Onschendbaar en dus iedereen die hem in de weg loopt bij zijn vuile zaakjes, overal valselijk van kan beschuldigen om daarmee zijn eigen schurkenstreken te kunnen toedekken.
Dat hij daar mee het leven van anderen totaal kapot maakt en ontwricht, daar heeft deze gewetenloze politieschurk volstrekt lak aan.

Politieman Jack Druppers kan ongehinderd doorgaan anderen kapot te maken

Een corrupte politieman die zich tot nu toe op geen enkele wijze heeft hoeven te verdedigen voor zijn criminele daden. Het gevoel van onschendbaar zijn wordt bij hem hierdoor natuurlijk hevig versterkt. Zodanig, dat hij ongehinderd door kan gaan anderen volledig kapot te maken met zijn vuile leugens en nog meer criminele acties kan organiseren, waar ik heel erg de dupe van ben.


Misdadige acties
Werkwijzen die zo misdadig en ten hemel schreiend zijn, dat ik die niet eens aan de meesten kan vertellen. Dit omdat het een en ander zo ongeloofwaardig lijkt en het daardoor niet wordt geloofd.
'Dit soort gebeurtenissen vinden uitsluitend plaats in andere landen, niet in het keurige Nederland'. Zo wordt ons via de volgzame pulp media voorgelogen.


Medewerksters Meldpunt Discriminatie misbruikt door politieman
Politieman Druppers tracht door anderen valselijk zeer ernstige misdrijven aan te smeren, zijn eigen schurkenstreken te verhullen.
Hij gaat daar bij zo ver, dat hij gewetenloos ook nog weer anderen misbruikt en  beschadigd, 
zoals onder andere de medewerksters van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam >>> M.D.A.  Druppers sleept ongevraagd en op een meedogenloze wijze integere mensen mee in zijn corrupte politie-zaakjes.

Integriteit

Integriteit die vooral bij dit soort instanties zo uitermate belangrijk is.
Het Meldpunt Discriminatie werkt vaak samen met politie en OM. Een aantal keren per jaar is er zelfs gezamenlijk overleg. Ik denk dat het voor de medewerksters van het meldpunt, moeilijk en uitermate vervelend is te verklaren, dat de dramatische verhalen van buurtregisseur Druppers allemaal van a tot z door deze politieman verzonnen zijn en op geen enkele wijze hebben plaatsgevonden.
Het Meldpunt Discriminatie heeft Druppers nimmer gebeld!


Partijdige Doofpot-Commissie voor de Politieklachten

Medewerksters van het Meldpunt Discriminatie, die absoluut niet mochten worden gehoord van de Commissie voor de Politieklachten, te Amsterdam, want waarheidsvinding daar doet die commissie niet aan. Dat geldt ook voor de politie zelf, zo zal later in een nieuw bericht blijken inzake weer een andere nieuwe verzonnen kwestie. Wat in de doofpot zit, dat moet daar blijven van de commissie!

Alleen politieman Druppers op hoorzitting van doofpotcommissie. Niet om klacht te weerleggen, maar om nog meer te liegen!
Alleen politieman Druppers mocht op de hoorzitting komen om nog meer leugens te komen vertellen! Politieman Druppers kon ook daar weer 
ongehinderd  zijn gang gaan, want hij was als enige aanwezig. Verder mocht er niemand komen van deze zogenaamde onpartijdige commissie. Er is door die commissie volstrekt niets onderzocht! Hoor en wederhoor, daar hebben de keurig sprekende meesters in de rechten van de Commissie voor de Politieklachten volstrekt lak aan.

Doofpot Commissie voor de Politieklachten veegt haar justitiële reet af met documenten van de rechtbank 
Zelfs 2 alleszeggende documenten van nota bene de rechtbank, die ik de Commissie voor de Politieklachten als bijlage in een schrijven heb doen toekomen, zijn volstrekt genegeerd en niet benoemd in het zogenaamde advies. Documenten van de rechtbank die in mijn voordeel zijn. 'In het voordeel van Van den Ham?'  'Dan vegen wij onze justitiële reet er wel mee af', 'net zoals wij dat met de schriftelijke verklaring van het Meldpunt Discriminatie hebben gedaan', Aan dat soort verklaringen heeft de de doofpot-commissie schijt, dus dat afvegen komt dan mooi uit.

Aangifte tegen mij inzake smaad laster en belediging

Buurtregisseur/wijkagent Druppers heeft tot nu toe nog steeds geen aangifte tegen mij gedaan inzake smaad, laster en belediging, waarmee hij mij al op 31-05-2010 in een officieel schrijven (dat stond er boven) dreigde als ik mijn mond niet zou houden.
Dat heeft hij niet gedaan omdat er dan een heel, heel klein risico voor hem bestaat, dat ik een eerlijke rechter tref. Een rechter waar aan ik mag verklaren waarom ik klachten indien en waar het dus werkelijk over gaat.
 

Vuile zaakjes van het criminele Stadgenoot
Zijn criminele werkwijzen en zijn misdadige acties en zijn dramatische, theatrale door hem verzonnen verhalen komen dan aan het licht.
Maar ook, komen dan de vuile criminele zaakjes van de ordinaire asociale huisjesmelker woningcorporatie Stadgenoot uit de doofpot en dat wil hij natuurlijk niet.
Bovendien heeft hij wel andere methoden om mij de mond te snoeren.


Degelijke schriftelijke steekhoudende bewijsstukken

De wijkagent kent mij en hij weet, dat ik datgene wat ik dan bij de rechter mag verklaren zal ondersteunen met degelijke, steekhoudende schriftelijke bewijsstukken. Verklaringen van hem zelf, personen, maar ook instanties, zoals het Meldpunt Discriminatie, én de Rechtbank, waaruit zal blijken dat de wijkagent een volstrekt nutteloos persoon is als politieagent.

Ambtseed afgelegd, maar toch valsheid in geschrifte
Ook zal dan blijken, dat hij de boel op de meest vreselijke manier belazerd en alles wat ik in deze beweer, door middel van die bewijzen te verifiëren is.
Ook komt dan aan het licht dat politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd valsheid in geschrifte pleegt met als doel mij te criminaliseren.
En ook die bewering kan ik weer met deugdelijke schriftelijke stukken ondersteunen.

Bang voor de  politie, bewijsstukken elders ondergebracht
Ik ben zo bang voor de politie en haar misdadige acties, dat ik al mijn (bewijs) stukken en USB Sticks elders heb ondergebracht. Het adres van dat elders heb ik niet opgeschreven op een papiertje wat ergens rondslingert, maar heb het uitsluitend in mijn hoofd opgeslagen.


De mate waarin een melder van misstanden vervolgd word, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.


Niemand kan mij op een leugen betrappen! Nico van den Ham tel: 06-19215778

JOURNALISTEN WELKOM
JURIDISCHE HULP GEVRAAGD


I.s.m. met onze corrupte, zuipende politiezakenredactie

Gerelateerde berichten:

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichting

>>> Pyromaan op kantoor Stadgenoot ontboden om mijn brieven te lezen

VOLGEND BERICHT: AANHOUDENDE KLOKKENLUIDERVERVOLGING

COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN | KLOKKENLUIDER NICO VAN DEN HAM

COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 1

Advies van commissie aan korpsbeheerder

In mijn vorige bericht, melde ik al dat er door de commissie voor de politieklachten niets, maar dan ook niets is onderzocht en heeft de wijkagent op basis van aannemelijkheid in het gelijk gesteld. In het advies van de commissie wordt de term aannemelijkheid dan ook maar liefst 5 keer gebruikt en dat op basis van verhoor van één persoon. Want de enige die in deze kwestie middels een hoorzitting van de commissie is gehoord is politieman Jack Druppers, verder niemand!
Niemand van het Meldpunt Discriminatie en ook ik zelf niet.


In het advies van de commissie staat de volgende passage
'De commissie tekent hierbij aan, dat politieman J. Druppers en klager (Nico van den ham), klaarblijkelijk verschillende informatie van het Meldpunt Discriminatie hebben gekregen en dat Druppers, te goede trouw afgaande op die informatie, die het Meldpunt Discriminatie hem verstrekte, maar van die informatie verschilde, die het Meldpunt Discriminatie aan klager Van den Ham gaf, bij Klager de indruk heeft gewekt dat hij, Druppers, onbetrouwbaar was.
                             _________________________________


Medewerksters Meldpunt Discriminatie opnieuw misbruikt
Opnieuw, nu niet door de wijkagent, die dezelfde abjecte werkwijze hanteert, maar nu door de onafhankelijke Commissie voor de Politieklachten wordt de kwestie op een hele laffe manier gladgestreken over de rug van de Medewerksters van het meldpunt Discriminatie 


Meldpunt discriminatie is schuldig! 

Het is allemaal de schuld van het meldpunt discriminatie. Die hebben het nu gedaan!
Het meldpunt heeft verschillende informatie aan zowel politieman Druppers als aan Nico van den Ham verstrekt.


Plotsklaps 2 slachtoffers 
Nu niet één, maar 2 slachtoffers in deze kwestie! De politieman en Nico van den Ham. Allebei slachtoffers van het Meldpunt Discriminatie, die aan de een dit en aan de ander dat hebben gezegd. 'Wat een rotzakken daar bij het Meldpunt Discriminatie'
'Zo is het, want dat heeft politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd, ons zelf verteld op de hoorzitting'
Een hoorzitting waar alleen politieman Druppers  mocht komen!

Medewerksters mochten absoluut niet worden gehoord!

Dat het misschien wel anders is gegaan, daar wil de Commissie voor de Politieklachten niets van weten en dus mogen de medewerksters op geen enkele wijze worden gehoord. Niet op de hoorzitting, niet telefonisch, helemaal niet!
De reden daarvoor is door de Commissie voor de politieklachten niet vermeld in het advies. Wellicht is het zo, dat de commissie niets moet hebben van eerlijke getuigen als het om de politie gaat. Duidelijk de Commissie voor de Politie dus!

Schriftelijke verklaring meldpunt Discriminatie

Het is natuurlijk nogal gênant voor politieman Druppers en de Commissie voor de Politieklachten, dat het Meldpunt Discriminatie Nico van den Ham een schriftelijke verklaring heeft gegeven waaruit blijkt, dat ik niet in hun systeem voorkom en ik mij ook nooit intimiderend heb gedragen. Uit dat schriftelijk verklaarde blijkt overduidelijk, dat politieman Jack Druppers lange dramatische theatrale verzint om zijn eigen vuile zaakjes mee af te dekken. Dat hij daar over de rug van nog weer anderen een ander helemaal kapot mee maakt interesseert deze gewetenloze diender niet.


Schriftelijke verklaringen die niet van pas komen geen probleem
Schriftelijke verklaringen die niet van pas komen zijn echter voor de Commissie voor de politieklachten geen enkel probleem. Dat lost de commissie doodleuk op, door wel te vermelden dat die verklaring in het dossier zit, maar in al haar misdadige arrogantie doet de commissie er niets mee en gaat er verder niet op in. Het gaat echter nog veel verder, want verklaringen van nota bene de rechtbank worden zelfs geminacht en niet eens benoemd!


Één telefoontje genoeg om politieman Druppers te ontmaskeren
Door middel van één telefoontje naar het Meldpunt 
Discriminatie had komen vast te staan, dat de medewerksters van het meldpunt nimmer Jack Druppers hebben gebeld voor 21 mei 2010. En bij mijn weten hebben ze hem tot op de dag van vandaag nog niet gebeld, want waarom zouden ze zo'n theatrale leugenaar bellen.

Hoor en wederhoor is een van de beginselen van een behoorlijk proces
Wat is het beginsel van hoor en wederhoor?
Het beginsel van hoor en wederhoor betekent dat een klager in een klachtenprocedure de kans moet krijgen te worden gehoord, ofwel zijn verhaal moet kunnen doen. De wettelijke regeling voor het horen van een klager (artikel 9:10 Awb) komt neer op 'ja, tenzij'. Dat wil zeggen dat de klager altijd uitgenodigd wordt voor een hoorzitting tenzij de klacht kennelijk ongegrond is of de klager aangeeft dat hij geen prijs stelt op een hoorzitting. Er hoeft ook niet te worden gehoord als niet is voldaan aan de ontvankelijkheidvereisten (artikel 9:4 en 9:8 Awb) of wanneer de klacht van de klager naar zijn tevredenheid is opgelost (artikel 9:5 Awb).De manier waarop uitvoering gegeven wordt aan de wettelijke hoorplicht mag er niet toe leiden dat deze als het ware wordt veranderd in een 'ja, mits', wat in de praktijk gemakkelijk kan neerkomen op een 'nee, tenzij'. Het zou niet juist zijn, als van de klager een extra handeling wordt gevraagd voor het laten plaatsvinden van een hoorzitting. Het initiatief moet altijd bij het bestuursorgaan liggen.

Bron: site Nationale Ombudsman >>> NATIONALE OMBUDSMAN

       _____________________________________

Nationale Ombudsman
Het initiatief moet altijd bij het bestuursorgaan liggen. Dat is dus niet gebeurd. Er was wel een initiatief van het bestuursorgaan, alleen was dat om hoor en wederhoor beslist niet toe te staan. En dat is een van de redenen waarom ik mijn klachten heb neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Helaas is mij dat, zoals ik ook al in andere berichten vermeld, heel duur komen te staan. Klagen over de politie wordt door politieman Druppers beslist niet geaccepteerd en heeft een boom van een vent van 34 jaar  aangespoord om mij volledig af te tuigen!
Alles wat ik in mijn berichten beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken. 
Niemand kan mij op een leugen betrappen. Tel. 0619215778

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.


 JOURNALISTEN          WELKOM  
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD  

I.s.m. onze met onze corrupte politiezakenredactie


Volgende bericht, hoe word je een pyromaan