KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 31 maart 2014

POLITIEMAN DIE LIEGT OP AMBTSEED DOET ALLES OM NIET VOOR RECHTER TE HOEVEN VERSCHIJNEN

Bespreking tussen woningcorporatie Stadgenoot en de op ambtseed liegende politieman Jack Druppers voordat de dagvaarding werd opgesteld?

Gesjoemel om te voorkomen dat de massaal liegende politieman zelf voor de rechter moet komen?

In een van de vuilste misdaad-doofpotzaken van Amsterdam wordt er maar één bestraft. Langdurig zwaar bestraft en dat is de melder van alle criminele zaakjes!

Aanstaande vrijdag is de uitspraak van het kort geding
Tot aanstaande vrijdag, zo is met de advocaat afgesproken, doe ik geen inhoudelijke mededelingen over de zitting. Mijn vingers jeuken, maar ik zal mij er aan houden.
Wel vraag ik mij hier openlijk af, is er een bespreking geweest tussen woningcorporatie Stadgenoot en een van haar vele handlangers wijkagent Jack Druppers. Politieman Jack Druppers heeft zo bij zo al veel contact met Stadgenoot. Stadgenoot deelt herhaaldelijk, al dan niet via folders, vol trots aan haar huurders mede dat zij zo fijn samenwerken met de wijkagent.


Stadgenoot vordert primair
In de dagvaarding staat vermeld, dat woningcorporatie Stadgenoot primair eist dat ik 4 websites volledig van het web haal. Heel moeilijk uit te voeren want ik heb er maar 3. Volledige websites van het web halen? Wat voor een belang heeft Stadgenoot hierbij? Op mijn hoofdwebsite, deze dus, staan ook veel artikelen die niets met Stadgenoot te maken hebben. Is dit besproken met politieman Jack Druppers? 'Als we Nico van den Ham volledig monddood maken door hem een website-verbod op te leggen dan kan hij ook niet meer over politieman Druppers publiceren, of over zijn voormalige (hoogste justitie) baas >>> Joris Demmink!'

Stadgenoot vordert subsidiair
Dat er overleg is geweest met politieman Jack Druppers is wel waarschijnlijk, want Stadgenoot eist in de dagvaarding subsidiair onder punt 2, dat ik ook de namen van door haar ingeschakelde derden moet verwijderen, waaronder natuurlijk politieman Druppers. Druppers die ik al anderhalf jaar op mijn site beschuldig van o.a. het massaal (mij kapot) >>> Liegen op ambtseed, het veelvuldig plegen van valsheid in geschrifte, waarvan hier slechts één >>> voorbeeld en het aansporen van iemand om mij in elkaar te laten slaan. Om nog maar niet te spreken van mijn arrestatie en opsluiting op valse gronden.

Politieman Jack Druppers heeft mij nooit aangeklaagd! 

Commissie voor de Politieklachten

Nooit heeft wijkagent Druppers mij aangeklaagd voor al die, zeker voor een politieagent zéér ernstige beschuldigingen! Waarom niet? Bang voor een (eerlijke) rechter?
Wél had hij zijn eigen, (nog meer) misdadige methoden om mij de mond proberen te snoeren - dicht te laten stompen. Daarbovenop rekende hij en kon hij ook rekenen op de corrupte partijdigheid van de meesters in de 'rechten' van de door mij ingeschakelde >>>  Commissie voor de PolitieklachtenEen commissie die zich in allerlei bochten heeft gewrongen om mijn deugdelijk schriftelijk bewijsmateriaal volstrekt te negeren en slechts te gebruiken om hun justitiële reet mee af te vegen.
Zelfs door mij aangeleverd schriftelijk bewijs van nota bene de rechtbank werd volstrekt genegeerd en zelfs niet benoemd!
 Betrouwbare getuigen in mijn voordeel, van een officiële instantie, mochten beslist niet worden gehoord, omdat de meesters in de rechten wel door hadden dat politieman Druppers dan zou 'hangen'.

Politieman Jack Druppers doet alles om zelf niet voor een rechter  te hoeven  verschijnen.  Bang voor de waarheid?

Nationale Ombudsman
Hoe de vuil ook de meesters in de rechten van de Nationale Ombudsman ofwel
>>> Volksverlakker te werk zijn gegaan om de corrupte politieman de handen boven het hoofd te houden is met geen pen te beschrijven. Ook bij de Nationale Ombudsman waar veel kritiek op is (niet door de gecensureerde reguliere media) mocht niets, maar dan ook niets worden uitgezocht. Ook daar waren de >>> onafhankelijke juristen niet bereid om  getuigen die in mijn voordeel zouden getuigen te horen. Op een zeer voor de ombudsman confronterend artikel op mijn site, wat ik in het kader van hoor en wederhoor apart naar de ombudsman heb toegezonden, heb ik nooit een reactie gehad. Dat is dit >>> 
artikel met vele links, ook naar een andere website, inzake heel veel kritiek op de Nationale Ombudsman. 

Artikel 12 procedure
In een artikel12Sv procedure wat een >>> regelrechte schijnvertoning was, ben ik door de meester in de rechten, een raadsheer als een stuk vuil behandeld en ook daar was het niet nodig om iets uit te zoeken. De meester had genoeg aan het met leugens doordrenkte >>> proces-verbaal deel 1 van politieman Jack Druppers. Een vals opgemaakt proces verbaal waarover het nu juist ging in deze procedure. >>> vals proces verbaal deel 2  >>> vals proces verbaal deel 3 >>> vals proces verbaal deel 4.

In kort geding de kwestie afraffelen
Nu wordt deze mega doofpotzaak even in kort geding afgeraffeld en geëist, dat ik vanaf nu over alles mijn mond moet dichthouden. Ook over door woningcorporatie Stadgenoot ingeschakelde derden, waaronder beroeps leugenaar op ambtseed, politieman Jack Druppers. Is hier vooraf overleg over geweest. Nou oordeel zelf maar, wat denkt u.
Het is de mooiste manier voor deze corrupte gewelddadige politieman om overal onderuit te komen. Want als er een werkelijke gewone rechtszaak kwam met eerlijke rechters, dan 'hangt' Jack Druppers!


In het kader van hoor en wederhoor ook verzonden aan de volgende adressen:

Persvoorlichting politie Amsterdam-Amsteland

I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie

FRED DE BROUWER IS WEL DOOD

Telefoongesprekken met René de Brouwer
Op 14 maart jl. belde een merkbaar verdrietige René de Brouwer mij op. Hij was blijkbaar op mijn site terechtgekomen en had daar gelezen dat zijn broer misschien wel eens niet verongelukt zou kunnen zijn. 
Ik schrok en vroeg hem onmiddellijk: 'is het niet waar, dat uw broer is overleden, ik haal het artikel er onmiddellijk weer af', zo stelde ik nog voor. Dat was niet nodig zei De Brouwer, want zijn broer was inderdaad overleden zo bevestigde hij. René was alleen zo geschrokken omdat hij op mijn site had gelezen dat het misschien geen ongeluk was geweest. Hij wilde graag bellen met Henk Krol en vroeg of ik zijn nummer had.
Dat had ik niet, maar wist wel iemand die dat wel heeft en daar heb ik De Brouwer mee in contact gebracht.
Die persoon was niet Martin Vrijland voor alle duidelijkheid.


Het 2e gesprek
Ongeveer 20 minuten daarna heb ik De Brouwer opgebeld en heb nog even met hem gesproken.

Het 3e gesprek
Vanmorgen heb ik René de Brouwer opnieuw opgebeld. Dat was naar aanleiding van de berichten 'is Fred de Brouwer wel echt dood'.  René de Brouwer had besloten niet meer met de pers te praten zo vertelde hij. Ik deelde hem mede, dat ik slechts één vraag had. Ik zei daarna: 'Is uw broer nou wel of niet dood, want anders haal ik mijn artikel van de site'. De Brouwer deelde nogmaals mede er absoluut niet meer over te willen praten. Ik drong er opnieuw op aan, dat als zijn broer niet was overleden, ik mijn artikel alleen zou verwijderen en er verder niets meer over zou publiceren. René de Brouwer herhaalde, 'ik zeg er niets meer over'.

Artikel weg halen
Tot slot vroeg ik:  'zal ik het artikel er af halen of wilt u dat ik laat staan?'
Ja, ja, ik ben een heel redelijk mens! Opnieuw herhaalde De Brouwer dat hij er niet meer over wilde praten en drukte de telefoon uit. Ik haal mijn >>> artikel niet weg, want Fred de Brouwer is dood zo heb ik van zijn broer op 14 maart jl. gehoord. Bovendien zei hij dat ik het kon laten staan.
Nu wil hij er absoluut niets over zeggen, dus blijft zijn broer gewoon dood.


Martin Vrijland
Het was niet de bedoeling om dit artikel te plaatsen. Ik had een reactie op de site van Martin Vrijland geplaatst. Een veel kortere reactie dan dit artikel. Blijkbaar kon Martin die ik persoonlijk ken en als een hele amicale kerel beschouwde, het niet verdragen dat er ook nog wel eens anderen zijn die het een en ander weten.
Martin heeft mijn reactie van zijn site vrijwel onmiddellijk verwijderd. 


Klokkenluideronline
Daarna besloot ik mijn reactie op de site van Micha Kat te plaatsen. Daar kom ik helaas om technische redenen meestal niet op, zo ook deze keer niet. Micha weet daarvan. Ik reageer trouwens sporadisch op andere sites vanwege tijdgebrek. Ik doe ik het dan nu maar gewoon op mijn eigen >>> bedreigde site. Ook ik heb van alle drie de gesprekken met de Brouwer opnamen gemaakt. In tegenstelling tot Martin Vrijland plaats ik die niet zonder toestemming op mijn site. René de Brouwer heeft mij niets misdaan. Zo lang dat zo blijft zet ik niets zonder zijn toestemming online. En zeker niet met een foto van de Maffia erbij.

Vorige bericht:

>>> Misdadige woningcorporatie gaat mondige

     huurder dakloos maken

Door Nico van den Ham

AMSTERDAMSE WONINGCORPORATIE GAAT MONDIGE HUURDER DAKLOOS MAKEN

DIT GAAT DE ASOCIALE AMSTERDAMSE MISDAAD ORGANISATIE WONINGCORPORATIE STADGENOOT VOOR DE 61 JARIGE NICO VAN DEN HAM VERZORGEN!De Amsterdamse GGD psychiater Herman Plas, ja deze >>> GGD psychiater kreeg opdracht van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot Nico van den Ham te >>> psychiatriseren = gek verklaren om hem zo zijn woning uit te zetten. Dat is niet gelukt! Nu slaat Stadgenoot opnieuw keihard toe en gaat een andere weg bewandelen om de melder van haar vuile zaakjes dakloos te maken.

Na vijf jaar onzekerheid over een dak boven het hoofd
Na zo'n vijf jaar hiermee dreigen en dus 5 jaar leven in constante onzekerheid en stress, heeft de Amsterdamse Woningcorporatie Stadgenoot nota bene in de rechtszaal tijdens een kort geding Nico de absolute verzekering gegeven hem op straat te zullen zetten.
De meedogenloze bijtende blik van het onnozele bedrijfsjuristenwicht van Stadgenoot, Melanie Bos én die van de ingehuurde advocaat mr. Richard Polle deed pijn aan de ogen en sprak boekdelen.

Onmenselijke asociale woningcorporatie
De zoveelste onmenselijke dreiging vond plaats tijdens een kort geding. Een geding dat ging over klokkenluider Nico van den Ham volledig de mond te snoeren inzake het melden van de misdadige praktijken van woningcorporatie Stadgenoot op deze en andere websites. De rechter greep niet in en dat was uitermate opmerkelijk, want deze zitting ging niet over woningontruiming.

Honderden brandstichtingen

Wel kapte de rechter Nico van den Ham af toen hij drie zinnen had gezegd over zijn steekhoudende schriftelijke bewijzen inzake de honderden brandstichtingen.
>>>
 Brandstichtingen die Stadgenoot en haar kliek, welbewust nog een jaar lang volstrekt onnodig heeft laten plaatsvinden, omdat die vele brandstichtingen Stadgenoot blijkbaar >>> goed uit kwamen. De zitting liep al uit, zo luide het 'excuus' van de rechter. Bewijzen die Nico had ingeleverd en ter zitting ter sprake wilde brengen werden dus volstrekt, ook door deze rechter genegeerd en zelfs niet benoemd. Misschien dat de rechter er alsnog even naar wil kijken. Dat zou wel zo eerlijk zijn.


Dreigen ging door in de hal van het gerechtsgebouw

Ook na afloop van de zitting ging Stadgenoot en advocaat Polle buiten de rechtszaal door met het absolute stellige dreigen Nico dakloos te maken. Veel mensen vertellen Nico 'ze kunnen je er maar zo niet uitzetten'. Tegen die mensen zeggen wij. Stop met het volgen van de reguliere staats-zwijg-media. Wordt wakker en volg (ook kritisch) de 'nieuwe media' nieuws-websites op internet zolang dat nog kan. U kunt dan zelf constateren wat in dit land allemaal mogelijk is en ook daadwerkelijk plaatsvind.

In Nederland kan alles 
In Nederland kan echt alles en dat geldt met name voor woningcorporatie Stadgenoot! Voor alle duidelijkheid, Nico is nog nooit ook maar een minuut te laat geweest met het betalen van de huur. Verder heeft Nico ook geen schulden. Nog niet, want Stadgenoot heeft Nico ook financieel helemaal kapot gemaakt!

Nico heeft zelf  zelf veel meegemaakt en krijgt, omdat hij deze site heeft, veel reacties van andere slachtoffers van politie, justitie en rechtsspraak. Nico bezoekt bovendien veel rechtszaken en is daardoor goed op de hoogte van vele andere kwesties. Ondanks dat alles is het ook voor hem nog steeds niet te bevatten wat er in dit zogenaamde keurige land allemaal kan. Heel veel mensen zitten ongelooflijk in de shit.
De reguliere media zwijgt.


In onderstaande film ziet en hoort u tussen 1.20 en 1.30 hoe de woordvoerder van Stadgenoot, Pim de Ruiter voor zijn baas het zo door Stadgenoot geminachte huurders-gepeupel voorliegt over de vele woningontruimingen. Ongeveer 12 per dag!Weet of heeft u woonruimte voor Nico in Amsterdam? Neem dan alstublieft contact op.
Ik ben tevreden met slechts één (hele kleine) kamer, maar ik wil mij wel elke dag kunnen douchen.

Door onze daklozenredactie

donderdag 27 maart 2014

ANGST VOOR NOG MEER STAATSTERREUR, KAREL BAGCHUS ONDERGEDOKEN

Acht mannen stonden op zijn deur te bonken

Joris Demmink poster weken geleden al verwijderd

Groep van 8 mannen
Vanmorgen vernamen wij dat soeverein mens karel bagchus* vannacht de vlucht heeft genomen en is ondergedoken. Een groep van naar schatting 8 mannen heeft gisteren rond 15.00 u. indringend op karel zijn deur staan bonken en bellen. Het bellen en bonken duurde ruim 20 minuten en karel hoorde iemand iets zeggen als ...'jammer zijn, kwijt raken... morgen terugkomen'. karel heeft zich niet laten zien en wellicht dachten zij, dat hij echt niet thuis was. Tot maar liefst 18.00 u. is het onrustig geweest in het portiek van karel zijn woning. Daarna hoorde karel 2 mannen de overige mannen bedanken voor hun komst. De uren daarna werd het langzaam aan stiller.

Blauwe bestelbus pal voor de deur
Van bovenaf heeft karel een blauwe bestelbus, pal voor zijn deur zien staan.
Moest hij daar zo onopgemerkt mogelijk in worden gesleurd? Onopgemerkt, want de staatsterreur die in dit land massaal plaatsvind, moet zoveel mogelijk onopgemerkt blijven. En dat lukt de overheid ook heel goed. De reguliere gecensureerde staats media, TV, radio en de kranten zwijgen in alle talen over dit soort vuile zaakjes!
Websites zoals deze, die dit en nog veel meer overheids smeerlapperij melden, moeten in zijn geheel worden verwijderd! In ons geval moet dat van de >>> semi overheids
organisatie woningcorporatie Stadgenoot.

>>> 
Kort geding verwijderen website Nico van den Ham

Enige weken geleden ook al huis uit gesleurd
Op 18 februari werd karel op een hele smerige wijze zijn >>> huis uit gesleurd.
karel leefde sindsdien in angst en dat was terecht zo is gisteren gebleken. karel vraagt zich af van welke instantie de grote groep intimiderende mannen deze keer waren.
Zijn het de 'stillen' van de in de pedofiel-kwestie Demmink onder ede genoemde >>> Amsterdamse korpschef Jan Jaap Aalbersberg?

Of waren het de hulptroepen van de Amsterdamse GGD, die eveneens onder ede meermalen negatief benoemd is in de pedo-kwestie Joris Demmink?

>>>
 GGD Amsterdam opnieuw genoemd in Pedofielen kwestie 
De grote >>> 
poster over de van pedofilie verdachte v.m. hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink is geruime tijd uit angst voor deze man al door karel verwijderd!

Zeer beschaafde zachtaardige man
karel bagchus is een zeer zachtaardige lieve man. Dat kan iedereen met een beetje mensenkennis die het interview wat >>> Steve Brown met karel had, heeft gezien zelf wel constateren. De staatsterreur die losgelaten wordt op deze invalide man is dan ook volstrekt onmenselijk.

Ondanks karel zijn benarde positie is Nico van den Ham jaloers op karel. karel heeft blijkbaar een onderduikadres en dat heeft Nico niet. Angstaanjagend allemaal.

* karel bagchus is een soeverein mens. Soevereine mensen schrijven hun naam zonder hoofdletters.

Wilt u meer weten over soevereine mensen kijk dan hier >>> 
Ik claim mijn naam.

Door onze, voor de staat veel te eerlijke, ongecensureerde nieuwe mediaredactie

woensdag 26 maart 2014

DEMMINK GETUIGENVERHOREN SEKSUEEL MISBRUIK: BART MOLENKAMP


Vandaag was het de beurt aan ex gevangenis- directeur Bart Molenkamp. De heer Molenkamp
was o.a directeur van de gevangenis in Breda
(De Koepel) en de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught


Molenkamp zou op 13 maart, na zijn ex collega gevangenis directeur Jacques Huet getuigen.
Het verhoor van Huet liep toen echter zo uit, dat het verhoor van Molenkamp door de rechter was verplaatst naar vandaag.


Weinig nieuws vandaag, maar toch een heel fascinerend verhoor.

Bart van Molenkamp komt over als een zeer integer, niet van de wijs te brengen persoon.Verklaring Molenkamp ong. zelfde als van Huet
De heer Molenkamp verklaarde vandaag zo ongeveer hetzelfde wat zijn collega Huet op 13 maart jl. al verklaarde.
Het ging o.a. weer over justitie ambtenaar >>> Anneke Storm van 's Gavenzande, die zich tijdens een soort van dienstreis naar Londen voor o.a. gevangenisdirecteuren in 1992 naar Londen min of meer als reisleidster opstelde.


Jongetjes regelen voor seks
Ook Molenkamp vertelde aan de rechter onder ede, dat mevrouw Storm tijdens dat uitje in Londen heeft verteld dat zij jonge jongens moest regelen voor haar v.m. hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink. Storm zou hierover zeer geïrriteerd en verontwaardigd zijn geweest. De beide oud-directeuren hebben hun verklaringen hierover vorig jaar laten vastleggen in een akte bij de notaris.
 

Notariële aktes
>>> 
VASTLEGGING VERKLARING (Van Huet)
>
>> VASTLEGGING VERKLARING (Bart Molenkamp)

Gevangenisstraf voor Storm voor meineed of medeplichtig zedenmisdrijf?
Is Storm nu schuldig aan meineed waarmee zij een gevangenisstraf riskeert? Of is zij medeschuldig aan zeer ernstige kinderseks zedenmisdrijven, wat toch ook niet onbestraft zou mogen blijven? Is het het één, of is het het ander vroegen wij ons na het verhoor van oud gevangenis directeur Huet al af.

Meineed zwaar misdrijf
Nu Molenkamp vandaag ook nog eens hetzelfde verklaarde als Huet op 13 maart lijkt het er toch wel op dat Storm van 's Gravenzande keihard loog tijdens haar verhoor onder ede en daardoor meineed pleegde. Gaat justitie dit nu werkelijk uitzoeken en bestraffen of horen we ook hier nooit meer wat over? 
Wij vrezen voor het laatste!
Justitie en de rechtsspraak is veel te druk met elkaar de handen boven het hoofd te houden en het straffen van, vaak onschuldig, voetvolk.


Parlementaire enquête 
De heer Molenkamp benadrukte een paar keer tijdens zijn verhoor, dat hij deze (toch wel vrijblijvende red.) verhoren niet de juiste manier vond om deze kwestie te behandelen. Er zou een parlementaire enquête moeten komen zo zei Molenkamp.
Ook oud rechercheur Klaas Langendoen had gisteren tijdens zijn verhoor kritiek op de overheid en stelde dat de hoorzittingen waren ontstaan omdat het OM haar werk niet goed doet. Het OM had een strafrechtelijk onderzoek moeten doen zo vind Langendoen. Molenkamp en Langendoen waren zeker even vergeten dat het hier om een v.m. hoog geplaatst persoon gaat en dan wordt er liever niet zoveel uitgezocht.


Wat nu verder
Zoals wij het hebben begrepen heeft de Roestige Spijker de verhoren van een aantal Turken afgelast. Een en ander zou weinig toevoegen, omdat datgene wat de getuigen zouden verklaren toch al op een degelijke wijze is vastgelegd. Ook zou het een heel gedoe zijn om de personen naar Nederland te krijgen. Bovendien zouden er een Tolk moeten worden ingehuurd. 
Zowel Stichting De Roestige Spijker als Demminks advocaat Knijf mogen nog (aanvullende) getuigen oproepen. Doen zij dat, dan zijn daar in april nog 2 zittingsdagen voor beschikbaar.

Zie ook de website van >>> Micha Kat

Door onze justitiële pedo-redactie  

DEMMINK GETUIGENVERHOREN SEKSUEEL KINDERMISBRUIK: KLAAS LANGENDOEN

Getuigenverhoren in in de pedofiel-kwestie voormalig hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink.

Vandaag was het de beurt aan voormalig rechercheur Klaas Langendoen. 

Een heel andere sfeer tijdens het getuigenverhoor vandaag in de rechtbank Utrecht. Veroorzaakt door de zoveelste 'toevallige' dode in het horror
>>> 'dodenspoor van Demmink' .
  Fred de Brouwer, die ook te veel wist, werd volgens oog- getuigen op 14-03 opzettelijk >>> dood gereden.

Een geïrriteerde Klaas Langendoen

Het was een zware lange dag in de rechtbank van Utrecht. Een getuigenverhoor dat maar liefst tot 18.00 u. duurde. Het viel direct al op dat oud rechercheur klaas Langendoen hevig geïrriteerd was. Geïrriteerd omdat de overheid zo lang niets heeft gedaan. Behalve dan de voormalig baas van onze 'fijne, keurige' Nederlandse justitie mr. Joris Demmink massaal de handen boven het hoofd houden.

Staats-doofpotkwestie
Schande vindt Klaas Langendoen het, dat een zakenman miljoenen in de kwestie heeft moeten steken, om de justitiële pedofiel kwestie niet voorgoed in de overvolle staats-doofpot te laten verdwijnen. De overheid heeft jarenlang niets gedaan. Dat was, zo verklaarde de 58 jarige Langendoen 'politiek niet verantwoord', omdat als er een gedegen diepgaand onderzoek zou plaatsvinden dat in ieder geval een kabinetscrisis zou veroorzaken.

Schokkend voor onze rechtsstaat
Dat zijn de woorden die Klaas Langendoen vandaag o.a. gebruikte tijdens zijn verhoor. Langendoen is in 1998 voor zich zelf begonnen en onderzoekt al jarenlang de Baybaşin zaak. Daarbij stuitte hij destijds op mr. Joris Demmink. Niet zo verwonderlijk want de Baybasin kwestie heeft alles met Joris Demmink te maken. 
Hoe het ochtend verhoor verder verliep verteld Micha kat van klokkenluideronline.is in het >>> verslag ochtendverhoor demmink getuigenverhoren

Verslagen deel 2 en 3 door Micha Kat van Klokkenluideronline.is
>>> 
Verslag getuigenverhoor deel 2 door Micha Kat


>>> 
Verslag getuigenverhoor deel 3 door Micha Kat


Wij gaan ons opmaken voor het getuigenverhoor van ex gevangenisdirecteur de heer Bart Molenkamp. Morgen vanaf 09.00 uur. in de rechtbank te Utrecht.

Door onze justitiële pedo-redactie  

zaterdag 22 maart 2014

NICO VAN DEN HAM NOG MEER KAPOT MAKEN KAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT NIET!

INTERNET NIEUWS CENSUUR IN NEDERLAND 

Vrijdag 21 maart 09.30 u. kort geding om deze goud eerlijke site van het web te verwijderen!

Vrijdag 21 maart 09.30 u. start slotfase jarenlange terreur woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek

Slotfase jarenlange terreur a.s vrijdag van start
Aanstaande vrijdag om 09.30 u. is er een kort geding in de Amsterdamse rechtbank om deze goudeerlijke site en nog 2 andere sites van het web te verwijderen.
Verwijder ik de sites niet, dan eist Woningcorporatie Stadgenoot €2.500,- voor elke dag dat deze site nog op internet staat.

>>>  Stagenoot wil nu met de wet in de hand misdrijven plegen.
Daarnaast gaat Stadgenoot, zo is reeds aangekondigd in de sommatie die Nico voorafgaand aan de dagvaarding kreeg, een bodemprocedure starten.
Dat laatste om Nico, 61 jaar en in zeer slechte gezondheid, veroorzaakt door de jarenlange terreur van Stadgenoot en haar kliek, dakloos te maken.


Nog meer kapot liegen en treiteren kan niet

Misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek kan mij niet nog meer kapot maken dan dat zij al heeft gedaan. Kapot >>> criminaliseren en nog meer >>> criminaliseren en >>> psychitatriseren = voor gek verklaren en >>>  kapot gelogen.
Meer verbitterd over het leven kan Stadgenoot en haar kliek Nico niet maken. Wél kan het asociale Stadgenoot mij het in deze situatie nog veel moeilijker maken. Dit door mij met mijn zieke botten de straat op te (laten) gooien en zal dat zeker doen. Daar heeft Stadgenoot 4 jaar aan gewerkt en mee gedreigd!


Geen goedbedoelde mailtjes
Hoewel goed bedoeld, Nico hoeft geen mailtjes met daarin de mededeling dat 'ze je niet zomaar op straat kunnen zetten', want ze kunnen alles. Minder of liefst helemaal niet naar de gecensureerde volksverlakkende nieuwsmedia luisteren of lezen is het advies, want daar wordt gezwegen over dit soort en andere vuile >>> (semi) overheidszaken. Op internet is het een en ander wel degelijk te vinden, maar dat moet dan weer worden verwijderd. Deze site is niet de eerste en ook niet de laatste die 'uit de lucht' moet!


Nog veel meer aan de hand
Nico kan nog wel goed nadenken en kan datgene wat hem is overkomen ook nog op zijn eigen volkse wijze (bewuste keuze) op zijn site zetten. Nico weet en beseft, dat er absoluut geen weg meer terug is naar een normaal leven. Er is nog heel veel meer aan de hand met Nico. Allemaal veroorzaakt door de jarenlange terreur van het criminele Stadgenoot en haar gewetenloze kliek.

Geheim
Wat er nog meer aan de hand is, daar is op deze site nooit melding van gemaakt en dat gaan we nu ook niet doen. Misdaadkliek Stadgenoot leest mee en gaat daar dan onmiddellijk misbruik van maken. Nico wordt dan onmiddellijk 
helemaal door Stadgenoot en haar kliek uitgeroeid. Beter is het, om eerst nog wat voorbereidingen te treffen op de totale vernietiging.

Zie ook woordvoerder Stadgenoot liegt over >>> woningontruimingen

KORT GEDING WEBSITE VERWIJDEREN NICO VAN DEN HAM

Kort geding
In overleg met de advocaat is besloten geen inhoudelijke mededelingen te doen over het verloop van het kort geding. Wél meldt deze bedreigde site dat woningcorporatie Stadgenoot vast besloten is, een bodemprocedure op te starten om Nico van den Ham dakloos te maken. Dat werd in de rechtszaal uitdrukkelijk door Stadgenoot verklaard en daar werd ook nog eens een keer na afloop, buiten de rechtszaal mee gedreigd!
De zitting duurde bijna 2 uur.


Volgende procedure is inzake woningontruiming,
dus de 61 jarige Nico van den Ham dakloos te maken!


STRESS! EN NOG EENS STRESS! 


Jarenlange dreiging dakloos te worden.
De jarenlange dreiging Nico dakloos te maken veroorzaakt natuurlijk veel angst, onzekerheid en wanhoop. Jarenlang heeft Stadgenoot medehuurders proberen te ronselen om belastend jegens Nico te verklaren. Dat is nooit gelukt omdat Nico geen overlast veroorzaakt.
Nico heeft zich vaak over dat ronselen beklaagd, maar zoals dat gewoonlijk is bij Stadgenoot, daar geen enkele reactie op gekregen. 


Wanhoop
Stadgenoot veroorzaakt jarenlang een en al ellende in het leven van Nico van den Ham. Nu weer opnieuw door die categorische dreiging, Nico op zijn 61e de straat op te gooien. De constante stroom van stresshormonen, die jarenlang onophoudelijk door Nico zijn lichaam razen hebben hem vooral lichamelijk helemaal kapot gemaakt. 
Nu Nico opnieuw uitdrukkelijk in de rechtszaal en ook nog eens daarbuiten is verzekerd, dat het asociale Stadgenoot Nico absoluut dakloos wil maken, maakt die gedachte het dagelijkse leiden voor hem nog meer ondraaglijk.

Nico niet de enige die door Stadgenoot uit de woning wordt gegooid.
Het is nogal wat om in deze keiharde maatschappij de straat op geflikkerd te worden. En dat terwijl je toch alleen maar goede bedoelingen hebt, niemand tot last bent en nog nooit een cent huurschuld hebt gehad. Bovendien wordt Nico ook nog eens, door de meeste medebewoners 'op de schouders genomen'.

Dat Nico niet de enige is die maar zo op straat wordt gezet ziet u hier >>> http://www.woonbond.nl/nieuws/2264 Pas veel later nadat die bewoners waaronder gezinnen met kleine kinderen, de ingrijpende ellende van het dakloos zijn hebben moeten ondergaan, werd in hoger beroep Stadgenoot in het ongelijk gesteld.
Veel te laat voor de bewoners natuurlijk!


Zie ook >>> Woordvoerder Stadgenoot liegt over massale woningontruimingen

Alle lieve reacties op twitter en via email doen Nico goed en worden vanavond allemaal afzonderlijk beantwoord!

Dat geldt ook voor alle medebewoners die wel wilden, maar niet naar de rechtszitting durfden te komen. 


Uitspraak kort geding 4 april!

Door onze corrupte woningcorporatieredactie

woensdag 19 maart 2014

WONINGCORPORATIE STADGENOOT-BRANDEN ZWAARGEWONDE VOOR HET LEVEN VERMINKT

In aanloop naar het kort geding op vrijdag 21-03-2014 om deze site in zijn geheel van het web te verwijderen. Slachtoffer van één van de honderden brandstichtingen spreekt en toont zijn verminking aan heel Amsterdam!


Alles, maar dan ook echt alles, wat ik op mijn inktzwarte goudeerlijke website heb gepubliceerd, kan ik met degelijk steekhoudend bewijs onderbouwen!

Bovenstaande beelden én de verklaring van mijn medebewoner is gerelateerd aan het bericht over de honderden brandstichtingen. Een schandalige Amsterdamse doofpotaffaire die Nico van den Ham helemaal kapot heeft gemaakt.
Woningcorporatie Stadgenoot probeert aanstaande vrijdag middels een kort geding alles weer terug te kunnen proppen in haar overvolle vuile zaakjes doofpot.

>>> WOONCOMPLEX STADGENOOT GETEISTERD DOOR BRANDSTICHTINGEN 

Bovenstaand slachtoffer van de bewust door Stadgenoot en haar kliek gedoogde brandstichtingen kreeg nooit enige aandacht van Stadgenoot en werd genegeerd! De Achilles pees van medebewoner Heikerk was volledig doorgesneden!

Doelbewuste, gedoogde, gewenste brandstichtingen! Allemaal om de vuile belangen van Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek te dienen.
Het betrof hier een zeer grote brand met een zwaargewond slachtoffer dat nooit door de politie is gehoord! Ook hebben andere bewoners nooit iets gemerkt dat de politie een onderzoek heeft verricht. Een onderzoek door de politie, wat je toch wel mag verwachten na zo'n grote allesverwoestende brand. Blijkbaar niet als het om de belangen van woningbouwvereniging Stadgenoot gaat!

Volstrekte asociale lak aan de onnodig langdurende intense ellende, van de door Stadgenoot zo geminachte huurders!

Woningcorporatie Stadgenoot verzoekt pyromaan op kantoor te komen, om de brieven van Nico van den Ham over de pyromaan, gericht aan Stadgenoot te komen lezen.

>>> WONINGCORPORATIE STADGENOOT BLIJ MET PYROMAAN

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

Door Nico van den Ham. Journalist en melder van misstanden en vuile zaakjes. I.s.m. wij hebben lak aan onze woningcorporatieredactie

zondag 16 maart 2014

JORIS DEMMINK GETUIGENVERHOOR SEKSUEEL KINDERMISBRUIK LOOPT UIT

15-03-2014 15.45 U.

 ZEER SCHOKKEND NIEUWS! 

                             
WEER EEN DODELIJK ONGELUK IN DE DEMMINK KWESTIE!

Broer van slachtoffer belt kort na publicatie deze site.

Oud Panorama Journalist Fred de Brouwer verongelukt in Thailand, net voordat hij zou komen vertellen over Joris Demmink in Pauw en Witteman. Bevestigd!

Bedroefde en geschrokken broer van het slachtoffer, René de Brouwer belt deze site 10 minuten na het publiceren van het schokkende nieuws op.

Condoleances van ons aan hem, zijn familie en vrienden, bij deze!

Journalist Fred de Brouwer voelde zich bedreigd en zat al eerder ondergedoken vanwege de Demmink kwestie. Daarna is De Brouwer naar Thailand verhuist bevestigd zijn broer

Vrijdag kort geding inzake verwijderen deze site.
Zal ik de site nu direct verwijderen vraag ik mij af?

Krijgt Nico van den Ham ook een dodelijk ongeluk?


UPDATES:
 
Fred de Brouwer werd korte tijd achtervolgd!
Dader op de vlucht en onvindbaar!

Meeste gecensureerde staatsmedia zwijgt tot nu toe

Berichtgeving inzake Demmink wellicht een extra reden deze site te verbieden! Kort geding 21-03

Website Klokkenluideronline.is Journalist Micha Kat met steekhoudende reactie op overlijden Fred de Brouwer. Hier spreekt 
>>> Micha Kat
______________________________


14-03-2014
Catastrofale getuigenverklaring onder ede voor Demmink én getuige Storms van 's Gravenzande

Geen geheimen! Dus gewoon camera's! Geen verzoek, zitting achter gesloten deuren! Geen advocaat!

Oud gevangenisdirecteur Van Huet had en heeft geen geheimen! En dat liet hij blijken ook. Van Huet maakte geen enkel bezwaar tegen camera's, die dan ook de hele dag, meest op hem gericht, hebben gedraaid. (De rechter vraagt aan de getuige of deze bezwaar heeft. Heeft deze dat, dan blijven de camera's uit) Van Huet zat er rustig bij, zonder advocaat, maakte af en toe een grapje en vertelde zeer gedetailleerd zijn relaas.

Wél geheimen? Beslist geen camera's! Verzoek, zitting achter gesloten deuren! Wél een door justitie betaalde topadvocaat!
Had en heeft mevrouw Storm van 's Gravenzande geheimen? Bij haar getuigenverhoor moesten de camera's uit. Zij had wél een (top) advocaat en ook had zij een verzoek ingediend om het verhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Een verzoek wat overigens werd afgewezen. 
Mevrouw Storm keek telkens haar advocaat vragend aan en voelde zich duidelijk niet op haar gemak

Wie pleegt hier meineed of maakt zich schuldig aan een ander misdrijf?

Jongetjes regelen voor seks

Dat Storm van 's Gravenlande gezegd zou hebben dat zij jongetjes moest regelen, voor mr. Joris Demmink om seks mee te hebben was niets van waar. Dat verklaarde zij op maandag 10 maart jl. onder ede.


Wél jongetjes regelen!

Vandaag verklaarde Van Huet, dat hij er 100% zeker van is, dat mevrouw Storm heeft gezegd dat zij jongetjes moest regelen voor Demmink. Storm had er destijds nog bij verteld, dat zij geïrriteerd en verontwaardigd was inzake wat zij voor Demmink moest doen.

Storm van 's Gravenzande

Afgelopen maandag verklaarde Storm onder ede, dat het hele verhaal inzake jongetjes regelen voor Demmink, door de 2 oud gevangenisdirecteuren Van Huet en Molenkamp verzonnen is. De oud directeuren, Bert Molenkamp en Jacques van Huet, hebben dit verhaal vorig jaar in een verklaring bij de notaris laten vastleggen.

Gevangenisstraf voor Storm voor meineed of medeplichtig zedenmisdrijf?
Is Storm nu schuldig aan meineed waarmee zij een gevangenisstraf riskeert, of is zij medeschuldig aan zeer ernstige kinderseks zedenmisdrijven, wat toch ook niet onbestraft mag blijven is nu de vraag. Is het het één, of is het het ander?

Langdurig verhoor
Het verhoor van oud gevangenis directeur Van Huet nam zoveel tijd in beslag, dat rechter-commissaris Gehlen het verhoor van de 2e getuige dat ook vandaag gepland was uitstelde. De heer Bert Molenkamp, ook oud gevangenis directeur, had lange tijd zitten wachten. In overleg met hem stelde de rechter zijn verhoor uit naar 25 maart om 09.00 uur. Wij spraken de heer Molenkamp buiten voor de rechtbank en opperden, dat het toch wel heel vervelend voor hem moest zijn dat hij de hele middag heeft moeten wachten en nu onverrichter zake naar huis moest gaan.

Reactie Molenkamp
De reactie van mijnheer Molenkamp daarop was uitermate verrassend! Hij gaf aan dat helemaal niet erg te vinden en gaf daarbij een voorbeeld van wat wél heel erg was.
Wat dat voorbeeld van mijnheer Molenkamp is maken wij nog even niet bekend. Dit omdat dat in dit stadium niet passend is dat nu openbaar te maken. We gaan dat na het verhoor van mijnheer Molenkamp zeker doen!
Wel verklappen wij alvast, dat het voorbeeld wat Molenkamp gaf, alles met kinderen, maar niets met pedofilie te maken heeft!

Volgende getuigenverhoor 24 maart om 09.00 uur.

Uitgesteld getuigenverhoor oud gevangenisdirecteur Molenkamp 25 maart om 09.00 uur.

Door Nico van den Ham i.s.m. met onze corrupte wie naait wie pedo-redactie

DEMMINK GETUIGENVERHOREN SEKSUEEL MISBRUIK KINDEREN

Rechter-commissaris Natasja Gehlen

Voor de derde keer waren wij vandaag bij de getuigen verhoren inzake vermeend seksueel kindermisbruik door mr. Joris Demmink.

Zware lange dagen, maar zeer de moeite waard om bij aanwezig te zijn! 

Hoe vuil gaat het er bij justitie aan toe? Nog meer onthullingen? Ranzige Pedo Justitie-doofpot moet zo snel mogelijk weer worden gesloten zo bleek vandaag weer in de Utrechtse Rechtbank

Uren lang tegen deze rechter aankijken
Tegen bovenstaande rechter zitten de aanwezigen, dus ook ik zo'n 6 tot 8 uur per zittingsdag aan te kijken. Zelf vind ik het aanschouwen en aanhoren van deze vrouw niet bepaald een straf. In de keel van rechter Natasja Gehlen liggen wat hete aardappeltjes te garen. Meestal ga je daar heel erg bekakt door spreken.
Rechter Natasja doet dat ook een beetje, maar ze kan het hebben. Ik houd het er op dat ze een beetje deftig, maar wel zeer duidelijk spreekt. 


Oplezen

Rechter Natasja schrijft alles op wat zij hoort van de getuige en dicteert dat bij regelmaat aan de griffier. Dat gaat langzaam en duidelijk, want de griffier, ook een vrouw, moet dat allemaal secuur opschrijven.
Bij grote regelmaat leest de griffier het dan nog eens allemaal voor. Je kunt dus drie keer horen wat de getuige heeft verklaard. Dat kost tijd, maar dat is niet erg als er wat zinnigs uitkomt. Vandaag droop de partijdigheid van de verklaringen van getuige er volgens velen af! De meesten waren dan ook blij dat het deze keer zo vroeg, rond 14.00 uur, 'klaar' was.  


Secretaresse van mr. Demmink 
Hadden wij aanvankelijk begrepen dat de getuige die vandaag werd gehoord, mevrouw Storm van 's Gravenzande, de v.m. secretaresse is geweest van Joris Demmink. Vandaag vertelde deze mevrouw dat haar baas destijds directeur-generaal dhr. Greven was. Joris Demmink stond daar natuurlijk wel weer boven, maar met Demmink had mevrouw Storm slechts een keer telefonisch gesproken. Dat gesprek duurde nog geen minuut. Verder had zij, tijdens een bijeenkomst, Demmink ergens 'even in een hoekje zien staan' en dat was het.

Jongetjes regelen om seks mee te bedrijven

Dat mevrouw Storm jongetjes moest regelen, waar mr. Demmink seks mee wilde bedrijven, was niets van waar zo verklaarde zij vandaag.
De bij de notaris afgelegde verklaringen van 2 voormalig gevangenis directeuren kloppen dus niet volgens mevrouw Storm van 's Gravenzande.

Notariële aktes
>>> 
VASTLEGGING VERKLARING (Van Huet)
>
>> VASTLEGGING VERKLARING (Bart Molenkamp)

De 2 voormalige gevangenisdirecteuren Molenkamp en Van Huet zijn vrijdag aan de beurt om onder ede een verklaring af te leggen. Aangenomen mag worden dat hun relaas lijnrecht tegenover dat van getuige Storm zal staan. Dit gelet op de bij de notaris vastgelegde verklaringen.

Ga naar de website van Micha Kat voor een mondeling verslag van Micha >>> Klokkenluideronline.is


Zie ook het gesprek dat Martin Vrijland had met Micha Kat via de website van Martin Vrijland >>> Martin Vrijland.nl

zondag 9 maart 2014

EERST POLITIEMAN J. DRUPPERS, NU KORPSCHEF AALBERSBERG ONTMASKERD ALS LEUGENAAR

Nadat politieman -beroepsleugenaar op ambtseed- 
Jack Druppers, die Nico van den Ham voor woningcorporatie Stadgenoot helemaal kapot heeft gelogen, nu ook zijn baas Korpschef Jan-Jaap Aalbersberg, ontmaskerd als leugenaar! 

Politie- leugenaars op ambtseed!

Politieman Jack Druppers (rechts) die klokkenluider Nico van den Ham he-le-maal kapot heeft gelogen.

Korpschef Jan-Jaap Aalsbergen (links) nu ook ontmaskert als politieleuge-naar in pedo-kwestie van zijnv.m. Baas Demmink.

<<'WAAKZAAM EN DIENSTBAAR'>>


Justitiële Beerput boordevol met list, bedrog en leugens!

Voetvolk schaamteloos en gewetenloos kapotgelogen!

Liegende wijkagent - liegende korpschef
Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg loog bij de Amsterdamse TV zender AT5 dat hij niet werkzaam was bij het CRI ten tijde dat er een onderzoek naar veelvuldig seksueel misbruik van minderjarige jongetjes plaatsvond. Seksueel kindermisbruik gepleegd door ziekelijke geile meesters in de rechten vuiligheid, werkzaam bij het 'keurige' Nederlandse justitie. In het vorige artikel melden wij, dat korpschef Aalbersberg in de Utrechtse rechtbank, onder ede werd beschuldigd van het kapot maken van dat onderzoek.
>>> A'damse politie chef maakte onderzoek seksueel kinder misbruik kapot

Amsterdamse politiekorps ook een en al list en bedrog
Eerder al bleek dat in deze kwestie ook de Amsterdamse korpschef Aalbersberg liegt en bedriegt. Dat bleek gisteren al uit dit >>> documentKijk voor het volledige document hier >>> op bladzijde 50-51. Vandaag zien we dat opnieuw. Maar dan weer in een ander officieel >>> kamerstuk 26 269  van 09-05-1999 (bijlage 4, deelnemers ronde tafel gesprekken)  

Is Nico van den Ham op 21 maart in een kort geding om deze site te verwijderen, opnieuw slachtoffer van list en bedrog van het door en door corrupte justitiële netwerk ?

Kort geding

Neemt de rechter op 21 maart in het kort geding om deze goudeerlijke website van het web te verwijderen, al deze ambtelijke list en bedrog ook mee in zijn/haar oordeel?

Of heeft deze rechter, net zoals enige tijd geleden de partijdige, corrupte

>>> Commissie voor de politieklachten te Amsterdam dat had, nu ook weer 'genoeg' aan de op ambtseed vals opgemaakte processen verbaal van politieman Jack Druppers? Politieagent Jack Druppers handlanger van woningcorporatie Stadgenoot en samenwerkend met Psychiater Herman Plas van de Amsterdamse GGD. De GGD Amsterdam, die ook al meerdere keren in de pedofielen Demmink kwestie is genoemd. 

Nationale Volksverlakker 
Gaat ook deze rechter net zoals de >>> Nationale Volksverlakker, bij de meesten bekend als Nationale Ombudsman, zich in allerlei bochten wringen om voor de zoveelste keer niets te hoeven onderzoeken?

Art. 12Sv procedure

Zal de werkwijze van deze rechter op 21 maart, dezelfde zijn als die van de asociale, partijdige raadsheer-commissaris  mr. P.C. Kortenhorst? Kortenhorst, die voorzat in een >>> -Justitieel gezwendel maakt veel kapot- art. 12 Sv procedure?
Een door  
Nico van den Ham zelf opgestarte procedure enige tijd geleden.
Ook die meester in de vuiligheid had genoeg aan het valse proces-verbaal van politieman Jack Druppers en hoefde wilde verder geen getuigen horen of andere bewijsstukken, in Nico zijn voordeel, zien!

We zullen het meemaken op 21 maart.

Met dank voor de medewerking van Micha Kat van >>> Klokkenluideronline.is

In het kader van hoor en wederhoor ook verzonden naar de onderstaande adressen:

Persvoorlichting politie Amsterdam-Amstelland
Diverse adressen woningcorporatie Stadgenoot 
GGD Amsterdam
Commissie voor de politieklachten Amsterdam
Nationale Ombudsman

Door Nico van den Ham
Journalist en Melder van Misstanden i.s.m. onze corrupte pedo redactie 

donderdag 6 maart 2014

KORPSCHEF AMSTERDAMSE POLITIE MAAKTE DESTIJDS ONDERZOEK SEKSUEEL MISBRUIK KAPOT

Amsterdamse Politiekorpschef Pieter-Jaap Aalbersberg maakte destijds  onderzoek naar seks met minderjarige jongetjes door hooggeplaatst justitieel zwart toga tuig kapot!

Is dit het? Of zit er nog veel meer in de staats-pedo-beerput van 'keurig' Nederland?

Ook werd weer bevestigd dat voormalig hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink mee deed!

Kort verslag getuigenverhoor inzake de voormalig hoogste baas van justitie pedofiel verdachte Joris Demmink.

Rechtbank Utrecht 05-03-2014


Wij waren erbij.

Onder ede
In de Utrechtse rechtbank verklaarde de inmiddels voor zichzelf begonnen oud CID politieman (Criminele Inlichtingen Dienst) Leen Koter onder ede dat er in 1997 ernstige verdenkingen bestonden van het meervoudig seksueel misbruiken van kleine jongetjes door (inmiddels al dan niet voormalige) Hoofdofficieren, Rechters of Raadsheren én ..... de voormalig hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink.

Meesters in de vuiligheid
Genoemd werden mr. H. Holthuis, mr. J.W. Wabeke en mr. H Wooldrik. Zij werden destijds verdacht van meervoudige seks met minderjarige jongetjes. 
U weet wel die 'keurige' meesters in de rechten (pedo-seks)-vuiligheid, die het voetvolk straffen en vele onschuldigen volledig kapot maken! Dat allemaal terwijl ze hun eigen 'fijne' soort, hun elite, hun eigen groot-graaiers soort, de pedo-vriendjes en hun blauw geklede hulptroepen de handen boven het hoofd houden.

Onderzoek kapot gemaakt door Pieter-Jaap Aalsbersberg
De huidige korpschef van het Amsterdamse politiekorps Pieter Jaap Aalsbersberg, destijds de baas bij de Centrale Recherche Informatie Dienst, heeft een aanvraag om de vier hooggeplaatste juristen te mogen observeren afgewezen. 'Dat zijn onze bazen en daar beginnen we niet aan' Zou Aalbersberg gezegd hebben.

Journalist Micha Kat was er ook!
Zie vooral ook zijn website >>> Klokkenluideronline.is

Later meer!

Door onze justitie-pedo-redactie

AMSTERDAMSE GGD OPNIEUW GENOEMD IN PEDOFIELEN KWESTIE

Kort verslag getuigenverhoor inzake de voormalig hoogste baas van justitie pedofiel verdachte Joris Demmink.

Wij waren erbij. Getuigenverhoor duurde van 09.00 uur tot na 18.00 uur.

Getuige onder bewaking naar rechtbank gebracht en ook weer op dezelfde manier door de achterdeur van de Utrechtse Rechtbank vertrokken!

Getuige bevredigde Joris Demmink oraal in de auto. Dit in aanwezigheid van de onder verdachte omstandigheden overleden chauffeur Mosterd!

(Chauffeur Mosterd krijgt dag voordat een getuigenverhoor zou plaatsvinden een Hartaanval! Toeval?)

Getuige Bart van Well verklaarde dat de Amsterdamse GGD medewerker Raphahel Beth  'een seksueel onderzoek bij hem heeft verricht'.

De Amsterdamse GGD Medewerker is later inzake pedofilie, veroordeeld zo verklaarde van Well! 

Pikant detail is, dat Psychiater Herman Plas van diezelfde Amsterdamse GGD bij Karel Bagchus aan de deur kwam om de grote Joris Demmink Poster! >>> Psychiater Amsterdamse GGD tracht seksueel misbruik van kinderen te verhullen

Dezelfde Herman Plas die ook van Woningcorporatie Stadgenoot de opdracht heeft gekregen Nico van den Ham kapot te maken.
>>> Hoe word je een psychisch gestoorde?

Update! >>>  Klokkenluiderluideronline.is  Vanaf Vrouwe Justitiaplein Utrecht Micha Kat

Zie ook de website van Steven Brown!
>>> Eerste getuigenverhoor in VVD-Elite Pedo Joris Demmink affaire.


Morgen getuigenverhoor 2 voormalige rechercheurs Rechtbank Utrecht 09.00 uur. 

Let op! Kort geding 21 maart.
Deze site moet van het web worden verwijderd ! 


>>>
 Wonincorporatie Stadgenoot Amsterdam wil nu met de wet in de hand misdrijven kunnen plegen!


In het kader van hoor en wederhoor toegezonden naar de volgende adressen:

GGD Amsterdam
Woningcorporatie Stadgenoot

zondag 2 maart 2014

PLEGER VAN MISDRIJVEN DAAGT MELDER VAN DIE MISDRIJVEN VOOR RECHTER

BREAKING NEWS

Pleger van misdrijven daagt melder van die misdrijven voor de rechter!

Deze waarheids-site opnieuw bedreigd.

Semi-overheidsorganisatie Woningcorporatie Stadgenoot al jaren intensief bezig klokkenluider Nico van den Ham kapot te maken.


Een van de grootste doofpotschandalen Amsterdam moet in de doofpot blijven!

Woningcorporatie wil nu met de wet in de hand doorgaan met het plegen van misdrijven jegens haar huurders.

Via kort geding, want het moet snel! Weer mag niets worden uitgezocht!

Bange advocaten terughoudend om Nico van den Ham te helpen.

Gemeente Amsterdam doet niets!   SP heeft meerdere malen beloofd te helpen, maar laat niets van zich horen.

Aanbellen
Vandaag was het dan zo ver. Er wordt beneden aangebeld bij Nico van den Ham. Nico, die 6 hoog woont krimpt, zoals hij dat al jaren doet, ineen als er wordt aangebeld en reageert uiteraard niet. Er staat (later bleek toevallig) uren lang een politieauto geparkeerd in de straat waar Nico op uit kijkt. Als de politieauto weg is, gaat Nico naar zijn brievenbus. En ja hoor daar lag hij dan! 

Grote enveloppe van gerechtsdeurwaarder, inhoud een 'boekwerk'
Een dagvaarding in de vorm van een boekwerk. Maar liefst 65 A4 groot. 
Op vrijdag 21 maart om 09.30 uur een kort geding aan de rechtbank Parnassusweg 220 te Amsterdam.  Een nieuwe aanval op de waarheid middels een kort geding. Deze site moet weg en nog 3 andere ook. Ik heb er geen eens 4.  Extra beangstigend is dat woningcorporatie Stadgenoot, die dit eist, een overheidsorganisatie is. Weliswaar >>> semi overheid organisatie maar dat maakt niet zo veel uit, het is overheid.
De vijand van het voetvolk. 


Waarheid melden wordt opnieuw bestraft!
Waarheid over vuile (semi) overheidszaakjes mogen niet bekend worden gemaakt!
Ook niet als daar al eens een >>>  zwaargewonde bij is gevallen die daardoor voor zijn leven verminkt en invalide is! 

Goedwillende melder van misstanden, misdrijven en andere vuile corrupte zaakjes van woningcorporatie Stadgenoot moet nu, zoals dat gaat in het door en door corrupte Nederland voor de rechter verschijnen. De 61 jarige Nico van den Ham heeft nog geen pak koffie gestolen, maar wordt al jaren als een zware crimineel behandeld. Zelfs hulp vragen aan de politiek wordt Nico verweten!

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 
       

OM JORIS DEMMINK POSTER GEARRESTEERD

UITLEG MISDADIGE ZEER LAFFE, ONNOODZAKELIJKE ARRESTATIE EN OPSLUITING OP VALSE GRONDEN VAN KAREL BAGCHUS DOOR DE AMSTERDAMSE POLITIE

Arrestatie en opsluiting was wel degelijk om de grote Joris Demmink Poster
Gratis grote Demmink Posters te bestellen!

Misdadige, onwettelijke werkwijze politie
In dit artikel tonen wij aan hoe misdadig de politie van het bureau Linnaeusstraat te Amsterdam te werk gaat. Hoe de politie te samen met de GGD Amsterdam een situatie heeft gecreëerd, waardoor het net lijkt of het gerechtvaardigd is, dat karel* uit zijn huis is gesleurd, gearresteerd, opgesloten is en een bekeuring van maar liefst €420,- heeft gekregen. Wat de laffe gewelddadige politieagent die karel uit zijn woning sleurde niet wist, was dat de camera aanstond. 

'Aardige wijkagent' doet het voorbereidende werk      4 februari
Op 4 februari komt er een zich heel aardig voordoende wijkagent bij Karel aan de deur. Karel woont 10 jaar op zijn adres en had nog nooit een wijkagent aan zijn deur gehad. De wijkagent kwam alleen maar om kennis te maken, verder niets, zo vertelde hij.
De wijkagent had iemand van de woningcorporatie meegenomen (????) die nagenoeg zijn mond dichthield. De wijkagent begon onmiddellijk over over de Joris Demmink Poster en op 4.21 in het >>> filmpje begon hij er weer over en liet zich uitleggen waarom die Poster er hing. Domme overbodige vragen want even later vertelde hij, dat hij wel degelijk van de pedofiel kwestie van zijn voormalige (hoogste) baas (van justitie) op de hoogte was.


Innemend gesprek
De politieman reageerde uiterst begripvol op van alles en nog wat. Wijkagenten zijn
(in het begin) altijd aardig want dan horen ze nog eens wat. In werkelijkheid is deze staatsslijmjurk helemaal niet aardig. Hij weet als de beste wat er zich allemaal op op zijn -wij hebben lak aan wet en regel- politiebureau afspeelt, maar laat dat zoals het is. Politieagenten melden, op een enkele uitzondering na, geen misstanden want dat betekend bij de politie ontslag. Hij weet als wijkagent wat er inmiddels met Karel is gebeurd en nu komt hij met zijn beminnelijke praatjes niet aan de deur om te kijken hoe het met karel gaat! Karel zit inmiddels in de shit en daar heeft de stroopsmerende diender volstrekt lak aan. Hij heeft zijn achterbakse slijmende voorbereidende vuile werk gedaan en daarmee heeft hij zijn -een ander kapot makende- plicht vervuld. 


GGD PSYCHIATER        12 februari
Op 4 februari komt GGD Psychiater Herman Plas, die aan de voor hem ongeneeslijke en voor zijn slachtoffers slopende psychische ziekte >>> Megalomanie lijdt, bij Karel aan de deur. GGD Psychiater Plas, die tevens >>> verhuurmakelaar is en coördinator van een auto weg-sleepdienst, begint ook al vrijwel direct (tussen 0.50 en 0.60 in het filmpje) over de Joris Demmink poster. Dat zeer bedreigende gesprek is hier te horen >>> GGD Psychiater ingezet om pedofilie te verhullen.

Huis uit gesleurd           19 februari

Terwijl bij de politie inmiddels meer dan bekend is, dat karel een uitermate vriendelijke, beschaafde zachtaardige man is (luister naar de gespreksopnamen) verschijnt er op 19 februari een angstaanjagende politie-overmacht van maar liefst 8 man bij karel voor de deur. Een agent gaat vlak voor de deur staan bij karel. karel verneemt dat, opent de deur en vraagt, ook weer op een uiterst vriendelijke en beschaafde manier, wat er gaande is. De agent vraagt of karel de deur weer wil sluiten zodat hij kan lezen wat er op de deur staat. Later zal blijken dat de politie weer zeurt dat de deur toch open moet, anders dreigen zij hem in te trappen.


Geëmotioneerd

Na zoveel gedoe aan zijn deur in de voorafgaande dagen en dan nu die volstrekt onnodige angstaanjagende politie-overmacht voor zijn deur, raakt karel wat geëmotioneerd.
Als soeverein mens, maakt hij kenbaar hoe hij over het een en ander denkt.

De politie komt om zijn twee voertuigen in beslag te nemen. Iets wat karel natuurlijk als stelen beschouwt en wordt begrijpelijkerwijze op dat moment iets minder vriendelijk. Karel blijft echter beschaafd. De laatste jaren is het beleid bij de politie zo, dat als je tegen een politieagent zegt dat zijn scheiding op de verkeerde plaats zit, je al in de boeien wordt geslagen.

Vuile klootzak
Als we de opnamen, die karel heeft gemaakt van de politie-overmacht, bekijken maar >>> vooral beluisteren, is inderdaad te horen dat karel de woorden nazie, fascist, dieven en stelen gebruikt. Maar hij doet dat vanuit zijn eigen woning. Hij scheld niet maar zo agenten, die hij toevallig tegenkomt, voor fascist uit. karel gebruikt de woorden in een context. Vanuit de visie van een soeverein mens, legt karel uitgebreid >>> het een en ander uit en moet deze woorden, die daardoor absoluut geen scheldwoorden zijn, dan wel gebruiken. Een politieagent toeroepen met 'hee vuile klootzak' is schelden. Als je die zelfde politieagent naakt in een sauna tegenkomt en je deelt hem mee dat hij een vuile klootzak heeft, is het geen schelden! Voorwaarde is dan natuurlijk wel, dat die zak dan ook werkelijk smerig is.


Fascisten
Vanuit de visie van karel als soeverein mens zijn het nazie praktijken die voor zijn huis hebben plaatsgevonden. Bovendien kondigden de agenten aan zijn voertuigen te stelen. karel heeft niet geroepen vuile fascist, maar karel riep in een context dat zij fascisten zijn. Het woord fascisme betekend: politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie. En zo denkt een soeverein mens erover.
Er zijn heel veel mensen die er ook zo over denken, maar hun mond niet durven open te doen! karel heeft dat wel gedaan.

karel heeft zelf de wijkagent op zijn auto gewezen en uitgelegd dat het een voertuig is!

Mr. Joris Demmink
Het is wel duidelijk dat karel zo onrechtmatig is behandeld om de poster.
De zogenaamde hele vriendelijke wijkagent kwam aan de deur voor de poster.
Dat is duidelijk te horen in het eerste filmpje in dit artikel. Bovendien wijst de goedaardige karel de zogenaamde vriendelijke wijkagent ZELF!! op zijn auto! Ook dat is in het filmpje te zien. Daarna komt GGD Psychiater Herman Plas, die altijd wel bereid is in opdracht een ander >>> helemaal kapot te maken, aan de deur van karel. Psychiater Plas komt ook voor de poster, want ook Plas begint daar vrijwel direct over, zoals tussen 0.50 en 0.60 in het >>> filmpje is te zien en te horen.


'Kom nou kijke'    woning uitgesleurd
Verder vinden wij het uitermate vreemd, dat karel eerst naar buiten moest worden gesleurd (zonder dat de politie de woning betrad) om gearresteerd te worden.
In >>> dit filmpje is te horen hoe de politieman, die de meeste praatjes had en die in de weerspiegeling van de voordeur is te zien, karel uit zijn woning probeert te lokken. De diender zet een vrouwenstem op en roept 'Nou, kom even hier, Kom eens even hier, kom eens hier, kom nou hier, kom is, kom nou kijke, kom, kom, kom'. Een bakje met lok-voer werd niet door de politie voor de deur van karel neergezet, want dat was de politie vergeten mee te nemen. Dan zien we in de weerspiegeling van de deur hoe karel naar buiten wordt gesleurd.

Onrechtmatig

Waarom ging de politie niet naar binnen. Moest karel eerst zijn woning uit voordat zij hem mochten arresteren? Probeerde de praatjes makende politieman met zijn opgezette vrouwen lokstem om die reden karel naar buiten te lokken? Sleurde de blaaskaak, toen dat niet lukte karel daarom dan maar van van buitenaf zijn woning uit, om hem zo te kunnen arresteren? (te zien in het spiegelbeeld van de voordeur) Wie de antwoorden weet mag het ons mededelen, graag zelfs.

Politiebureau, opnieuw vragen Demmink
Terwijl karel in de cel zat, werd karel opnieuw benaderd door 2 politiemannen.
Een daarvan was opnieuw de politieagent die de meeste praatjes had tijdens de terreur actie voor de woning van karel. De zelfde 'kom, kom nou kijke' lok-diender en die hem uiteindelijk naar buiten sleurde. Hij vroeg, toen hij bij karel in de cel was, of karel bereid zou zijn de Demmink Poster te verwijderen. karels antwoord was nee. Daarna liepen de dienders weg.


Let op! karel is een soeverein mens. Soevereine mensen schrijven hun naam
       zo >>> karel; v/d familie bagchus. Altijd met kleine letters!

Meer weten over soevereine mensen? Kijk dan hier >>>  Ik claim mijn naam.nl Vanavond (27-02) 20.30 u. luca; van de familie dinter op >>> 
Talk2MyraRadio 


JORIS DEMMINK POSTERS BESTELLEN
Grote Demmink Posters bestellen, stuur een mail naar nico.vandenham@gmail.com
Let op! De Joris Demmink Poster publiekelijk zichtbaar maken valt buiten de verantwoording van Nico van den Ham. Die heeft al problemen genoeg! 


Zomaar een ander voorbeeld inzake het misbruiken van macht door onze onze schurkenoverheid >>>  De Misdadige macht van (r) overheid
In het kader van hoor en wederhoor toegezonden naar de volgende adressen:

Politie Amsterdam-Amsteland
GGD Amsterdam

D
oor Nico van den Ham i.s.m. onze anti pedo-redactie