KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 24 augustus 2014

AMSTERDAMSE MISDAADGROEP STUURT VOOR DE 6e KEER PSYCHIATERS OP NICO VAN DEN HAM AF

Weer is de in Amsterdam zo gevreesde woningcorporatie GGD >>> pedo poster psychiater Herman Plas in het spel!Alles wat op deze site is gepubliceerd mag gedeeld of verspreid worden op welke wijze dan ook, mits er geen veranderingen zijn aangebracht. Bronvermelding is leuk, maar niet noodzakelijk.