KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 30 november 2014

Nico van den Ham gaat strijden met foute psychiaters! Klaagschriften naar Tuchtcollege Amsterdam. Deel 1


Nico van den Ham dient bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam klachten in tegen corrupte psychiaters, die in opdracht van de Amsterdamse 

misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, 
Nico van den Ham tot zwijgen moeten brengen
 door middel van psychiatrische dwangverpleging. 


Vandaag Herman Plas (GGD) van de Joris Demmink pedo >>>  poster

Morgen >>> Thomas Kok  (Mentrum Arkin) 


_____________________


Klaagschrift

Aan de secretaris van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg
te AmsterdamN. G. van den Ham                                        Pers. Afg. Tegen ontvangst- 
Prins Bernhardplein 136                                  bewijs, een klaagschrift 
1097BK Amsterdam                                       (4 vellen) aan het regionaal
Tel: 020-2235980                                         tuchtcollege v/d gezondheids-

mobiel: 19215778                                         zorg Centrale Balie, Rechtbank
                                                                Amsterdam Parnassusweg 220 


Betreft: Klachten tegen psychiatrisch                       Amsterdam 27-11-2014
verpleegkundige H. Plas
werkzaam bijde GGD te Amsterdam

Werkadres: Nieuwe Achtergracht 100
Amsterdam
Big nr. 59042863430Geacht college,

Hierbij dien ik, Nico van den Ham, hierna te noemen, Van den Ham, klachten in over psychiatrisch verpleegkundige de heer Herman Plas, hierna te noemen Plas.


De klachten jegens Plas zijn:


1. Stalking (regelmatig aan de deur komen)

2. Onbeschoft gedrag

3. Klager ongevraagd en valselijk, zonder diagnose trachten te psychiatriseren/gek           verklaren om hem zo de mond te snoeren in opdracht van de misdaadgroep                 woningcorporatie Stadgenoot.
  
4. Het trachten te verhullen van misstanden/misdrijven, bij en of gepleegd door               woningcorporatie Stadgenoot, d.m.v. methoden die Van den Ham zeer ernstig               schaden.

5. Misleiding inzake het verhuren van een bungalow.


Belang klager:

Van den Ham heeft een rechtstreeks belang bij het indienen van de klachten omdat:

1. Van den Ham onnodig wordt lastiggevallen.

2. Van den Ham ten onrechte, op brute wijze psychiatrische ziektes door Plas
    worden aangewreven wat voor Van den Ham zeer vernederend en bedreigend is.

3. Plas misstanden en misdrijven tracht te verhullen die, als Plas daarin uiteindelijk in         zou slagen bij Van den Ham, als rechtstreeks belanghebbende (huurder), nog meer       leed, ellende en schade zou veroorzaken dan dat reeds is gebeurd .

4. Plas Van den Ham met voordeelaanbiedingen tracht te misleiden.


Toelichting klachten:

Het heeft geen zin om eerst met Plas over de klachten in gesprek te gaan omdat er over en weer een zeer vijandige sfeer is ontstaan.

Plas komt meerdere malen onaangekondigd met politie aan de deur bij van Van den Ham en dringt zich op een onbeschofte wijze op. Plas misleidt Van den Ham door hem een bungalow met een zeer grote tuin te huur aan te bieden binnen de ring van Amsterdam voor €197.13,-  per maand. Plas doet dat om Van den Ham naar de spreekkamer van Plas, in het GGD gebouw, te lokken om hem daar te kunnen criminaliseren en te psychiatriseren.  Plas schakelt andere psychiaters in, die ook weer onaangekondigd aan Van den Ham zijn deur komen en Van den Ham lastigvallen en bedreigen.
Van den Ham is nu zes keren door psychiaters lastig gevallen exclusief de telefoongesprekken.

Plas vermeld o.a. in het door hem valselijk aangelegde dossier van Van den Ham, dat Van den Ham overlast veroorzaakt  i.v.m. het  stichten van branden door Van den Ham in het grote wooncomplex waar Van den Ham woonachtig is. De slaafse Plas laat zich in deze misbruiken door  woningcorporatie Stadgenoot en de -meervoudig valsheid in geschrifte, beroepsleugenaar op ambtseed- politieman Jack Druppers.  Dit terwijl Plas heel goed  weet, dat er nimmer branden meer zijn in het wooncomplex sinds Van den Ham de pyromaan, die verantwoordelijk is  voor de jarenlange brandstichtingen, door Van den Ham gepakt is!

Plas weet tevens, dat Van den Ham op het politiebureau én bij de rechter een getuigenis heeft afgelegd jegens de pyromaan en er zo voor heeft gezorgd dat de pyromaan is gestraft en het complex is uitgezet.  Plas weet ook dat politiecrimineel Jack Druppers een jaar lang van Van den Ham wist, wie de branden stichtte, wanneer hij dat deed en waar hij verbleef. Plas weet dat politieman Druppers, die net zoals Plas nauw samen werkt met misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, te samen met die groep de brandstichtingen tenminste een jaar lang welbewust heeft laten plaatsvinden.

Plas weet ook dat Van den Ham een gespreksopname heeft waarin Plas politieman  Druppers waar hij mee samenwerkt, door de stront haalt.  Plas weet ook dat zijn opdrachtgever, misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot afspraken had met de pyromaan op haar kantoor.  Plas weet ook, dat Van den Ham niet zomaar iets beweerd en al datgene wat hij in deze kwestie verklaard en/of op zijn website publiceert, onomstotelijk bewijzen kan door schriftelijke bewijsstukken te overleggen en/of door getuigen op te roepen.

De opdracht aan Plas, dus het doel van Plas,  is Van den Ham tot zwijgen te brengen inzake de vele,  onder gewoon ‘huurders volk’ veel  leed en ellende veroorzakende misdrijven die woningcorporatie Stadgenoot jegens haar huurders  pleegt of heeft gepleegd.  Het gaat hier niet uitsluitend om de vele brandstichtingen in het  grote wooncomplex van Stadgenoot.

Huurders zijn letterlijk uit hun woningen gerookt/gebrand. Heel veel maatschappelijke schade en angst is aangericht. Een zwaargewonde is tijdens een van die branden gevallen, die voor zijn leven verminkt is. Van alles is geprobeerd om Van den Ham tot zwijgen te brengen. Nu moet Van den Ham in een GGZ inrichting worden opgesloten, voor gek worden verklaard en tot zwijgen worden gebracht. Allemaal  om een van de vuilste doofpotzaken van Amsterdam in de doofpot te houden.  

Vanzelfsprekend is er wederzijds een zeer vijandige sfeer ontstaan. Van den Ham is journalist, klokkenluider en plaatst elke gebeurtenis in deze kwestie d.m.v. tekst en zo mogelijk met  beeld en geluid op zijn websites. (bijv. ook filmbeelden van de zware verminkingen van het slachtoffer van een van die brandstichtingen). Dit tot zeer grote ergernis van de criminele organisatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder Plas.

Van den Ham durft zijn deur niet meer open te doen als er bij hem wordt aangebeld, omdat hij is bedreigd om onder politiebegeleiding te worden opgehaald en in een van de zelfmoordinrichtingen van de GGZ  (700 GGZ zelfmoorden per jaar) opgesloten te worden. Allemaal om hem zo de mond te kunnen snoeren. Van den Ham vraagt op zijn sites ook om (juridische) hulp voor zijn jarenlange levensontwrichtende klokkenluidervervolging.

Plas kan zijn emoties niet bedwingen en gaat op ordinaire, overheersende  wijze schreeuwen en pepert Van den Ham op verwijtende wijze in  psychiatrisch ziek te zijn. Van den Ham vraagt zich af,  hoe zulks abject en onprofessioneel gedrag in het voordeel kan werken voor een psychiatrisch ( dus zeer gevoelig)  patiënt.  Dit, als Plas een persoon voor zich heeft, waarvan de mond niet hoeft worden gesnoerd, maar waar psychisch wél  wat mee aan de hand is.

Afzonderlijk, maar gelijktijdig met bovenstaande klachten, is een klaagschrift bij uw college ingediend jegens Psychiater  Thomas Kok (Mentrum  Arkin) die sinds kort door Plas is ingehuurd om Van den Ham uit te schakelen.
In afwachting op uw reactie,

Hoogachtend,
N.G. van den Ham

Journalist
Melder van MisstandenBijlagen:

De bijlagen zijn in de vorm van links naar de artikelen op de website van Van den Ham met filmbeelden en gespreksopnamen.

Psychiater Plas als verhuurmakelaar:
Telefoongesprek met Plas, te vinden onderaan in het artikel:
Elk jaar plegen 700 GGZ cliënten zelfmoord:

Dit artikel is naar de betrokkenen en tientallen andere adressen apart toegezonden.

vrijdag 28 november 2014

ZWARTBOEK OVER ZORG-DEPORATTIECENTRUM DE GOLFSTROOM IN DEN HELDER VAN ADVAKABO FNV

INTIMIDATIE, RACISME, FRAUDE EN KEUZE TUSSEN VERHUIZEN EN ZELFDODING IN ZORG  DEPORTATIE-ZELFMOORD CENTRUM

'Verplicht verhuizen, zelfmoord kan ook, het is uw keuze mevrouw'


Vier bejaarden kondigden onlangs aan liever zelfmoord  te plegen dan op hun oude dag nog te moeten verhuizen om plaats te maken voor een huisartsencentrum.

De 81 jarige Jannie Westveer –van Poelje voegde daad bij woord en maakte >>> zich van kant.

Bejaardenmoord
Het onderzoek naar de zelfmoord in het verzorgingscentrum  deportatie-zelfmoord tehuis De Golfstroom in Den Helder is niet door de inspectie voor Volksgezondheid uitgevoerd, maar door een bureau dat onder dezelfde corrupte stichting (De Vrijwaard) als het tehuis valt.

Racisme en intimidatie

Ook zijn er andere meldingen over het tehuis boven water gekomen en dan specifiek over de Raad van Bestuursgangsters. Zo is er ook nog sprake van racisme, intimidatie en fraude binnen de instelling. Dit alles staat in het >>> Zwartboek dat dinsdag door de Abvakabo FNV aan de Tweede Kamer is overhandigd. Naast de meldingen zijn er ook geheime gespreksopnames, (waar kennen wij dat van?) die gemaakt zijn tijdens een informatiebijeenkomst over de gedwongen bejaarden-deportaties.

Verhuizen of zelfmoord, een keuze
Op de gespreksopnames tijdens de bijeenkomst die aan de zelfmoord vooraf ging, is te horen hoe de bestuurder bewoners en personeel keer op keer schoffeert.
Ook kregen de bejaarden bevestigd dat zelfmoord een keuze is die zij kunnen maken als ze tegen de verhuizing op zien.  Directeur-bestuursgangster-deportatie-coördinator >>> Coert Veenstra was daarbij en greep niet in.  


Op 6 november 2014 is er een petitie verspreid door de raad van bestuur van Vrijwaard om het zwartboek tegen te houden. Personeelsleden hebben gemeld bij Abvakabo FNV dat zij onder druk zijn gezet om te tekenen. Dit heeft Abvakabo FNV niet weerhouden van >>> publicatie.

Op woensdag 10 december tussen 14.00 en 15.30 u. zal voor het Paleis van Justitie in Den Haag een herdenking worden georganiseerd ter nagedachtenis van de honderden zelfdodingen die jaarlijks te betreuren zijn ten gevolge van besluiten van rechters en instanties.


 Bezoek de Nationale dodenherdenking op 10 december in >>> Den Haag 

Zie ook >>> DEURWAARDERS, GGZ EN ZELFMOORD

Bekijk reportage >>> Een Vandaag

Wij hebben dit artikel naar verschillende instanties toegezonden waarvan wij menen dat het goed zou zijn dat er daar eens goed wordt nagedacht over het bovenstaande!
 

woensdag 26 november 2014

Slapen wilde Ranjana, maar dat mag niet in Amsterdam


Wanhoop en mateloze ellende druipt van haar gezicht!
Ranjana zit zoals zovelen diep, diep in de shit.
('lees het van haar gezicht') Dat komt doordat een criminele huisjesmelker haar de straat op heeft geflikkerd en de problemen zich daarna, zoals dat gaat als je geen woning meer hebt, opstapelden.Zie ook de video onder dit artikel

Gerechterlijk-Grijnzend-Deurwaarderstuig
Dat dakloos maken gebeurde bij Ranjana, bij wijze van uitzondering, zonder tussenkomst van onaangenaam grijnzend, gerechtelijk deurwaarderstuig dat dagelijks gewetenloos en schaamteloos zo'n 20 gezinnen in naam van onze 'fijne meelevende'

>>>
 Des Konings >>> op feestelijke wijze de straat op kwaktTerwijl Ranjana op de straat zwierf, werd er een dagvaarding naar Ranjana toegezonden. Ranjana heeft natuurlijk geen brievenbus en miste daardoor die dagvaarding. Die dagvaarding was bestemd voor een man. Ranjana is geen man, maar ondanks haar verrotte zwervers bestaan een goedverzorgde, leuke aantrekkelijke jonge vrouw. Zie daarvoor de video hieronder!

Rechtszaak
Er kwam een rechtszaak. Ranjana was er niet, want die wist van niets en kon dus niet aan de rechter komen vertellen of laten zien, dat zij geen man is. Later, na heel veel heen en weer gedoe, zoals dat gaat bij justitie, heeft het OM toegegeven dat er een fout is gemaakt. Ranjana heeft niets aan dat fouten bekennen, want zij is door al dat fouten gedoe nog veel meer in de problemen geraakt. Maar, zo gaat dat nou eenmaal in Schurkenland! Volstrekte schijt aan het voetvolk en alles voor de heersende klasse en haar blauw geklede hulptroepen!


Nieuwe rechtszaak
Gisteren was er weer een rechtszaak en nu ging het wel over Ranjana, althans zo werd haar aanvankelijk voorgehouden. Ranjana heeft geslapen in een van de Amsterdamse straten en al heb je nog zo'n slaap, al ben je nog zo uitgeput, dat mag niet! 

Slaafse kansloze werklozen
Hijs een kansloze werkloze in een blauw uniform en je hebt, in de meeste gevallen, een dappere laffe, grijnzende >>> handhaver!
Twee van die Amsterdamse handhavers hebben Ranjana betrapt op slapen op straat. Vandaag was Ranjana dus wél in de rechtbank, omdat de oproep daartoe haar wel had bereikt. Maar nu weer was er géén rechtszaak. De officier van Justitie kwam in haar toga de rechtszaal uit om Ranjana in de wachtruimte te bevragen en te informeren.
Wij waren daarbij.


Officier van Justitie wil seponeren
De officier van Justitie suggereerde, dat zij de zaak wilde gaan seponeren. De OvJ kon niets omdat Ranjana niet op de rol stond, maar ook omdat er vrijwel niets leesbaars op het gele papiertje stond wat Ranjana van de handhavers had gekregen.  

Ranjana wil absoluut een rechtszaak!
De zeer strijdlustige Ranjana vertelde de OvJ het hier volstrekt niet mee eens te zijn. Ranjana wilde absoluut een zitting om aan de rechter uit te leggen hoe het allemaal gekomen is. Waarom zij niet op de zitting van de man verschenen is. Wat er daarna is gebeurd en vooral dat zij door toedoen van de overheid zo in de problemen is gekomen en zij doodvermoeid van het slenteren op straat wel buiten moest slapen!

Mondsnoer-rechtszaken
Wij hadden Ranjana al verteld, dat de rechter haar de mond zou snoeren als zij dat allemaal wilde gaan uitleggen. Rechters willen, als het om klootjesvolk gaat, het uitsluitend hebben over dat wat op de dagvaarding staat en niet over hoe het allemaal zo gekomen is.
Ranjana heeft zich hier voorlopig maar bij neer gelegd en gaat de straat weer op. Het telefoonnr. van Ranjana is 06-37487854. Tot slot voor alle mannen die Ranjana woon en of slaapruimte willen aanbieden. Ranjana woonde samen met haar vriend. Die is dus ook dakloos en komt dan wel met haar mee!!!
    

zaterdag 22 november 2014

Jack Druppers tracht Nico van den Ham kapot te staren?

Rest politieschurk Jack Druppers na echt alles te hebben geprobeerd om Nico van den Ham kapot te maken alleen nog intens vuil kijken of heeft hij nog meer in petto?

Eerst trachtte politieman Druppers Nico weg te zetten als >>> racist en misbruikte hij in al zijn corrupte vuiligheid op ambtseed daarvoor integere, onschuldige medewerksters van het >>> Meldpunt Discriminatie Amsterdam.

Daarna zette Jack Druppers Nico neer als >>> Pyromaan!

Toen Nico daar nog niet aan kapot was gegaan spoorde de -meervoudig valsheid in geschrifte- politieschurk een ander aan om Nico in elkaar te rammen en zijn botten te breken.

Weer 3 dagen daarna werd Nico na het doen van aangifte van die mishandeling op valse gronden gearresteerd en opgesloten. Allemaal onder regie van toneelspeler, beroepsleugenaar op ambtseed, Politieman Jack Druppers!

Veel meer 
Er is nog meer, heel veel meer, te veel om hier te vermelden, want er wordt wat afgelogen op ambtseed bij de >>> politie. Dat is allemaal te lezen in de berichten die uitsluitend gaan over >>> misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek waar de slaafse Jack Druppers nauw mee samenwerkt.   

Misdrijven plegen met de wet in de hand

Politieman Jack Druppers mag van de meesters in de rechten, werkzaam bij de >>> Commissie voor de Politieklachtengewoon door gaan met zijn list en bedrog, want er mocht absoluut niet worden uitzocht of datgene wat Nico verklaarde misschien wel waar zou kunnen zijn. Ook mochten getuigen niet worden gehoord en met schriftelijk bewijs wat Nico had aangeleverd in de klachtenprocedure schijnvertoning werd schaamteloos en openlijk de corrupte justitiële reet afgeveegd. Datzelfde geld voor de >>> Nationale Ombudsman Volksverlakker die nog veel smeriger te werk gaat. Zo corrupt en smerig dat bijna geen mens dat geloofd, omdat zoveel vuiligheid ook eigenlijk niet te geloven is.

Vuurwapen
Praatjesmaker Jack Druppers mag gewoon met zijn dienstvuurwapen door 'zijn' Amsterdamse wijk blijven lopen en dat zegt veel over onze door en door corrupte schurkenstaat.
Als alles wat Nico beweerd, door een goudeerlijke rechter zou worden uitgezocht, dan kon Jack zijn dienstwapen en zijn pepperspray inleveren en werd hij voor lange tijd in de bajes opgesloten. Wat deze ambtelijke schurk allemaal flikt is levensgevaarlijk, ten hemel schreiend en niet te bevatten. Het kan allemaal in onze schurkenstaat! 

Tegenkomen
Nico komt politieman Jack Druppers de laatste tijd weer veelvuldig tegen.
Dat komt omdat dappere laffe Jack, i.v.m. de levens ontwrichtende renovatie- werkzaamheden die plaatsvinden in het gebouw waar Nico woont vaak opgeroepen wordt. Dat gebeurd, als door tot op het bot belazerde, bestolen en getergde bewoners niet langer willen meewerken aan de mensonterende verbouwingswerkzaamheden in hun woning die momenteel plaatsvinden.

Ouwehoeren

Overal waar geouwehoerd wordt en waar koffie en/of >>> Cup-a-Soup is, is Jack.
Zo ook op het kantoortje van de grijnzende Stadgenoot huis- roddelmeester
>>> Jan Bulder, maar sinds enige tijd ook op het tijdelijke kantoortje van Bouwbedrijf Hemubo die de renovatie uitvoert. Nico moet soms langs dat kantoortje en treft Jack Druppers die er dan net uit komt, in gaat of vanachter het grote raam zit te staren. 


Vuil doordringend staren
Als de intense doordringende vuile blik van de wijkagent net zo dodelijk zouden zijn als >>> politiekogels in de nekken van mens en dier dan was Nico al vele malen vermoord door politieman Jack Druppers. Nico moet afwachten wat er nu weer gaat gebeuren. Laat de politieman- schurk het bij vuil doordringend aanstaren of onderneemt hij weer onrechtmatige acties? Of gaat hij Nico eindelijk zelf eens aanklagen zoals hij jaren geleden in een stoere, 'officiële mededeling' (staat er boven) aankondigde.
Dat laatste heeft hij tot nu toe nog niet gedaan, terwijl hij met zijn >>> knikker toch al heel lang op de site van Nico staat en Melder van Misstanden Nico van den Ham al vanaf het begin van het bestaan van deze site over zijn ambtelijke schurkenstreken publiceert.


Is politieman Jack Druppers Bang?
Welke politieagent pikt dit als er niets te verbergen is? Steek je middelvinger op tegen een agent en je wordt tegenwoordig onmiddellijk gearresteerd. 
Is politieman Jack Druppers bang, dat er heel misschien toch nog een rechter is die wel eens precies wil weten wat hier gaande is en het een en ander wél uit wil gaan zoeken? We weten het niet, maar als dat laatste ooit nog eens gebeurd dan 'hangt' Jack.

Door onze klassenjustitieredactie

Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor en openheid naar de volgende adressen toegezonden:

info@at5.nl  pers@amsterdam.politie.nl  jack.druppers@amsterdam.politie.nl  www.mdra.nl R.Gildemeijer@hemubo.nl J.vanLeyenhorst@hemubo.nl
j.vanderloo@ggn.nl   info@brabant.ggn.nl   info-tijhuis@ggn.nl limburg@ggn.nl   info@ggn.nl
info-tijhuis@ggn.nl   zeeland@ggn.nl  ganderiesen@stadgenoot.nl  rboomgaart@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl   pdehaas@stadgenoot.nl  info-regiorandstad@ggn.nl 
pdejong@stadgenoot.nl  mbos@stadgenoot.nl  info@stadgenoot.nl  discriminatie@mdra.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl  hoofdredactie@parool.nl  thomas.kok@arkin.nl
info@hoeden-mulder.nl   D.Samson@tweedekamer.nl  redactie@rtvnoord.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl  webredactie@nza.nl  e.vaneerden@nationaleombudsman.nl
pers@nza.nl  info@rochdale.nl   spafdelingasd@gmail.com  klachtencommissie@amsterdam.politie.nl
randjan.bissesar@mentrum.nl  orde@aova.nl  info@huurgenoot.nl  

En diverse andere hier niet te vermelden adressen.

zondag 16 november 2014

KARAKTERMOORD BIJ JEUGDZORG NEDERLAND

Khan is het kereltje van wereldmoeder
Nora Yörükseven en 
maakte de tekening
'Ik zoek mamma tussen vreemden'

Tekening v Khan, 'Khan zoekt mama tussen vreemden'1


Over kinderroof, staats-zelfmoord en andere overheidsterreur*


Door: Nora Yörükseven en Kik de Jong

“Voor al die duizenden kinderen, die in Nederland onterecht uit huis geplaatst zijn, hun ouders, familie en vrienden EN voor de jeugdzorgwerkers en ketenpartners, die niet beseffen dat door hun ongekende macht en angst hun integriteit en menselijkheid plaats maken voor wreedheid en liefdeloosheid.”


Lees het gehele artikel van wereldmoeder Nora Yörkükseven en strijder Kik de Jong op de website van volksheld
Professor Arnold Heertje
 >>>*LET OP!
De titel en het eerste stukje van de tekst van het hartverscheurende artikel van Nora en Kik is zonder toestemming bijgewerkt door onze waarheidscommissie.

De verantwoording voor de tekst op déze pagina ligt dan ook geheel bij de redactie van deze site!


Nico van den Ham Melder van Misstanden en onnodig leed.

De websites van Professor Arnold Heertje en Wereldmoeder Nora Yörükseven zijn permanent in de rechterkolom op deze site aan te klikken.

vrijdag 14 november 2014

DEURWAARDERS, ZELFMOORD, GGZ-ZELFMOORDEN

Signalen Zelfmoordneigingen

Het grootste deurwaardersbedrijf van ons Schurkenland gaat op verzoek van haar opdrachtgevers zoals misdaadbanken, louche woningcorporaties en andere gewetenloze criminelen, haar medewerkers trainen in het herkennen van zelfmoordneigingen melde het TV programma 
>>> Een Vandaag deze week.

 Het incasso bedrijf zegt dat het aantal zelfdodingen onder wanhopige slachtoffers van haar  -wij hebben nooit genoeg- opdrachtgevers het afgelopen anderhalf jaar sterk is gestegen.


Zelfmoorden afschuiven naar de GGZ

Door haar 140 deurwaarders cursussen te geven hoopt het bedrijf te samen met haar cliënten dat ze sneller signalen, die wijzen op zelfmoordneigingen, herkennen. In zulke gevallen kunnen ze dan doorverwijzen naar hulpinstanties zoals >>> 
113Online  of de >>> GGZ, zodat de slachtoffers zich tijdens hun behandeling dáár van het leven kunnen beroven (700 per jaar!).

Dooien leveren niets op

Omdat er bij een dooie niets meer te halen valt, moet het aantal zelfmoorden beperkt worden vindt GGN. Tegelijkertijd wil het bedrijf haar deurwaarders schorem in bescherming nemen voor als hun slachtoffer onverhoopt alsnog voor een aanstormende
>>> trein gaat staan. Het incassobedrijf wil in die gevallen dat haar medewerkers het gevoel hebben er toch wat aan hebben gedaan, zodat zij na zo'n zelfdoding weer schaamteloos op weg kunnen naar hun volgende slachtoffers.

Koningk lijk
Ook de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ondersteunt het plan. Ook die vindt dat er alles aan moet worden gedaan om wanhopige slachtoffers in leven te houden, zodat er geen verstoring komt in het binnenharken van zo veel mogelijk judas-geld voor haar kapitaalkrachtige -nooit genoeg- clientèle.

1 MILJOEN DOSSIERS
Hoofdoorzaak van de stijging is de economische crisis zijn de grootgraaiers die steeds meer willen en geen boodschap hebben aan de immense ongelijke verdeling. Daardoor heeft het deurwaarderstuig het drukker dan ooit. Zo heeft GGN momenteel ongeveer
1 miljoen dossiers in behandeling en worden er dagelijks 20 gezinnen >>> feestelijk hun huis uit/de straat op >>> geflikkerd. Volgens >>> Een Vandaag blijkt uit onderzoek dat het aantal zelfmoorden tussen 2008 en 2012 toenam met maar liefst 30 procent.


 DODENHERDENKING 10 DECEMBER IN DEN HAAG 


Deurwaarders welkom!


(Dit is een initiatief van >>> WilNu)

Op woensdag 10 december tussen 14.00 en 15.30 u. zal voor het Paleis van Justitie in Den Haag een herdenking worden georganiseerd ter nagedachtenis van de honderden zelfdodingen die jaarlijks te betreuren zijn direct ten gevolge van besluiten van rechters en instanties.

Door het beleid wat gevoerd wordt zal dit alleen maar meer worden. Helaas bemerken wij dat onze politici hier geen oog voor hebben.
Dit is de reden dat deze herdenking georganiseerd zal worden. Het moet gaan volgens zoals de herdenking rond de vliegramp in de Oekraïne is gehouden.

Op een bepaald moment zal een rouwauto komen aanrijden, gevuld met een kist. Een aantal dragers zullen de kist dragen naar de plek.

Dan zullen één of meerdere toespraken plaatsvinden (Per microfoon of semafoon), waarna trompet geschal: "The Last Post" en daarna twee minuten stilte. (Bloemen zullen vooraf en na de twee minuten stilte worden neergelegd". Het zal een waar tapijt moeten worden.
Verdere ideeën zullen nader worden ontwikkeld.

De bedoeling is zoveel mogelijk met bussen hier naar toe te gaan. Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen mee zullen gaan, om daarmee een signaal af te gaan geven, dat het anders kan en moet binnen onze samenleving.

Meldt u nu reeds aan via: info@wilnu.nu , vermeldt daarbij uw naam en woonplaats. De kosten zijn: € 15,00 met als vertrekplaats omgeving Amsterdam. Bij vele aanmeldingen kan er gekeken worden naar opstapplaatsen in uw omgeving. Maak het bedrag over op: Rekening nummer: NL16ABNA0434383732 t.n.v. Wil Nu. Onder vermelding van: “Herdenking”. Na uw aanmelding zult u verder op de hoogte worden gehouden.

Wij rekenen op u, deel het zoveel mogelijk met uw familie, vrienden en bekenden. Iedereen is welkom, laat hiermee duidelijk worden dat het anders kan en moet!! Nabestaanden van mensen, die een eind aan hun leven hebben gemaakt mede door besluiten van instanties worden van harte uitgenodigd. 

Voor informatie: Tel. 06 403 32 423.


___________________________


Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor en openheid naar de volgende adressen toegezonden:

j.vanderloo@ggn.nl   info@brabant.ggn.nl   info-tijhuis@ggn.nl limburg@ggn.nl   info@ggn.nl
info-tijhuis@ggn.nl   zeeland@ggn.nl  ganderiesen@stadgenoot.nl  rboomgaart@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl   pdehaas@stadgenoot.nl  info-regiorandstad@ggn.nl 
pdejong@stadgenoot.nl  mbos@stadgenoot.nl  info@stadgenoot.nl
info@at5.nl  pers@amsterdam.politie.nl  jack.druppers@amsterdam.politie.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl  hoofdredactie@parool.nl  thomas.kok@arkin.nl
info@hoeden-mulder.nl   D.Samson@tweedekamer.nl  redactie@rtvnoord.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl  webredactie@nza.nl
pers@nza.nl  info@rochdale.nl   spafdelingasd@gmail.com
randjan.bissesar@mentrum.nl  orde@aova.nl  info@huurgenoot.nl

En diverse andere hier niet te vermelden adressen.

woensdag 12 november 2014

POLITIEAGENTEN DIE IHSAN GÜRZ DOOD TRAPTEN WORDEN ZOALS GEWOONLIJK NIET VERVOLGD.

Politieagenten die Ihsan Gürz dood hebben geschopt worden, zoals dat gebruikelijk is in onze schurkenstaat, niet vervolgd. Doodsoorzaak zwak hart zegt liegt justitie en rooft vervolgens dat hart, de hersenen en ribben uit het lichaam van Ihsan en flikkert alles gewoon weg.
Lege lichaamsruimtes opgevuld met oude kranten.
Daarover geen woord in de gecensureerde Staats Media.


Dood getrapt
Het gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren uitspraak gedaan in een zogeheten artikel 12-procedure schijnvertoning die door de nabestaanden van Ihsan Gürz was ingesteld. Ihsan Gürz overleed op 3 juli 2011 enkele uren nadat hij in een snackbar door de politie op barbaarse wijze de dood in was getrapt. Zelfs zijn ballen waren blauw, zo verklaarde zijn moeder destijds in een reportage van >>> De Halve Maan (vanaf 37.40)

Zwart Toga Tuig toont grote minachting voor familie Gürz

Wachten
Al op 17 juli jl. vond de artikel 12 zitting plaats in het in het paleis van justitie in Amsterdam. Dat gebeurde achter gesloten deuren want de rechtsspraak heeft bij dit soort staats-vuiligheid het liefst zo min mogelijk pottenkijkers. Daarna belde Cenzig Gürz, de vader van Ihsan, het gerechtshof meerdere malen voor de uitslag, maar elke keer was er wel een rechter ziek of op vakantie. Nu eindelijk na maar liefst bijna 4 maanden is de beslissing bekend. De blauw geklede helden worden niet vervolgd. Een 'fijne opsteker' voor onze dappere dienders. Op naar het volgende slachtoffer. 

Hart, Hersenen en Ribben weggegooid
Dat de dood van Ihsan te wijten is aan een zwak hart of aan beschadigde hersenen is niet meer te achterhalen. Als het om gewoon voetvolk gaat, flikkeren politie en samenwerkende instanties, zoals het Nederlands Forensisch Instituut, dergelijk bewijsmateriaal gewoon weg. Dat is ook met het (zwakke ?) hart, de (kapot getrapte) hersenen en de (gebroken) ribben van Ihsan gebeurd. De ontstane lege lichaamsruimtes van Ihsan werden door het, voor 'keurig Nederland' werkende, staatsschorem opgevuld met oude kranten. Over deze lugubere misdadige smeerlapperij worden door het Hof Zwarte Toga Tuig, maar ook door de volksverlakkende, gecensureerde staatsmedia maffia geen woorden besteed, zodat het meeste klootjesvolk niet doorheeft wat er in deze schurkenstaat zoal allemaal gebeurd.

Geen herdenking, maar nog meer straf voor vader Gürz
Geen propaganda herdenking TV Show in de Rai voor slachtoffers en familie's van o.a. >>> Mike Stok, >>> Rischi Chandrikasing, Michael Koomen, >>> Ihsan Gürz en vele anderen. Wel nog meer straf voor Gürz! Enige tijd geleden heeft de verdrietige vader van Ihsan, Cenzig Gürz, een Twitterbericht dat ging over de moord op zijn zoon geretweet. Ja u leest het goed, geretweet!  Vader Gürz is daarvoor 3 uur verhoord op de Afdeling Zware Criminaliteit van de politie!

Cocaïne
Op verzoek van de familie is door de Turkse autoriteiten op 14 juli 2011 het lichaam van Ihsan opgegraven. Er zijn geen resten van roesmiddelen, verdovende of toxische middelen vastgesteld zo staat vermeld in het Turkse rapport. Als gevolg van de voortgeschreden staat van ontbinding kon de doodsoorzaak niet worden vastgesteld, zo stelde het Nederlandse Hof Toga Tuig. Echter, die opgraving was nog maar 10 dagen nadat Ihsan door de politie was doodgetrapt. Maar ja, als je de kapot getrapte lichaamsdelen bij het vuil dumpt en krantenpapier in de holle lichaamsruimten stopt, dan staan ze bij het Turkse Forensisch Instituut natuurlijk ook alleen maar raar te kijken. Iets vaststellen is in elk geval niet meer mogelijk.

Schurkenstaat Nederland, de beerput van Europa. NOS zwijgt.  

>>>  Politie trapt jongeman dood, kwaliteits-programma plots van de buis!

Door onze we pikken het allemaal maar redactie

maandag 10 november 2014

WONINGCORPORATIE STADGENOOT EN HAAR KLIEK EEN GROOT FEEST TIJDENS WONINGONTRUIMING!

Grijnzende huismeester in euforie tijdens ontruiming.

Misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek verheugd zich nu op woning- ontruiming Nico van den Ham. Hieronder beelden van de ontruiming.

Later kwam ook nog de brandweer met loeiende sirenes en drie wagens


Huismeester Jan Bulder wel grijnzen, niet pratenOok slaafse woordvoerder van misdaadgroep Stadgenoot liegt voor zijn baas het huurders-gepeupel schaamteloos voor, zoals hieronder te zien en te horen is!Kort daarna kwamen er 3 brandweerwagens!
Slachtoffer van één van de vele branden toont zijn ernstige verminkingen
In het kader van hoor en wederhoor hebben wij dit artikel naar de volgende adressen gezonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl
rboomgaart@stadgenoot.nl
Jan Bulder <jbulder@stadgenoot.nl
pdehaas@stadgenoot.nl
pdejong@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl
AT5 Info <info@at5.nl
pers@amsterdam.politie.nl
jack.druppers@amsterdam.politie.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl
hoofdredactie@parool.nl
thomas.kok@arkin.nl
info@hoeden-mulder.nl
D.Samson@tweedekamer.nl
redactie@rtvnoord.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl
webredactie@nza.nl
pers@nza.nl
info@rochdale.nl
spafdelingasd@gmail.com
randjan.bissesar@mentrum.nl
orde@aova.nl
info@huurgenoot.nl

En naar verschillende hier niet nader te vermelden andere adressen

Datum: 09 november 2014 18:24

onderwerp:  PERSBERICHT

vrijdag 7 november 2014

VEEL AANDACHT VAN RUSLAND VOOR SCHENDEN KINDERRECHTEN IN SCHURKENSTAAT NEDERLAND

Schurkenstaat Nederland 
wordt bij regelmaat te kakken gezet op de Russische TV.
  

Video's over Nederlands Pedofiel Zwart Toga Tuig en nu ook het mishandelen van kinderen door Misdaadgroep Jeugdzorg-Nederland worden in Rusland gewoon getoond en niet gecensureerd!

Justitiële Kinderverkrachters
Regelmatig duiken er Russische video's op van TV documentaires en items uit journaals waarin de Russische bevolking duidelijk wordt gemaakt, dat het heel normaal is in keurig Nederland de Beerput van Europa dat rechters en ander hooggeplaatst justitieel schorem overdag het voetvolk bestraft en in hun vrije tijd hun snikkel schaamteloos in de kinderen van dat zelfde voetvolk duwt. Doet een glazenwasser dat, dan zit hij langdurig opgesloten en wordt hij eindeloos verhoord. Daarna wordt hij zijn wijk uit getreiterd. Voor crimineel geil Toga Tuig heeft de volgzame jaknikkende Nederlander meer respect angst, want als zij >>> verdacht worden van dergelijke smeerlapperij gebeurd er helemaal niets! Nou ja >>> behalve dit dan.

Schokkende reportages 
In april 2013 plaatsten wij al een schokkende Nederlands ondertitelde reportage uit een Russisch journaal. Wij plaatsten ook een video waar te zien is dat VVD Huichelaar Mark Rutte, door President Vladimir Poetin tijdens een bijeenkomst in het scheepvaartmuseum in Amsterdam inzake seks met kinderen zo op zijn plaats werd gezet. In Nederland mochten wij dat niet zien en de volks-verlakkende reguliere media zorgde er dan ook voor dát we het niet kregen te zien. Beide video's zijn te bekijken in dit >>> artikel.

Wapens

Tijdens die bijeenkomst zei Poetin dat de Russen wellicht de wapenen zouden oppakken als er in zijn land een vereniging (Martijn) zou verschijnen die pedofilie propagandeert zoals dat jaren in ons 'fijne'pedo-land het geval was. Het overgrote deel van Nederlandse bevolking, de jaknikkers, pakken geen wapenen, protesteren niet eens en vinden het zolang hun kind maar geen slachtoffer is allemaal wel best.

Jeugdzorg Nederland
Tijdens een congres over opvoeding, in het Kremlin werd uitgebreid ingegaan op de kindermishandeling die massaal plaatsvindt bij de Nederlandse Jeugdzorg en werden zelfs de woorden fascisme meerdere malen gebruikt. Onderstaande video is een fragment. De gehele video is te zien door hier >>> te klikken. 


 

Nieuwe Russische reportage's  
Onlangs werd er weer een uitgebreide reportage op de Russische TV inzake de kinderrechten in ons Schurkenland vertoond. Ook nu weer ging het over de veel leed veroorzakende misdaadgroep Jeugdzorg. De advocaat van slachtoffertje Sylvano, mr. Joancy Breeveld Belliot, Sylvano zelf, Held Professor Arnold Heertje (website aan te klikken in rechter kolom) en  Nora Yörükseven wereldmoeder van Khan (website aan te klikken in rechter kolom) zijn o.a. te zien en te horen in die reportage. De reportage is te bekijken door de 2e video te starten in het artikel op deze >>> Russische website.

Censuur
Hartverscheurende, video's van mishandelingen worden op verzoek van de misdaadgroep verwijderd van het Nederlandse vrije gecensureerde internet zodat deze site er ook geen gebruik meer van kan maken. Een voorbeeld daarvan is in dit artikel te zien >>> Kindermishandeling op kantoor Jeugdzorg. Burgers die voor hun rechten en die van hun kinderen opkomen worden op verzoek van jeugdzorg door corrupte rechters veroordeeld en een Nederlands echtpaar dat over al deze vuiligheid op internet schrijft moesten onlangs hun wachtwoorden afgegeven!  

Door onze wie-neukt-met-wat-redactie