KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 2 maart 2014

PLEGER VAN MISDRIJVEN DAAGT MELDER VAN DIE MISDRIJVEN VOOR RECHTER

BREAKING NEWS

Pleger van misdrijven daagt melder van die misdrijven voor de rechter!

Deze waarheids-site opnieuw bedreigd.

Semi-overheidsorganisatie Woningcorporatie Stadgenoot al jaren intensief bezig klokkenluider Nico van den Ham kapot te maken.


Een van de grootste doofpotschandalen Amsterdam moet in de doofpot blijven!

Woningcorporatie wil nu met de wet in de hand doorgaan met het plegen van misdrijven jegens haar huurders.

Via kort geding, want het moet snel! Weer mag niets worden uitgezocht!

Bange advocaten terughoudend om Nico van den Ham te helpen.

Gemeente Amsterdam doet niets!   SP heeft meerdere malen beloofd te helpen, maar laat niets van zich horen.

Aanbellen
Vandaag was het dan zo ver. Er wordt beneden aangebeld bij Nico van den Ham. Nico, die 6 hoog woont krimpt, zoals hij dat al jaren doet, ineen als er wordt aangebeld en reageert uiteraard niet. Er staat (later bleek toevallig) uren lang een politieauto geparkeerd in de straat waar Nico op uit kijkt. Als de politieauto weg is, gaat Nico naar zijn brievenbus. En ja hoor daar lag hij dan! 

Grote enveloppe van gerechtsdeurwaarder, inhoud een 'boekwerk'
Een dagvaarding in de vorm van een boekwerk. Maar liefst 65 A4 groot. 
Op vrijdag 21 maart om 09.30 uur een kort geding aan de rechtbank Parnassusweg 220 te Amsterdam.  Een nieuwe aanval op de waarheid middels een kort geding. Deze site moet weg en nog 3 andere ook. Ik heb er geen eens 4.  Extra beangstigend is dat woningcorporatie Stadgenoot, die dit eist, een overheidsorganisatie is. Weliswaar >>> semi overheid organisatie maar dat maakt niet zo veel uit, het is overheid.
De vijand van het voetvolk. 


Waarheid melden wordt opnieuw bestraft!
Waarheid over vuile (semi) overheidszaakjes mogen niet bekend worden gemaakt!
Ook niet als daar al eens een >>>  zwaargewonde bij is gevallen die daardoor voor zijn leven verminkt en invalide is! 

Goedwillende melder van misstanden, misdrijven en andere vuile corrupte zaakjes van woningcorporatie Stadgenoot moet nu, zoals dat gaat in het door en door corrupte Nederland voor de rechter verschijnen. De 61 jarige Nico van den Ham heeft nog geen pak koffie gestolen, maar wordt al jaren als een zware crimineel behandeld. Zelfs hulp vragen aan de politiek wordt Nico verweten!

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 
       

OM JORIS DEMMINK POSTER GEARRESTEERD

UITLEG MISDADIGE ZEER LAFFE, ONNOODZAKELIJKE ARRESTATIE EN OPSLUITING OP VALSE GRONDEN VAN KAREL BAGCHUS DOOR DE AMSTERDAMSE POLITIE

Arrestatie en opsluiting was wel degelijk om de grote Joris Demmink Poster
Gratis grote Demmink Posters te bestellen!

Misdadige, onwettelijke werkwijze politie
In dit artikel tonen wij aan hoe misdadig de politie van het bureau Linnaeusstraat te Amsterdam te werk gaat. Hoe de politie te samen met de GGD Amsterdam een situatie heeft gecreëerd, waardoor het net lijkt of het gerechtvaardigd is, dat karel* uit zijn huis is gesleurd, gearresteerd, opgesloten is en een bekeuring van maar liefst €420,- heeft gekregen. Wat de laffe gewelddadige politieagent die karel uit zijn woning sleurde niet wist, was dat de camera aanstond. 

'Aardige wijkagent' doet het voorbereidende werk      4 februari
Op 4 februari komt er een zich heel aardig voordoende wijkagent bij Karel aan de deur. Karel woont 10 jaar op zijn adres en had nog nooit een wijkagent aan zijn deur gehad. De wijkagent kwam alleen maar om kennis te maken, verder niets, zo vertelde hij.
De wijkagent had iemand van de woningcorporatie meegenomen (????) die nagenoeg zijn mond dichthield. De wijkagent begon onmiddellijk over over de Joris Demmink Poster en op 4.21 in het >>> filmpje begon hij er weer over en liet zich uitleggen waarom die Poster er hing. Domme overbodige vragen want even later vertelde hij, dat hij wel degelijk van de pedofiel kwestie van zijn voormalige (hoogste) baas (van justitie) op de hoogte was.


Innemend gesprek
De politieman reageerde uiterst begripvol op van alles en nog wat. Wijkagenten zijn
(in het begin) altijd aardig want dan horen ze nog eens wat. In werkelijkheid is deze staatsslijmjurk helemaal niet aardig. Hij weet als de beste wat er zich allemaal op op zijn -wij hebben lak aan wet en regel- politiebureau afspeelt, maar laat dat zoals het is. Politieagenten melden, op een enkele uitzondering na, geen misstanden want dat betekend bij de politie ontslag. Hij weet als wijkagent wat er inmiddels met Karel is gebeurd en nu komt hij met zijn beminnelijke praatjes niet aan de deur om te kijken hoe het met karel gaat! Karel zit inmiddels in de shit en daar heeft de stroopsmerende diender volstrekt lak aan. Hij heeft zijn achterbakse slijmende voorbereidende vuile werk gedaan en daarmee heeft hij zijn -een ander kapot makende- plicht vervuld. 


GGD PSYCHIATER        12 februari
Op 4 februari komt GGD Psychiater Herman Plas, die aan de voor hem ongeneeslijke en voor zijn slachtoffers slopende psychische ziekte >>> Megalomanie lijdt, bij Karel aan de deur. GGD Psychiater Plas, die tevens >>> verhuurmakelaar is en coördinator van een auto weg-sleepdienst, begint ook al vrijwel direct (tussen 0.50 en 0.60 in het filmpje) over de Joris Demmink poster. Dat zeer bedreigende gesprek is hier te horen >>> GGD Psychiater ingezet om pedofilie te verhullen.

Huis uit gesleurd           19 februari

Terwijl bij de politie inmiddels meer dan bekend is, dat karel een uitermate vriendelijke, beschaafde zachtaardige man is (luister naar de gespreksopnamen) verschijnt er op 19 februari een angstaanjagende politie-overmacht van maar liefst 8 man bij karel voor de deur. Een agent gaat vlak voor de deur staan bij karel. karel verneemt dat, opent de deur en vraagt, ook weer op een uiterst vriendelijke en beschaafde manier, wat er gaande is. De agent vraagt of karel de deur weer wil sluiten zodat hij kan lezen wat er op de deur staat. Later zal blijken dat de politie weer zeurt dat de deur toch open moet, anders dreigen zij hem in te trappen.


Geëmotioneerd

Na zoveel gedoe aan zijn deur in de voorafgaande dagen en dan nu die volstrekt onnodige angstaanjagende politie-overmacht voor zijn deur, raakt karel wat geëmotioneerd.
Als soeverein mens, maakt hij kenbaar hoe hij over het een en ander denkt.

De politie komt om zijn twee voertuigen in beslag te nemen. Iets wat karel natuurlijk als stelen beschouwt en wordt begrijpelijkerwijze op dat moment iets minder vriendelijk. Karel blijft echter beschaafd. De laatste jaren is het beleid bij de politie zo, dat als je tegen een politieagent zegt dat zijn scheiding op de verkeerde plaats zit, je al in de boeien wordt geslagen.

Vuile klootzak
Als we de opnamen, die karel heeft gemaakt van de politie-overmacht, bekijken maar >>> vooral beluisteren, is inderdaad te horen dat karel de woorden nazie, fascist, dieven en stelen gebruikt. Maar hij doet dat vanuit zijn eigen woning. Hij scheld niet maar zo agenten, die hij toevallig tegenkomt, voor fascist uit. karel gebruikt de woorden in een context. Vanuit de visie van een soeverein mens, legt karel uitgebreid >>> het een en ander uit en moet deze woorden, die daardoor absoluut geen scheldwoorden zijn, dan wel gebruiken. Een politieagent toeroepen met 'hee vuile klootzak' is schelden. Als je die zelfde politieagent naakt in een sauna tegenkomt en je deelt hem mee dat hij een vuile klootzak heeft, is het geen schelden! Voorwaarde is dan natuurlijk wel, dat die zak dan ook werkelijk smerig is.


Fascisten
Vanuit de visie van karel als soeverein mens zijn het nazie praktijken die voor zijn huis hebben plaatsgevonden. Bovendien kondigden de agenten aan zijn voertuigen te stelen. karel heeft niet geroepen vuile fascist, maar karel riep in een context dat zij fascisten zijn. Het woord fascisme betekend: politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie. En zo denkt een soeverein mens erover.
Er zijn heel veel mensen die er ook zo over denken, maar hun mond niet durven open te doen! karel heeft dat wel gedaan.

karel heeft zelf de wijkagent op zijn auto gewezen en uitgelegd dat het een voertuig is!

Mr. Joris Demmink
Het is wel duidelijk dat karel zo onrechtmatig is behandeld om de poster.
De zogenaamde hele vriendelijke wijkagent kwam aan de deur voor de poster.
Dat is duidelijk te horen in het eerste filmpje in dit artikel. Bovendien wijst de goedaardige karel de zogenaamde vriendelijke wijkagent ZELF!! op zijn auto! Ook dat is in het filmpje te zien. Daarna komt GGD Psychiater Herman Plas, die altijd wel bereid is in opdracht een ander >>> helemaal kapot te maken, aan de deur van karel. Psychiater Plas komt ook voor de poster, want ook Plas begint daar vrijwel direct over, zoals tussen 0.50 en 0.60 in het >>> filmpje is te zien en te horen.


'Kom nou kijke'    woning uitgesleurd
Verder vinden wij het uitermate vreemd, dat karel eerst naar buiten moest worden gesleurd (zonder dat de politie de woning betrad) om gearresteerd te worden.
In >>> dit filmpje is te horen hoe de politieman, die de meeste praatjes had en die in de weerspiegeling van de voordeur is te zien, karel uit zijn woning probeert te lokken. De diender zet een vrouwenstem op en roept 'Nou, kom even hier, Kom eens even hier, kom eens hier, kom nou hier, kom is, kom nou kijke, kom, kom, kom'. Een bakje met lok-voer werd niet door de politie voor de deur van karel neergezet, want dat was de politie vergeten mee te nemen. Dan zien we in de weerspiegeling van de deur hoe karel naar buiten wordt gesleurd.

Onrechtmatig

Waarom ging de politie niet naar binnen. Moest karel eerst zijn woning uit voordat zij hem mochten arresteren? Probeerde de praatjes makende politieman met zijn opgezette vrouwen lokstem om die reden karel naar buiten te lokken? Sleurde de blaaskaak, toen dat niet lukte karel daarom dan maar van van buitenaf zijn woning uit, om hem zo te kunnen arresteren? (te zien in het spiegelbeeld van de voordeur) Wie de antwoorden weet mag het ons mededelen, graag zelfs.

Politiebureau, opnieuw vragen Demmink
Terwijl karel in de cel zat, werd karel opnieuw benaderd door 2 politiemannen.
Een daarvan was opnieuw de politieagent die de meeste praatjes had tijdens de terreur actie voor de woning van karel. De zelfde 'kom, kom nou kijke' lok-diender en die hem uiteindelijk naar buiten sleurde. Hij vroeg, toen hij bij karel in de cel was, of karel bereid zou zijn de Demmink Poster te verwijderen. karels antwoord was nee. Daarna liepen de dienders weg.


Let op! karel is een soeverein mens. Soevereine mensen schrijven hun naam
       zo >>> karel; v/d familie bagchus. Altijd met kleine letters!

Meer weten over soevereine mensen? Kijk dan hier >>>  Ik claim mijn naam.nl Vanavond (27-02) 20.30 u. luca; van de familie dinter op >>> 
Talk2MyraRadio 


JORIS DEMMINK POSTERS BESTELLEN
Grote Demmink Posters bestellen, stuur een mail naar nico.vandenham@gmail.com
Let op! De Joris Demmink Poster publiekelijk zichtbaar maken valt buiten de verantwoording van Nico van den Ham. Die heeft al problemen genoeg! 


Zomaar een ander voorbeeld inzake het misbruiken van macht door onze onze schurkenoverheid >>>  De Misdadige macht van (r) overheid
In het kader van hoor en wederhoor toegezonden naar de volgende adressen:

Politie Amsterdam-Amsteland
GGD Amsterdam

D
oor Nico van den Ham i.s.m. onze anti pedo-redactie