KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 26 maart 2014

DEMMINK GETUIGENVERHOREN SEKSUEEL MISBRUIK: BART MOLENKAMP


Vandaag was het de beurt aan ex gevangenis- directeur Bart Molenkamp. De heer Molenkamp
was o.a directeur van de gevangenis in Breda
(De Koepel) en de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught


Molenkamp zou op 13 maart, na zijn ex collega gevangenis directeur Jacques Huet getuigen.
Het verhoor van Huet liep toen echter zo uit, dat het verhoor van Molenkamp door de rechter was verplaatst naar vandaag.


Weinig nieuws vandaag, maar toch een heel fascinerend verhoor.

Bart van Molenkamp komt over als een zeer integer, niet van de wijs te brengen persoon.Verklaring Molenkamp ong. zelfde als van Huet
De heer Molenkamp verklaarde vandaag zo ongeveer hetzelfde wat zijn collega Huet op 13 maart jl. al verklaarde.
Het ging o.a. weer over justitie ambtenaar >>> Anneke Storm van 's Gavenzande, die zich tijdens een soort van dienstreis naar Londen voor o.a. gevangenisdirecteuren in 1992 naar Londen min of meer als reisleidster opstelde.


Jongetjes regelen voor seks
Ook Molenkamp vertelde aan de rechter onder ede, dat mevrouw Storm tijdens dat uitje in Londen heeft verteld dat zij jonge jongens moest regelen voor haar v.m. hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink. Storm zou hierover zeer geïrriteerd en verontwaardigd zijn geweest. De beide oud-directeuren hebben hun verklaringen hierover vorig jaar laten vastleggen in een akte bij de notaris.
 

Notariële aktes
>>> 
VASTLEGGING VERKLARING (Van Huet)
>
>> VASTLEGGING VERKLARING (Bart Molenkamp)

Gevangenisstraf voor Storm voor meineed of medeplichtig zedenmisdrijf?
Is Storm nu schuldig aan meineed waarmee zij een gevangenisstraf riskeert? Of is zij medeschuldig aan zeer ernstige kinderseks zedenmisdrijven, wat toch ook niet onbestraft zou mogen blijven? Is het het één, of is het het ander vroegen wij ons na het verhoor van oud gevangenis directeur Huet al af.

Meineed zwaar misdrijf
Nu Molenkamp vandaag ook nog eens hetzelfde verklaarde als Huet op 13 maart lijkt het er toch wel op dat Storm van 's Gravenzande keihard loog tijdens haar verhoor onder ede en daardoor meineed pleegde. Gaat justitie dit nu werkelijk uitzoeken en bestraffen of horen we ook hier nooit meer wat over? 
Wij vrezen voor het laatste!
Justitie en de rechtsspraak is veel te druk met elkaar de handen boven het hoofd te houden en het straffen van, vaak onschuldig, voetvolk.


Parlementaire enquête 
De heer Molenkamp benadrukte een paar keer tijdens zijn verhoor, dat hij deze (toch wel vrijblijvende red.) verhoren niet de juiste manier vond om deze kwestie te behandelen. Er zou een parlementaire enquête moeten komen zo zei Molenkamp.
Ook oud rechercheur Klaas Langendoen had gisteren tijdens zijn verhoor kritiek op de overheid en stelde dat de hoorzittingen waren ontstaan omdat het OM haar werk niet goed doet. Het OM had een strafrechtelijk onderzoek moeten doen zo vind Langendoen. Molenkamp en Langendoen waren zeker even vergeten dat het hier om een v.m. hoog geplaatst persoon gaat en dan wordt er liever niet zoveel uitgezocht.


Wat nu verder
Zoals wij het hebben begrepen heeft de Roestige Spijker de verhoren van een aantal Turken afgelast. Een en ander zou weinig toevoegen, omdat datgene wat de getuigen zouden verklaren toch al op een degelijke wijze is vastgelegd. Ook zou het een heel gedoe zijn om de personen naar Nederland te krijgen. Bovendien zouden er een Tolk moeten worden ingehuurd. 
Zowel Stichting De Roestige Spijker als Demminks advocaat Knijf mogen nog (aanvullende) getuigen oproepen. Doen zij dat, dan zijn daar in april nog 2 zittingsdagen voor beschikbaar.

Zie ook de website van >>> Micha Kat

Door onze justitiële pedo-redactie  

DEMMINK GETUIGENVERHOREN SEKSUEEL KINDERMISBRUIK: KLAAS LANGENDOEN

Getuigenverhoren in in de pedofiel-kwestie voormalig hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink.

Vandaag was het de beurt aan voormalig rechercheur Klaas Langendoen. 

Een heel andere sfeer tijdens het getuigenverhoor vandaag in de rechtbank Utrecht. Veroorzaakt door de zoveelste 'toevallige' dode in het horror
>>> 'dodenspoor van Demmink' .
  Fred de Brouwer, die ook te veel wist, werd volgens oog- getuigen op 14-03 opzettelijk >>> dood gereden.

Een geïrriteerde Klaas Langendoen

Het was een zware lange dag in de rechtbank van Utrecht. Een getuigenverhoor dat maar liefst tot 18.00 u. duurde. Het viel direct al op dat oud rechercheur klaas Langendoen hevig geïrriteerd was. Geïrriteerd omdat de overheid zo lang niets heeft gedaan. Behalve dan de voormalig baas van onze 'fijne, keurige' Nederlandse justitie mr. Joris Demmink massaal de handen boven het hoofd houden.

Staats-doofpotkwestie
Schande vindt Klaas Langendoen het, dat een zakenman miljoenen in de kwestie heeft moeten steken, om de justitiële pedofiel kwestie niet voorgoed in de overvolle staats-doofpot te laten verdwijnen. De overheid heeft jarenlang niets gedaan. Dat was, zo verklaarde de 58 jarige Langendoen 'politiek niet verantwoord', omdat als er een gedegen diepgaand onderzoek zou plaatsvinden dat in ieder geval een kabinetscrisis zou veroorzaken.

Schokkend voor onze rechtsstaat
Dat zijn de woorden die Klaas Langendoen vandaag o.a. gebruikte tijdens zijn verhoor. Langendoen is in 1998 voor zich zelf begonnen en onderzoekt al jarenlang de Baybaşin zaak. Daarbij stuitte hij destijds op mr. Joris Demmink. Niet zo verwonderlijk want de Baybasin kwestie heeft alles met Joris Demmink te maken. 
Hoe het ochtend verhoor verder verliep verteld Micha kat van klokkenluideronline.is in het >>> verslag ochtendverhoor demmink getuigenverhoren

Verslagen deel 2 en 3 door Micha Kat van Klokkenluideronline.is
>>> 
Verslag getuigenverhoor deel 2 door Micha Kat


>>> 
Verslag getuigenverhoor deel 3 door Micha Kat


Wij gaan ons opmaken voor het getuigenverhoor van ex gevangenisdirecteur de heer Bart Molenkamp. Morgen vanaf 09.00 uur. in de rechtbank te Utrecht.

Door onze justitiële pedo-redactie