KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 31 maart 2014

POLITIEMAN DIE LIEGT OP AMBTSEED DOET ALLES OM NIET VOOR RECHTER TE HOEVEN VERSCHIJNEN

Bespreking tussen woningcorporatie Stadgenoot en de op ambtseed liegende politieman Jack Druppers voordat de dagvaarding werd opgesteld?

Gesjoemel om te voorkomen dat de massaal liegende politieman zelf voor de rechter moet komen?

In een van de vuilste misdaad-doofpotzaken van Amsterdam wordt er maar één bestraft. Langdurig zwaar bestraft en dat is de melder van alle criminele zaakjes!

Aanstaande vrijdag is de uitspraak van het kort geding
Tot aanstaande vrijdag, zo is met de advocaat afgesproken, doe ik geen inhoudelijke mededelingen over de zitting. Mijn vingers jeuken, maar ik zal mij er aan houden.
Wel vraag ik mij hier openlijk af, is er een bespreking geweest tussen woningcorporatie Stadgenoot en een van haar vele handlangers wijkagent Jack Druppers. Politieman Jack Druppers heeft zo bij zo al veel contact met Stadgenoot. Stadgenoot deelt herhaaldelijk, al dan niet via folders, vol trots aan haar huurders mede dat zij zo fijn samenwerken met de wijkagent.


Stadgenoot vordert primair
In de dagvaarding staat vermeld, dat woningcorporatie Stadgenoot primair eist dat ik 4 websites volledig van het web haal. Heel moeilijk uit te voeren want ik heb er maar 3. Volledige websites van het web halen? Wat voor een belang heeft Stadgenoot hierbij? Op mijn hoofdwebsite, deze dus, staan ook veel artikelen die niets met Stadgenoot te maken hebben. Is dit besproken met politieman Jack Druppers? 'Als we Nico van den Ham volledig monddood maken door hem een website-verbod op te leggen dan kan hij ook niet meer over politieman Druppers publiceren, of over zijn voormalige (hoogste justitie) baas >>> Joris Demmink!'

Stadgenoot vordert subsidiair
Dat er overleg is geweest met politieman Jack Druppers is wel waarschijnlijk, want Stadgenoot eist in de dagvaarding subsidiair onder punt 2, dat ik ook de namen van door haar ingeschakelde derden moet verwijderen, waaronder natuurlijk politieman Druppers. Druppers die ik al anderhalf jaar op mijn site beschuldig van o.a. het massaal (mij kapot) >>> Liegen op ambtseed, het veelvuldig plegen van valsheid in geschrifte, waarvan hier slechts één >>> voorbeeld en het aansporen van iemand om mij in elkaar te laten slaan. Om nog maar niet te spreken van mijn arrestatie en opsluiting op valse gronden.

Politieman Jack Druppers heeft mij nooit aangeklaagd! 

Commissie voor de Politieklachten

Nooit heeft wijkagent Druppers mij aangeklaagd voor al die, zeker voor een politieagent zéér ernstige beschuldigingen! Waarom niet? Bang voor een (eerlijke) rechter?
Wél had hij zijn eigen, (nog meer) misdadige methoden om mij de mond proberen te snoeren - dicht te laten stompen. Daarbovenop rekende hij en kon hij ook rekenen op de corrupte partijdigheid van de meesters in de 'rechten' van de door mij ingeschakelde >>>  Commissie voor de PolitieklachtenEen commissie die zich in allerlei bochten heeft gewrongen om mijn deugdelijk schriftelijk bewijsmateriaal volstrekt te negeren en slechts te gebruiken om hun justitiële reet mee af te vegen.
Zelfs door mij aangeleverd schriftelijk bewijs van nota bene de rechtbank werd volstrekt genegeerd en zelfs niet benoemd!
 Betrouwbare getuigen in mijn voordeel, van een officiële instantie, mochten beslist niet worden gehoord, omdat de meesters in de rechten wel door hadden dat politieman Druppers dan zou 'hangen'.

Politieman Jack Druppers doet alles om zelf niet voor een rechter  te hoeven  verschijnen.  Bang voor de waarheid?

Nationale Ombudsman
Hoe de vuil ook de meesters in de rechten van de Nationale Ombudsman ofwel
>>> Volksverlakker te werk zijn gegaan om de corrupte politieman de handen boven het hoofd te houden is met geen pen te beschrijven. Ook bij de Nationale Ombudsman waar veel kritiek op is (niet door de gecensureerde reguliere media) mocht niets, maar dan ook niets worden uitgezocht. Ook daar waren de >>> onafhankelijke juristen niet bereid om  getuigen die in mijn voordeel zouden getuigen te horen. Op een zeer voor de ombudsman confronterend artikel op mijn site, wat ik in het kader van hoor en wederhoor apart naar de ombudsman heb toegezonden, heb ik nooit een reactie gehad. Dat is dit >>> 
artikel met vele links, ook naar een andere website, inzake heel veel kritiek op de Nationale Ombudsman. 

Artikel 12 procedure
In een artikel12Sv procedure wat een >>> regelrechte schijnvertoning was, ben ik door de meester in de rechten, een raadsheer als een stuk vuil behandeld en ook daar was het niet nodig om iets uit te zoeken. De meester had genoeg aan het met leugens doordrenkte >>> proces-verbaal deel 1 van politieman Jack Druppers. Een vals opgemaakt proces verbaal waarover het nu juist ging in deze procedure. >>> vals proces verbaal deel 2  >>> vals proces verbaal deel 3 >>> vals proces verbaal deel 4.

In kort geding de kwestie afraffelen
Nu wordt deze mega doofpotzaak even in kort geding afgeraffeld en geëist, dat ik vanaf nu over alles mijn mond moet dichthouden. Ook over door woningcorporatie Stadgenoot ingeschakelde derden, waaronder beroeps leugenaar op ambtseed, politieman Jack Druppers. Is hier vooraf overleg over geweest. Nou oordeel zelf maar, wat denkt u.
Het is de mooiste manier voor deze corrupte gewelddadige politieman om overal onderuit te komen. Want als er een werkelijke gewone rechtszaak kwam met eerlijke rechters, dan 'hangt' Jack Druppers!


In het kader van hoor en wederhoor ook verzonden aan de volgende adressen:

Persvoorlichting politie Amsterdam-Amsteland

I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie

FRED DE BROUWER IS WEL DOOD

Telefoongesprekken met René de Brouwer
Op 14 maart jl. belde een merkbaar verdrietige René de Brouwer mij op. Hij was blijkbaar op mijn site terechtgekomen en had daar gelezen dat zijn broer misschien wel eens niet verongelukt zou kunnen zijn. 
Ik schrok en vroeg hem onmiddellijk: 'is het niet waar, dat uw broer is overleden, ik haal het artikel er onmiddellijk weer af', zo stelde ik nog voor. Dat was niet nodig zei De Brouwer, want zijn broer was inderdaad overleden zo bevestigde hij. René was alleen zo geschrokken omdat hij op mijn site had gelezen dat het misschien geen ongeluk was geweest. Hij wilde graag bellen met Henk Krol en vroeg of ik zijn nummer had.
Dat had ik niet, maar wist wel iemand die dat wel heeft en daar heb ik De Brouwer mee in contact gebracht.
Die persoon was niet Martin Vrijland voor alle duidelijkheid.


Het 2e gesprek
Ongeveer 20 minuten daarna heb ik De Brouwer opgebeld en heb nog even met hem gesproken.

Het 3e gesprek
Vanmorgen heb ik René de Brouwer opnieuw opgebeld. Dat was naar aanleiding van de berichten 'is Fred de Brouwer wel echt dood'.  René de Brouwer had besloten niet meer met de pers te praten zo vertelde hij. Ik deelde hem mede, dat ik slechts één vraag had. Ik zei daarna: 'Is uw broer nou wel of niet dood, want anders haal ik mijn artikel van de site'. De Brouwer deelde nogmaals mede er absoluut niet meer over te willen praten. Ik drong er opnieuw op aan, dat als zijn broer niet was overleden, ik mijn artikel alleen zou verwijderen en er verder niets meer over zou publiceren. René de Brouwer herhaalde, 'ik zeg er niets meer over'.

Artikel weg halen
Tot slot vroeg ik:  'zal ik het artikel er af halen of wilt u dat ik laat staan?'
Ja, ja, ik ben een heel redelijk mens! Opnieuw herhaalde De Brouwer dat hij er niet meer over wilde praten en drukte de telefoon uit. Ik haal mijn >>> artikel niet weg, want Fred de Brouwer is dood zo heb ik van zijn broer op 14 maart jl. gehoord. Bovendien zei hij dat ik het kon laten staan.
Nu wil hij er absoluut niets over zeggen, dus blijft zijn broer gewoon dood.


Martin Vrijland
Het was niet de bedoeling om dit artikel te plaatsen. Ik had een reactie op de site van Martin Vrijland geplaatst. Een veel kortere reactie dan dit artikel. Blijkbaar kon Martin die ik persoonlijk ken en als een hele amicale kerel beschouwde, het niet verdragen dat er ook nog wel eens anderen zijn die het een en ander weten.
Martin heeft mijn reactie van zijn site vrijwel onmiddellijk verwijderd. 


Klokkenluideronline
Daarna besloot ik mijn reactie op de site van Micha Kat te plaatsen. Daar kom ik helaas om technische redenen meestal niet op, zo ook deze keer niet. Micha weet daarvan. Ik reageer trouwens sporadisch op andere sites vanwege tijdgebrek. Ik doe ik het dan nu maar gewoon op mijn eigen >>> bedreigde site. Ook ik heb van alle drie de gesprekken met de Brouwer opnamen gemaakt. In tegenstelling tot Martin Vrijland plaats ik die niet zonder toestemming op mijn site. René de Brouwer heeft mij niets misdaan. Zo lang dat zo blijft zet ik niets zonder zijn toestemming online. En zeker niet met een foto van de Maffia erbij.

Vorige bericht:

>>> Misdadige woningcorporatie gaat mondige

     huurder dakloos maken

Door Nico van den Ham

AMSTERDAMSE WONINGCORPORATIE GAAT MONDIGE HUURDER DAKLOOS MAKEN

DIT GAAT DE ASOCIALE AMSTERDAMSE MISDAAD ORGANISATIE WONINGCORPORATIE STADGENOOT VOOR DE 61 JARIGE NICO VAN DEN HAM VERZORGEN!De Amsterdamse GGD psychiater Herman Plas, ja deze >>> GGD psychiater kreeg opdracht van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot Nico van den Ham te >>> psychiatriseren = gek verklaren om hem zo zijn woning uit te zetten. Dat is niet gelukt! Nu slaat Stadgenoot opnieuw keihard toe en gaat een andere weg bewandelen om de melder van haar vuile zaakjes dakloos te maken.

Na vijf jaar onzekerheid over een dak boven het hoofd
Na zo'n vijf jaar hiermee dreigen en dus 5 jaar leven in constante onzekerheid en stress, heeft de Amsterdamse Woningcorporatie Stadgenoot nota bene in de rechtszaal tijdens een kort geding Nico de absolute verzekering gegeven hem op straat te zullen zetten.
De meedogenloze bijtende blik van het onnozele bedrijfsjuristenwicht van Stadgenoot, Melanie Bos én die van de ingehuurde advocaat mr. Richard Polle deed pijn aan de ogen en sprak boekdelen.

Onmenselijke asociale woningcorporatie
De zoveelste onmenselijke dreiging vond plaats tijdens een kort geding. Een geding dat ging over klokkenluider Nico van den Ham volledig de mond te snoeren inzake het melden van de misdadige praktijken van woningcorporatie Stadgenoot op deze en andere websites. De rechter greep niet in en dat was uitermate opmerkelijk, want deze zitting ging niet over woningontruiming.

Honderden brandstichtingen

Wel kapte de rechter Nico van den Ham af toen hij drie zinnen had gezegd over zijn steekhoudende schriftelijke bewijzen inzake de honderden brandstichtingen.
>>>
 Brandstichtingen die Stadgenoot en haar kliek, welbewust nog een jaar lang volstrekt onnodig heeft laten plaatsvinden, omdat die vele brandstichtingen Stadgenoot blijkbaar >>> goed uit kwamen. De zitting liep al uit, zo luide het 'excuus' van de rechter. Bewijzen die Nico had ingeleverd en ter zitting ter sprake wilde brengen werden dus volstrekt, ook door deze rechter genegeerd en zelfs niet benoemd. Misschien dat de rechter er alsnog even naar wil kijken. Dat zou wel zo eerlijk zijn.


Dreigen ging door in de hal van het gerechtsgebouw

Ook na afloop van de zitting ging Stadgenoot en advocaat Polle buiten de rechtszaal door met het absolute stellige dreigen Nico dakloos te maken. Veel mensen vertellen Nico 'ze kunnen je er maar zo niet uitzetten'. Tegen die mensen zeggen wij. Stop met het volgen van de reguliere staats-zwijg-media. Wordt wakker en volg (ook kritisch) de 'nieuwe media' nieuws-websites op internet zolang dat nog kan. U kunt dan zelf constateren wat in dit land allemaal mogelijk is en ook daadwerkelijk plaatsvind.

In Nederland kan alles 
In Nederland kan echt alles en dat geldt met name voor woningcorporatie Stadgenoot! Voor alle duidelijkheid, Nico is nog nooit ook maar een minuut te laat geweest met het betalen van de huur. Verder heeft Nico ook geen schulden. Nog niet, want Stadgenoot heeft Nico ook financieel helemaal kapot gemaakt!

Nico heeft zelf  zelf veel meegemaakt en krijgt, omdat hij deze site heeft, veel reacties van andere slachtoffers van politie, justitie en rechtsspraak. Nico bezoekt bovendien veel rechtszaken en is daardoor goed op de hoogte van vele andere kwesties. Ondanks dat alles is het ook voor hem nog steeds niet te bevatten wat er in dit zogenaamde keurige land allemaal kan. Heel veel mensen zitten ongelooflijk in de shit.
De reguliere media zwijgt.


In onderstaande film ziet en hoort u tussen 1.20 en 1.30 hoe de woordvoerder van Stadgenoot, Pim de Ruiter voor zijn baas het zo door Stadgenoot geminachte huurders-gepeupel voorliegt over de vele woningontruimingen. Ongeveer 12 per dag!Weet of heeft u woonruimte voor Nico in Amsterdam? Neem dan alstublieft contact op.
Ik ben tevreden met slechts één (hele kleine) kamer, maar ik wil mij wel elke dag kunnen douchen.

Door onze daklozenredactie