KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 3 mei 2014

JEUGDZORG | KORT GEDING | PROFESSOR HEERTJE

Professor Arnold Heertje deelde ons vanmiddag mede dat hij door de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank in het gelijk is gesteld en krijgt een nieuwe rechter! Wie die rechter is, is helaas niet bekent gemaakt.

Het kort geding zal nu op dinsdag 6 mei a.s. om 15.00 u. gaan plaatsvinden in de Amsterdamse Rechtbank aan de Parnassusweg.

Deze site hoopt op zoveel mogelijk belangstellenden om Professor Heertje te supporten. Komt daarom allen! 

JEUGDZORG | KORT GEDING | PROFESSOR HEERTJE

Professor Held
Arnold Heertje wraakt voorzieningenrechter mr. M van Walraven

Morgen 2 mei 14.00 u. komt wrakingskamer met beslissing.Wrakingskamer

Al om 09.00 u. waren wij vanmorgen in de Amsterdamse rechtbank. Dit om het kort geding wat Bureau Jeugdzorg tegen Professor Arnold Heertje had aangespannen bij te wonen. Jeugdzorg eist van Heertje dat hij namen van medewerkers van de stichting buiten de publiciteit houdt. De zitting zou om 10.00 u. beginnen, maar als snel werd ons te kennen gegeven, dat dat 11.00 u zou worden. Bovendien kwam de behandeling van het kort geding te vervallen en werd het een bijeenkomst van de wrakingskamer.

Achter gesloten deuren

Bureau Jeugdzorg had geëist dat het kort geding achter gesloten deuren zou plaats- vinden. Rechter Walgraven die het kort geding zou behandelen stemde daar mee in. Professor Heertje, die voor eerlijkheid en openheid is, pikte dat niet en wraakte de rechter al ver voor dat de zitting zou beginnen. Daarna moest ook nog beslist worden of het aanwezige publiek aanwezig mocht zijn bij de behandeling van de wraking.
Zelfs die behandeling moest achter gesloten deuren. Wat heeft jeugdzorg en de rechtbank toch allemaal te verbergen?


Publiek
Tot 12.30 u. hebben wij zitten wachten. Zonde van de tijd? Absoluut niet, want het is een ware eer om deze zeer charmante, innemende professor te ontmoeten. Neem hem niet in de maling en maak niet al te domme opmerkingen, want hij is zeer scherp en je krijgt dan op gepaste wijze de wind van voren. Maar het is werkelijk een groot genoegen om met deze man een gesprek te voeren waar hij dan ook alle tijd voor neemt. Bedankt Professor Heertje dat u uw nek zo uit steekt inzake de ellende die Bureau Jeugdzorg veroorzaakt!  Wordt vervolgd. 

>>> Professor Heertje over Bureau Jeugdzorg

NICO VAN DEN HAM MOET ZICH MELDEN ALS EEN WARE CRIMINEEL BIJ HET DEURWAARDERSTUIG

Melder van Misstanden 
Nico van den Ham moet zich melden bij de deurwaarder!

'Uw inboedel wordt in beslag genomen meneer'. 'Alles?'

'Ja, alles meneer'

Asociale woningcorporatie Stadgenoot meedogenloos!

Verplicht melden bij de deurwaarder
Gisteren moest ik de deurwaarder komen vertellen wat mijn inkomsten zijn, zodat daar gedeeltelijk beslag op kan worden gelegd. Ik moet zo'n 2000 euro aan proces kosten betalen i.v.m. een door woningcorporatie Stadgenoot tegen mij aangespannen rechtszaak. Stadgenoot wil dat ik niet meer publiceer op deze site inzake haar misdadige werkwijzen. Werkwijzen, waar ik zelf, maar ook zoveel andere huurders van Stadgenoot onder lijden. >>> Vonnis 

Verslag bezoek deurwaarder
Ik werd aan een loket met 2 centimeter dik kogelvrij glas te woord gestaan door een medewerker die geen deurwaarder is. Dat werd duidelijk omdat hij telkens naar achteren moest om aan de deurwaarder het een en ander te gaan vragen. Ik kreeg een formulier waarop ik al mijn inkomsten moet vermelden. Dat formulier moet uiterlijk op donderdag ingeleverd zijn. Tevens kreeg ik te horen, dat er beslag op mijn complete inboedel wordt gelegd. Ik heb nauwelijks spullen van waarde. Ik vroeg of dat in beslag nemen ook de dingen betrof die een mens nodig heeft om normaal te leven. Het misdadige antwoord was, 'alles'.

Ook papieren worden in beslag genomen
'We nemen alles in beslag en kijken of we het kunnen verkopen', was het antwoord.
Ik vroeg of mijn grote hoeveelheid papieren inzake de omvanrijke Amsterdamse misdadige doofpotkwestie, waarover ik o.a. bericht op deze site, ook in beslag genomen worden was het eerste antwoord ja. Nadat ik had geopperd dat toch niemand die papieren wil kopen werd het antwoord een beetje genuanceerd door te vertellen dat het niet om de papieren ging. Echter, zo vertelde de medewerker, 'papieren belanden wel vaak tussen de in beslag genomen spullen" (???).  De betreffende documenten waren even in mijn woning i.v.m. de rechtszaak. Ik heb ze inmiddels snel weer naar elders gebracht. Het adres van dat elders slingert niet op een papiertje rond in mijn woning, maar zit in mijn hoofd. 


Deurwaarder spreken
Ook vroeg ik nog of ik de deurwaarder zelf kon spreken. Dat kon alleen telefonisch want die komen nooit aan het loket zo deelde de medewerker mij mee. 'Is dat omdat ze op straat niet herkend willen worden uit angst in elkaar geslagen te worden?' opperde ik. Daar gaf de medewerker geen antwoord op. Kogelvrij glas, niet in beeld willen komen. Deurwaarder, "leuk beroep".