KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 31 oktober 2014

Woningcorporatiedirecties vervolgd! Gerard Anderiesen (Stadgenoot). Hester van Buren (Rochdale) 'buiten schot

Directeuren woningcorporaties vervolgd wegens oplichting!

Rapport Parlementaire Enquête- commissie Woning- corporaties.


Directeur Grootgraaier Gerard Anderiesen (foto) van woning- corporatie Stadgenoot i.v.m. honderden brandstichtingen in groot wooncomplex niet vervolgd en niet genoemd.

Destijds

Ook Hester van Buren (foto) nu bestuurslid Grootgraaier van woningcorporatie Rochdale wordt niet genoemd en niet vervolgd i.v.m. de jarenlange honderden brandstichtingen.


Hester was in de periode juli 2008 t.e.m. april 2010 directielid van de misdaad- groep Woningcorporatie Stadgenoot.


Geen Maserati's  voor asociale, gevaarlijke huisjesmelkers, bestuursgangsters Gerard Anderiessen en Hester van Buren. Dus gaan zij vrijuit en worden zelfs niet genoemd in de parlementaire Enquêtecommissie.

Zes jaar lang brandstichtingen in groot wooncomplex Stadgenoot

Welkome Brandstichtingen

Vanaf februari 2008 tot 10 januari 2009 heeft klokkenluider Nico van den Ham
Gerard Anderiessen en Hester van Buren vele, vele malen zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld wie er verantwoordelijk was voor de ontelbare veel leed en ellende veroorzakende brandstichtingen in een groot wooncomplex van Stadgenoot (zie video onder dit artikel). Ook deelde Nico Gerard Anderiessen en Hester van Buren mede waar de pyromaan, verbleef en >>> wanneer hij de branden stichtte! Anderiessen en Van Buren deden helemaal niets en lieten de pyromaan welbewust nog een jaar lang zijn gang gaan.   

Ingrijpen
Uiteindelijk heeft Nico zelf de pyromaan, waar woningcorporatie Stadgenoot geloof het of niet afspraken mee maakte, op 10 januari 2009 zelf maar gepakt. Sinds de pyromaan het gebouw uit is gezet, zijn er dank zij Nico van den Ham nooit meer branden geweest in en om het wooncomplex. Tot op de dag van vandaag wordt Nico, zelfs tijdens rechtszaken die o.a. over zijn >>> website gaan, beschuldigd van o.a. brandstichtingen in het wooncomplex door o.m. het onnozele valse bedrijfsjuristenwicht >>> Melanie Bos en haar Louche Grachtengordel Advocatenvriendje Richard Polle van Keizerhof advocaten.

Verwoest leven 
Vrijwel vanaf het moment dat Nico voor de rechter als getuige heeft opgetreden, waardoor de pyromaan uitgeschakeld is, heeft misdaadgroep Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek het leven van Nico van den Ham op de meest denkbare vuile wijze kapot gemaakt. Stadgenoot zet daarbij haar vele slaafse staats-handlangers in. O.a. de >>> politie en dan met name beroepsleugenaar op ambtseed en veelvuldig valsheid in geschrifte-politieman >>> Jack Druppers en de gemeente- psychiaters huurmoordenaars >>> Herman Plas (GGD) en Thomas Kok (Arkin) zijn zeer actief.

Parlementaire Enquête Commissie
Bestuursgangsters Gerard Anderiessen en Hester van Buren zijn niet genoemd door de Parlementaire Enquête Commissie en zullen nergens voor worden gestraft. Het voor zijn leven zwaar verminkte brandstichting-slachtoffer heeft nimmer enige aandacht van misdaadgroep Stadgenoot gehad en de boodschapper van alle vuiligheid, klokkenluider Nico van den Ham moet €10.000,- boete en €2.000,- proceskosten betalen voor zijn goudeerlijke berichtgeving op zijn websites. Bovendien is hem de huur van zijn woning opgezegd en mag vanaf 1 februari op zijn (dan) 62e verder gaan als dakloze! 

Slachtoffer toont zijn ernstige verminkingen in de video  


Lees ook:

> Wooncomplex woningcorporatie Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen


Door onze bestuursgangster-redactie

In het kader van hoor en wederhoor wordt dit artikel naar de volgende adressen toegezonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl
rboomgaart@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
pdehaas@stadgenoot.nl
pdejong@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl
info@at5.nl
pers@amsterdam.politie.nl
jack.druppers@amsterdam.politie.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl
hoofdredactie@parool.nl
thomas.kok@arkin.nl
info@hoeden-mulder.nl  t.a.v. de heer Boudewijn
D.Samson@tweedekamer.nl
redactie@rtvnoord.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl
webredactie@nza.nl
pers@nza.nl
info@rochdale.nl t.a.v.  Hester van Buren
spafdelingasd@gmail.com
randjan.bissesar@mentrum.nl
orde@aova.nl t.a.v. mevrouw Heslinga

En verder hier niet nader te vermelden personen en organisatie's 

Nederlandse Advocaten gek op verkrachters, dieven, woningovervallers, maar niet op eerlijke klokkenluiders


Voormalige advocaat van Melder van misstanden Nico van den Ham doet er (tot op het laatst) alles aan om Nico zijn zaken tegen de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek in het honderd te laten lopen!
Belangrijke brief

Een belangrijke brief die binnen een termijn verzonden moest worden is doodleuk door de advocaat vergeten. Ook heeft Nico op het laatste moment zelf het gerechtshof te Amsterdam moeten verzoeken hem een week uitstel te verlenen voor het indienen van memorie van grieven inzake een hoger beroep zaak die op 5 december dient. Dit omdat de advocaat niet aan de termijn waarbinnen dit had moeten gebeuren had gedacht.  

Telefonische contacten
De advocaat onderhield telefonische contacten met misdaadgroep Stadgenoot en reageerde vreemd na die gesprekken. Voorbereidingen op rechtszaken vonden op het allerlaatste moment plaats. Pleitnota's waren op het 'nippertje' klaar. 
De advocaat was wekenlang telefonisch onbereikbaar! Een tot uiterste wanhoop gedreven Nico probeerde dan uiteraard contact te krijgen met zijn advocaat, zowel per telefoon als per mail. Nico kreeg dan 'standjes' omdat hij zo vaak mailde en belde.

Eigen verdediging gevoerd
Tijdens de laatste 2 rechtszittingen heeft Nico zijn eigen verdediging moeten voeren. Dat beviel overigens goed, want dan kunnen de werkelijke feiten tenminste naar voren worden gebracht en ben je niet afhankelijk van een advocaat die goede vriendjes (i.v.m. volgende zaken) met de rechters willen blijven.

Dossier
De samenwerking met de advocaat is nu vanzelfsprekend verbroken. De advocaat heeft wél het geld, inclusief de eigen bijdrage van Nico ontvangen gestolen. Nu heeft Nico zijn dossier nodig om zich voor te bereiden op wat nog komen gaat. Dit i.v.m. de hoger beroep zaak op 5 december a.s. én de komende bodemprocedure inzake de ontruiming van zijn woning. Vanmorgen heeft Nico de advocaat per mail gevraagd zijn dossier bij de receptie klaar te leggen, zodat hij het kan ophalen. Het antwoord van de advocaat is:

'Geachte heer van den Ham,

Ik zal zo spoedig mogelijk uw dossier klaarleggen, in ieder geval deze week.

Met vriendelijke groet,'

En zo probeert deze door en door corrupte advocaat tot op het laatste moment de zaak van Nico te traineren en nog meer kapot te maken dan dat zij al heeft gedaan. Nico kan opnieuw niet verder en moet wellicht dagenlang wachten op zijn dossier, omdat deze advocaten trut het dossier niet even uit de kast wil pakken en bij de receptie te leggen. 


Nieuwe advocaat
Nico is de afgelopen weken alleen maar bezig geweest met het bellen en bezoeken van advocaten. Geen enkele advocaat wil Nico bijstaan want hij heeft een conflict met de (semi) overheid. Ook heeft Nico vele, vele psychiaters gebeld met de vraag of zij hem willen beoordelen inzake een psychiatrische stoornis die hij volgens criminele gemeente psychiaters zou hebben.
Dit i.v.m. de dwang mondsnoer-verpleging waar Nico mee bedreigd is door
>>> de Amsterdamse stads-gek, psychiater Thomas Kok. Alle psychiaters die Nico heeft gebeld hebben geweigerd hem te beoordelen, want Nico heeft een veel te eerlijke grote bek op zijn site over de wantoestanden in deze corrupte schurkenstaat! 


Zie ook >>> BREAKING: ADVOCATEN MICHA ALLEN GEÏNTIMIDEERD

>>> STEVE BROWN VOLKS NIEUWS AMSTERDAM-NOIR | ADVOCATEN

Door onze zwarte toga maffia-redactie