KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 9 oktober 2016

Nico van den Ham mag Frits Wester van RTL geen ongewenste vraag stellen. De marechaussee grijpt in!

In onze video serie >>> Nico van den Ham vraagt politici en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters spreekt Nico ook -RTL gecensureerd nieuws- Frits Wester aan. Zie hoe dat verloopt in onderstaande video. Minister Stef Blok en minister van veiligheid en justitie Ard van de Steur komen de komende dagen uitgebreid aan het woord. Ook nog een video van het bezoek van Nico van den Ham aan Koning Willem Alexander in wiens naam alle vuile door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen en beschikken worden uitgesproken. Beslissingen van rechters en raadsheren ten voordele van kapitaalkrachtige organisatie's, bedrijven of door rechters belangrijk geachte personen.  


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren:Mediacensuur, Politiek, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak.