KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 15 juni 2017

Eis van 2,5 miljoen euro voor rechterlijke corruptie

Groot goed in een democratische rechtsstaat is een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Ter bescherming van deze onafhankelijke rechtspraak worden rechters in Nederland voor het leven benoemd. De rechtspositie van de rechters is wettelijk vastgelegd in de Wet Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren en biedt ook mogelijkheden tot maatregelen tegen voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren.

Onlangs in april heeft de heer Alfred Mol een hooggeplaatste rechter persoonlijk aansprakelijk gesteld voor schade. Dit werd gedaan op basis van het wetsartikel 42 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra). Hierin wordt de situatie geregeld dat uitsluitend de Staat der Nederlanden moet opdraaien voor de schade die een rechter bij de vervulling van zijn ambt veroorzaakt.

Verder lezen bij de bron: >>> Rechtennieuws.nl