KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 13 november 2019

Verdachte van het maken van bommen loopt rechtbank in met 25 kg stikstof voor het maken van explosieven

De na een seksrel geschorste, corrupte, hoofdofficier van klassenjustitie
>>> mr. Marianne Bloos (destijds was zij ook de leidinggevende van hoofdofficier van justitie, kinderverkrachter, mr. Vincent Leenders) 
liet de ooit grootste bloembollenboer van Nederland, Wim Visser, 2 dagen door de politie verhoren als verdachte van het maken van autobommen. Tot onze grote verbazing liep Visser onlangs de Alkmaarse rechtbank in met op een steekwagen 25 kg grondstof (stikstof-kunstmest) voor het maken van een bom. En dat terwijl, als er een nagelvijltje door de controlescan wordt gedetecteerd, voor het meenemen daarvan heel veel drukte wordt gemaakt en je nog net niet wordt gearresteerd. 

Tevens een kort gesprek met oud-rechter mr. Jan van Meel die zijn mening geeft
over >>> De Bloembollen-Rabo-ING-Rechtspraak Maffia zaak.
Artikel is bijgewerkt op 14-01-2019.

Zie ook:

>>> De Bloembollen-Rabo-Maffia én De Rechtspraak. Deel 1

>>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 2

>>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 3

>>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 4

>>> WEER ADVOCAAT DE MOND GESNOERD! NU IN DE TULPENBOLLEN-                      RABOBANK-MAFFIA-ZAAK

>>> Weer 300 miljoen fraude in Bloembollen-Maffia-Zaak!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Politiek, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Schurkenstaat der Nederlanden, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 30 oktober 2019

Piet Groot presenteert zijn boek: De Grootste Criminele Bende van Nederland

Klik op de pijl en start de video. Aan het begin lijkt het of de video het niet doet, maar hij loopt wel. Bij 0.18 is er beeld en geluid. Klik ook op 'boeken' in de navigatiebalk van deze site. 

zaterdag 19 oktober 2019

Kunstenaar, pedagoog Joep Zander 'is het een beetje zat' duikt onder en gaat onder de grond leven

'Je kan vervolgd worden, in een inrichting gestopt worden. Er zijn de gekste dingen die kunnen gebeuren met klokkenluiders hier in Nederland'.

Een nieuwe video van Laure Galjart en Joep Zander. Nu over de vraag waarom de overheid simpele oplossingen voor moeilijke problemen uit de weg gaat. Misschien om het nog moeilijker te maken? Over rechters, Jeugdzorg et cetera. 


Zie ook Joep Zanders  blog over zijn laatste tv-optreden over dit onderwerp. >>> https://joepzander.wordpress.com/2013...


Zie ook:

>>> Nog een keer de wijze woorden van Joep Zander betreffende de                          rechtspraak

>>> Kunstenaar, pedagoog Joep Zander over de Kinderbescherming,                          Rechtspraak enz.

De website van Joep Zander is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.

dinsdag 15 oktober 2019

TEKEN DE PETITIE: WETSVOORSTEL OVERHEID STRAFRECHTELIJK VERVOLGEN

Waarom kunnen enkel burgers strafrechtelijk worden vervolgd? Waarom de overheid niet?
De overheid gaat continue vrij uit, terwijl burgers voor hetzelfde wel strafrechtelijk worden vervolgd.
Het is de hoogste tijd voor verandering! Teken deze petitie alstublieft en blaas het initiatief nieuw leven in! Een vorig wetsvoorstel hierover was in 2015 en sneuvelde toen op >>> één stem!


Teken s.v.p. de petitie 
>>> Wetsvoorstel 'Overheid Strafrechterlijk Vervolgen' en blijf op de hoogte van alle misstanden bij de rijks(r)overheid.

Like de Facebookpagina >>> Wetsvoorstel 'Overheid Strafrechterlijk Vervolgen' en blijf op de hoogte van alle misstanden bij de rijks(r)overheid.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 14 oktober 2019

E-mail vanuit de Philipijnen aan Melder van Misstanden Nico van den Ham

(geanonimiseerd en gefingeerde namen) 

herman van rooij <hermanvanrooij@hotmail.com>          zondag 13 okt. 2019 23.06 11 uur geleden 


Hallo Nico van den Ham,

met verbijstering volg ik de laatste tijd jouw video's en teksten. Hoe je dit alles nog volhoud met al die corrupte rechters, koningshuis en de complete maffia regering, is met geen pen te beschrijven.

Ik ben zelf nu bijna 75 jaar en woon al sinds 2012 op de Filipijnen, en heb een dochter hier van nu 10 jaar. Zij is niet gevaccineerd en gebruik totaal geen drugs van de Pharma Maffia. Ze is nog nooit ziek geweest, wel heeft ze een Nederlands paspoort van het maffia land. Ze vraagt wel eens, kunnen we niet eens een keer naar Nederland gaan. Ik wil dit voorlopig uitstellen. Stel je voor dat de criminele jeugdzorg maffia bende haar willen ontvoeren, daar ze niet is gevaccineerd, en dan zeggen dat ik geen goede vader ben, die zogenaamd niet goed voor haar zou zorgen.

Je kan alles verwachten in die bananenrepubliek die Nederland heet.

Ik voel hier in de Filipijnen veel vrijer. Er bestaat hier geen verplichte ziekenkosten verzekering, ook is er geen leerplicht, ook zijn er geen agenten die met een laser gun je snelheid controleren. Ook zijn er geen parkeermeters, benevens in Manilla waar er wel enige zijn, maar waar je een hele dag kunt staan voor nog geen euro. Alles bij elkaar is het leven hier veel vrijer. Ik wens dit iedereen toe.

Ik heb buitengewoon veel respect voor jouw, wat je allemaal doet om mensen bij te staan die het leven onmogelijk wordt gemaakt door de terreur van de Nederlandse criminele staat.

Ik wil je alle sterkte toewensen, bij al het werk wat je voor de medemensen doet. Ik en doe een foto van mijn lieve dochtertje erbij.


Met de heel hartelijke groeten en respect,


Herman en Lisa
tel. 00XX XXXXX XXXXX


woensdag 2 oktober 2019

STOP 5G: STEL TELECOMPROVIDERS & POLITICI AANSPRAKELIJK MET EEN VERBINTENIS INCL. DAGVERGOEDING VAN MAX. € 2.000,- PER DAG!


Wilt u ook geen proefkonijn zijn van het nieuwe 5G-netwerk dat u van uw privacy berooft en mogelijk schadelijke effecten heeft op uw lichaam en geest?


De oplossing: stel de directeuren van de telecomproviders en politici aansprakelijk en bied hen een verbintenis aan met een maximale dagvergoeding van € 2.000,- per dag, per overtreding.

Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond tegen Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation.

Als u zich opgeeft voor een geneesmiddelenonderzoek in een kliniek, dan zijn de resultaten en bijwerkingen van de te testen medicijnen nog niet bekend. U krijgt dan voor uw deelname als proefpersoon ook een dagvergoeding…

Claim uw rechten. Zonder uw wilsverklaring (Art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (Art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen u gepleegd met recht op een schadevergoeding (Art. 6.162 BW).

De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt u in staat om eerst de telecomproviders hardhandig op de vingers te tikken. Deze actie tegen de telecomproviders loopt van 27 september t/m 31 oktober. Daarna gaan we de politici aanpakken.


Verder lezen en veel meer info op de website
van de >>> Nationale Bond tegen Overheidszaken


En dan nog dit:

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties.

De Bond heeft via gewonnen rechtszaken tegen zorgverzekeraars erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising van het bestuursrecht in civiel recht is.

woensdag 25 september 2019

Brandbrief aan toekomstig president van de Europese Commissie van klokkenluider Nico van den Ham

Aan: de gekozen president van de Europese Commissie, mevrouw dr. Ursula von der Leyen

De vernietiging van onafhankelijke  rechtspraak in een aantal EU-landen bedreigt het voortbestaan van de Europese Unie. Dat schreven presidenten van 3 grote Europese rechtersorganisaties in een >>> brandbrief aan Ursula von der Leyen, de toekomstig president van de Europese Commissie. Lidstaten worden in de brief niet bij naam genoemd, maar duidelijk is dat het hier gaat om Polen, Hongarije en mogelijk ook Roemenië.


De presidenten willen ontvangen worden op het kantoor van Von der Leyen in Brussel om het één en ander te komen uitleggen. Ook Nico van den Ham stuurde, mede namens andere bij hem bekende slachtoffers van corrupte Nederlandse rechters, een brief aan Ursula von der Leyen. 

Nico van den Ham wil met een aantal anderen ook bij de voorzitter van de unie worden ontvangen om onomstotelijk te komen bewijzen dat De
 Staat der Nederlanden zich op grote schaal schuldig maakt, gebruikmakend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op zijn persoon en grote groepen, waaronder veel kinderen, van haar bevolking.  Klik hier voor de >>>  brief in Pdf-bestand   


Aan: de gekozen president van de Europese Commissie, mevrouw dr. Ursula von der Leyen

Van:
  
Nico van den Ham en namens een groot aantal bij mij bekende slachtoffers van de Nederlandse rechtspraak.

                                                                             Amsterdam, 25 september 2019


Geachte mevrouw Von der Leyen,

Gefeliciteerd met uw verkiezing als voorzitter van de Europese Commissie.

Presidenten van drie Europese rechtersorganisaties stuurden u onlangs een brief  toe. Eén van die presidenten is de Nederlandse heer Kees Sterk. De andere twee heren zijn: Jean-Claude Wiwinius en José Igrea Matos.

In de aan u toegezonden brief gaat het om meerdere lidstaten van de Europese Unie waar de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ernstig zou worden bedreigd en de scheiding der machten tussen de uitvoerende macht en de rechterlijke macht tak zou worden ontmanteld. 

De heer Sterk, die ook rechterlijk lid van de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak is, en de heren Wiwinius en Matos vragen u vriendelijk maar dringend in hun brief, mevrouw Von der Leyen, om hen zo snel mogelijk op uw kantoor in Brussel te ontvangen. De drie heren stellen voor om u dan talrijke voorbeelden te overleggen van de vernietiging van rechterlijke onafhankelijkheid in sommige lidstaten.

Nederland wijst met grote regelmaat met beschuldigende vinger naar andere landen als het om de onafhankelijkheid en integriteit van haar rechtspraak gaat.  De Nederlandse regering hanteert deze afleidingsmanoeuvre vooral om haar eigen bevolking via de media te doen laten geloven dat het betreffende de rechtstaat in Nederland allemaal wel goed is geregeld.
  
Echter, van scheiding der machten, ook wel de trias politica, is in de Staat der Nederlanden in de praktijk absoluut geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient een staat zo ingericht te zijn dat de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken.

Ikzelf en grote groepen slachtoffers van partijdige, corrupte rechters, kunnen onomstotelijk bewijzen dat deze drie machten in Nederland niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samen werken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

De Staat der Nederlanden maakt zich, gebruikmakend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, op grote schaal schuldig aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op mijn persoon en grote groepen, waaronder veel kinderen, van haar bevolking. Dit alles voor de geldelijke belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen.

Klachten hierover indienen bij de daarvoor wettelijk aangewezen Nederlandse organisaties, zoals de Hoge Raad der Nederlanden, is volstrekt zinloos. Wij krijgen veelal geen antwoord op onze klaagschriften of deze worden in een enkel geval afgedaan met een nietszeggend, kort briefje.

De reguliere media hierover inschakelen is onmogelijk, omdat die massaal weigeren hierover te berichten.

Slachtoffers van de Nederlandse corrupte rechters kunnen in hun eigen Nederland nergens met hun klachten of aangiften terecht, omdat de daarvoor aangewezen organisaties elkaar allemaal in bescherming neme
n.

Daarom verzoek ik u vriendelijk, maar dringend, net zoals de heren Kees Sterk,
José Igrea Matos en Jean-Claude Wiwinius dat hebben gedaan, mij en een aantal
andere slachtoffers van de Nederlandse, partijdige, rechtspraak op uw kantoor in Brussel te ontvangen. Wij kunnen dan, onderbouwd met veel onomstotelijk bewijsmateriaal, aan u laten zien dat de Nederlandse rechtspraak niet onafhankelijk, maar door en door corrupt is.

Hoogachtend,

Nico van den Ham
Melder van Misstanden


In een bijlage per e-mail, T.A.T. van Frau dr. Ursela von der Leyen, verzonden
naar 
europamanagement@ec.europa.eu


Tevens verzonden naar de Poolse, Hongaarse, Roemeense en Russische ambassades:

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl     mission.hga[at]mfa.gov.hu 

consulate.hga@mfa.gov.hu   
 haga@mae.ro   rusembassynl@mid.ru

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 22 september 2019

Klokkenluider Nico van den Ham ontvangt eindelijk zijn, onrechtmatig tot stand gekomen, vonnissen

Zwendel
Bijna 3 weken na het uitspreken van de vonnissen ontving ik afgelopen vrijdag eindelijk mijn, door middel van enorme rechterlijke zwendel (door het Openbaar Ministerie in samenspan met de Rechtspraak) tot stand gekomen, vonnissen.
Het betreft hier uitspraken die door rechter, mevrouw Y.M. Vanwersch zijn  gedaan op een rechtszitting schijnvertoning die plaatsvond op
2 september 2019. Ik heb tot nu toe beweerd in hoger beroep te zullen gaan, ook al word ik maar veroordeeld voor 5 cent boete.


Klagen

Inmiddels ben ik daarover op andere gedachten gekomen. Klagen, wat beroep aantekenen feitelijk is, is volstrekt zinloos. Ik zou dan moeten gaan klagen bij  hogere rechters (raadsheren). In al die jaren heb ik in mijn eigen zaken en in de vele zaken van anderen, waar ik mij op één of andere wijze mee heb beziggehouden, gezien dat hoe hoger een rechter hoe corrupter hij of zij is. Klagen bij zwarte toga criminelen over de misdrijven, die collega zwarte togadragers in deze zaak, maar ook in voorgaande zaken waar deze zaak uit is voortgevloeid, hebben gepleegd, zou alleen maar meer boosheid opwekken. Nog meer boosheid zou vrijwel zeker leiden in een nog hogere onterechte straf. Geen hoger beroep dus. Nico van den Ham

Zie ook in deze zaak: 


vrijdag 13 september 2019

Geert Wilders, Nico van den Ham en vele anderen deden aangifte tegen corrupte zwarte toga dragers


Trias Politica
Van scheiding der machten, ook wel de trias politica, is in de praktijk geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient de staat zo ingericht te zijn dat de drie machten: de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken.

Geert Wilders
Geert Wilders, ikzelf en grote groepen andere slachtoffers van partijdige, corrupte zwarte toga dragers kunnen onomstotelijk bewijzen dat deze drie machten niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samenwerken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

Aangifte
Geert Wilders deed een aantal dagen geleden aangifte tegen officier van justitie Wouter Bos en de advocaten-generaal Birgit van Roesel en Gerard Sta. Het Openbaar Ministerie en andere betrokken corrupte ambtenaren en politici, die ook een rol hebben gespeeld bij zijn politieke vervolging, kunnen zich tevens opmaken voor een serie aangiften en procedures, zo kondigde Wilders ook nog aan.

Wapens
Ikzelf en een groot aantal andere slachtoffers van de zwarte toga maffia doen, net zoals Geert Wilders dat nu doet, ook vaak aangifte tegen officieren van justitie, rechters en aanverwant corrupt (politiek) tuig. Het Openbaar Ministerie zet in die zaken dan één van haar vuilste en meest gevreesde wapens in en dat is: nergens op reageren. De aangevers horen er dan dus meestal helemaal niets meer van. In de enkele gevallen dat er wel een reactie komt, bestaat die meestal uit een kort afwijzend briefje dat verder inhoudelijk nergens over gaat.

Artikel 12 Sv-procedure
De gedupeerden die dan vervolgens vaak een artikel 12 procedure (dat is een formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten) opstarten, worden, zoals dat meestal gaat bij door weer andere, hogere: 'ons kent ons' rechters in het ongelijk gesteld.

Verloop
De grote slachtoffergroep van zowel het Openbaar Ministerie als de rechtspraak kijken met grote belangstelling uit naar het verloop in de zaak van Geert Wilders.

Nico van den Ham

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 9 september 2019

Geen celstraf voor klokkenluider Nico van den Ham

In tegenstelling tot wat Algemeen Dagblad nepnieuws journalist Chris Klomp beweert, voorlopig geen gevangenisstraf voor klokkenluider Nico van den Ham.


Zie ook >>> Vonnis: klokkenluider Nico van den Ham gaat 3 weken de gevangenis in en moet vaak worden mishandeld!Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

https://vk.com/video395307653_456239093 

woensdag 4 september 2019

Vonnis: klokkenluider Nico van den Ham gaat 3 weken de gevangenis in en moet vaak worden mishandeld!

Dat schrijft krantenvod Algemeen Dagblad nepnieuwsjournalist Chris Klomp op Twitter.Staatstrol Chris Klomp die af en toe een stukje nepnieuws
in het krantenvod Algemeen Dagblad mag schrijven, heeft
vele e-mail accounts waarmee hij Nico én vele anderen, die
een eerlijke rechtspraak willen, voortdurend stalkt.
Chris Klomp liegt zijn Algemeen Dagblad nepnieuws
volgers voor dat hij op de rechtszitting van klokkenluider
Nico van den Ham was.
Chris Klomp, één van de vele kenmerken van een heuse schurkenstaat. 


Morgen meer over nepnieuwsjournalist Chris Klomp en de waarheid betreffende de rechtszitting én het vonnis van klokkenluider, Nico van den Ham.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 1 september 2019

Klokkenluider Nico van den Ham gaat morgen niet naar zijn rechtszitting omdat dat volstrekt zinloos is

Wegens enorme censuur: klik >>> hier of op de onderstaande
afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal


>>> Brief aan rechter mevrouw Y.M. Vanwersch

>>> Antwoord officier van justitie de heer  A.H.J.M. Damen

>>> Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham wraakt                      partijdige rechter tijdens zijn terechtzitting

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.


dinsdag 27 augustus 2019

ÉÉN VAN DE VELE KENMERKEN VAN EEN HEUSE (VERKAPTE) SCHURKENSTAAT

Van scheiding der machten, ook wel
de trias politica, is in de praktijk geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient de staat zo ingericht te zijn dat de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars
functioneren bewaken.


Ikzelf en vele andere slachtoffers van partijdige, criminele rechters, kunnen onweerlegbaar bewijzen dat deze drie machten niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samen werken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

Helaas mogen wij dat niet bewijzen. Niet van de politiek, niet van de gecensureerde staatsmedia en zeker ook niet van de verantwoordelijke instantie de Hoge Raad der Nederlanden met als trotse baas, de tot op het bot corrupte, omstreden procureur generaal, mr. Jos Silvis. Onze klaagschriften hierover en andere rechterlijke zwendel, worden niet beantwoord of in een enkel geval afgedaan met een nietszeggend antwoord.

Dat de rechterlijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!


Zie ook >>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te                            ondernemen tegen criminele rechters (video's).

            >>> DE DONKERSTE KANTEN VAN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK                             Prof. Dr.ir A.F.P. van Putten, M. E. Van Putten- Veeken  

            >>> Dertien belangrijke adviezen aan Minister Grapperhaus voor                                zijn propaganda bezoek aan Thailand deze week

Klokkenluider, melder van misstanden, journalist, openbaar aanklager,
Nico van den Ham

woensdag 21 augustus 2019

Dertien belangrijke adviezen aan Minister Grapperhaus voor zijn propaganda bezoek aan Thailand deze week

Minister Ferdinand Grapperhaus

Johan van Laarhoven
Dag minister Ferdinand Grapperhaus. Eind deze
week vliegt u naar Thailand. U gaat daar met uw Thaise ambtsgenoot en de premier van dat land praten over de zaak van de Nederlandse coffeeshop baas Johan van Laarhoven.
Van Laarhoven (58) zit in Thailand in de gevangenis wegens het vermeend witwassen van drugsgelden.

Voordoen
U, meneer Grapperhaus, wil zich in Thailand gaan voordoen als een keurige, integere Nederlandse minister van Justitie en veiligheid die wil dat Van Laarhoven om humanitaire redenen in Nederland verder wordt vervolgd.

Lief
Wij vinden het erg lief van u, mijnheer Grapperhaus, dat u de premier en de minister van Justitie van Thailand gaat proberen te bewegen Van Laarhoven aan Nederland uit te leveren. 
Wij willen dan ook oprecht dat u daar in slaagt en geven u dertien zeer belangrijke adviezen mee inzake uw gesprek met de Thaise bewindslieden. 

Advies 1
Zorg er tijdens uw bezoek voor dat er absoluut géén Nederlandse journalisten in de buurt van u en de Thaise bewindslieden komen die geen perskaart hebben! Het gevaar bestaat namelijk dat die journalisten dan een boekje opendoen over u, het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Nederlandse rechtspraak. Als de Thaise bewindslieden dat te horen krijgen, is de kans groot dat uw missie niet slaagt! Dus sta uitsluitend Nederlandse journalisten toe die in het bezit zijn van een NVJ (staats)-perskaart tijdens uw bezoek aan Thailand, want die houden de mond, net zoals zij dat in Nederland doen, wel dicht zoals u zelf wel weet.

Advies 2
Wij raden u aan, minister Grapperhaus, om alles op alles te zetten om te voorkomen dat de  regering van Thailand, maar ook de Thaise pers, te weten komen wat er zich allemaal afspeelt in de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven.

Advies 3

Probeer, minister Grapperhaus, het daar in Thailand stil te houden dat de Staat der Nederlanden zich op grote schaal schuldig maakt, gebruik makend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, in Naam van de Koning, aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op grote groepen, waaronder veel kinderen van haar bevolking.

Advies 4
Zorg ervoor, Minister Grappenhaus, dat de Thaise regering en Thaise pers niet te weten komen dat binnen de Nederlandse rechtspraak en haar omvangrijke kliek een cultuur heerst waarin het standaard is dat rechters middels enorme gerechtelijke list en bedrog massaal de levens van grote groepen mensen, het gewone, goedwillende volk, volledig verwoesten. Dit op een zodanige wijze dat in veel gevallen kan worden gesteld én bewezen dat grote aantallen mensen uit betreffende groepen door de Staat der Nederlanden, gebruik makend van gerechtelijke zwendel, list en bedrog, toegepast door partijdige, corrupte rechters, willens en wetens de wanhoopsdood worden ingejaagd. Dit alles voor de geldelijke belangen van grote, veelal frauderende, organisaties/bedrijven of door rechters belangrijk geachte personen.

Advies 5
Pas op, mijnheer Grapperhaus, dat de Thaise regering en de Thaise pers niet te weten komen dat Nederlandse rechters en raadsheren in samenspan met het Openbaar Ministerie en in collusie gespecialiseerde advocaten, op alle mogelijke manieren, de rechten van een groot gedeelte van de (gewone) Nederlandse bevolking massaal schenden.

Advies 6
De Thaise regering kan beter ook niet weten, minister Grapperhaus, dat in Nederland partijdige rechters en raadsheren bepalingen, die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen en waaraan ook zij zich moeten houden, buiten beschouwing laten als die bepalingen hen niet van pas komen bij het bevoordelen van hun elite vrienden.

Advies 7
Ook is het beter, heer Grapperhaus, dat niemand aan de Thaise regering en de Thaise pers vertelt dat, op een enkele uitzondering na, dit om de Nederlandse rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, al datgene wat tijdens de procedure schriftelijk en tijdens rechtszittingen, mondeling, door de kleinere partij of de door de rechter minst belangrijk geachte persoon naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van de veel grotere partij of door de rechter als belangrijkst beschouwde persoon, opzettelijk en bewust niet in de proces-verbalen en de uiteindelijke vonnissen wordt vermeld.

Advies 8
De Thaise regering en de Thaise pers kunnen beter ook niet weten, minister Grapperhaus, dat Nederlandse rechters en raadsheren oneerlijk en vooringenomen zijn, valsheid in geschrift plegen, volstrekte lak hebben aan rechtsbeginselen en rechtsnormen als die hen niet van pas komen bij het bevoordelen van grote organisaties en/of door hen belangrijk geachte personen.

Advies 9
Pas op, minister Grapperhaus, dat de Thaise regering en de pers van Thailand niet te weten komen dat Nederlandse rechters en raadsheren als mens te werk gaan als meedogenloze, gevoelloze criminelen, zonder een greintje normbesef en enig inlevingsvermogen. Dit conform de cultuur die heerst binnen de organisatie waar zij deel van uitmaken. Een cultuur waarin het normaal is om de levens van het gewone volk, voor de belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig kapot te maken en wanhopige burgers met hun onrechtmatige, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen, willens en wetens massaal de zelfmoord dood in te drijven.


Advies 10
Ook kunnen ze daar in Thailand beter niet weten, minister Grapperhaus, dat in Nederland ambtenaren en andere personen die een functie bekleden die het hun mogelijk maakt de immens vuile gang van zaken bij de rechtspraak en haar omvangrijke kliek breed onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, volstrekte lak hebben aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hierover zwijgen.

Advies 11
Laat ook niemand aan de Thaise regering en de Thaise pers vertellen, mijnheer Grapperhaus, dat de Hoge Raad der Nederlanden, die wettelijk gezien het recht en de macht heeft om de ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende gerechtelijke criminelen te stoppen, rechters en raadsheren categorisch de handen boven het hoofd houdt om zo de enorme justitiële smeerlapperij, die massaal op grote groepen van de Nederlandse bevolking wordt toegepast, in de staats doofpot te houden.


Advies 12
Het is beter dat ze daar in Thailand ook niet weten, minister Grapperhaus, dat de Nederlandse reguliere media weigert het Nederlandse volk op eerlijke wijze te informeren betreffende de misdrijven die rechters op grote groepe
n van de Nederlandse bevolking toepassen en niet bereid is de onomstotelijke bewijzen hiervoor, die de vele slachtoffers, onafhankelijk van elkaar, in bezit hebben, te bestuderen en naar buiten te brengen.

Advies 13
Ook is het beter dat een door klokkenluider Nico van den Ham veelgebruikte stelling niet in de Thaise pers komt, Minister Grapperhaus. Wij bedoelen deze stelling:


Dat de rechtelijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!     
  Wij hopen oprecht, minister Ferdinand Grapperhaus, dat uw charmeoffensief lukt en dat u daarmee het toch al zo geïndoctrineerde, onderworpen Nederlandse volk laat geloven dat Nederland een rechtstaat is en Thailand een schurkenland! Niet omdat wij zo begaan met u zijn, maar omdat wij het Johan van Laarhoven wel gunnen dat hij daar weg kan. Veel succes dus en geniet een beetje van uw snoepreisje. 

  Verzonden naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Twitteraccount van minister Grapperhaus.  

  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

  zondag 18 augustus 2019

  Officier van Justitie Achilles Damen, opvolger van Koos Spee, gaat Klokkenluider Nico van den Ham vervolgen

  Mr. Achilles Damen, de opvolger van de landelijke verkeersofficier Koos Spee (Wegmisbruikers SBS6) vraagt rechter zware verkeersmisdadigers niet te vervolgen, maar gaat klokkenluider Nico van den Ham, die uit pure nood wat lichte overtredingen heeft begaan, samen met rechter, mevrouw mr. Y.M. Vanwersch, begin september tijdens een nieuwe showproces verder vervolgen en kapot maken. Start de video...


  Brief aan >>> officier van justitie
  Reactie van >>> officier van justitie 

  Artikel in de >>> Tubantia
  >>> Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham wraakt 
          partijdige rechter tijdens zijn terechtzitting

  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

  woensdag 7 augustus 2019

  Haagse hoge rechter (raadsheer) mr. Tamara Trotman, liegt burger voor over de Nederlandse rechtspraak

  Raadsheer
  In het magazine van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) verscheen in het nummer juli 2019 de column van mr. Tamara Trotman: 'Zet je in voor de rechtsstaat'. Mr. Trotman is een vrouw die raadsheer is bij het gerechtshof in Den Haag. Een rechter is rechter bij een rechtbank. Een raadsheer is een hoge rechter bij een gerechtshof of de Hoge Raad.
  Een vrouw die rechter is bij een gerechtshof of de Hoge Raad wordt raadsheer genoemd.
  We leggen het maar even uit, omdat wij er regelmatig van worden beticht het verschil tussen een raadsheer, een raadsman en een raadsvrouw niet te weten. Een raadsman, is net zoals een raadsvrouw dat is, een advocaat. Een raadsheer is een hoge rechter en dat kan dan een man, maar ook een vrouw zijn. 

  Mr. Tamara Trotman is zo'n vrouw.


  Criminele organisatie.

  Tamara Trotman maakt deel uit van de grootste, vuilste, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie die de Staat der Nederlanden kent.


  Trots

  Ook raadsheer mr. Tamara Trotman schaamt zich nergens voor en liegt in het magazine van de Raad voor de Rechtspraak van juli 2019 het volk voor over de Rule of Law Index van de organisatie het World Justice Project. 'Elk jaar verschijnen berichten dat Nederland in de top van de Rule of Law Index staat. Wij staan op de vijfde plaats van de 126 onderzochte landen. Het gaat dus goed met onze rechtsstaat', schrijft de hoge rechter in haar column trots. Net zo trots als zij op bovenstaande foto in haar zwarte toga de wereld inkijkt.


  Zelfmoord

  Al in 2016 meldden wij 
  >>> Nederlandse rechtspraak in wereldtop pure misleiding. Dat artikel gaat over de lijst van het World Justice Project en schreven wij op basis van logica, eigen ervaringen vanuit rechtszalen en bestudering van vele dossiers van onszelf en anderen. Bovendien kon het toen ook al als een feit worden beschouwd dat de rechtelijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!

  Bewijs 

  In maart 2018 schreven we 
  >>> Rule of Law Index van het World Justice Project blijkt net zoals de Nederlandse rechtspraak; pure oplichting! Toen hadden we al toegang tot bewijs dat het World Justice Project de boel belazerde! Eén van de onzen, niet de minste, had de gang van zaken bij het Amerikaanse World Justice Project op de meest denkbare professionele wijze uitgebreid onderzocht.
   

  Bevindingen
  Op 12 juli 2018 mocht onze onderzoeker zijn bevindingen bij de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag komen toelichten. De Raad voor de Rechtspraak gaf toe dat de vraag gerechtvaardigd is welke waarde men aan het World Justice Project onderzoek kan hechten. Een verslag van dat gesprek vindt u >>> hier

  Volksverlakkerij

  De Raad voor de Rechtspraak, met sinds kort als voorzitter de voormalige
  Amsterdamse rechtbankpresident de, ook al zo trots de wereld inkijkende,
  corrupte 
  >>> mr. Henk Navis, weet dus heel goed dat de Rule of Law Index van
  het World Justice Project absolute volksverlakkerij is.

  Bedriegen
  En voor die enkeling die de exacte betekenis van het woord volksverlakkerij niet weet; dat betekent niets meer en niets minder dan het bedriegen van het volk. Dat is wat rechters, raadsheren, advocaten en hun omvangrijke kliek, zoals onder andere de Raad voor de Rechtspraak, jegens grote groepen Nederlanders doen! In de Nederlandse rechtbanken, in de gerechtshoven en in hun nep nieuwsboekjes zoals in dit geval. 

  Belangrijker
  Raadsheer Tamara Trotman wist natuurlijk allang wat er zich in de Nederlandse gerechtsgebouwen afspeelt als het om zaken gaat tussen partijen waarvan de ene partij veel groter is dan de andere, of als het om personen gaat waarvan de rechter de ene persoon veel belangrijker acht dan die andere. 

  Volkskrant 
  Op 21 maart 2019 heeft tot onze grote verbazing de Volkskrant een artikel betreffende het onderzoek naar het World Justice Project >>> gepubliceerd. Direct daarna, de volgende dag al, veegde landsadvocaat mr. Meine Dijkstra van het kantoor Pels Rijcken, tijdens een door ons gedeeltelijk opgenomen rechtszitting bij het gerechtshof in
  Den Haag, dat onderzoek van tafel. Ook >>> 
  Civis Mundi en RISK & COMPLIANCE hebben herhaaldelijk aandacht gegeven aan de de kwestie rond het zogenaamde World Justice Project Rule of Law Index onderzoek. Ook zijn er naar aanleiding van het gesjoemel bij het World Justice Project al meerder keren kamervragen gesteld door het SP Tweede Kamerlid Michel van Nispen. Voor nog meer informatie over dit alles verwijzen wij naar de website van diegene die het onderzoek heeft verricht en dat is de website >>> Wat u niet in de kranten leest die ook permanent aan te klikken is in de rechterkolom van deze site. 

  Verdriet
  Alles, maar dan ook alles, wordt er door de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakend rechtspraak en haar omvangrijke kliek aan gedaan om het volk te doen laten geloven dat zij integer en eerlijk zijn.

  Eindredactie
  De Raad voor de Rechtspraak weet, gelet op dat >>> gesprek op 12 juli 2018, dat het onderzoek van het World Justice Project niet heeft plaatsgevonden en dat aan eerdere onderzoeken, als die al hebben plaatsgevonden, geen waarde kan worden gehecht omdat dat partijdige flut onderzoeken waren. Er is niets onderzocht. Echter de eindredactie van het magazine van de Raad voor de Rechtspraak heeft het bedrieglijke artikel van Raadsheer Tamara Trotman gewoon door laten gaan. Hoe misdadig kan een gerechtelijke organisatie zijn? 

  Verwijzen
  Rechters, raadsheren, rechtbank-presidenten, advocaten en de rest van de omvangrijke kliek van de rechtelijke macht zullen massaal en intensief blijven verwijzen naar het 'onderzoek' van het louche Word Justice Project als zij het over de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak hebben. Allemaal in het belang van de economie. Welke economie? Deze >>> economie.

  Gratis
  Het volksmisleidende magazine verschijnt 4 keer per jaar. Het magazine ligt gratis beschikbaar in de gebouwen van rechtbanken, gerechtshoven, Openbaar Ministerie en het Juridisch Loket. Je kunt je ook gratis op het bagger blad abonneren.

  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

  zondag 4 augustus 2019

  Noodkreet mama te mogen blijven zijn | Daar gaan we weer! Jeugdzorg, Rabobank én... De Rechtspraak

  De Schurkenstaat der Nederlanden


  Ingezonden door Trudi Verstegen   Voor veel meer informatie ga naar de website van >>> www.trudiverstegen.nl

  Of naar Facebook >>> www.facebook.com/trudiverstegen

  Google ook: Nico van den Ham - Jeugdzorg, Nico van den Ham - Rabobank,
  Nico van den Ham - Zwarte Toga Maffia.

  zondag 28 juli 2019

  Hoe gaat het met Nico van den Ham? Savannah Whitefield vraagt het aan Nico zelf

  Gepubliceerd door Savannah Whitefield  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
  Interview en camera: Savannah Whitefield. 
  Sectoren: Gerechtelijke
  misdaad, Politiek, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, 
  Mensenrechtenschendingen, Schurkenstaat der Nederlanden.

  zaterdag 13 juli 2019

  IN MEMORIAM HENDRIK DE VRIES

  Vanmiddag werd ik opgebeld door een familielid (volle nicht) van Hendrik de Vries. Verder lezen onder de afbeelding....

  Hendrik de Vries
  Zij was de contacten (telefoon) van Hendrik (op zijn verzoek) aan het natrekken. 
  Ik sta ook vermeld in de telefoon van Hendrik. Hendrik is afgelopen woensdag, zo vertelde zijn nicht, op zestigjarige leeftijd dood gegaan. Alsof ik een harde stomp recht op mijn kanis kreeg.
  Ik stond op de tram te wachten en moest janken. Ik kende Hendrik al vele jaren.
  Wij ontmoeten elkaar op rechtszittingen. Ook kwam Hendrik zo nu en dan naar mijn rechtszittingen. Onlangs nodigde hij mij nog uit om te gaan 'happen'. Dat heb ik afgeslagen wegens tijdgebrek. Met happen bedoelde Hendrik eten. Een fantastische, lieve oprechte kerel, wonende in Amsterdam, oorspronkelijk uit Friesland, wat ook goed te horen was. Een Fries die niet tegen onrecht kon. Ik wens Hendrik zijn vrouw en alle andere familie heel veel sterkte toe, Nico.

  woensdag 10 juli 2019

  Videoverslag van 2 korte rechtszittingen in de tulpenbollen Rabo- en ING bank fraudezaak

  Eén van haar meest gevreesde, vuile, dodelijke wapens wat de tot op het bot corrupte Staat der Nederlanden vaak inzet tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking is: niet reageren op klaagschriften en aangiften, of deze afdoen met een nietszeggend kort briefje. Daar gaat het om in deze zaak. Onder andere de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Openbaar Ministerie en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum gebruiken net zoals de veel, ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende rechtspraak dat vaak doet, dit wapen ook in de mega bloembollen Rabobank fraudezaak. Alles op alles wordt gezet om de misdaadgroep Rabobank en hun wijdverbreide kliek, waaronder de ING Bank, de handen boven het hoofd te houden.    


  Zie ook:

  >>> Weer 300 miljoen fraude in Bloembollen-Maffia-Zaak!

  >>> WEER ADVOCAAT DE MOND GESNOERD! NU IN DE TULPENBOLLEN-                      RABOBANK-MAFFIA-ZAAK

  >>> De Bloembollen-Rabo-Maffia én De Rechtspraak. Deel 1

  >>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 2

  >>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 3

  >>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 4

  >>> Rechters én advocaat maken voor Rabo-Maffiabank chrysantenkweker
          kapot

  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Politiek, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Schurkenstaat der Nederlanden, Mensenrechtenschendingen.

  dinsdag 25 juni 2019

  AANSPRAKELIJKSTELLING EN SCHADECLAIM VOOR DE STAAT DER NEDERLANDEN

  Overheidskliek
  Onlangs leverde Nico van den Ham, klokkenluider, melder van misstanden én slachtoffer van tot op het bot corrupte rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten en de rest van de omvangrijke overheidskliek, waaronder de reguliere media, onderstaand schrijven persoonlijk af bij diverse overheidsinstanties. 


  Klokkenluider

  In het 21 pagina's tellende schrijven, het verhaal betreffende wat Nico is
  overkomen, wat hem tot klokkenluider maakte en hoe hij daardoor eerst in het
  civiel recht - en voortvloeiende daaruit -  in het strafrecht terecht kwam. 


  Criminelen
  Ook wordt beschreven dat Nico bij grote regelmaat in rechtbanken en gerechtshoven te vinden is om rechtszittingen van anderen bij te wonen. 
  Het betreft dan zaken die gaan om geschillen tussen partijen, waarvan de ene partij veel groter is dan de andere partij of de rechter de ene persoon veel belangrijker acht dan de andere. Zowel in zijn eigen zaken als in die vele zaken van anderen, waarvan hij de dossiers ook bestudeert, constateert Nico van den Ham dat rechters partijdige, veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminelen zijn. 

  Klokkenluider van de Rechtspraak
  Inmiddels mag Nico zich klokkenluider van de Rechtspraak (en sinds enige tijd ook van het OM) noemen en wordt door de Zwarte Toga Maffia dan ook alom, intens gehaat, vervolgd en bestraft. 


  Hieronder de 21 pagina's tellende aansprakelijkstelling; in het algemeen belang en voor de belangen van Nico van den Ham. 

  Leest u liever het origineel? Klik dan hier >>> Pdf-bestand


  AANSPRAKELIJKSTELLING 
  EN SCHADECLAIM VOOR
  DE STAAT DER NEDERLANDEN


  Per adressen:                                                       

  Ministerie van Algemene Zaken                         Hoge Raad der Nederlanden
  Binnenhof 19                                                   Korte Voorhout 8
  2513 AA Den Haag                                           2511 EK Den Haag
           
  Ministerie van Binnenlandse Zaken                    Raad voor de Rechtspraak
  en Koninkrijksrelaties                                       Kneuterdijk 1         
  Turfmarkt 147                                                 2514 EM Den Haag
  2511 DP Den Haag
    

  Ministerie van Justitie en Veiligheid                    
  Wetenschappelijk Onderzoek
  Turfmarkt 147                                                  en Documentatiecentrum
  2511 DP Den Haag 
                                            Turfmarkt 147
                                                                        2511 DP Den Haag          

  N.G. van den Ham                                            Persoonlijk afgegeven                          
  XXXXXXXXXXXXXXXXX                                     op bovenstaande adressen
  XXXX XX Amsterdam
  nico.vandenham@gmail.com
  Tel: 06-19215778

  Betreft: aansprakelijkstelling – schadeclaim                 Amsterdam, 18 juni 2019
          

  Minister-president, leden van de regering, procureur-generaal van de Hoge Raad,

  Hierbij stelt ondergetekende, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren te Zeist op
  17 januari 1953, thans wonende aan de XXXXXXXXXXXXXXXX te Amsterdam,
  de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor alle
   materiële en immateriële schade die
  ik heb opgelopen en nog steeds oploop, ten gevolge van een zwaar levensingrijpend misdrijf wat op mijn persoon is toegepast door mr. C.L.J.M. de Waal, kantonrechter
  te Amsterdam, woonachtig aan de XXXXXXXXXXXXXXXX
  XX.

  Dat gebeurde op 30 november 2015 toen mr. C.L.J.M. de Waal, kantonrechter te Amsterdam, op of rond zijn 61e levensjaar in opdracht van Stichting Stadgenoot, gevestigd aan de Sarphatistraat 370 te Amsterdam, mij in mijn 63e levensjaar, door middel van gerechtelijke zwendel, met zijn laatste en beslissende woord dakloos heeft gemaakt.

  Rechter mr. C.L.J.M. de Waal heeft zich als rechte
  r tijdens zijn werk niet gehouden 
  aan de van toepassing zijnde bepalingen die in wetsartikelen van de grondwet, het procesrecht, de huurwet, meerdere andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen
  , liggen verankerd.

  Naast het feit dat rechter mr. C.L.J.M. de Waal ambtshalve volstrekte lak heeft aan die wetsbepalingen als die hem bij het bevoordelen van een grote organisatie niet zo van pas komen, heeft hij zich als persoon opgesteld als een meedogenloos crimineel.
  Een koud en gevoelloos onmens zonder een greintje normbesef,
   inlevingsvermogen en mededogen. Dit conform de cultuur die binnen de organisatie heerst waar mr. De Waal deel van uitmaakt. Een cultuur waarin het de gewoonste zaak van de wereld is om massaal de levens van het gewone goedwillende volk, voor de geldelijke belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig te verwoesten en zo in vele gevallen de zelfmoorddood in te jagen.

  Rechter De Waal heeft in samenspan met zijn toenmalige baas, de Amsterdamse rechtbankpresident mr. Henk Naves, nu voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, op 30 november 2015 in snel tempo een plan gesmeed om één van de zwaarste misdrijven die men jegens een medemens kan plegen op mijn persoon toegepast. Dit allemaal voor de vuile geldelijke belangen van Stichting Stadgenoot. De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot, bekend vanwege afspraken op haar kantoor met een pyromaan. Een pyromaan die jarenlang branden stichtte in één van de grote wooncomplexen van de corporatie. Een crimineel die met dat stichten van die branden enorme maatschappelijke, materiële en immateriële schade, angst, onrust, leed, verdriet én een zwaargewonde huurder, die voor de rest van zijn leven gehandicapt en verminkt is, heeft veroorzaakt.

  Op 10 januari 2009 heb ik die pyromaan aan de politie overgeleverd. Dat was nadat
  ik meer dan een jaar lang herhaaldelijk aan woningcorporatie Stadgenoot en wijkagent J.H. Druppers, maar ook aan de politie in het algemeen, had gemeld wie die branden stichtte, wanneer hij dat deed en waar de pyromaan verbleef. Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot én de politie deden helemaal niets! Dat ik, door die pyromaan dan zelf maar te pakken en aan de politie over te leveren, een einde aan die vreselijke brandstichtingen heb gemaakt, kwam misdaadgro
  ep woningcorporatie Stadgenoot, die dus afspraken met die pyromaan had, niet zo goed van pas!

  Ten tijde van die wekelijkse brandstichtingen zijn er veel van de oorspronkelijke bewoners van het wooncomplex uit angst verhuis
  d. Alle leegstaande woningen werden daarna voor een veelvoud aan studenten verhuurd.

  De gemeente Amsterdam had in die tijd een convenant getekend met woningcorporatie Stadgenoot Amsterdam betreffende studentenhuisvesting. Amsterdam en Stadgenoot wilden dat het grote wooncomplex een studentenflat zou worden. Dat is gelukt! Vooral is dat snel gelukt vanwege de vele verhuizingen die plaatsvonden tijdens de periode van al die brandstichtingen. De bewoners waren bang, heel bang!  Er was immers al een huurder zwaargewond geraakt tijdens één van die branden. De arme buur is ten gevolge daarvan voor de rest van zijn leven zwaar verminkt en gehandicapt geraakt. Vrijwel elke bewoner van het wooncomplex wilde in die tijd wel verhuizen.
  Toen ik de pyromaan had gestopt, werd het verhuizen minder. Stadgenoot heeft in 2007 en 2008 bijna 1000 wooneenheden gelabeld voor studenten. Het Louise Wenthuis, zoals het wooncomplex heet, staat met 171 eenheden ook in de lijst vermeld, zo is allemaal in de jaarverslagen van de woningcorporatie te lezen. Het Louise Wenthuis is het complex waarin al die branden destijds werden gesticht en is nu dus een studentenflat.

  Ik heb door een einde te maken aan die brandstichtingen de vuile belangen van misdaadgroep woningstichting Stadgenoot verstoord. Stadgenoot heeft daarna met
  hulp van extreem corrupte personen, zoals wijkagent Jack Druppers, psychiatrisch verpleegkundige Herman Plas van de Amsterdamse GGD, psychiater Thomas Kok, destijds werkzaam bij Arkin, diverse anderen en meerdere organisaties zoals toendertijd, de Commissie voor de Politieklachten en de Nationale Ombudsman, een jarenlange beestachtige klokkenluidersvervolging jegens mijn persoon georganiseerd.
  Een beestachtige vervolging die nog steeds, meer dan 10 jaar na dato, in volle hevigheid voortduurt.

  Ettelijke malen moest ik op het politiebureau komen om langdurig te worden verhoord, omdat misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot mij valselijk had beschuldigd van (zeer ernstige) misdrijven. Stadgenoot heeft in samenwerking met corrupte politiemensen meerdere malen bewakingscamerabeelden weggemaakt. Dat waren dan beelden die onomstotelijk aantoonden dat de misdrijven niet door mij konden zijn gepleegd. Ik ben nooit aangeklaagd voor die, door misdaadgroep Stadgenoot en haar criminele politievrienden, verzonnen beschuldigingen. Deze brief zou een dik boek worden als ik alle immense smeerlapperij, die is aangewend om mij als klokkenluider alsmaar meer kapot te maken, op zou schrijven!

  Ik heb verschillende klachtenprocedures bij hiervoor vermelde, maar ook andere organisaties aangespannen die ik allemaal heb verloren. Er werden hoorzittingen georganiseerd waar ik zelf niet bij aanwezig mocht zijn en waar ik opnieuw valselijk
  werd beschuldigd van weer nieuwe, zeer ernstige misdrijven. Een weerwoord mijnerzijds was onmogelijk, want ik werd immers niet toegelaten op de hoorzitting.


  Mijn, veel niet voor twijfel vatbaar, schriftelijk bewijsmateriaal die mijn beweringen onomstotelijk onderbouwden, werden genegeerd en buiten beschouwing gelaten.
  Precies zoals dat, zo bleek mij later, bij de rechtspraak gaat. Zo zag ik tijdens mijn ettelijke rechtszittingen, maar ook honderden zittingen van anderen die ik heb bijgewoond en waarvan ik de dossiers heb bestudeerd, dat meestal alles wordt weglaten uit de proces-verbalen van terechtzittingen wat door de kleinere partij of minst belangrijk geachte persoon is aangevoerd, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van de grotere partij of door de rechter belangrijkst geachte persoon.
  Voor de uiteindelijke vonnissen geldt precies hetzelfde: wat niet van pas komt, wordt niet vermeld!


  Onderwijl ging de zeer levensingrijpende klokkenluidersvervolging maar door en omdat ik nergens terecht kon voor hulp, ben ik uit wanhoop een website begonnen. Ik heb mijn goudeerlijke verhaal op die website gepubliceerd.

  Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot is, nadat ik die website had opgestart,
  gaan procederen tegen mij omdat zij mijn goudeerlijke artikelen betreffende deze doofpotaffaire van het internet verwijderd wilde hebben.


  Zo heb ik onder andere een video op mijn website gepubliceerd waar het slachtoffer (medehuurder) van één van die branden in zijn onderbroek zijn invaliditeit en ernstige verminkingen, ten gevolge van die branden, toont. Dat stond misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot niet aan waardoor Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham, via een bevriende rechter van de misdaadgroep, de corrupte klassenrechter mr. R.H.C. Jongeneel wonende aan de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, een buitenproportionele boete (inclusief proceskosten) kreeg van maar liefst twaalfduizend euro!

  Alles wat in mijn voordeel was en ik schriftelijke en mondeling naar voren heb gebracht, is niet vermeld in de proces-verbalen van de rechtszittingen en ook niet in de uiteindelijke vonnissen. De enorme hoeveelheid onomstotelijke bewijsstukken die ik in mijn bezit heb en een onderbouwing zijn van datgene wat ik beweer, zijn, zoals dat dan gaat bij de rechtspraak als de tegenpartij veel groter is dan dat jij bent, uit de proces-verbalen van de rechtszittingen en de vonnissen gehouden.

  Ondanks de immense lijdensweg die ik toen al onderging vanwege die beestachtige aanhoudende klokkenluidersvervolging en die enorme dwangsom, heb ik mijn eerlijke artikelen op mijn website niet verwijderd.

  Op maandag 30 november 2015 gaf ik tegen ontvangstbewijs aan de centrale balie
  van de rechtbank Amsterdam een klaagschrift af. Het klaagschrift telt 7 pagina's. 

  De klachten in het klaagschrift gaan over de criminele werkwijzen die rechter
  mr. C.L.J.M. de Waal toepast. Het klaagschrift was geadresseerd aan de president van de rechtbank te Amsterdam, mr. H.C. Naves. 


  Het kan niet anders dat rechter mr. Cees de Waal, en zijn toenmalige baas, mr. Henk Naves, onmiddellijk na het ontvangen van dat klaagschrift op die maandagmiddag contact hierover met elkaar hebben gezocht. Diezelfde middag heeft rechter De Waal wellicht nog bekonkeld om, al dan niet tezamen met zijn medewerkers, snel een vonnis in elkaar te flansen. Een vals vonnis om, al dan niet ter openbare zitting, bij vervroeging, zoals op dat vonnis staat vermeld, uit te spreken.

  Ik acht het overigens ook niet onwaarschijnlijk dat het vonnis al uitgetypt klaar lag. Het gebeurt regelmatig dat een corrupte griffier voor een misdadige rechter, al vóór dat de zitting is begonnen, een vonnis heeft uitgetypt. Onomstotelijke bewijzen dat dat zo gaat bij de rechtspraak staan op mijn website gepubliceerd.

  Het vonnis is op 30 november 2015 in naam van Koning Willem-Alexander uitgesproken door de corrupte rechter mr. C.L.J.M. de Waal. Uit het valselijk, bij vervroeging uitgesproken, vonnis blijkt dat ik als eerste in Nederland voor straf dakloos ben gemaakt voor goudeerlijke artikelen op een website. 
  Er is geen rechtszitting geweest waar ik bij mocht zijn, dus het beginsel hoor en wederhoor is niet toegepast.

  Redelijk denkende mensen vinden het dakloos maken van medemensen, wat in onze verkapte Schurkenstaat zoveel gebeurt, een ernstig misdrijf! Echter, mr. C.L.J.M. de Waal maakte het nog bonter en veroordeelde mij tot dakloosheid zonder een complete dagvaarding én zonder dat er een rechtszitting is geweest betreffende deze kwestie waar ik bij aanwezig was! Eén van de algemene beginselen van behoorlijk proces, hoor en wederhoor, is daardoor op geen enkele wijze toegepast! Een doodzonde in een rechtstaat, zoals elke jurist wel weet of althans hoort te weten en elke burger die geen rechten heeft gestudeerd logischerwijs wel begrijpt!

  In het vonnis heeft rechter mr. C.L.J.M. de Waal geschreven of laten schrijven dat ik mijn beweringen niet heb onderbouwd. Dat klopt ook wel, maar dat komt omdat de justitiële crimineel mij die kans heeft ontnomen door geen hoor en wederhoor toe te passen.

  Stadgenoot verhuurde de woning nadat ik eruit was gezet voor maar liefst 3 keer zoveel aan een ander. Voor de misdadige klassenrechter mr. C.L.J.M. de Waal ook een goede reden om in opdracht van de bestuursgangsters van Stichting Stadgenoot mij op mijn oude dag, midden in de winter, de koude straat op te laten sleuren.

  In het door rechter De Waal ondertekende vonnis, waarin hij beweerd of liegt dat hij het vonnis openbaar heeft uitgesproken, heeft mr. De Waal valselijk vermeld dat Stichting woningcorporatie Stadgenoot, nadat ik over dat ontbreken van de complete dagvaarding had geklaagd, bij akte de ontbrekende producties alsnog aan mij zijn overlegd. Valsheid in geschrift in een gerechtelijk vonnis, door rechter mr. C.L.J.M. de Waal ambtshalve gepleegd met zeer ingrijpende gevolgen voor mijn, toen ook al zo belabberde, levenssituatie.

  De toenmalige baas van rechter De Waal, voormalig rechtbankpresident mr. H.C. Naves, heeft na het uitspreken van het vonnis (bij vervroeging), door het toepassen van valsheid in geschrift, er voor gezorgd dat ik, Nico van den Ham, geen poot meer had om op te staan betreffende mijn klachten over C.L.J.M. de Waal. Met: 'Ik stel vast dat ten tijde van indiening van uw klacht de behandeling van uw zaak reeds was geëindigd in een eindvonnis en uw klacht en eisen reeds om die reden geen invloed kunnen hebben op de behandeling van de zaak' maakte mr. Henk Navis zich er vanaf.
  De corrupte rechtbankpresident meldde er niet bij dat hij de datum van inlevering van het klaagschrift had vervalst en zo in zijn antwoord net kon doen alsof ik te laat was met het indienen van een klacht over rechter mr. C.L.J.M. de Waal. 

  Het komt met de meeste mensen die dakloos zijn gemaakt, vooral als die al wat ouder zijn, nooit meer helemaal goed! Dat wist ik als redelijk en billijk denkend mens met een beetje gevoel in zijn donder natuurlijk al heel lang! Maar nu ondervind ik dat zelf, nog steeds, elke dag, op vele momenten! Het komt
  ook met mijnooit meer helemaal goed!

  Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte, woonruimte hem/haar is afgepakt. Moordenaars worden door abjecte soortgenoten van rechter mr. C.L.J.M. de Waal minder gestraft dan een klokkenluider. Als men googled: 'dronken man' of 'man zonder rijbewijs' of 'te hard rijdende man', of in een combinatie daarvan, 'rijdt kind dood' ziet men dat het geven van een werkstraf van 120 of 240 uur de norm is bij de collega 'edelachtbaren' van mr. C.L.J.M. de Waal. Behalve dan natuurlijk als dat doodgereden kindje van een door rechters belangrijk geacht persoon was. Mensen die, zoals ik dat heb gedaan, ernstige misstanden aan de kaak stellen worden volledig kapot gemaakt in onze zogenaamde keurige rechtstaat. 


  Dakloos zijn betekent dat je onder andere géén adres, inkomen, verzekeringen, dokter, (broodnodige) medicijnen en ook geen kast meer hebt waar je belangrijke papieren in kunt bewaren! Het beheersen van en omgaan met lichamelijke ongemakken is in vele gevallen vrijwel onmogelijk. Wél bekeuringen wegens het noodgedwongen zwartrijden in de trein om naar, door lieve bezoekers van mijn website aangeboden, slaapplaatsen te kunnen reizen. Verder hoge boetes voor het niet kunnen betalen van de zorgpremie en bijvoorbeeld voor (omdat je ook geen wc meer hebt) plassen in het openbaar.
  De nagenoeg onbeheersbare radeloosheid die een mens bevangt nadat hij door een crimineel zoals, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, dakloos is gemaakt, is niet te beschrijven.

  Dan nog grote ellende met de Sociale Verzekeringsbank, omdat misdaadgroep
  Stichting Stadgenoot, tezamen met één van haar handlangers, gerechtsdeurwaarder
  Van der Hoeden | Mulder, mij uit het bevolkingsregister hadden laten schrijven zonder dat ik daar weet van had. Daardoor ging de Sociale Verzekeringsbank er lange tijd van uit dat ik in het buitenland verbleef en werd de opbouw van mijn AOW beëindigd.
  Door bekeuringen voor het noodgedwongen zwartrijden in treinen te tonen aan de Sociale Verzekeringsbank, kon ik onomstotelijk bewijzen dat ik wel degelijk in Nederland verbleef gedurende die meer dan verschrikkelijke periode.


  In tegenstelling tot de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie, de Rechtspraak, waar mr. C.L.J.M. de Waal deel van uit maakt, houdt de Sociale Verzekeringsbank wél rekenschap met onomstotelijke bewijsstukken! Ook als
  dat onomstotelijke bewijs mogelijk niet zo goed van pas komt.

  Nadat rechter C.L.J.M. de Waal mij als een
   63-jarig oud stuk vuil op een NSB- en nazi-achtige wijze de straat op had laten sleuren, bezat ik niets anders meer dan een koffer met wat kleding, een scheerapparaat, tandenborstel en wat andere kleine dingen.
  Het leven is onnodig extra duur geweest tijdens die vreselijke daklozenperiode die bijna 2 jaar heeft geduurd! Ik heb veel geld moeten lenen om te kunnen overleven.

  Nu ik na bijna 2 jaar dakloosheid weer beschik over woonruimte grijp ik nog vrijwel dagelijks mis. Veel dingen, die een mens zoal nodig heeft, heb ik niet meer. Dit, door het misdrijf dat rechter C.L.J.M. de Waal voor misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, op mij heeft toegepast. Telkens opnieuw moet ik een beroep doen op anderen door weer geld te lenen om daar iets noodzakelijks van te kopen.  


  Ik word belaagd door incassobureaus en gerechtsdeurwaarders die veel winst trachten
  te maken op mijn, door de rechters R.H.C. Jongeneel en C.L.J.M. de Waal en hun kliek gecreëerde, schulden en vooral boetes voor het noodgedwongen zwartrijden in treinen alsmaar te verhogen. Dit, terwijl zij weten dat dit door mij nooit kan worden opgebracht. Elk billijk en redelijk denkend mens kan wel begrijpen dat mijn levenssituatie alleen maar nog meer verslechterd als deze afschuwelijke klokkenluidersvervolging niet stopt!

  Honderden medemensen in onze zogenaamde rechtstaat, die in een vergelijkbare onbeheersbare situatie verkeren, plegen, zo blijkt uit gedegen onderzoek, om die redenen in hun wanhoop zelfmoord! De gecensureerde reguliere media moet daarover zwijgen.

  Voordat ik die pyromaan aan de politie heb overgeleverd en dus iets goeds had gedaan voor de maatschappij, maar waardoor ik helaas een klokkenluider ben geworden, had ik nimmer schulden!

  Behalve de enorme financiële schade die misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot
  en haar omvangrijke kliek, waaronder de rechters R.H.C. Jongeneel en C.L.J.M. de Waal, bij mij hebben aangericht, hebben deze criminelen in samenspan met vele anderen er ook voor gezorgd dat ik grote gezondheidsschade heb opgelopen. Door jarenlange onophoudelijke stress heb ik allerlei lichamelijke ongemakken. Lichamelijke ongemakken die de laatste tijd, op een angstaanjagende wijze wel heel erg mijn dagelijkse leven aan het beheersen zijn. Doktoren kunnen geen andere oorzaken vinden dan stress, stress en nog eens stress. Die lichamelijke ongemakken leiden tot nog meer stress. Nauwelijks nog te beheersen stress, want de angst die ik heb om met al die lichamelijk ongemakken in mijn 67e levensjaar opnieuw dakloos te worden gemaakt, is enorm!


  Ik heb elke nacht angstaanvallen en slaap dan ook nauwelijks.
  Ik ben bang voor de deurbel, de brievenbus, rechters, raadsheren, advocaten, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, politie en perskaartjournalisten. 

  Daarbovenop komt sinds enige tijd ook nog eens de enorme vrees die ik heb voor
  - zoals de laatste tijd zelfs bij de reguliere nieuwsmedia te vernemen is – het tot op het bot corrupte Openbaar Ministerie. 
  Na 10 jaar intensieve ellende is de civielrechtelijke klokkenluidersvervolging, zoals men dat wel vaker ziet bij vele andere slachtoffers van corrupte klassenrechters in het civiel recht, overgegaan in strafrechtvervolging!

  Doordat rechter De Waal dat vreselijke misdrijf op mij heeft toegepast, ben ik in het strafrecht terechtgekomen en word ik door het Openbaar Ministerie op een zeer speciale wijze, dus niet zoals dat bij anderen gaat en geheel tegen een aantal wettelijk vastgelegde bepalingen in, vervolgd. Aanstonds zal ik worden veroordeeld voor het reizen in treinen zonder geldig vervoerbewijs. Reizen zonder geldig vervoerbewijs op zoek naar een slaapplaats om nog net niet, door toedoen van klassenrechter mr. C.L.J.M. de Waal en zijn kliek, op mijn oude dag op straat te hoeven sterven.

  Het is zeer onterecht, of beter nog misdadig, dat ik nu diegene ben die voor de betreffende feiten, ook weer op een zéér onrechtmatige wijze, word vervolgd! Door het hebben van een website heb ik de regelrechte moordaanslag die de meedogenloze, gewetenloze rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal op mij heeft toegepast, kunnen overleven!

  Ik heb geen familie. Maar vele vaste bezoekers van mijn website, die alleen
  al in hun pinknagel meer fatsoen en menselijk gevoel hebben dan dat rechter
  mr. C.L.J.M. de Waal in zijn hele corrupte, gerechtelijke donder heeft, boden mij al die tijd dat ik dakloos ben geweest een slaapplek aan. Dat was dan voor een week, een weekend of soms wel een maand!

  Als die lieve bezoekers van mijn site dat niet hadden gedaan, had ik deze aansprakelijkheidstelling/schadeclaim nooit kunnen schrijven. Dit omdat ik dan dood zou zijn geweest! Ik heb tijdens die vreselijke daklozenperiode, die bijna 2 jaar heeft geduurd, niet één nacht in het koude Nederland op straat hoeven te slapen! Dat kwam omdat ik er alles aan heb gedaan om in leven te blijven!

  Ik heb gevochten om mij niet door rechter, mr. C.L.J.M. de Waal te laten vermoorden en reisde door het hele land op weg naar aangeboden slaapplaatsen.  Ik ben daarvoor keer op keer in treinen gaan zitten die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden. Ik ging in die treinen zitten zonder geldig vervoerbewijs, omdat ik als dakloos gemaakt stuk vuil (lees: slachtoffer van de Nederlandse Staat) geen middelen had om zo'n vervoerbewijs aan te schaffen. Voordat ik door rechter De Waal dakloos werd gemaakt, had ik nog nooit in mijn leven zonder geldig vervoerbewijs gebruik gemaakt van het openbaar vervoer!

  Ik heb mij, door zonder kaartje in die treinen te gaan zitten, laten leiden door het natuurrecht en niet door het recht dat uit de wil van de overheid is ontstaan.
  Het natuurrecht is een hoger of beter recht dat niet door mensen is bedacht.
  Dat recht kan dan ook worden beschouwd als van nature gegeven, in de natuurlijke orde van de dingen gefundeerd.
  Ik heb, omdat ik niet op straat wilde sterven, niet aan de geldelijke belangen gedacht van de Nederlandse Spoorwegen. De Nederlandse Spoorwegen, waarvan alle aandelen van de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden zijn.

  Schurkenstaat, onder andere omdat in de Nederlandse rechtszalen dagelijks vele gewone, goedwillende medemensen volledig kapot worden gemaakt voor de belangen van de veel grotere tegenpartijen of door klassenrechters belangrijk geachte personen.
  In de verplichte proces-verbalen van rechtszittingen, als die al worden opgemaakt, wordt vaak alles wat door de veel kleinere partij of minst belangrijk geachte persoon naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van die veel grotere partij, niet opgeschreven. Datzelfde geldt ook voor de uiteindelijke vonnissen.

  Ik wilde niet sterven op de koude straat en ging met de trein van het ene naar het andere adres. Ik liet mij, zoals eerder vermeld, leiden door het natuurrecht. Ik wilde overleven en die overlevingsdrang die iedereen in zich heeft, heeft mij er toe gebracht om zonder kaartje in die treinen te stappen. Ik heb de feiten gepleegd in een situatie van overmacht. Ook ik heb het recht er alles aan te doen om het moment van dood gaan te proberen uit te stellen!

  Ik heb het volste recht om mij te verzetten tegen de gevolgen van de daden van een crimineel. Ook als die crimineel rechter mr. C.L.J.M. de Waal is. Ik heb het recht om
  mij niet de dood in te laten jagen, ofwel te laten vermoorden door deze misdadige, gerechtelijke schurk! Ik moest reizen van het ene naar het andere adres om binnen te kunnen slapen. Dat kon alleen per trein, zonder kaartje, omdat de toen 63-jarige dakloze gemaakte klokkenluider, Nico van den Ham, geen geld had om een kaartje te kopen!

  De strafbare feiten zijn door mij in een situatie van overmacht gepleegd ten gevolge van een ernstig misdrijf waar ik het slachtoffer van ben. Het is daarom zeer onterecht en voor mij en vele anderen dan ook niet te bevatten dat ik nu degene ben die voor de betreffende feiten word vervolgd

  Gelet op al het hiervoor vermelde heb ik in de strafzaak die nu loopt dan ook een beroep gedaan op wettelijk bepaalde strafuitsluitingsgronden.

  Wellicht om zoveel mogelijk verwarring te stichten, zijn er maar liefst 6 officieren van justitie op deze strafzaak gezet. Op andere wijze hebben zich ook nog 2 andere officieren van justitie met de zaak bemoeid.

  Ik heb veel brieven geschreven aan die vele officieren van justitie die beurtelings mijn zaak behandelden. Al die brieven heb ik persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven bij het Openbaar Ministerie. In die brieven heb ik primair verzocht om alle mij ten laste gelegde feiten, het reizen zonder geldig vervoersbewijs, te seponeren. Ik heb daarbij gewezen op het natuurlijke recht, mijn absolute recht om alles in het werk te stellen om niet te hoeven sterven op de koude straat. Uiteraard heb ik daarbij ook verwezen naar onder andere de bepalingen in artikel 40 Sr. en artikel 41 Sr.
  Subsidiair heb ik afkoping van strafvervolging verzocht. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Honderden voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

  Als voorbeeld hiervoor heb ik verwezen naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore.
  Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij het Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar). Dat is 1,09 % van de winst dat
  het bedrijf met die fraude heeft gemaakt.

  Dit is slechts een voorbeeld van een zaak waar het Openbaar Ministerie heeft onderhandeld met fraudeurs. Er zijn honderden voorbeelden!

  Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 %. Ik heb in al mijn brieven aan de officieren van justitie verwezen naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights. In al die artikelen is bepaald dat het verboden is om iemand te discrimineren en een ieder het recht heeft op gelijke behandeling, vooral ook in het recht!

  Onlangs werd bekend dat het corrupte, partijdige Openbaar Ministerie de daders van
  de mega Rabo-Libor fraude niet gaan vervolgen, omdat de criminelen, zoals het Openbaar Ministerie letterlijk verklaarde 'rust nodig hebben'! Het Openbaar Ministerie maakt zich, door onder andere mijn brieven niet te beantwoorden schuldig aan discriminatiemisdrijven en ongelijke behandeling in het recht. Dit met verstrekkende
  nog meer afschuwelijke gevolgen voor mijn verdere toch al zo kapotgemaakte leven.   

  Op al mijn tegen ontvangstbewijs afgegeven brieven, waarin ik telkens hetzelfde verzocht/eiste, kreeg ik aanvankelijk geen antwoord! Vaak heb ik naar het Openbaar Ministerie gebeld en ik kreeg daar telkenmale te horen dat mijn tegen ontvangstbewijzen afgegeven brieven er zogenaamd 'niet waren' en er weer een andere officier van justitie op mijn zaak was gezet. Door mijn vasthoudendheid, het opnieuw afgeven van de brieven tegen ontvangstbewijzen én door de brieven ook nog op andere wijzen, onder andere via mijn advocaat, naar het Openbaar Ministerie toe te zenden, heb ik kunnen bewerkstelligen dat wat later dan alsnog maar werd erkend dat de brieven waren ontvangen en aan het dossier waren toegevoegd.

  Maar toen zette het Openbaar Ministerie één van haar andere meest vuile wapens in en dat was: nergens op antwoorden! Het nergens op antwoorden is voor slachtoffers van zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak één van de meest gevreesde wapens. Een gevreesd gemeen wapen dat corrupte officieren van justitie en rechters vaak gebruiken, als iets hen niet zo van pas komt om een antwoord op te geven, is ook in mijn strafzaak ingezet. 


  Pas toen de termijnen, waarbinnen ik (primair) om ontslag van rechtsvervolging en (subsidiair) afkopen van strafvervolging kon verzoeken, waren verstreken kreeg ik een summier antwoord. Een kort antwoord dat er op neer kwam dat ik te laat was met mijn verzoeken, omdat de zaak inmiddels al bij de rechter was aangebracht. Met geen woord repte de officier van justitie in haar antwoord over het feit dat er met al mijn brieven door de vele officieren van justitie zo was gesjoemeld en dat daardoor de termijnen waren verlopen. Ook bij de vier rechters, die beurtelings op mijn strafzaak zijn gezet, heb ik mij hierover zowel schriftelijk als mondeling beklaagd. Niet één van die vier rechters, heeft daar een antwoord op gegeven.

  Mr. A. Sarantoudis was de eerste officier van justitie die op mijn zaak werd gezet en die heb ik natuurlijk als eerste een brief geschreven. Dat was op 22 maart 2018. Ik heb die brief persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan het Openbaar Ministerie afgegeven. Op dat schrijven heb ik van mr. A. Sarantoudis geen enkele reactie ontvangen!

  De tweede officier van justitie die deze kwestie in behandeling zou nemen, was
  mr. J. Hooker. Ook mr. Hooker heb ik in de maand mei 2018 meerdere soortgelijke brieven toegezonden waarin ik opnieuw hetzelfde heb verzocht.
  Ook mr. Hooker heeft op geen enkele wijze op die meerdere brieven, die ik allemaal persoonlijk tegen ontvangstbewijs had afgegeven en haar ook nog op een andere wijze heb doen toekomen, gereageerd.

  De derde officier van justitie in deze procedure was mr. T.L. Lautenbach.
  Mr. Lautenbach is daarna zó snel van de zaak afgehaald, dat mij dat op dat moment
  is ontgaan. Nadat mr. Lautenbach van de zaak was gehaald, werd zij voor korte tijd opgevolgd door officier van justitie mr. Dekker, zo is mij door het Openbaar Ministerie, nadat ik daarom had gevraagd, telefonisch medegedeeld.
  Ook mr. Dekker heb ik een brief geschreven. Die brief is gedateerd op 3 september 2018. In die brief heb ik hetzelfde verzocht als in de brief aan mr. Sarantoudis en in de meerdere brieven aan mr. Hooker.

  Die brief, van 3 september 2018 aan mr. Dekker, kwam de samenspannende officieren van justitie én rechter C.M.A.T. van der Geest, die toen op de zaak was gezet, ineens wél goed van pas.
  De termijn waarbinnen ik mijn verzoeken tot sepot of afkopen kon doen was immers vanwege het zoekmaken en geen antwoord geven, verstreken!

  Ik kreeg op 13 september 2018 op mijn schrijven van 3 september 2018 een kort antwoord. Het antwoord kwam niet van officier van justitie mr. Dekker, want die was ook al weer van de zaak afgehaald, zo was mij door het Openbaar Ministerie telefonisch medegedeeld. Het antwoord kwam van mr. Lautenbach. Mevrouw Lautenbach was voor de tweede keer, dus als vijfde officier van justitie, op de zaak gezet. In haar brief gaf mevrouw Lautenbach aan dat het niet meer mogelijk was om te seponeren of af te kopen, omdat het daar te laat voor was!

  Er zijn veel officieren van justitie beurtelings op de zaak gezet om het allemaal heel erg ingewikkeld te maken en zoveel mogelijk verwarring te stichten. Onderwijl is er geen enkele reactie gegeven op de brieven die ik telkens maar weer persoonlijk tegen ontvangstbewijs heb afgegeven. De samenspannende officieren van justitie hebben (later ook in overleg met de rechter) net zolang gewacht met antwoord geven totdat de termijn was verstreken. Zodra de termijn was verstreken kwam er opeens wel antwoord en werden mijn verzoeken afgewezen omdat die termijn was verstreken. Zodoende kan de beestachtige klokkenluidersvervolging, die mijn leven al meer dan 10 jaar op zeer negatieve wijze beheerst en waar de onderhavige strafzaak uit is voortgekomen, voort worden gezet.

  Op 18 januari 2019  leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief van 12 pagina's af bij
  de centrale balie van de rechtbank te Utrecht. Die brief was gericht aan mr. Hermelink. Mevrouw Hermelink was de nieuwe (zesde) officier van justitie die op mijn zaak is gezet dus was er een nieuwe situatie ontstaan. Ik begreep natuurlijk wel dat mr. Hermelink volledige kennis had van de, zoals hiervoor summier omschreven, toegepaste justitiële smeerlapperij jegens mijn persoon.
  Ook begreep ik wel dat officier van justitie mr. Hermelink weet heeft van het feit dat mijn leven al meer dan 10 jaar tot een ware HEL wordt gemaakt middels een aanhoudende beestachtige klokkenluidersvervolging. Toch heb ik aan mr. Hermelink in dat uitgebreide schrijven nog eens het één en ander uiteengezet.

  Op 1 februari 2019 ontving ik een summier, onnozel briefje van mr. Hermelink.
  Onnozel, maar met verstrekkende gevolgen voor mijn verdere toch al zo belabberde leven, want Hermelink is officier van justitie en heeft veel macht. In haar schrijven
  geeft mevrouw Hermelink alleen antwoord op datgene wat haar goed van pas komt betreffende het verder kapot maken van klokkenluider Nico van den Ham.
  Met geen woord rept mevrouw Hermelink over het justitieel gesjoemel van haar
  collega officieren van justitie betreffende het zoekmaken en het niet reageren op al mijn – persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven – brieven.  


  Tijdens een terechtzitting op 19 maart 2019 om 13.30 uur in de rechtbank te Utrecht, zat er tot mijn grote verbazing weer een nieuwe rechter op mijn zaak. De nieuwe rechter, de vierde op rij, was mevrouw mr. Y.M. Vanwersch. Rechter Vanwersch heeft tijdens die kortdurende zitting duidelijk aangegeven dat zij op geen enkele wijze aan wenste te horen wat voor een gerechtelijk gesjoemel er heeft plaatsgevonden in de aanloop naar die zitting. Mijn recht op het horen van getuigen is door officier van justitie A. Hermelink afgewezen. Daarna, zo is wettelijk bepaald, kan men de rechter verzoeken om getuigenverhoren toe te staan. Rechter mevrouw mr. Vanwersch gaf mij daartoe geen kans om dat te vragen.

  Mevrouw Vanwersch trachtte mij telkens de mond te snoeren, zodat ik bij lange na niet alles naar voren heb kunnen brengen inzake wat er zich allemaal heeft afgespeeld.
  Voor de zitting was slechts een uur uitgetrokken, precies voldoende om de zaak even af te raffelen. Op datgene wat ik dankzij mijn aanhoudendheid nog wel naar voren heb kunnen brengen, gaf mevrouw Vanwersch geen enkele reactie, behalve dan dat het allemaal niet ter zake deed. Mevrouw was er duidelijk op uit mij in de war te brengen. Ik heb onder andere niet de kans gekregen om het over het horen van getuigen te hebben.


  Verder gaf rechter Vanwersch de indruk totaal niet op de hoogte te zijn van de inhoud van mijn (meest onbeantwoorde) brieven aan zowel de officieren van justitie als aan de rechters die eerder op deze zaak zijn gezet. Mevrouw Vanwersch heeft duidelijk gemaakt geen rekening met omstandigheden te willen houden, maar zich alleen te willen focussen op de feiten en het veroordelen van klokkenluider, Nico van den Ham. Ik heb deze rechter dan ook om al deze redenen tijdens de zitting gewraakt. Ik weet dat het wraken van een rechter of raadsheer voor gewone goedwillende, maar door rechters onbelangrijk geachte mensen een volstrekt zinloze bezigheid is. Dit omdat die wrakingsverzoeken, op een enkele uitzondering na, om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, allemaal worden afgewezen. Ik wilde toch een signaal afgeven om te laten merken dat ook de partijdige rechter Vanwersch een crimineel van de allerergste soort is en ik heb haar daarom gewraakt.

  Ik heb niet voor miljoenen gefraudeerd zoals de criminelen van onder andere de misdaadgroep Rabobank dat wel hebben gedaan. Ik heb mijn leven proberen te redden door zonder geldig vervoersbewijs in treinen te gaan zitten op zoek naar slaapplaatsen. Zonder vervoersbewijs, omdat ik omdat ik als dakloos gemaakte geen geld had om zo'n vervoersbewijs te kopen. De miljoenenfraudeurs van de misdaadgroep Rabobank worden niet vervolgd, zo verklaarde het corrupte, partijdige Openbaar Ministerie onlangs, omdat de daders rust nodig hebben!
  Ik word al meer dan 10 jaar op de meest beestachtige wijze vervolgd, omdat ik ooit iets heb goeds heb gedaan voor de maatschappij maar wat een misdadige woningcorporatie niet zo goed van pas kwam en ik daardoor een klokkenluider ben geworden. Rechter Vanwersch zet de meer dan beestachtige klokkenluidersvervolging gewoon door. 

  Door het hebben van een website ben ik in al die jaren in contact gekomen met veel andere slachtoffers van partijdige, misdadige rechters. Soms zijn dat klokkenluiders, maar ook daklozen die bekeuring op bekeuring krijgen voor bijvoorbeeld het plassen op straat. Wildplassen, omdat zij door een onmenselijke beslissing van zo'n gerechtelijke crimineel dakloos zijn gemaakt en daardoor dus geen wc hebben. Ook deze volledig kaalgeplukte mensen worden alleen maar verder en verder in het nauw gedreven en zien vaak geen enkele uitweg meer.

  Ook heb ik contact met veel immens verdrietige, in uiterste wanhoop verkerende, ouders. Vaders en moeders die, door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen beslissingen van rechters, hun kinderen zijn afgepakt. Dit voor de enorme geldelijke belangen van misdaadgroepen die onder de noemer Jeugdzorg opereren.
  Er is heel veel onweerlegbaar bewijs dat aantoont dat datgene wat ik en al die slachtoffers over Jeugdzorg en haar criminele rechters beweren de waarheid is.

  Verder sta ik in contact met een groot aantal zakenmensen. Hardwerkende mensen die hun bedrijven, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen van klassenrechters, voor de geldelijke belangen van grote organisaties zoals Rabobank, ING, samenspannende curatoren, advocaten etc. kwijt zijn geraakt. Het is niet te bevatten, als men de dossiers van de betreffende zaken bestudeert, wat voor een gerechtelijke smeerlapperij rechters toepassen om dit soort organisaties, of door rechters belangrijk geachte personen, te bevoordelen. 

  De zakenlieden hebben vele bewijsstukken waaruit een intelligente kleuter nog kan opmaken dat rechters, raadsheren en de kliek waar zij mee samenspannen, zoals gerechtsdeurwaarders, curatoren en in collusie gespecialiseerde advocaten  criminelen zijn van de allerergste soort. 
  Misdaadgroepen zoals Jeugdzorg, multinationals, geldbanken, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, grote advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en het UWV verliezen, als hun tegenpartij veel kleiner is dan dat zij zelf zijn, op een enkele uitzondering na, dit om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, nooit een rechtszaak! Datzelfde geldt als het om geschillen gaat tussen personen waarvan rechters de ene persoon veel belangrijker acht dan de andere. Het gaat dan om bijvoorbeeld notarissen, bewindvoerders en leden van bepaalde politieke partijen. De door de rechter belangrijkst geachte persoon verliest vrijwel nooit.

  Zowel bij de Rechtspraak als bij het Openbaar Ministerie heerst een cultuur waarin het normaal is om massaal levens van het gewone, goedwillende volk, voor de geldelijke belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, te verwoesten. Veel medemensen die alles maar dan ook alles is afgepakt, zien daardoor geen enkele uitweg meer en plegen zelfmoord. 


  In de afgelopen jaren hebben ik en de vele andere slachtoffers tezamen over dit alles duizenden brieven geschreven aan onder andere rechtbankpresidenten, de Raad voor de Rechtspraak, de Hoge Raad, de minister-president, ministers, Koning Willem-Alexander, Tweede Kamerleden, perskaartjournalisten en TV- en radiopresentatoren. 

  In een rechtstaat mag worden verwacht dat de, op wat voor een wijze dan ook verantwoordelijke, aangeschreven personen reageren en in actie komen als er zo massaal klaagbrieven binnenkomen over criminele rechters. 
  Vooral als die brievenschrijvers categorisch beweren dat zij in het bezit zijn van veel onomstotelijk bewijs. Bewijsstukken die datgene wat zij beweren op steekhoudende wijze onderbouwen. Onweerlegbaar bewijs dat rechters door gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen, in naam van Koning Willem-Alexander, hebben uitgesproken om grote organisaties of door hen belangrijk geachte personen te bevoordelen. Vuile, onrechtmatige vonnissen die voor de slachtoffers zo levensingrijpend zijn, dat die het niet meer zien zitten en niet zelden uitwijken naar die enige optie die zij nog hebben: zelfmoord. 

  Echter, de vele klaagschriften worden niet beantwoord. Bewijsstukken komen niet van pas en worden genegeerd. In wat enkele gevallen worden de klaagschriften afwijzend afgedaan met een kort nietszeggend briefje

  De alsmaar groter wordende slachtoffergroep van diegenen van het laatste beslissende woord bezit tevens veel bewijsstukken die onweerlegbaar aantonen dat politie, rijksrecherche, (hoofd)officieren van justitie en strafrechters ook deel uit maken van de hiervoor omschreven kliek van de (civiele) rechtelijke macht.

  Politie en (hoofd)officieren van justitie weigeren massaal aangiften aan te nemen, of die met een nietszeggend kort briefje af te wijzen of er in vele andere gevallen helemaal niet op te reageren, als dat aangiften zijn tegen grote organisaties zoals Rabobank, ING, woningcorporaties, UWV, Jeugdzorg of andere grote, machtige misdaadgroepen. Datzelfde geldt nog meer als het aangiften betreffen tegen rechters, raadsheren, notarissen, in collusie gespecialiseerde advocaten en gerechtsdeurwaarders, die met hun vuile werkwijzen ten dienste staan voor dit soort, hiervoor genoemde, partijen.

  Omdat de vele klaagschriften en/of aangiften maar niet worden beantwoord of met nietszeggende briefjes worden afgedaan en de massaal hierover aangeschreven reguliere media aan deze immense gerechtelijke smeerlapperij ook geen aandacht mag besteden ben ik, evenals meerdere andere slachtoffers dat ook doen of reeds hebben gedaan, de, op wat voor een wijze dan ook, verantwoordelijke personen hierover aan gaan spreken.

  Ik ga regelmatig naar bijeenkomsten waar grote aantallen rechters, advocaten, (hoofd)officieren van justitie, hooggeplaatste politiefunctionarissen, politici, presidenten van rechtbanken en gerechtshoven, directeuren van de fiscus, AIVD, hoogleraren, perskaartjournalisten, etc. samenkomen. Soms mag ik, als eerlijke, niet gecensureerde journalist (dus zonder perskaart), ook naar binnen en als dat niet mag dan spreek ik de hiervoor genoemde personen buiten, bij aankomst en/of het verlaten van de meeting, aan.

  Verder sta ik al jarenlang regelmatig voor de in- en uitgang van het Tweede Kamergebouw in Den Haag en loop rond op het Binnenhof. Ik heb daar inmiddels
  met een groot aantal ministers, de minister-president, Tweede Kamerleden, staatssecretarissen, Kamervoorzitters, perskaartjournalisten én TV- en radioverslaggevers gesproken. De gesprekken op de bijeenkomsten, maar ook rond de regeringsgebouwen neem ik audiovisueel op en publiceer de opnamen op mijn website.

  Al die reeds door mij aangesproken personen op zowel de bijeenkomsten als voor het Tweede Kamergebouw en Binnenhof, heb ik er (nog eens) op gewezen wat er zich in de Nederlandse rechtszalen afspeelt.

  Ik leg dan uit dat de Rechtspraak, voor grote groepen goedwillende gewone mensen, de alles verwoestende motor van de miljardeneconomie van de machtige kapitaalkrachtige bovenlaag is. Ik vertel dat het leven van zoveel mensen, waaronder ook veel kinderen, door diegenen van het laatste beslissende woord, volledig is kapotgemaakt en verder wordt verwoest voor de belangen van de economie van de boven ons gestelden. Ik benadruk daarbij dat er jaarlijks een groot aantal medemensen zijn die, door beslissingen van rechters en raadsheren, beslissingen die door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand zijn gekomen, zo lijden aan het leven en zo in het nauw worden gedreven, dat zij in hun wanhoop voor zelfmoord kiezen!

  Uit gedegen onderzoek, verricht door meerdere organisaties, is gebleken dat maar liefst zo'n 500 van de ruim 1900 mensen die jaarlijks zelfmoord plegen in Nederland dat in hun wanhoop doen ten gevolge van vonnissen van partijdige, corrupte rechters en raadsheren. Vonnissen die door middel van gerechtelijke zwendel tot stand zijn gekomen. Vuile vonnissen waaruit alles is weggelaten wat door de kleinere partij of de door de rechter minst belangrijk geachte persoon in de procedure naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas kwam bij het bevoordelen van de grotere partij of door de rechter belangrijkst geachte persoon.

  De gesprekken op die bijeenkomsten en rond de regeringsgebouwen voer ik met dubbele gevoelens. Dit omdat ik weet dat de door mij aangesprokenen reeds, wel degelijk op de hoogte zijn betreffende wat voor een smeerlapperij er in de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven plaatsvindt. Er zijn immers in de afgelopen decennia duizenden klaagschriften door vele slachtoffers naar alle politieke partijen, rechtbankpresidenten, de Raad voor de Rechtspraak, de Hoge Raad, de minister-president, ministers, Koning Willem-Alexander, Tweede Kamerleden, perskaartjournalisten en TV- en radiopresentatoren toegezonden.

  Aan alle personen waar ik, zowel rond de regeringsgebouwen op het Binnenhof als op de op de bijeenkomsten, mee heb gesproken heb ik gevraagd om 'hun nek uit te steken' en hun verantwoording in dezen te nemen. Ik heb ze allen gevraagd om dit voor grote groepen medemensen immense probleem, op de juiste plek, elke keer weer aan de orde te stellen. Aan alle aangesprokenen heb ik gevraagd om bereidt te zijn de vele bewijzen die ik en de vele andere slachtoffers van de rechtspraak hebben, te gaan bestuderen zodat zij zelf kunnen waarnemen dat rechters meedogenloze criminelen zijn.

  Elk mens, met wat voor een functie dan ook, heeft de absolute plicht, zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen. Dit als zij in de wetenschap verkeren dat burgers door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen van corrupte klassenrechters kapot worden gemaakt. Dat geldt natuurlijk nog meer, als er zoveel mensen, ten gevolge van die vuile beslissingen, de zelfmoorddood worden ingedreven!

  Alle personen die ik heb aangesproken hebben (o.a. door niets meer van zich
  te laten horen) opnieuw duidelijk laten blijken op geen enkele wijze in actie te willen komen betreffende deze voor grote groepen medemensen vreselijke, voor hen levensingrijpende, gang van zaken bij de rechtspraak. Niemand van de vele aangesprokenen heeft zich bereid getoond om de vele bewijzen, die onomstotelijk aantonen dat rechters criminelen zijn van de allerergste soort, te bestuderen. Mogelijk dat er een enkeling onder de aangesprokenen is, die ooit de wel eens bij de toegezonden brieven meegeleverde bewijsvoering heeft bestudeerd, maar die zwijgt daar dan verder over, of maakt zich er met een nietszeggend afwijzend briefje van af.

  Vrijwel alle personen die ik heb aangesproken, bekleden een positie die het hen mogelijk maakt om dit voor grote groepen van de Nederlandse bevolking veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende levensingrijpende probleem, dagelijks, groot onder de aandacht te brengen!

  Echter, er gebeurt helemaal niets. De huidige gang van zaken, die zowel bij het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak gaande is, te weten het categorisch bevoordelen van grote bedrijven, organisaties en/of door officieren van justitie en rechters belangrijk geachte personen, moet koste wat kost in stand worden gehouden.

  De status-quo, die bij zowel het Openbaar Ministerie als bij de Rechtspraak wordt gehandhaafd, mag, zo blijkt uit alles, op geen enkele wijze worden verstoord.

  Onder andere ik, Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham,
  doe dat middels mijn goudeerlijke berichtgeving wel. Ik word daarvoor al vele jaren op onrechtmatige wijze buitenproportioneel en op een beestachtige manier voor vervolgd en bestraft door de voornoemde justitiële organisaties.

  De grote slachtoffergroep - waaronder ikzelf - van diegenen van het laatste beslissende woord, kan, als het om gerechtelijke procedures gaat waarin geschillen worden behandeld tussen partijen waarvan de ene partij veel groter is dan de andere partij of de ene persoon door de rechter of raadsheer als veel belangrijker wordt aangemerkt dan die andere persoon, onder andere het volgende onomstotelijk bewijzen:


  • Dat rechters en raadsheren in samenspan met het Openbaar Ministerie, in collusie gespecialiseerde advocaten en de rest van de omvangrijke kliek van de rechtspraak, op alle mogelijke manieren de rechten van een groot gedeelte van de (gewone) Nederlandse bevolking, massaal schenden.
  • Dat partijdige rechters en raadsheren bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen en waaraan ook zij zich moeten houden, buiten beschouwing laten als die hen niet van pas komen bij het bevoordelen van hun elite vrienden.
  • Dat op een enkele uitzondering na, om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, al datgene wat tijdens de procedure schriftelijk en tijdens rechtszittingen, mondeling, door de kleinere partij of door de door de rechter minst belangrijk geachte persoon naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van de veel grotere partij of door de rechter als belangrijkst beschouwde persoon, opzettelijk en bewust niet in de proces-verbalen en de uiteindelijke vonnissen wordt vermeld.
  • Dat rechters en raadsheren oneerlijk en vooringenomen zijn, valsheid in geschrift plegen, volstrekte lak hebben aan rechtsbeginselen en rechtsnormen als die hen niet van pas komen bij het bevoordelen van grote organisaties en/of door hen belangrijk geachte personen.
  • Dat rechters en raadsheren als mens te werk gaan als meedogenloze, gevoelloze criminelen, zonder een greintje normbesef en enig inlevingsvermogen. Dit conform de cultuur die heerst binnen de organisatie waar zij deel van uitmaken. Een cultuur waarin het normaal is om de levens van het gewone volk, voor de belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig kapot te maken en wanhopige burgers met hun onrechtmatige, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen, willens en wetens massaal de zelfmoorddood in te drijven.
  • Dat ambtenaren en andere personen die een functie bekleden die het hun mogelijk maakt de immens vuile gang van zaken bij de rechtspraak en haar omvangrijke kliek breed onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, volstrekte lak hebben aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hierover zwijgen.
  • Dat de Hoge Raad der Nederlanden, die wettelijk gezien het recht en de macht heeft om de ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende gerechtelijke criminelen te stoppen, rechters en raadsheren categorisch de handen boven het hoofd houdt om zo de enorme justitiële smeerlapperij, die massaal op grote groepen van de Nederlandse bevolking wordt toegepast, in de staatsdoofpot te houden.
  • Dat de reguliere media weigert het Nederlandse volk op eerlijke wijze te informeren betreffende de misdrijven die rechters op grote groepen van de bevolking toepassen en niet bereid is de onomstotelijke bewijzen hiervoor, die de vele slachtoffers, onafhankelijk van elkaar, in bezit hebben, te bestuderen en naar buiten te brengen.
  Dat de rechtelijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!

  Verwijzend naar onder andere het hiervoor vermelde stel ik, Nicolaas Gijsbertus
  van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953, thans wonende aan de XXXXXXXXXXXXXXXXX te Amsterdam, de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor het volgende

  • Het weloverwogen, volledige kapot maken van het leven van grote groepen gewone, goedwillende, onschuldige Nederlanders middels partijdige, criminele, onmenselijke rechters en raadsheren die volstrekte lak hebben aan bepalingen die in nationale wetten en internationale verdragen liggen verankerd als die hen niet zo van pas komen bij het bevoordelen van hun elite vrienden.
  • Middels door gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen beslissingen van tot op het bot misdadige, onmenselijke rechters en raadsheren in samenspan met hun handlangers, zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, louche incassobureaus, corrupte bewindvoerders, curatoren, in collusie gespecialiseerde advocaten etc. gewone, goedwillende medemensen, die vrijwel niets meer bezitten en niet meer kunnen rondkomen, hun kinderen niet meer fatsoenlijk kunnen voeden, willens en wetens toch nog meer financieel uitwringen en opzadelen met buitenproportionele verhogingen en boetes. Dit op een zodanige wijze, dat in veel gevallen deze mensen in hun wanhoop kiezen voor de laatste enige uitweg: zelfmoord.
  • Middels gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen van corrupte rechters, het massaal weghalen van kinderen bij hun ouders voor de enorme geldelijke belangen van misdaadgroepen die onder de noemer Jeugdzorg opereren en het immense leed en verdriet dat hiermee wordt veroorzaakt bij de vaders en moeders én de kinderen die veelal voor de rest van hun leven hierdoor beschadigd zijn.
  • Ongelijke behandeling in het recht! Onschuldige medemensen die niets of nauwelijks iets hebben misdaan, dan wel misstanden hebben gemeld, daarvoor zwaar te vervolgen en te bestraffen. Dit terwijl mega fraudeurs van bijvoorbeeld de Rabobank, ING, politici of andere, door partijdige officieren van justitie, rechters of raadsheren, belangrijk aangemerkte personen massaal hun vervolging en/of gevangenisstraffen voor een, in verhouding, luttel bedrag kunnen afkopen en met rust worden gelaten. 
  • Alle ellende, leed, verdriet en gevallen van zelfmoord, die nog voor grote groepen gewone, goedwillende Nederlanders zullen ontstaan ten gevolge van misdadige praktijken, zoals hierboven omschreven, van officieren van justitie, rechters, raadsheren en leden van hun omvangrijke kliek.

  Dit alles in het algemeen én in het belang van de vele slachtoffers
  .


  Ik verlang van alle personen die de Staat der Nederlanden, op wat voor een wijze dan ook, vertegenwoordigen dat zij zich inzetten voor het onmiddellijk een eind maken aan de wantoestanden bij de rechtelijke macht en in gesprek gaan met mij en mijn vele medeslachtoffers over een passende schadevergoeding. 


  Voor wat mijzelf betreft:


  Verwijzend naar onder andere het hiervoor vermelde stel ik, Nicolaas Gijsbertus
  van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953, thans wonende aan de XXXXXXXXXXXXXX XXX te Amsterdam, op grond van artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek én het natuurrecht, de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor het
  volgende
  :

  • De enorme, door mij niet meer te beheersen, financiële schade, die onder andere de rechters, mr. R.H.C. Jongeneel en mr. C.L.J.M. de Waal voor de geldelijke belangen van misdaadgroep, woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, bij mij willens en wetens hebben aangericht.
  • De enorme, niet meer door mij te beheersen, schulden die de rechters, mr. R.H.C. Jongeneel en mr. C.L.J.M. de Waal en hun handlangers voor mij hebben gecreëerd. 
  • De financiële schade die uit dit alles, zoals hiervoor in dit schrijven omschreven, voor mij nog zal ontstaan.
  • Door mij, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, nog te plegen feiten die mogelijk zullen worden gekwalificeerd als daden van oplichting, maar in werkelijkheid slechts een gedwongen keuze zijn tussen het betalen van een rekening en het kopen van eten en andere noodzakelijkheden om te kunnen overleven.
  • De enorme gezondheidsschade en de daaruit voortvloeiende lichamelijke ongemakken die op een angstaanjagende wijze mijn dagelijkse leven aan het beheersen zijn. Gezondheidsschade, veroorzaakt door jarenlange aanhoudende stress. Stress ten gevolge van de buitenproportionele, levensontwrichtende, onterechte en onrechtmatige klokkenluidersvervolging die al jaren, door rechters en raadsheren, in samenspan met hun omvangrijke kliek, op de meest denkbare vuile wijze op mijn persoon wordt toegepast.
  • De pijn in mijn mond, omdat ik mij, door toedoen van criminele rechters en hun handlangers niet meer aanvullend kan verzekeren voor de tandarts.
  • Het door mij niet te kunnen beschikken over de faciliteiten, zoals bepaald in artikel 6 lid 3 onder b EVRM, die nodig zijn voor de voorbereiding van mijn verdediging tegen misdadige officieren van justitie en rechters, te weten, het niet meer goed kunnen lezen en schrijven, omdat ik mij ten gevolge van de gerechtelijke misdrijven die op mijn persoon zijn toegepast niet meer aanvullend kan verzekeren voor het aanschaffen van een bril.
  • De angst die mijn leven beheerst; angst voor de deurbel, brievenbus, politie, rechters, raadsheren etc. 
  • Verpest woongenot, de ondragelijke onzekerheid van het leven, de immense stress die dagelijks door mijn lichaam giert, de lichamelijke gezondheidsproblemen die daar uit voortvloeien enz. 
  • Het schenden van mijn individuele mensenrechten, zoals mijn zelfbeschikkingsrecht. De regie van mijn leven niet meer in eigen hand kunnen hebben. 
  • Het schenden van mijn eer, goede naam en mijn uitsluitend goede bedoelingen.
  Het voorlopige schadebedrag voor mij is door mij geschat op € 500.000,-  (vijfhonderdduizend euro). 

  U kunt dit bedrag overmaken op:
  NL 12 RABO 0380 1143 21 ten name van N.G. van den Ham.

  Ik heb, na meer dan 10 jaar beestachtige klokkenluidersvervolging
  en datgene wat mij is aangedaan door onder andere rechter, crimineel
  mr. C.L.J.M. de Waal, recht op intensieve hulp van de overheid en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog! Hulp van de overheid om de korte tijd die mij nog rest nog enigszins dragelijk te maken.

  Nico van den Ham                     

  Klokkenluider
  Melder van Misstanden                                  .
  Journalist