KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters (video's).

Eenmansactie
Op 28 september 2016 startte Nico van den Ham een eenmansactie tegen het massaal plegen van levens-ingrijpende misdrijven jegens grote groepen Nederlanders door rechters, raadsheren en haar omvangrijke kliek, waaronder de gecensureerde staatsmedia. Hieronder de links naar wat artikelen en de vele video's waarin Melder van Misstanden, Nico van den Ham, ministers, Tweede Kamerleden, fractieleiders en een collaborerende journalist aanspreekt. Ook ging Nico 2 keer naar Koning Willem Alexander. Een Koning die volstrekte Koninklijke schijt heeft aan het feit, dat in zijn naam Nederlandse burgers volledig kapot worden gemaakt en de zelfmoorddood worden ingedreven.   

Uit de video's in de onderstaande artikelen blijkt:

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

>>> Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te                     ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te               ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te             ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt Sybrand van Haersma Buma (CDA) actie te                   ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen              en wordt daarom bijna gearresteerd

>>> Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag             stellen. De marechaussee grijpt in!

>>> Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen               criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen            tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten              over criminele rechters 

>>> Heftig Klaagschrift voor Procureur Generaal Jos Silvis

>>> Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem Alexander en spreekt            ook nog even minister Koenders 

>>> Belangrijke brief aan Procureur Generaal mr. J. Silvis over vele                              zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

>>>
 Open brief aan Willem-Alexander van Nico van den Ham 

>>> 
PvdA'er Diederik Samson belazert Nico van den Ham

>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

>>> Nico van den Ham levert belangrijke brief af bij kasteel van minister                    Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie)

>>> Belangrijk schrijven aan minister mr. Ard van der Steur over vele                          zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

>>> Semi-geheim debat over de Nationale Politie | Deel 1

>>> Professor Ybo Buruma op semi-geheim debat over de Nationale                           Politie. (Deel 3)

>>> V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert                                     bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!

>>> Pieter van Vollenhoven op semi-geheim politiedebat (deel 4) over 
        burger-kruimelwerk-criminaliteit.

>>> POLITIEBAAS AKERBOOM ARROGANT EN STIEKEM

>>> Theo Hiddema, Tweede Kamerlid voor het Forum voor Democratie,                      asociaal, onbeschoft en arrogant

>>> Nico van den Ham levert open brief/uitnodiging af bij Villa Eikenhorst                van Koning Willem-Alexander

>>> Ministers Dekker en Grapperhaus vluchten weg voor vragen
        van Nico van den Ham inzake corrupte rechters


>>> Tweede Kamerlid Theo Hiddema moppert weer tegen Nico van den Ham.            Thierry Baudet iets beter gemutst

Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Politiek, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.